Bài giảng toán kinh tế

Bài giảng toán kinh tế_PGS.TS Nguyễn Quảng

Bài giảng toán kinh tế_PGS.TS Nguyễn Quảng
... n th c m u Lý thuy t trò ch i Bài toán l a ch n quy t nh Bài toán trò ch i chi n l c Bài toán trò ch i vi phân 1.1.2 Bài toán t i u t ng quát Bài toán quy ho ch toán h c t ng quát C c i hóa (c ... ng toán m i toán bi n gi hay toán “M” t toán ang xét Bài toán “M” có ph ng án c c biên xu t phát có i u ki n áp d ng thu t toán n hình gi i, ng th i t k t qu c a toán “M” a c k t lu n cho toán ... nhau, 1.1.4 N i dung nghiên c u c a môn h c a Quy ho ch n tính b Bài toán v n t i c Bài toán t i u m ng d Mô hình kinh t mô hình toán kinh t e Mô hình ph c v ám ông g Mô hình qu n lý d tr 1.2 C...
 • 265
 • 141
 • 0

Bài giảng toán kinh tế ( Phần 1) pptx

Bài giảng toán kinh tế ( Phần 1) pptx
... x( 1)= (1 - 1) x* + δ1 x ∈ B ε Do f lồi nên có f (( 1- 1) x*+δ1x1) ≤ (1 - 1) f (x*) +δ1 f(x1) (( 1- 1) f (x*) +δ1 f(x*) = f (x*), điều mâu thuẫn với hàm f (x*) đạt cực tiểu địa phương x* Từ suy điều ... f( λx + (1 − λ ) x ) ≤ λ f(x1) + (1 - λ) f(x2) (1 .7) Nếu (1 .7) xảy dấu ≤ hàm f(x) gọi hàm lồi chặt Nếu (1 .7) xảy dấu ≤ hàm f(x) gọi hàm lõm, xảy dấu > hàm f(x) gọi hàm lõm chặt f(x) f(x2) λf(x1) ... niên x (1 ) ta thấy phương án x (1 ) có Δk ≤ 0, (k = _ 1,4) Đặc biệt Δk ≤ (k ∉ J1) Do toàn có nghiệm nhất: Xopt = X (1 ) = (0 ,14,0,6) fmin = f [X (1 ) ] = - Bài Giải toán sau phương pháp đơn hình f(x)...
 • 90
 • 238
 • 0

Bài giảng toán kinh tế (Phần 2) pdf

Bài giảng toán kinh tế (Phần 2) pdf
... i nhón tm thi ca cỏc nh thuc (x7) L(x2) = { L(x2), L(xp) + C(p ,2) } = { , 3+ + 2} = Tng t: L(x4) = 7; L(x6) = L17; L(x9) = 12 Bc Bc 3: Tỡm nh ng vi { L(x2), L(x4), L(x6), L(x9), , (x3, x5)}= ... 2: (xp) (x1) = {x2, x7, x9, x8} Cỏc nh x2, x7, x8, x9 c thay nhón tm thi nh sau: L(x2) = { L(x2), L(xp) + C(p ,2) } = {+ , + 10} = 10 L(xp) = { L(x7), L(xp) + C(p,7) } = {+ ; + 3} = L(x8) = { L(x8), ... ng nh sau: Theo nh cú ng: (x1 x2) , (x1 x2 x4) , (x1 x4) , (x1 x3 x4) , (x2, x3) , (x3, x4) , (x2, x4) - Theo cung cú ng: (1, 2) (2, 4) ; (1,3).(3,4) ; (1,4) ; (1 ,2) ; (2,4) ; (1,3) ; (3,4) Theo...
 • 90
 • 226
 • 0

Bài giảng toán kinh tế (Phần 3) doc

Bài giảng toán kinh tế (Phần 3) doc
... 180 Chng V: Mụ hỡnh kinh t v mụ hỡnh toỏn kinh t a Gii thớch mụ hỡnh v cỏc iu kin b Gi nh tn ti giỏ cõn bng P*, Y0 tng thỡ giỏ cõn bng s bin ng nh th no? Gii thớch ý ngha kinh t ca bin i ny c ... Gii thớch ý ngha kinh t ca mụ hỡnh v ý ngha kinh t ca cỏc mi quan h ca cỏc o hm bc nht S', T', I' b Xỏc nh biu thc mụ t s thay i ca thu nhp cõn bng Y theo G0 Gii thớch ý ngha kinh t HD: a Tit ... Chng V: Mụ hỡnh kinh t v mụ hỡnh toỏn kinh t TC = AC TC = AC * Q Q MC Q =10 = dTC dQ Q =10 b = AC MC = f (Q) xột theo Q...
 • 85
 • 284
 • 0

Bài giảng toán kinh tế đỗ thị vân dung

Bài giảng toán kinh tế  đỗ thị vân dung
... chuẩn Bài toán > < Bài toán max < > 3.1.2 Cách xây dựng toán đối ngẫu Số ẩn toán số ràng buộc toán Bài toán tìm (max) toán tìm max (min) Hệ số ẩn số hàm mục tiêu toán hệ số vế phải ràng buộc toán ... Đại học Kinh tế Quốc Dân 7, Giáo trình mô hình toán kinh tế - Trường Đại học kinh tế Quốc Dân 8, Th.s Nguyễn Đức Phương - Bài giảng quy hoạch tuyến tính - Trường Đại học Công Nghiệp 35 BÀI TẬP ... Đại học Kinh tế Quốc Dân 7, Giáo trình mô hình toán kinh tế - Trường Đại học kinh tế Quốc Dân 8, Th.s Nguyễn Đức Phương - Bài giảng quy hoạch tuyến tính - Trường Đại học Công Nghiệp BÀI TẬP CHƯƠNG...
 • 61
 • 220
 • 0

Bài giảng toán kinh tế - Bài tập phần ma trận pot

Bài giảng toán kinh tế - Bài tập phần ma trận pot
... A khả nghịch tìm ma trận nghịch đảo 1 p  1 0   2 1   HẠNG CỦA MA TRẬN Tìm hạng ma trận :  − 1 1 −  4 2  A= 1  , B = 3  −  2 −      Tìm hạng ma trận : 5 −4  0 ... x x x a1 a2 a3 x x x MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO Tìm ma trận nghịch đảo: 2 1 −   − − 2 5 2 A=  , B =  − 4 , C =   , D = 7 4   2      Tìm ma trận ngịch đảo :  1 − 1  − ... E = 1 1 D= ,   2 0  1 2     Tìm ma trận X biết :  − 2 2 3  3 5 2 X= a)  , b) X    =  − 1 4 1 2 5 0 1 Tìm ma trận X thoả mãn phương trình: − − 3   X ...
 • 5
 • 385
 • 2

Bài giảng toán kinh tế potx

Bài giảng toán kinh tế potx
... Gia vị 200đ/tô Thịt bò, heo 2.000đ/tô Nguồn: www.nguyenngoclam.com Bài giảng toán kinh tế Nhân viên 500đ/tô Ý nghĩa đạo hàm kinh tế: • Sản lượng biên MQ: (Marginal quantity) Đo lường thay đổi sản ... không liên tục x0 Vậy x0 điểm gián đoạn hàm số f(x) nếu: Nguồn: www.nguyenngoclam.com Bài giảng toán kinh tế - Hoặc f(x) không xác định x0 - Hoặc f(x) xác định x0 lim f(x) ≠ f(x0) x → x0 - Hoặc ... x (u.v)’ = u’v + v’u Nguồn: www.nguyenngoclam.com Đạo hàm bên phải: y ' = lim ∆x →0+ Bài giảng toán kinh tế '  u  u ' v − v' u • u/v có đạo hàm x\V(x)≠0   = v2 v Đạo hàm hàm số hợp: Nếu...
 • 9
 • 181
 • 0

bài giảng toán kinh tế tin học

bài giảng toán kinh tế tin học
... Tốn Kinh tế - Trường Cao Đẳng Cơng Nghiệp Nam Định B Bài tốn phân cơng lao động: Một lớp học cần tổ chức lao động với hai loại cơng việc: xúc ... thiết (chỉ biến giả) Nguyễn Hải Đăng - Khoa KHCB&KTCS - 18 - Tốn Kinh tế - Trường Cao Đẳng Cơng Nghiệp Nam Định 1.4 Bài tập mẫu Bài 1: F(x) = 2x1 - x2 + 3x3 + 2x4 + x5 + 4x6 => MIN 2x2 + x3 + ... 19 - Tốn Kinh tế - Trường Cao Đẳng Cơng Nghiệp Nam Định A6 A1 F(x) 0 0 -1/2 -11/2 -2 -4 -19 -1/2 -1/2 0 - Phương án tối ưu toán là: (5,3,0,0,0,0) Giá trò hàm mục tiêu đạt là: F(x) = Bài 2: F(x)...
 • 47
 • 117
 • 0

bải giảng toán kinh tế

bải giảng toán kinh tế
... ƯU TRONG KINH TẾ (100%) = 10% 10 Nhiều toán kinh tế đưa đến toán tìm cực trò Độ thay đổi tương đối không phụ thuộc vào đơn vò tính hàm y=f(x) cho ta thấy mức độ thay đổi Thường ta giải toán sau ...  < Giải Ta có C(Q) = IV.ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH TRONG KINH Q2  1000Q  C0 Thế Q = Ta có C(0) = C0 = 10000 TẾ Nếu hàm y(x) kinh tế có giá trò cận biên My(x)  y’(x) y(x) nguyên hàm My(x) ... ’(xo).x = df(xo) x 5.2 GIÁ TRỊ CẬN BIÊN + y  Lúc lượng thay đổi y y = f(xo+x)  f(xo) ; Trong kinh tế, đại lượng tốc độ thay đổi hàm y theo y’’ =  x =  biến độc lập x x thay đổi lượng nhỏ gọi...
 • 96
 • 91
 • 0

Giáo án, bài giảng toán kinh tế. bản word

Giáo án, bài giảng toán kinh tế. bản word
... phương án toán Ký hiệu tập hợp phương án toán QHTT Ω Có khả xảy Ω : -11- - Bài toán (1.2.2) – (1.2.5) có vô số phương án, tức tập Ω có vô số phần tử - Bài toán (1.2.2) – (1.2.5) có phương án, tức ... tích toán kinh tế minh họa ví dụ sau Bây , ta xét toán khác đặt xí nghiệp , toán mua nguyên liệu dự trữ cho việc sản xuất sản phẩm nói -40- BÀI TẬP CHƯƠNG II -41- CHƯƠNG III BÀI TOÁN VẬN TẢI Bài ... với toán f(X) → max) Chú ý: tập PATƯ toán QHTT điểm, vô số điểm điểm Định nghĩa Nếu toán QHTT có phương án tối ưu toán gọi giải (hay toán có lời giải) phương án tối ưu toán gọi lời giải toán...
 • 66
 • 75
 • 1

Bài giảng Toán kinh tế Bài 1 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Bài giảng Toán kinh tế Bài 1 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng
... ma trận hình thang,  a 11 a12  a22 A =   0 PGS.TS Trần Lộc Hùng  a1,n 1 a1n a2,n 1 a2n    am,n 1 amn Toán Kinh tế (chương trình thi cao học Quản trị kinh doanh) Ma trận Ma ... cấp PGS.TS Trần Lộc Hùng Toán Kinh tế (chương trình thi cao học Quản trị kinh doanh) Ma trận Các định nghĩa Các phép toán ma trận Phép biến đổi sơ cấp PGS.TS Trần Lộc Hùng Toán Kinh tế (chương ... Mm×n PGS.TS Trần Lộc Hùng Toán Kinh tế (chương trình thi cao học Quản trị kinh doanh) Định nghĩa Một bảng chữ nhật gồm (m × n)phần tử  a 11 a12  a 21 a22 A =   am1 am2  a1n a2n ...
 • 120
 • 204
 • 0

Bài giảng Toán kinh tế Bài 2 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Bài giảng Toán kinh tế Bài 2 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng
... x2 + y2 (x,y)→(0,0) lim xy x +y xy lim(1/n ,2/ n)→(0,0) 2 x +y lim(1/n,1/n)→(0,0) = 1 /2 = 2/ 5 Hai giới hạn (1) (2) khác nên không tồn giới hạn lim(x,y)→(0,0) x 2xy +y PGS.TS Trần Lộc Hùng Toán Kinh ... nên (2) (2) fxy = fyx = 6x y + 4x ∂f ∂x ∂f ∂y ∂2f ∂x∂y = 6x y + 4x ∂2f ∂y∂x = 6x y + 4x = 3x y + 4xy + = 2x y + 2x PGS.TS Trần Lộc Hùng Toán Kinh tế (chương trình ôn thi cao học Quản trị kinh ... Trần Lộc Hùng Toán Kinh tế (chương trình ôn thi cao học Quản trị kinh doanh) Các ví dụ Ví dụ Không tồn xy x2 + y2 (x,y)→(0,0) lim xy x +y xy lim(1/n ,2/ n)→(0,0) 2 x +y lim(1/n,1/n)→(0,0) = 1/2...
 • 156
 • 152
 • 0

Bài giảng toán kinh tế Phạm Thị Oanh

Bài giảng toán kinh tế Phạm Thị Oanh
... Nghiên cứu tượng kinh tế phạm vi nhỏ tượng kinh tế với yếu tố ảnh hưởng phạm vi hẹp mức độ chi tiết + Mô hình vĩ mô: Mô tả tượng kinh tế liên quan đến kinh tế, khu vực kinh tế gồm số nước * Phân ... lõi mô hình toán kinh tế, phản ánh quan hệ định lượng thể tương tác ảnh hưởng qua lại biến mô hình Các quan hệ kinh tế nảy sinh trình hoạt động kinh tế chủ thể kinh tế (tác nhân kinh tế) , chủ thể ... MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Mô hình 1.1.2 Mô hình toán 1.1.3 Mô hình toán kinh tế 1.2 Cấu trúc mô hình toán kinh tế ...
 • 88
 • 130
 • 0

Bài giảng toán kinh tế chương 4 nguyễn ngọc lam

Bài giảng toán kinh tế chương 4  nguyễn ngọc lam
... dnf dxn 93 C4 ĐẠO HÀM – VI PHÂN Ví dụ: Tìm đạo hàm cấp n: y = ex y = ax y = lnx y = x Một vài công thức:  y  sin x  y  sin( x  n )  (n) y  cos x  y  cos( x  n ) (n) 94 C4 ĐẠO HÀM – ... y = sin2x 90 C4 ĐẠO HÀM – VI PHÂN Đạo hàm hàm số ngược: Cho y = f(x) có đạo hàm x, f’(x) ≠ có hàm số ngược 1 ' -1 x = f (y) thì: (f )y  ' fx Ví dụ, tìm đạo hàm y = arcsinx 91 C4 ĐẠO HÀM – VI ... d   v v2 96 C4 ĐẠO HÀM – VI PHÂN Công thức tính xấp xỉ: Nếu f(x) khả vi x |x| gần ta có: f(x+x) – f(x)  f’(x)x hay f(x+x)  f(x) + f’(x)x Ví dụ: Tính gần (15,8)1 /4 Định nghĩa: Cho...
 • 34
 • 54
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng toán kinh tế 2bài giảng toán kinh tế 1bài giảng toán kinh tế phầnslide bài giảng toán kinh tếvideo bài giảng toán kinh tếbài giảng toán kinh tế hệ cao đẳngbài giảng luật kinh tếbài giảng môn kinh tế vi môbài giảng ngành kinh tếbài giảng môn kinh tế phát triểnbài giảng môn kinh tế quốc tếslide bài giảng luật kinh tếbài giảng về kinh tế thị trườngbài giảng môn kinh tế công cộngbài giảng môn kinh tế và quản lý đô thịDiseases of children in the subtropics and tropicsĐề cương chi tiết học phần Tính toán sữa chữa máy điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Hệ thống BMS (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập máy điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập điện tử công suất (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)TIỂU THUYẾT PHÓNG SỰ VIỆT NAM THẾ KỈ XXLuận văn ứng dụng hóa học trong thực tiếnMangaJin Megazine Vol 30HOA PHAN TICH t1 DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC SĨgiáo án công nghệ 6 học kì 2common medical diagnoses an algorithmic approachQuản lý đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học trị trường đại học y tế công cộngQuản lý đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố hà nộiQuản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông c kim bảng, huyện kim bảng, tỉnh hà nam trong bối cảnh hiện nayQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên ở trường trung học cơ sở quận lê chân, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nayQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT nguyễn bính huyện vụ bản tỉnh nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thểHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông mekong giai đoạn 1990 2020Giải pháp phát triển du lịch sinh thái phường long phước, quận 9, TP HCM đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập