GIÁO ÁN MÔN TOÁN BUỔI CHIỀU CHO LỚP 3

Giáo An Môn toán - Phần số học lớp 6

Giáo An Môn toán - Phần số học lớp 6
... thoại: - Mục Number of Row: Gõ số dòng - Mục Number of Columns: Gõ số cột Số dòng Số cột OK thao tác bảng 2- Làm mờ bảng Bớc 1: Bôi đen vùng văn cần lựa chọn Bớc 2: C1: Kích trỏ vào Format -> Borders ... bar (thanh thực đơn): - Dòng chứa lệnh Microsoft word lệnh ứng với thực đơn dọc (vd; mở file kích hoạt kích trỏ vào Menu File chọn -> New) Các thao c, Standar bar (thanh tiêu chuẩn): - Chứa số biểu ... chọn Bớc 2: C1: Kích trỏ vào Format -> Borders and Shahding -> None -> OK C2: Kích trỏ phải vào vùng bảng đợc chọn -> Borders and Shading -> None -> OK C3: Kích trỏ vào biểu tợng chỉnh bảng công...
 • 69
 • 367
 • 0

GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 9 THAM KHẢO

GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 9 THAM KHẢO
... 2,5.16 ,9 = d ) 117,52 26,52 1440 = (117,5 + 26,5).(117,5 26,5) 1440 = 144 .91 144.10 = 144 (91 10) = 144.81 = (12 .9) = 108 Dng : Rỳt gn cỏc biu thc Bi : Tớnh giỏ tr cỏc biu thc a ) A = 0,1 + 0 ,9 ... O1 + O1' = 1800 = 90 0 (theo tớnh cht hỡnh thang) 2 0 ã ã BMC = 90 hay DME = 90 ( ) b) + tam giỏc ABD nt tr (O) cú AB l kớnh => tam giỏc ABD vuụng ti D => ADB = 90 0 => ADM = 90 0 + tam giỏc ACE ... VT = (9 17). (9 + 17) = 81 17 = 64 = = VP c) ( ) 2 = VT = 2 + = 2 VT = VP VP = 2 = 2 d) ( ) = 49 48 VT = 12 + = 22.3 = VT = VP VP = 42.3 = ( ) ( e) 2 3 + 2 ) +6 =9 VT...
 • 87
 • 1,182
 • 7

giáo án môn Toán lớp 4 buổi chiều tuần 33, tiết 1

giáo án môn Toán lớp 4 buổi chiều tuần 33, tiết 1
... Bài 3: Tìm x: 11 a, - x = b,x + = 11 c, x X = 11 d, : x = a, Muốn tìm số trừ lấy số bị trừ Yêu cầu hs nhắc lại cách tìm thành ... lấy số bị Bài 4: Một ruộng có nửa chu vi chia chia cho thương 80m, chiều rộng chiều dài Người ta cấy lúa tính m2 thu kg thóc Hỏi thu ruộng kg thóc? - Yêu cầu hs xác định dạng toán - Yêu cầu hs ... nhắc lại quy tắc cộng Nhắc theo yêu cầu trừ nhân chia phân số Dặn dò: - Ra tập nhà tương tự 2,3 ,4 Ghi nhà ...
 • 2
 • 1,777
 • 5

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen
... = 31 57 + 15 -20 = 57 + 15 - 20 = 72 - 20 = = 52 99 - 26 + 18 = 99 - 26 + 18 = 73 + 18 = = 91 27 + - 12 = 27 + - 12 = 34 - 12 = = 22 Bi Lan hỏi c 23 qu cam Bỡnh hỏi c nhiu hn Lan qu cam ... = = Kt qu: 39 - 25 + 17 = 14 + 17 = 31 28 + + 38 = 31 + 38 = 69 38 + 25 - 33 = 63 - 33 = 30 68 - 13 + 29 = 55 + 29 = 84 38 + - 22 = 44 - 22 = 22 Bi Gii bi toỏn theo túm tt sau: Cú : 39 ... 32 62 + 35 62 + 35 a) 97 d) 24 + 34 c) 29 + 30 b) 62 + 35 26 + 32 d) 24 + 34 26 + 32 24 + 34 58 58 Nguyn Th Thu Nm hc 20 13 - 20 14 Bi ỳng...
 • 211
 • 236
 • 0

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 2 soạn theo vnen
... 59 26 + 32 b) 24 + 34 a) 26 + 32 26 + 32 58 Nguyn Th Thu d) 62 + 35 c) b) 62 + 35 62 + 35 97 d) 24 + 34 24 + 34 58 Nm hc 20 13 - 20 14 Bi ỳng ghi ... + 24 Nguyn Th Thu 29 + 23 89 + 92 66 + 24 90 Nm hc 20 13 - 20 14 Bi Thc hin dóy tớnh 39 - 25 + 17 = = 28 + + 38 = = 38 + 25 - 33 = = 68 - 13 + 29 = = 38 + - 22 ... = = Kt qu: 39 - 25 + 17 = 14 + 17 = 31 28 + + 38 = 31 + 38 = 69 38 + 25 - 33 = 63 - 33 = 30 68 - 13 + 29 = 55 + 29 = 84 38 + - 22 = 44 - 22 = 22 Bi Gii bi toỏn theo túm tt sau: Cú : 39...
 • 210
 • 235
 • 0

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen
... học 2013 - 20 14 Bài a) Khoanh vào số lớn : 278 645 ; 42 8317 ; 292317 ; 45 4721 691512 ; 917 348 b) Khoanh vào số bé nhất: 62 541 5 ; 71 943 8 ; Bài > < ? = 43 2526 43 989 27 643 4 26 743 4 80 64 715392 715392 ... 12375 12357 40 381 40 380 52 736 52 000 + 700 + 36 20 3 74 41 3 200 41 3 000 + 200 20 347 721 41 6 721 46 1 Bài xếp theo thứ tự từ bé đến lớn a 102 3 84; 141 326; 97 532; 141 263; 0 34 576 : ... 2013 - 20 14 Bài Đặt tính tính: 28 547 1 + 370626 23160 - 165 24 647 82 + 43 90 24 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… 8512 94 – 260 748 7632 54 + 841 72 535081 – 943 25 …………………...
 • 210
 • 172
 • 1

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen

Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 4 theo vnen
... học 2013 - 20 14 Bài a) Khoanh vào số lớn : 278 645 ; 42 8317 ; 292317 ; 45 4721 691512 ; 917 348 b) Khoanh vào số bé nhất: 62 541 5 ; 71 943 8 ; Bài > < ? = 43 2526 43 989 27 643 4 26 743 4 80 64 715392 715392 ... hành ôn luyện (20 phút): Bài Điền dấu (; =) thích hợp vào chỗ chấm: 12375 12357 40 381 40 380 52 736 52 000 + 700 + 36 20 3 74 20 347 41 3 200 41 3 000 + 200 721 41 6 721 46 1 Bài xếp theo ... 2013 - 20 14 Bài Đặt tính tính: 28 547 1 + 370626 23160 - 165 24 647 82 + 43 90 24 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… 8512 94 – 260 748 7632 54 + 841 72 535081 – 943 25 …………………...
 • 210
 • 73
 • 0

giáo án dạy thêm buổi chiều môn tiếng anh lớp 9

giáo án dạy thêm buổi chiều môn tiếng anh lớp 9
... sign Bài tập Anh – Kì I b pick b shock b sad b teeth b high c ticket c block c day c deer c sit 19 d kitchen d program d catch d knee d mind Trường THCS Lam Cốt Ngày dạy: ………………… Buổi UNIT 3: ... taken 58/ a given b kept c shown d taken 59/ a Any b No c All d Not 60/ a way b kind c sort d part Bài tập Anh – Kì I 23 Trường THCS Lam Cốt Ngày dạy: ………………… Buổi ƠN THI GIỮA KỲ I §Ị I-Choose the ... tập Anh – Kì I Trường THCS Lam Cốt We walked half an hour to reach the waterfall They planned to have the trip June She loves to watch the star night Ngày dạy: ………………… Buổi 14 Bài tập Anh...
 • 51
 • 5,761
 • 125

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp) pptx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số( tiếp) pptx
... - Một năm ngày? - HS đọc - Một tuần ngày? - 36 5 ngày - Muốn biết năm - ngày tuần ngày ta làm ntn? - Ta thực phép chia: 36 5 : Bài giải Ta c : 36 5 : = 52( dư 1) - Chữa bài, cho điểm * Bài ... Phép chia 632 : 7( Tương tự ) b) HĐ 2: Luyện tập - Tính * Bài 1: - HS làm vào bảng con, em lên - Nêu yêu cầu BT bảng 35 0 420 260 35 42 2 50 13 00 00 06 0 0 00 - Chấm bài, nhận xét * Bài 2:- Đọc ... 7 83 : - Nhận xét, cho điểm 3/ Bài mới: a) HĐ 1: HD thực phép chia 560 : - HS làm bảng - GV ghi bảng 560 : = ? yêu - Lớp làm nháp cầu HS làm nháp Gọi HS thực...
 • 4
 • 552
 • 3

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. pps

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. pps
... Gọi HS lên bảng- Lớp làm phiếu HT 218 37 5 39 0 35 36 75 65 07 32 25 30 0 - Chữa bài, cho điểm + HS làm * Bài / 72 - 1, HS đọc toán - 234 HS, hàng HS - BT cho biết gì? - tất hàng ? - BT ... BT hỏi gì? - HS làm vào Tóm tắt học sinh: hàng 234 học sinh: hàng? Bài giải tất số hàng l : 234 : = 26( hàng) Đáp s : 26 hàng - Chấm bài, nhận xét * Bài / 72 + HS làm - GV treo bảng phụ HD ... đặt tính vào nháp - Lớp làm nháp - Gọi HS nêu cách tính, HS lúng túng GV HD phần học SGK b) HĐ 2: HD thực phép chia 236 : ( Tương tự phần a) c) HĐ 3: Thực hành - HS nêu * Bài / 72 - Nêu yêu cầu...
 • 3
 • 2,480
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số( tiếp) potx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số( tiếp) potx
... 09 09 - Chữa bài, cho điểm 07 1 * Bài 2: - Đọc đề? - 1250 bánh xe - bánh xe? - bánh - Một xe lắp bánh? - Lấy tổng số bánh chia cho số - Muốn tìm số xe ôtô lắp bánh xe ta làm ntn? - Lớp làm ... giải bảng Bài giải Ta c : 1250 : = 31 2( dư 2) Vậy 1250 bánh xe lắp nhiều 31 2 xe - Chấm bài, nhận xét * Bài 3: - Đọc đề? thừa bánh xe Đáp số : 31 2 xe ôtô, thừa - Yêu cầu HS quan sát tự xếp bánh xe ... Thực đặt tính tính: 134 2 : 2; 230 8 : - Nhận xét, sửa sai - Nhận xét, cho điểm 3/ Bài mới: - Đặt tính thực nháp a) HĐ 1:HD thực phép chia nêu KQ 936 5 : 936 5 - Gọi HS đặt tính thực 03 tính bảng - Nhận...
 • 4
 • 2,691
 • 12

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( Tiếp). docx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( Tiếp). docx
... HD phép chia 2407 : b) HĐ 2: Thực hành - Thực phép chia * Bài 1: -BT yêu cầu gì? - Lớp làm phiếu HT - Gọi HS làm bảng 32 24 1516 2819 02 806 - Chữa bài, cho điểm * Bài 2: - Đọc đề? - mét đường? ... : = 405(m) - Chấm bài, nhận xét * Bài 3: - Đọc đề? - Muốn biết phép tính Đội công nhân phải sửa quãng đường l : 1215 - 405 = 810(m) Đáp s : 810 mét hay sai ta cần làm gì? - Ta thực phép chia sau ... 3/ Bài mới: a) HĐ 1: HD thực phép chia 4218 : - Đặt tính thực nháp - ghi bảng phép chia 4218 : 4218 - Gọi HS đặt tính thực 2407 01 tính bảng 00 18 7 03 - Nhận xét, HS làm sai...
 • 3
 • 589
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. pptx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. pptx
... cho thừa số biết - Lớp làm phiếu HT a) X x = 1846 - Chữa bài, nhận xét 3/ Củng c : - Nêu cách đặt tính thực b) x X = 1578 X= 1846 : X = 1578 X = 9 23 X = 526 :3 tính chia số chữ số cho số ... gói bánh, chia thùng - BT hỏi gì? - Một thùng gói - Muốn tìm số bánh thùng ta bánh? làm ntn? - Lấy số bánh chia cho số thùng - Gọi HS giải bảng - lớp làm Bài giải Mỗi thùng số bánh l : - ... phép chia 1276 : b) HĐ 2: Thực hành - Tính * Bài 1: Đọc đề? - Lớp làm phiếu HT - Gọi HS làm bảng 4862 33 69 08 03 06 2 431 - Chấm bài, nhận xét 09 06 11 23 16 724 02 * Bài 2: 2896 09 0 - BT cho biết...
 • 4
 • 545
 • 6

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. ppsx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. ppsx
... Chữa bài, nhận xét * Bài 2: - HS biết thực Số phút 1/ l : 60 : = 12( phút) Đáp s : 12 phút phép chia số hai chữ số cho số - HS nêu chữ số( chia hết chi - HS nêu dư) - HS chữa bài- Lớp ... số hai chữ số cho số - HS nêu - HS làm bảng - Lớp làm phiếu HT chữ số( chia hết chi dư) - HS đọc - Rèn KN tính toán cho HS - Ta lấy số chia cho số phần - GD HS chăm học toán - HS làm Bài ... bài- Lớp làm - Rèn KN tính toán cho HS - GD HS chăm học toán Bài giải Ta c : 31 : = 10( dư1) Vậy may nhiều - Đọc đề? - Nêu cách tìm phần năm số? - Chấm, chữa * Bài 3: - BT cho biết gì? - BT hỏi gì?...
 • 4
 • 4,187
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: giáo án môn toán hình bài 1 lớp 8soạn giáo an môn toán luyện tập chung lớp 2giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3soạn giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 phần sức khỏe con ngườitài liệu giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 tuần 31soạn giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 bai khong choi tro choi nguy hiemgiao an mon luyen tu va cau lop 3 tuan 7giáo an thể dục buổi sáng cho trẻ 3 tuổigiao an mon tu nhien xa hoi lop 3 bai quagiao an mon the duc tieu hoc lop 3giao an mon tu nhien xa hoi lop 3 ca namgiáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3các hệ thống trong một gia đìnhgiao an mon chinh ta tuan 10 lop 3giáo án môn luyện từ và câu lớp 3 tuần 33TUT UNLOCK FAQ mạo DANHTUT UNLOCKTUT RIP FAKE IP THÁI LANTUT RIP mạo DANH IP USTUT RIP tên GIẢTUT RIP 13t FAKE IP ROMANIATUT RIP FAQ SEX hàn QUỐCCẤU tạo CHUNG XE máyChương 05 TCKTĐộng cơ điện xoay chiềuGiải pháp đánh giá toàn diện tình trạng động cơ điênkhái quát ve hanh vi mua tieu dung cua người du lịchNHỮNG nội DUNG mới của LUẬT THỐNG kê 2015S ả n PH ẩ m d ẫ n ĐỘNGSprains and strains vietnameseCÁC GIẢI PHÁP hạn CHẾ TAI BIẾN địa CHẤT từ KINH NGHIỆM THỰC tế THI CÔNGKHAI THÁC mỏ xây DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦMMỘT số TAI BIẾN THIÊN NHIÊN TRÊN địa bàn TỈNH THÁI NGUYÊNBẪY dầu KHÍCHUYÊN đề về CON lắc đơn BIÊN SOẠN từ SÁCH