Nghiên cứu sự biến đổi về chất lượng cảm quan của cá rô phi vằn fillet bảo quản lạnh ở 1 ± 1 độ c

Nghiên cứu sự biến đổi về chất lượng cảm quan của tra fillet bảo quản lạnh 4±1 độ c

Nghiên cứu sự biến đổi về chất lượng cảm quan của cá tra fillet bảo quản lạnh ở 4±1 độ c
... • Nghiên c u biến đổi chất lượng c m quan c tra fillet bảo quản lạnh nhiệt độ 4±1 phương pháp c m quan QIM • Nghiên c u biến đổi chất lượng c m quan c tra fillet bảo quản lạnh nhiệt độ 4±1 ... pháp c m quan QDA • Nghiên c u biến đổi chất lượng c m quan c tra fillet bảo quản lạnh nhiệt độ 4±1 phương pháp c m quan Torry Ý nghĩa khoa h c Cung c p liệu khoa h c biến đổi chất lượng c m quan ... chọn đề tài: “NGHIÊN C U SỰ BIẾN ĐỔI VỀ CHẤT LƯỢNG C M QUAN C A C TRA FILLET BẢO QUẢN LẠNH 4±1 ” làm đồ án tốt nghiệp nhằm góp phần tăng thông tin ảnh hưởng chế độ bảo quản lạnh đến chất lượng...
 • 103
 • 131
 • 0

nghiên cứu những biến đổi về trọng lượng, cảm quan, dinh dưỡng của tra fillet khi sử dụng chitosan thay thế hợp chất nonphosphate

nghiên cứu những biến đổi về trọng lượng, cảm quan, dinh dưỡng của cá tra fillet khi sử dụng chitosan thay thế hợp chất nonphosphate
... Nghiên cứu biến đổi trọng lượng, cảm quan, dinh dưỡng Tra fillet sử dụng Chitosan thay hợp chất Non- phosphate” Kết nghiên cứu xác định nồng độ Chitosan thích hợp làm chất tăng trọng cho ... NGUN NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ðỔI VỀ TRỌNG LƯỢNG, CẢM QUAN, DINH DƯỠNG CỦA CÁ TRA FILLET KHI SỬ DỤNG CHITOSAN THAY THẾ HỢP CHẤT NON-PHOSPHATE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ðẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÁN ... dung nghiên cứu: - Sự biến đổi trọng lượng tra fillet sử dụng Chitosan làm chất tăng trọng bảo quản chế biến, cấp đơng bảo quản đơng - Sự biến đổi cảm quan tra fillet sử dụng Chitosan làm chất...
 • 79
 • 139
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi về thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan và chỉ tiêu vật lý của rong nho (caulerpa lentillifera) tươi theo thời gian bảo quản bằng khí nitơ, bao gói PA

Nghiên cứu sự biến đổi về thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan và chỉ tiêu vật lý của rong nho (caulerpa lentillifera) tươi theo thời gian bảo quản bằng khí nitơ, bao gói PA
... PA Nghiên cứu biến đổi vi sinh vật Rong nho tươi theo thời gian bảo quản khí nitơ, bao gói PA Nghiên cứu biến đổi chất lượng cảm quan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản khí nitơ, bao gói PA ... cho vi c bảo quản rong nho vi c thực đề tài Nghiên cứu biến đổi thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan tiêu vật Rong nho (Caulerpa lentillifera) tươi theo thời gian bảo quản khí ... quản khí Nitơ, bao gói PA là cấp thiết Mục đích đề tài Nghiên cứu biến đổi thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan tính chất vật Rong nho tươi theo thời gian bảo quản khí nitơ...
 • 142
 • 124
 • 0

Luận văn nghiên cứu sự biến đổi tính chất đất mặn huyền tiền hải tỉnh thái bình qua quá trình sử dụng

Luận văn nghiên cứu sự biến đổi tính chất đất mặn huyền tiền hải tỉnh thái bình qua quá trình sử dụng
... Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………2 V i nh ng lý trên, ñ tài Nghiên c u s bi n ñ i tính ch t ñ t m n huy n Ti n H i, t nh Thái Bình qua trình s d ng ” ñư c ñ t ... n H i, t nh Thái Bình - Nghiên c u s bi n ñ i tính ch t ñ t m n qua trình s d ng (Ti n hành phân tích tính ch t lý, hoá ñ t phòng thí nghi m v i ch tiêu thi t y u cho yêu c u nghiên c u; Ki m ... 3.1 Di n bi n TSMT c a PD TB 104 qua trình s d ng…………64 Hình 3.2 Di n bi n TSMT c a PD TB 90 qua trình s d ng………… 64 Hình 3.3 Di n bi n TSMT c a PD TB 110 qua trình s d ng…………65 Hình 3.4 Di n...
 • 94
 • 322
 • 3

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ lý của trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ lý của trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động
... chịu tác dụng tải trọng động Chính vậy, nghiên cứu biến đổi tính chất trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình tác dụng tải trọng động tính cấp thiết thời Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ biến đổi ... thuộc hệ tầng Thái Bình tác dụng tải trọng động Từ kết nghiên cứu biến đổi tính chất trầm tích hệ tầng Thái Bình theo hướng làm sáng tỏ thông số động học đất ứng xử đất tác dụng tải trọng động ... VỀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐỘNG CỦA ĐẤT VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu biến đổi tính chất đất tác dụng tải trọng động giới nước 1.1.1 Những nghiên cứu biến...
 • 27
 • 291
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất vật lý và hoá chất của nguyên liệu gỗ keo trong quá trình xử lý kiềm nóng

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất vật lý và hoá chất của nguyên liệu gỗ keo trong quá trình xử lý kiềm nóng
... xử đến thay đổi tính chất vật thành phần hoá học gỗ keo tai tượng trình xử kiềm nóng Ảnh hưởng nhiệt độ xử đến thay đổi tính chất vật thành phần hoá học gỗ keo lai trình xử kiềm ... lai) trình xử kiềm nóng Ảnh hưởng thời gian xử đến thay đổi tính chất vật thành phần hoá học gỗ keo tai tượng trình xử kiềm nóng Ảnh hưởng thời gian xử đến thay đổi tính chất vật ... thời gian xử đến thay đổi tính chất vật thành phần hoá học gỗ keo tai tượng trình xử kiềm nóng Kết nghiên cứu ảnh hưởng thời gian xử trình xử kiềm nóng từ gỗ keo tai tượng, keo lai...
 • 63
 • 621
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ lý của các loại đất tàn sườn tích tây nguyên theo độ ẩm ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ  lý của các loại đất tàn  sườn tích ở tây nguyên theo độ ẩm ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô tô
... THỦY LI MIỀN NAM NGÔ TẤN DƯC NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CƠ - LÝ CỦA CÁC LOẠI ĐẤT TÀN - SƯỜN TÍCH TÂY NGUYÊN THEO ĐỘ ẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA SƯỜN DỐC CẠNH ĐƯỜNG Ô- TÔ LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... chuyển vị lớn dẫn đến sạt lở Do đề tài chọn là: NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA CÁC LOẠI ĐẤT TÀN - SƯỜN TÍCH TÂY NGUN THEO ĐỘ ẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA SƯỜN DỐC CẠNH ĐƯỜNG Ơ TƠ Mục ... để tính tốn ổn định trượt 84 bờ dốc cạnh đường tơ 4.1.1 Tính tốn ổn định bờ dốc cấu tạo đất tàn - sườn tích đá 85 Bazan (đất đỏ Bazan) 4.1.2 Tính tốn ổn định bờ dốc cấu tạo đất tàn - sườn tích...
 • 159
 • 56
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số Doppler của động mạch trung tâm võng mạc bệnh nhân chấn thương đụng dập nhãn cầu

Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số Doppler của động mạch trung tâm võng mạc ở bệnh nhân chấn thương đụng dập nhãn cầu
... bệnh nhân chấn thơng đụng dập nh n cầu siêu âm Doppler m u n o đợc công bố Vì vậy, thực đề t i: Nghiên cứu biến đổi số số Doppler động mạch trung tâm võng mạc bệnh nhân chấn thơng đụng dập nhãn cầu, ... Đánh giá biến đổi số số Doppler động mạch trung tâm võng mạc bệnh nhân chấn thơng đụng dập nh n cầu 3 Chơng Tổng quan 1.1 Giải phẫu sinh lý quan thị giác, động mạch trung tâm võng mạc 1.1.1 ... tăng [12] - Chỉ số cản tăng xấp xỉ 1.6 Sự biến đổi số số Doppler động mạch trung tâm võng mạc bệnh nhân chấn thơng đụng dập nh n cầu Phơng pháp siêu âm Doppler m u mở khả to lớn nghiên cứu tuần...
 • 89
 • 127
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu sự biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
... nghiệp hóa đô thị hóa, tác giả chọn đề tài “N g h iên c ứ u s ự biến đối nóng thôn dư ới tác đ ộn g cùa trình đô thị hoá, câng n ghiệp hoá x ã Đ ô ng Thọ, huyện Yên Phong, tinh Bắc N inh " để nghiên ... hương 1: C sở lý luận công nghiệp hoá, đõ thị hoá biến đổi nông thôn tác động cùa trình C N H , ĐTH C hương 2: Đ iều kiện tự nhiên, kinh tế - hội trạng công nghiệp hoá đô thị hoá Đ ô n g ... triển kinh tế hội b Tiêu c h i đánh g iá m ứ c độ đô thị hoá M ức độ đô th ị hóa thể thông qua tăng nhanh số lượng dân cư đô thị biến động dân cư đô thị Số dán đô thị - M ức độ đô thị hóa = ...
 • 79
 • 188
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quản

Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quản
... vi sinh vật (xem mục ) 3.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu biến đổi đặc tính sinh dứa cắt - Nghiên cứu biến đổi chất lượng dinh dưỡng dứa cắt - Nghiên cứu biến đổi chất lượng cảm quan dứa cắt ... đích Nghiên cứu biến đổi chất lượng số đặc tính sinh dứa cắt suốt trình bảo quản để từ đề xuất chế độ bảo quản phù hợp 1.3 Yêu cầu - Khảo sát biến đổi chất lượng đặc tính sinh dứa cắt trình ... 2.2 Các biến đổi đặc tính sinh chất lượng rau cắt 2.2.1 Biến đổi đặc tính sinh lý, cảm quan a) Biến đổi đặc tính sinh Sau thu hoạch rau không cung cấp nước, chất khoáng, chất dinh dưỡng...
 • 38
 • 386
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi thành phần hóa học, tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng Cơm săng (Spratelloides gracillis) sấy hồng ngoại xuất khẩu

Nghiên cứu sự biến đổi thành phần hóa học, tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá Cơm săng (Spratelloides gracillis) sấy hồng ngoại xuất khẩu
... tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu biến đổi thành phần hoá học, tính chất vật đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cơm săng (Spratelloides gracilis) sấy hồng ngoại xuất khẩu nhằm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐÀO TRỌNG HIẾU NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN HOÁ HỌC, TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁ CƠM SĂNG (Spratelloides gracilis) SẤY ... liệu cơm săng 61 3.1.3 Kết phân tích số tiêu vi sinh vật nguyên liệu cơm săng 62 3.2 BIẾN ĐỔI MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC, TÍNH CHẤT VẬT LÝ, CẢM QUAN VÀ VI SINH CỦA CÁ CƠM SĂNG...
 • 210
 • 529
 • 1

nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của dầu đầu ngừ vây vàng trong quá trình bảo quản

nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của dầu đầu cá ngừ vây vàng trong quá trình bảo quản
... lí dầu đầu ngừ vây vàng 29 2.2.2 Đánh giá chất lượng cảm quan dầu đầu ngừ vây vàng 29 2.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản chất bảo quản tới biến đổi chất lượng dầu đầu ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đánh giá chất lượng dầu đầu ngừ vây vàng 3.1.1 Chất lượng cảm quan dầu ngừ ban đầu Bảng 3.1 Chất lượng cảm quan dầu ngừ vây vàng Chỉ tiêu Dầu ngừ vây vàng ... loài ngừ vây xanh, ngừ vây vàng ngừ mắt to Chỉ riêng với ngừ vây vàng, ngừ vây xanh ngừ mắt to sản lượng chiếm khoảng 45% tổng sản lượng khai thác ngừ, sản lượng khai thác cá...
 • 61
 • 363
 • 0

NGHIÊN cứu sự BIẾN đổi THÀNH PHẦN HOÁ học, CHẤT LƯỢNG cảm QUAN và PHƯƠNG PHÁP bảo QUẢN tươi TRA (pangasius hypophthalmus) SAU THU HOẠCH

NGHIÊN cứu sự BIẾN đổi THÀNH PHẦN HOÁ học, CHẤT LƯỢNG cảm QUAN và PHƯƠNG PHÁP bảo QUẢN tươi cá TRA (pangasius hypophthalmus) SAU THU HOẠCH
... Nghiên cứu thành phần khối lượng tra 2) Nghiên cứu thành phần hố học tra 3) Nghiên cứu biến đổi thành phần hố học, biến đổi tổng vi sinh vật hiếu khí chất lượng cảm quan tra bảo quản tươi ... giá cảm quan bảo quản quản 10C 95 Bảng Sự biến đổi TPC, cảm quan nitơ tổng bảo quản 280C 96 Bảng 10 Sự biến đổi TVB-N, ẩm, pH, số acid bảo quản 280C 96 Bảng 11 Sự biến đổi TPC, cảm quan ... 71 Đồ thị 3.15 Sự biến đổi chất lượng cảm quan bảo quản 280C 72 Đồ thị 3.16 Sự biến đổi chất lượng cảm quan bảo quản 50C 10C 73 Đồ thị 3.17 Tổng hợp biến đổi tra chế độ bảo quản 280C 75 Đồ...
 • 109
 • 329
 • 1

Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của artemia sau thu hoạch

Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của artemia sau thu hoạch
... HỌC NHA TRANG  PHAN THỊ THANH HIỀN NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA ARTEMIA SAU THU HOẠCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THU T Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH Mã số: 60.54.10 Người hướng dẫn ... cạnh Artemia sau thu hoạch biến đổi chất lượng nhanh Artemia có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, nhiều nước Theo nghiên cứu P Léger, P Vanhaecke, P Sorgeloos (1983), bảo quản Artemia, biến đổi lipid ... tất nghiên cứu sâu vào nghiên cứu thành phần hóa học sinh khối ấu trùng Artemia, có tài liệu nghiên cứu biến đổi chất lượng sinh khối Artemia trình bảo quản Vì vậy, tiến hành đề tài nghiên cứu biến...
 • 101
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: so sánh sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chấtquan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chấtsự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhausự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau ntnsự khác nhau giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chấtsự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào cho ví dụsự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nàohọat động chính trị việc không tôn trọng quá trình tích luỹ về lượng ở mức độ cần thiết cho sự biến đổi về chất là biểu hiện của khuynh hướng nàosự biến đổi về chất là gìthế nào là sự biến đổi về chấtví dụ về sự biến đổi về chấtsự biến đổi về chấtsự biến đổi về thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ phấn qua các thế hệsự biến đổi về lượng và chấtcho ví dụ về sự biến đổi về lượng và chấtSKKN hệ thống các dạng bai toan ve day so de BD HSG (1)Tìm hiều nhu cầu sản phẩm may mặc của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhBài luyện nói tả cây bàng(tổ 2)HƯỚNG dẫn CHƠI NHANH LÊN ĐỒ VÀ TIẾT KIỆM NGÔI SAO THỜI TRANG MỚI 2017Nghiên cứu biến đổi albumin máu với tình trạng tăng tính thấm thành mạch, rối loạn đông máu trong bệnh nhiễm Dengue người lớn (FULL TEXT)ghiên cứu xử lý nền cống dưới đê vùng ven biển cửa sông hồng bằng giải pháp móng cọcNghiên cứu đề xuất giải pháp công trình phòng chống xói lở bờ biển khu vực cồn bửng, huyện thanh phú, tỉnh bến treĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giangNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duLehman brothers’ bankruptcyBáo cáo thuyết trình môn GIS (1)Văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng sacombank hoàn thiện và phát triểnXác định giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp maỨng dụng phương pháp tài sản và phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để xác định giá trị doanh nghiệp vừa và nhỏ cho mục đích mua bán sáp nhập (ma) tại việt nam hiện naycâu hỏi tổng hợp hóa dược 1Trac nghiem giai phau 1Rủi ro ngành ngân hàng và cái chết của lehman brothersĐỀ THI ĐỘC CHẤT HỌC.......................TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập