Bài giảng Quản trị Dự Án Project management lecture slide for MBA

Bài giảng quản trị dự án (project management)

Bài giảng quản trị dự án (project management)
... VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN       Các khái niệm : dự án, chu kỳ sống dự án, quản trò dự án Các đặc điểm dự án Các chức giai đoạn QTDA Những yếu tố thành công chủ yếu dự án Thất bại vấn đề dự án Nhà ... VÀ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ DỰ ÁN  Các công cụ kỹ thuật quản trò dự án trợ giúp nhà quản dự án đội họ khía cạnh khác quản trò dự án  Một vài công cụ kỹ thuật cụ thể:  Đònh nghóa dự án cấu trúc ... kỹ quản trò dự án có thểgiúp ích sống hàng ngày 30 TẠI SAO HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ?  Dự án nơi, bạn có hội tốt tham gia dự án với vai trò thiết kế, thẩm đònh, thực hiện, quản lý giám sát dự án ngày...
 • 42
 • 196
 • 0

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1 Quản trị dự án và nhà quản trị dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1 Quản trị dự án và nhà quản trị dự án
... Hồng Bài giảng NỘI DUNG 1. 1 Dự án gì? 1. 2 Giới thiệu quản dự án 1. 3 Giới thiệu nhà quản dự án 8/25/2 010 TS Nguyễn Văn Tân 1. 1.DỰ ÁN LÀ GÌ? 1. 1 .1 Khái niệm dự án 1. 1.2 Sự khác biệt chương ... đònh 8/25/2 010 TS Nguyễn Văn Tân 15 1. 1.4 CÁC LOẠI DỰ ÁN Dự án hợp đồng Dự án nghiên cứu phát triển Dự án xây dựng Dự án hệ thống thơng tin Dự án đào tạo quản Dự án bảo dưỡng lớn Dự án viện trợ ... trình, dự án nhiệm vụ 1. 1.3 Sự khác biệt dự án phòng ban chức 1. 1.4 Các loại dự án 8/25/2 010 TS Nguyễn Văn Tân TS Nguyễn Văn Tân Trường ĐH Lạc Hồng Bài giảng 1. 1 .1 KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN Dự án gì?...
 • 15
 • 395
 • 3

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 2 khởi đầu dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 2 khởi đầu dự án
... giám đốc tổ chức thẩm định dự án, dự án có tính khả thi phê duyệt định 8 /25 /20 10 TS Nguyễn Văn Tân 17 2. 2 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Phần học riêng, liên quan đến tài dự án 8 /25 /20 10 TS Nguyễn Văn Tân TS ... Lạc Hồng Bài giảng 2. 1.HÌNH THÀNH DỰ ÁN Dự án hình thành qua giai đoạn: Khái niệm, ý tưởng định nghĩa dự án Nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu khả thi Thiết kế chi tiết Thực dự án 8 /25 /20 10 TS ... phương diện kinh tế - xã hội dự án Phòng kế hoạch đầu tư: Tổng hợp chung dự án đầu tư, tiến hành thẩm định sơ tính khả thi dự án, sau báo cáo Tổng giám đốc (Giám đốc) dự án đầu tư Tổng giám đốc...
 • 14
 • 362
 • 0

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3 phân tích tổ chức dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3 phân tích tổ chức dự án
... giảng CÁC DẠNG CẤU TRÚC TỔ CHỨC Cấu trúc tổ chức dạng chức Cấu trúc tổ chức dạng dự án Cấu trúc tổ chức dạng ma trận 8/25/2010 TS Nguyễn Văn Tân Cấu trúc tổ chức dạng chức Ch t ch/ Giám đ c Phó ... 7 (4) Lao động gián tiếp khác 30 30 30 30 30 30 30 (5) Lao động trực tiếp 50 58 66 75 87 99 109 (6) Lao động khác Tổng lao động 8/25/2010 TS Nguyễn Văn Tân 30 30 118 130 30 35 40 45 50 55 60 ... có định Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực định Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư cơng ty; d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội cơng ty;...
 • 21
 • 416
 • 2

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 4 hoạch định và lập tiến độ

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 4 hoạch định và lập tiến độ
... Bài giảng 4. 1.HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 4. 1.1 Giới thiệu hoạch định dự án 4. 1.2 Các bước hoạch định dự án 4. 1.3 Các tiêu chuẩn đánh giá việc hoạch định dự án thành cơng 4. 1 .4 Những vấn đề thường gặp hoạch ... quan, b A( 1-2 ) B( 1-3 ) C( 2 -4 ) D( 3-5 ) E( 4- 5 ) F( 4- 6 ) G( 5-6 ) 11 H( 6-7 ) 9/30/2010 TS Nguyễn Văn Tân Tij=(a +4 σ2ij = *m+b)/6 (b-a)2/36 TS Nguyễn Văn Tân 48 24 Trường ĐH Lạc Hồng Bài giảng 4. 4 PHƯƠNG ... tăng 5-7 % Chi phí tăng 1 0-2 0% Chi phí tăng >20% Tiến độ Tiến độ trể khơng đáng kể Tiến độ trể 20% Phạm vi Phạm Phạm vi giảm khu vi khơng đáng...
 • 49
 • 1,346
 • 1

BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM
... chất lượng tất dự án phần mềm hay không? Có công cụ phần mềm sử dụng để hỗ trợ tiến trình phân tích thiết kế phần mềm? Có công cụ sử dụng để tạo mẫu phần mềm? Có công cụ phần mềm sử dụng để hỗ ... thuật toán hay công nghệ vào/ không? Giao diện phần mềm với phần cứng có hay chưa qua thử thách không? Phần mềm để xây dựng giao diện với đại lý cung cấp sản phẩm phần mềm qua thử thách? Phần mềm ... chuẩn bị Phần mềm lĩnh vực khó Nhiều thứ sai, Đó lý mà phải chuẩn bị - việc hiểu rủi ro làm công việc ước lượng trước để tránh hay quản lý chúng – thành phần hoạt động quản dự án phần mềm Những...
 • 25
 • 342
 • 1

Tài liệu Quản trị dự án ( Project Management ) docx

Tài liệu Quản trị dự án ( Project Management ) docx
... steps can you take to insure that the project is completed against a very tight time deadline? What is a "project milestone"? What is "project float" Your project is beginning to exceed budget ... contact@cpoclub.net Tell us about a successful project in which you participated and how you contributed to the success of that project You are given the assignment of project manager and the team members ... already been identified To increase the effectiveness of your project team, what steps will you take? You have been assigned as the project manager for a team comprised of new employees just out...
 • 2
 • 282
 • 0

Tài liệu Bài giảng Quản trị dự án tin học docx

Tài liệu Bài giảng Quản trị dự án tin học docx
... kết môn học Tổng quan quản dự án Khoa học quản Dự án Quản dự án Tổ chức người Công cụ kỹ thuật QLDA Tổng quan quản dự án (tiếp) Khoa học quản Dự án Quản dự án Tổ chức người Công ... môn học Nội dung khóa học Tài liệu học tập tham khảo Đánh giá kết môn học 13 Nội dung khóa học Giới thiệu chung quản dự án Khoa học quản lý nói chung Dự án gì? Quản dự án gì? Tổ chức người ... lựa chọn dự án Hình thành dự án Phân tích tài Lựa chọn dự án Kế hoạch ban đầu Khởi tạo lựa chọn dự án (tiếp) Hình thành dự án Phân tích tài Lựa chọn dự án Kế hoạch ban đầu Số tiết P .Học Ngày/Gi...
 • 288
 • 362
 • 4

bài giảng quản trị dự án chương 3 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 3 - gv.ts.hồ nhật hưng
... đó: - Bj lợi ích dự án thu vào năm j - Cj chi phí dự án vào năm j - n vòng đời dự án - CFj ngân lưu ròng dự án vào năm j * Tính NPV EXCEL: = NPV(i%, CF1:CFn) + CF0 GV:Ths Ho Nhat Hung 32 3. 3.1 ...  - NPV < 0, không chấp nhận dự án - NPV >= 0, chấp nhận dự án  Lưu ý: Trong trường hợp dùng NPV làm tiêu chí lựa chọn dự án độc lập dự án có NPV lớn chọn  GV:Ths Ho Nhat Hung 33 3. 3.1 .3 ... Hung j 43 3 .3. 3 Tỷ số lợi ích - chi phí (B/C) * Tử số giá dòng thu mẫu số giá dòng chi  * Tiêu chí chọn B/C:  - B/C ...
 • 79
 • 375
 • 0

bài giảng quản trị dự án chương 7 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 7 - gv.ts.hồ nhật hưng
... dự án Phương pháp kiểm tra, đánh giá Xác định kế hoạch đối phó rủi ro Thực kế hoạch dự án Đánh giá ý tưởng dự án Xác định yêu cầu dự án Thiết kế dự án Triển khai dự án Thử nghiệm dự án Thực dự ... tiến độ Dự toán Chi phí, Cân nguồn lực Báo cáo kết thúc Nội dung kế hoạch dự án Tổng quan chung dự án Hợp đồng dự án Nhân dự án Các mục tiêu dự án Yêu cầu kỹ thuật & quản trị Tiến độ thực dự án Nguồn ... án Thử nghiệm dự án Thực dự án Khai thác dự án Thu thập ý kiến đánh giá khách hàng Hoạt động trì dự án … Một dự án lớn tổng hợp nhiệm vụ nhỏ … 10.00.00 Dự án xây dựng nhà 11.00.00 Chuẩn bị mặt...
 • 23
 • 731
 • 0

bài giảng quản trị dự án chương 8 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 8 - gv.ts.hồ nhật hưng
... Quản trị rủi ro ảnh hưởng đến thành công dự án nào? Có thể có rủi ro xảy dự án? Có thể làm để quản trị rủi ro đó?  Quản trị hợp đồng đóng vai trò quản trị dự án? Làm để quản trị hợp đồng dự án? ... TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN … Xiết chặt vòng vây… Ký kết thực hợp đồng Ký kết hợp đồng dự án Gửi thư mời Đề nghị ký hợp đồng Trả lời đề nghị Đàm phán hợp đồng dự án Đàm phán ban đầu Đàm phán thực tế Ký ... đảm hợp đồng dự án Người cam đoan Khoản phạt vi phạm Nhận lời mời Tiền đặt cọc Phê duyệt hợp đồng dự án Thực hợp đồng dự án Nhà nước Thực thực tế Ban ngành chủ quản Thực thích đáng Các bên liên...
 • 15
 • 253
 • 0

bài giảng quản trị dự án chương 1 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 1 - gv.ts.hồ nhật hưng
... đoạn dự án • Các bên liên quan đến dự án Quản trị dự án đặc trưng quản trị dự án • Các mục tiêu quản trị dự án • Vai trò quản trị dự án • Quá trình quản trị dự án • Nội dung quản trị dự án GV: ... thực tế dự án thời kỳ suốt vòng đời dự án - Kết thúc dự án, lý, phân chia tài sản GV: Ths Ho Nhat Hung 12 1. 2 Quản trị dự án đặc trưng quản trị dự án 1. 2.2 Các mục tiêu quản trị dự án:  Các ... 1. 2 Quản trị dự án đặc trưng quản trị dự án 1. 2 .1 Quản trị dự án việc ứng dụng kiến thức kỹ vào hoạt động dự án để đảm bảo dự án đạt mục tiêu, yêu cầu đặt Quá trình quản trị dự án bao gồm ba...
 • 36
 • 375
 • 0

bài giảng quản trị dự án chương 2 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 2 - gv.ts.hồ nhật hưng
... tổ chức dự án Các mô hình tổ chức dự án Lựa chọn mô hình tổ chức dự án Giám đốc dự án Vị trí trách nhiệm giám đốc dự án Tố chất cần thiết giám đốc dự án Xây dựng đội ngũ dự án Đội ngũ dự án Cấu ... Xây dựng đội ngũ dự án Đội ngũ dự án Cấu thành đội ngũ dự án Phát triển lãnh đạo đội ngũ dự án Thiết kế cấu tổ chức dự án Quản dự án quản lý người… Mô hình dạng chức GIÁM ĐỐC Trưởng phòng ... Đạo đức Đạo đức đạo đức đạo đức xã hội xã hội cá nhân cá nhân So sánh nhà QLDA quản lý chức Nhà quản trị chức Nhà quản trị dự án Là chuyên gia giỏi lĩnh vực Có kiến thức tổng hợp, hiểu biết nhiều...
 • 21
 • 293
 • 0

bài giảng quản trị dự án chương 5 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 5 - gv.ts.hồ nhật hưng
... sánh mức độ hoàn thành tất dự án mà bạn trực tiếp quản lý Qua đó, bạn đưa biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực dự án 41 Công việc Dự án A Dự án B Tổng chi phí Tổng chi phí CP ước tính % dự án ... SV...
 • 42
 • 337
 • 0

bài giảng quản trị dự án chương 6 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 6 - gv.ts.hồ nhật hưng
... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 15 1-3 22 19 10 4-7 1-2 1-4 13 3-5 10 12 2-5 4-5 5 -6 6-7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 15 22 19 4-7 1-3 13 10 3-5 12 10 1-2 2-5 1-4 5 -6 6-7 4-5 ... người - ngày, + người !6! !12! 5 - ngày, + người 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 3-5 22 21 20 10 1-4 4-5 1-3 3-5 1-2 4-7 18 4-5 13 4-5 5 -6 12 6- 7 2-5 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 15 13 10 1-2 1-3 12 3-5 2-5 1-4 4-5 11 12 10 4-7 5 -6 6-7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36 !4! !13! !7! !6! !5! !8! !12! - ngày, + người - ngày,...
 • 37
 • 340
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị dự ánbài giảng quản trị dự án đầu tưslide bài giảng quản trị dự án đầu tưbai giang quan tri du anbài giảng quản trị dự án võ ngàn thơbài giảng quản trị dự án phần mềmbài giảng quản trị du lịchbài giảng quản trị du lịbài giảng quản lý dự án lâm nghiệpbải giảng quản lí dự ánbài tập quản trị dự án công nghệ thông tinbài giảng quản lý dự án tin họcbài tập quản trị dự án đầu tưbài giảng quản lý dự án đầu tư xây dựngbài giảng quản lý dự án công nghệ thông tinBồi dưỡng hứng thú học tập phân môn luyện từ và câu cho học sinh lớp 3 thông qua việc xây dựng hệ thống trò chơi học tậpBất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụngBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Sơn Trà Đà NẵngCảm thức thiền trong thơ Phạm Thiên ThưChính sách Marketing của Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình ĐịĐặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Bùi HiểnĐặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học TrĐặc điểm tạp văn của các cây bút nữ sau 1986Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên trong ca từ Trịnh Công SơnĐặc điểm truyện ngắn trung đại Việt NamGiải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, Thành phố Đà NẵngGiải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà NẵnGiải pháp marketing trong cho vay đối với hộ gia đình tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngGiải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà NẵngGiải quyết việc làm cho lao động ở thành phố Trà VinhHoạch định ngân sách hàng năm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương - Đà NẵngHoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung ViệtHoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà NẵnHoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập