Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm maltodexitrin từ tinh bột bắp bằng phương pháp axit ở nhiệt độ cao và ứng dụng trong sản xuất bánh quy xốp

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Thử nghiệm dự báo lượng mưa ngày bằng phương pháp dùng mạng thần kinh nhân tạo hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... =1 N số ngày chuỗi, fcsti dự báo thứ i, obsi quan trắc thứ i tơng ứng Kết thử nghiệm Sau số kết dự báo lợng ma ngày phơng pháp dùng MTKNT hiệu chỉnh sản phẩm hình HRM Số liệu luyện dự báo bao ... nghiệm hiệu chỉnh cho lợng ma dự báo hình phân giải cao HRM Thử nghiệm hiệu chỉnh lợng ma dự báo hình HRM 3.1 Số liệu sử dụng - Số liệu bao gồm giá trị lợng ma ngày dự báo trớc 24h hình HRM ... kiểm nghiệm Thử nghiệm dự báo lợng ma ngày phơng pháp Bảng 1: Đánh giá sai số tổng quát trình luyện mạng trình kiểm nghiệm BIAS MAE RMSE (mm /ngày) (mm /ngày) (mm /ngày) Trung bình dự báo (mm /ngày) ...
 • 10
 • 223
 • 1

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE thấp hơn 10 bằng phương pháp axit nhiệt độ thấp

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE thấp hơn 10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp
... trình biến hình nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình thuỷ phân tinh bột axit nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng): DE (%) DE (%) DE (%) 4 3 2 1 10 Nồng độ HCl (%) Hình ... phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 250C để nghiên cứu 3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng tinh bột, nồng độ axit thời gian đến trình biến hình axit HCl nhiệt độ 250C (nhiệt độ phòng) phương pháp QHTN ... phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 500C nhiệt độ phòng (25 C), thấy phƣơng pháp biến hình axit nhiệt độ phòng (250C) ƣu điểm so với phƣơng pháp biến hình tinh bột 500C nhƣ: số DE cao hơn, nhiệt độ...
 • 8
 • 245
 • 2

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE<10 bằng phương pháp axit nhiệt độ thấp

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE<10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp
... trình biến hình nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình thuỷ phân tinh bột axit nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng): DE (%) DE (%) DE (%) 4 3 2 1 10 Nồng độ HCl (%) Hình ... chỉnh nhiệt độ 250C, trình sản xuất đơn giản nên sản xuất theo qui mô lớn dễ dàng Đó mục đích đề tài Chính chọn phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 250C để nghiên cứu 3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng ... thuật biến hình nhiệt độ 50oC dựa phƣơng pháp Wurzburg [10], nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) dựa sở phƣơng pháp biến hình N Atichocudomchai, S Vararinit [7] 3.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình...
 • 8
 • 315
 • 2

Nghiên cứu Khoa học: Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinh

Nghiên cứu Khoa học: Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinh
... sản phẩm collagen thô : xác định độ ẩm, tro, lipid, hàm lượng collagen - Xử lý da chiết collagen từ da tra : Xử lý da NaOH Xử lý da H2O2 2  Chiết collagen acid acetic Chiết collagen ... xuất collagen từ da tra enzyme pepsin kết hợp với acid acetic - Thu collagen thô dạng dịch chiết * Phương pháp nghiên cứu: - Tổng hợp tài liệu - Phương pháp phân tích vật lý - Phương pháp ... Lịch sử nghiên cứu tách chiết collagen: 39 CHƯƠNG 40 NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Nguyên liệu nghiên cứu: 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu: ...
 • 20
 • 416
 • 0

NGHIÊN CỨU HIỆU SUẤT TRÍCH LY PROTEIN TỪ XƯƠNG CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ACID ACETIC ENZYME BROMELAIN

NGHIÊN CỨU HIỆU SUẤT TRÍCH LY PROTEIN TỪ XƯƠNG CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ACID ACETIC VÀ ENZYME BROMELAIN
... tận dụng nguồn phế phẩm góp phần nâng cao giá trị nguyên liệu xương Trong phần nghiên cứu nhầm Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương phương pháp sử dụng acid acetic, acid acetic ... SƠN TÔ LA NGHIÊN CỨU HIỆU SUẤT TRÍCH LY PROTEIN TỪ XƯƠNG CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ACID ACETIC ENZYME BROMELAIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CÁN BỘ HƯỚNG ... Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương tra phương pháp sử dụng acid acetic, acid acetic kết hợp enzyme bromelain ” với mục tiêu tìm thông số thích hợp cho trình trích ly nh nồng đ ộ th...
 • 51
 • 114
 • 0

nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương cá tra bằng phương pháp acid acetic enzyme papain

nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương cá tra bằng phương pháp acid acetic và enzyme papain
... TẮT Xương tra phụ phẩm giá trị thấp trình chế biến tra fillet công nghiệp chiếm từ 50-70% khối lượng nguyên liệu Đề tài Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xƣơng tra phƣơng pháp acid ... tài : Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xƣơng tra phƣơng pháp acid acetic enzyme papain sinh viên Nguyễn Minh Ngọc thực báo cáo, đựoc hội đồng chấm phản biện luận văn thông qua Cán hướng ... enzyme papain vào trình trích ly protein Nghiên cứu tính chất protein trích ly Khảo sát thành phần hóa học kiểm tra độ tinh khiết protein trích ly Nguồn protein xương thấp so với da, có lẽ...
 • 54
 • 37
 • 0

Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương cá tra bằng phương pháp sử dụng acid acetic enzyme bromelain

Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương cá tra bằng phương pháp sử dụng acid acetic và enzyme bromelain
... phần nghiên cứu nhầm Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương phương pháp sử dụng acid acetic, acid acetic kết họp enzyme bromelain Nguyên liệu sử dụng xương cá, chúng cắt nhỏ cân ... mạnh nghiên cứu hứa hẹn lĩnh vực tiềm tưcmg lai 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CÚƯ Đề tài Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương tra phương pháp sử dựng acid acetic, acid acetic kết hợp enzyme bromelain ... SƠN TÔ NGHIÊN CỨU HIỆU SUẤT TRÍCH LY PROTEIN TỪ XƯƠNG CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP sử DỤNG ACID ACETIC ENZYME BROMELAIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THựC CÁN Bộ HƯỚNG...
 • 51
 • 59
 • 0

Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương cá tra bằng phương pháp acid acetic enzyme papain

Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương cá tra bằng phương pháp acid acetic và enzyme papain
... thấp trình chế biến tra fillet công nghiệp chiếm từ 50-70% khối lượng nguyên liệu Đe tài Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương tra phương pháp acid acetic enzyme papain tiến hành ... tài : Nghiên cứu hiệu suất trích ly protein từ xương tra phương pháp acid acetic enzyme papain sinh viên Nguyễn Minh Ngọc thực báo cáo, đựoc hội đồng chấm phản biện luận văn thông qua Cán hướng ... Dịch protein trích ly xác định theo phương pháp Bradford Ket thống kê cho thấy: Bảng 11 : Kết hiệu suất trích ly protein (%) phương pháp Phương pháp Nồng độ (M) Thời gian (giờ) Hiệu suất trích ly...
 • 49
 • 93
 • 0

Nghiên cứu bào chế pellet chứa hệ tự nhũ hóa artesunat bằng phương pháp đùn tạo cầu

Nghiên cứu bào chế pellet chứa hệ tự nhũ hóa artesunat bằng phương pháp đùn tạo cầu
... tiến hành thực đề tài Nghiên cứu bào chế pellet chứa hệ tự nhũ hóa artesunat phương pháp đùn tạo cầu với mục tiêu sau: Xây dựng công thức bào chế pellet chứa hệ tự nhũ hóa artesunat có độ hòa ... hòa tan pellet thời điểm 2.3 Phương pháp thực nghiệm 2.3.1 Phương pháp bào chế 2.3.1.1 Phương pháp bào chế hệ TNH lỏng Kế thừa kết nghiên cứu đề tài Nghiên cứu bào chế hệ tự nhũ hóa chứa artesunat ... nghiệm nghiên cứu bào chế pellet chứa hệ TNH ART phương pháp đùn tạo cầu, khóa luận đạt số kết sau: Xây dựng công thức pellet chứa hệ TNH ART phương pháp đùn tạo cầu Công thức pellet chứa hệ TNH...
 • 55
 • 51
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN PHÔI LÚA MÌ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM " pdf

BÁO CÁO
... làm cho phôi lúa khó bảo quản lâu điều kiện tự nhiên [3] 3.2 Nghiên cứu phương pháp xử lý bảo quản phôi lúa Sau lấy nhà máy về, phôi lúa sàng đem xử lý bảo quản sau: Mẫu phôi lúa bổ ... bảo quản bao PE điều kiện đóng gói chân số acid trình bảo quản thay đổi thấp 3.3 Nghiên cứu đề xuất ứng dụng phôi lúa công nghệ thực phẩm Sản phẩm phôi lúa có mùi thơm, vị nhẹ bổ sung vào ... Kết luận Trong phương pháp tiến hành bảo quản phương pháp sử dụng phôi lúa sấy 1000C 30 phút bổ sung vitamin E sau đem bao gói PE đóng gói chân tác dụng làm giảm ôi hóa phôi lúa kéo dài...
 • 6
 • 348
 • 1

BÁO CÁO " THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HÀM LƯỢNG AXÍT AMIN VI SINH VẬT CỦA BỘT LÒNG TRẮNG TRỨNG GÀ SảN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP " doc

BÁO CÁO
... thnh phần hóa học, thnh phần v hm lợng axít amin nh số tiêu vi sinh vật quan trọng 413 Nguyn Xuõn Duy, Nguyn Anh Tun v H Ngc Tr My bột lòng trắng trứng g sản xuất kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp đợc ... thnh công phơng pháp sản xuất bột lòng trắng trứng g (CEWP) cách sấy nhiệt độ thấp Kết tạo đợc sản phẩm bột lòng trắng trứng đáp ứng yêu cầu chất lợng cảm quan v hóa học so sánh với sản phẩm thơng ... xác định thnh phần hóa học, thnh phần axít amin v phân tích tiêu vi sinh vật CEWP VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Chuẩn bị mẫu Bột lòng trắng trứng g đợc chuẩn bị theo phơng pháp mô tả Hồ...
 • 5
 • 251
 • 1

nghiên cứu xử lý nướcthải nhà máy chế biến bộtbằng phương pháp kỵ khí vàhiếu khí

nghiên cứu xử lý nướcthải nhà máy chế biến bột cá bằng phương pháp kỵ khí vàhiếu khí
... thải chế biến bột cá, mỡ …………………………….6 2.2.2 Quy trình xử nước thải nhà máy chế biến bột ………………… 2.3 Sơ lược xử sinh học: trình kỵ khí, hiếu khí ……………………….9 2.3.1 Quá trình kỵ khí ……………………………………………………… ... thiết.Với trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu xử nước thải nhà máy chế biến bột phương pháp kỵ khí kết hợp hiếu khí Mục tiêu đề tài: - Tìm thông số thích hợp giúp cho hệ thống xử nước ... thải chế biến bột cá, mỡ Nước thải nhà máy chế biến bột (chế biến thủy sản) gồm nước thải sản xuất nước thải sinh hoạt Nước thải sản xuất: sinh trình chế biến nước vệ sinh nhà xưởng, máy...
 • 81
 • 71
 • 0

nghiên cứu hiệu quả hiệu quả điều trị vô sinh nam bằng phương pháp tiêm tinh trùng đông lạnh thu nhận từ phẫu thuật tại bệnh viện phụ sản trung ương

nghiên cứu hiệu quả hiệu quả điều trị vô sinh nam bằng phương pháp tiêm tinh trùng đông lạnh thu nhận từ phẫu thuật tại bệnh viện phụ sản trung ương
... phương pháp tiêm tinh trùng đông lạnh thu nhận từ phẫu thu t vào bào tương noãn Do thực đề tài: “ Nghiên cứu hiệu hiệu điều trị sinh nam phương pháp tiêm tinh trùng đông lạnh thu nhận từ phẫu ... thoát màng, đông lạnh phôi, đông lạnh tinh trùng từ phẫu thu t… Là cán khoa HTSS bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng cử học nghiên cứu sinh trường Đại Học Y Hà Nội bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Tôi mong ... 2002 Kỹ thu t ICSI với tinh trùng từ tinh hoàn áp dụng thành công sau Tuy nhiên kỹ thu t trữ lạnh tinh trùng thu từ phẫu thu t thực trung tâm lớn Ở Việt Nam chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu tìm...
 • 4
 • 222
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự tạo phức của đồngii với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để phân tíchnghiên cứu bào chế viên nén captopril giải phóng kéo dài bằng phương pháp dập nhiều lớpnghiên cứu hình thái cấu trúc vật liệu compozit lldpe ocdvb bằng phương pháp fesemcâu 28 khi cho hỗn hợp gồm al2o3 fe2o3 cuo tác dụng với co dư ở nhiệt độ cao phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn y bao gồm các chấtgv nhận xét oxi tác dụng với fe oxi là phi kim hoạt động mạnh ở nhiệt độ cao khi tác dụng với fe tạo ra hỗn hợp nhiều sản phẩm như fe2o3 fe3o4 yêu cầu hs viết pthhnghiên cứu sản xuất sản phẩm thủy phân từ đầu tôm bằng enzyme flavourzyme và ứng dụng trong sản xuất nước chấmtrình nghiên cứu dự kiến thử nghiệm chế biến bánh crackers từ gạo lứt và hạt sennghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả quất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcxây dựng hệ thống nuôi cấy rễ tóc và ứng dụng trong nghiên cứu sản xuất artemisinin ở cây thanh hao artemisia annua linnlê thúy 12 2012 nghiên cứu khả năng thu hồi gelatin từ da phế thải và khả năng áp dụng công nghệ này ở việt namnghiên cứu cải tiến chương trình phần mềm xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp sử dụng sai số tương đối của phép đo quangnghiên cứu phương pháp xác dịnhđồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp lọc kalmankết quả nghiên cứu xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp tính dựa trên sai số tương đối của phép đo quangkết quả nghiên cứu xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp lọc kalmanthu nhận probiotic và ứng dụng trong các sản phẩm từ sữaNghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại họcTIỂU LUẬN tìm HIỂU tư TƯỞNG của LÊ NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHIẾN TRANH TRONG tác PHẨM HẢI CẢNG LỮ THUẬN THẤT THỦTIỂU LUẬN CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc TRONG tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHTIỂU LUẬN CON NGƯỜI, yếu tố hợp THÀNH hệ THỐNG xã hội TRONG tác PHẨM CON NGƯỜI TRONG QUẢN lý xã hội của a g AFANAXEP ý NGHĨA THỰC TIỄN của vấn đềLý luận về lượng giá trị hàng hoá của C. Mác và ứng dụng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cho doanh nghiệp Việt NamCông tác xã hội với nhóm trẻ em khuyết tật, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp can thiệp ở tỉnh quảng trịPháp điển hóa cơ sở nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việt namPháp luật về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao độngQuy định của pháp luật việt nam về tỉ lệ đảm bảo an toàn của ngân hàng thương mại trong nướcQuyền của người lao động trong các dịch vụ oshin thời đạiTình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn đặng đức khang xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và so sánh hiệu lực của hai thuốc amoxinject và amcoliKhóa luận tốt nghiệp Phát triển hoạt động quảng cáo Google cho công ty VMMSGiáo trình chính trị họcGiáo trình hình họaMột số vấn đề vể con người trong triết học phật giáoSlide bài giảng tài chính quốc tế cô liên hoachuong 22 23 khủng hoảng tài chính quốc tếHệ thống nhân vật trong sử thi m’nông và vấn đề thể loạiLý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện nayNâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên theo KPI tại công ty cổ phần đầu tư devicoTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập