Điều khiển và giám sát hệ thống pha màu tự động sử dụng plc s7 200 và wincc

điều khiển hệ thống cân trộn nguyên liệu sử dụng plc s7 200

điều khiển hệ thống cân trộn nguyên liệu sử dụng plc s7  200
... TRẠM CÂN TRỘN 4.1 Giới thiệu chung: - Hệ thống cân trộn hệ thống điện, hoạt động tự động, thực chức cân nguyên liệu theo công thức định sẵn đưa nguồn nguyên liệu qua hệ thống trộn - Hệ thống ... đầu cân - Giao tiếp PLC đầu cân - Mô hình trạm cân trộn VI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: - Tìm hiểu hệ thống cân trộn nguyên liệu - Thực kết nối loadcell đầu cân - Thi công mô hình cân trộn nguyên liệu ... đầu cân PLC Hình 17: sơ đồ khối hệ thống cân trộn Hình 18: mô hình trạm cân trộn Hình 19: sơ đồ kết nối PLC thiết bị THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VIỆT NAM: Đề tài Điều khiển hệ thống cân trộn nguyên...
 • 64
 • 138
 • 1

Thiết kế module ghép nối với PC qua cổng ISA để điều khiển giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước)

Thiết kế module ghép nối với PC qua cổng ISA để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước)
... hoạt động + Khi mức nước khoảng từ CB2 đến CB3 bơm bơm hoạt động + Khi mức nước khoảng từ CB3 đến CB4 bơm hoạt động + Khi mức nước chạm CB4 hệ thống ngừng hoạt động 2.2 Thiết kế mạch điều khiển ghép ... cổng C Ghi cổng A Ghi cổng B Ghi cổng C Ghi từ điều khiển Bus D Z cao Bus D Z thấp Có hai loại từ điều khiển cho 8255 - Từ điều khiển định nghĩa cầu hình cho cổng PA, PB, PC - Từ điều khiển lập/xóa ... Sơ đồ hệ thống bơm nước bom bom bom CB4 CB3 CB2 CB1 Một bồn chứa bơm cấp nước • Yêu cầu hoạt động là: + Khi nước mức cảm biến hệ thống bắt đầu TTBĐ + Khi mức nước khoảng từ CB1 đến CB2 bơm hoạt...
 • 17
 • 539
 • 3

Thiết kế module ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước)

Thiết kế module ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước)
... nguyên liệu cũ hệ thống hoạt động nguyên liệu cấp theo thứ tự sau + Bơm hoạt động cấp nguyên liệu đủ dừng bơm + Bật bơm lên tiến hành cấp nguyên liệu 2, cấp đủ dừng bơm + Bật bơm số cấp nốt phần ... bơm + Kiểm tra 1: Kiểm tra xem bơm bơm đủ nguyên liệu chưa + Kiểm tra 2: Kiểm tra xem bơm bơm đủ nguyên liệu chưa + Kiểm tra 3: Kiểm tra xem bơm bơm đủ nguyên liệu chưa 2.2.2 Giao diện điều khiển ... MODUL GHÉP NỐI 2.1 Nguyên lý hệ thống phần cứng 2.1.1 Sơ đồ cấp liệu bom bom bom Be chua nguyen lieu 2.1.2 Nguyên lý Mức nguyên liệu bể chứa sensor đo mức cập nhật đưa vào hệ thống máy tính Khi bể...
 • 16
 • 549
 • 6

Thiết kế module ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển

Thiết kế module ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển
... vào hệ thống máy tính Khi bể không nguyên liệu cũ hệ thống hoạt động nguyên liệu cấp theo thứ tự sau + Bơm hoạt động cấp nguyên liệu đủ dừng bơm + Bật bơm lên tiến hành cấp nguyên liệu 2, cấp đủ ... thấp CHƯƠNG XÂY DỰNG MODUL GHÉP NỐI 2 .1 Nguyên lý hệ thống phần cứng 2 .1. 1 Sơ đồ cấp liệu bom bom bom Be chua nguyen lieu 2 .1. 2 Nguyên lý Mức nguyên liệu bể chứa sensor đo mức cập nhật đưa vào hệ ... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ 1. 1 Giới thiệu chuẩn giao tiếp LPT 1. 1 .1 Cấu trúc: Sau chức đương dẫn tín hiệu: Strobe (1) : Với mức logic thấp chân này, máy tính thông báo cho máy in biết...
 • 16
 • 486
 • 2

Thiết kế module ghép nối với PC qua khe cắm ISA để điều khiển giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển

Thiết kế module ghép nối với PC qua khe cắm ISA để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển
... A 01 A02 A 03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A 11 A12 A 13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A 21 A22 A 23 A24 A25 A26 A27 /IOCHCK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 /IOCHDY AEN A19 A18 A17 A16 A15 A14 A 13 A12 A 11 A10 ... hoạt động + Khi mức nước khoảng từ CB2 đến CB3 bơm bơm hoạt động + Khi mức nước khoảng từ CB3 đến CB4 bơm hoạt động + Khi mức nước chạm CB4 hệ thống ngừng hoạt động 2.2 Thiết kế mạch điều khiển ghép ... A28 B29 A29 B30 A30 B 31 A 31 H1.Sắp xếp chân rãnh cắm mở rộng bit A3 A2 A1 A0 Kích thước lớn vủa card ISA bit là: - Chiều cao 10 6,7 mm(hay 4,2 inhxơ) - Chiều dài 33 3,5mm(hay 13 , 13 inhxơ) - Chiều...
 • 17
 • 525
 • 0

Điều khiển 2c giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở nhiệt máy dò người tự động

Điều khiển 2c giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở nhiệt và máy dò người tự động
... Digital output): Module mở rộng cổng vào/ra số Số cổng vào/ra số mở rộng vào/8ra 16 vào/ 16 tuỳ loại module d-AI (Analog input): Module mở rộng cổng vào tương tự Số cổng vào tương tự 2, 4, tuỳ loại ... output): Module mở rộng cổng tương tự Số cổng tương tự 2, tuỳ loại module f-AI/AO (Analog input/ Analog output): Module mở rộng cổng vào/ra tương tự Số cổng vào/ra tương tự vào/2 hay vào/4 tuỳ loại ... trình điều khiển cho nhiều trạm - Quan sát việc thực chương trình điều khiển trạm PLC gỡ rối chương trình Chú ý : Điều kiện để cài đặt thành công phần mềm STEP7 vào máy tính đòi hỏi cấu hình máy...
 • 131
 • 90
 • 0

HỆ THỐNG PHA màu tự ĐỘNG

HỆ THỐNG PHA màu tự ĐỘNG
... Dong_co Trộn hỗn hợp màu sơn T37 Bộ định T37 Tạo thời gian trễ để trộn hỗn hợp thời Mô hình hệ thống pha màu tự động: Mô hình hệ thống pha màu tự động hệ thống hoàn toàn tự động điều khiển điều ... chuyền sản xuất tự động: Hệ Thống Pha màu Tự Động Mô hình sử dụng hệ thống trộn bêtông số lĩnh vực khác pha chế hoá chất, thực phẩm, … THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH MÁY PHA MÀU TỰ ĐỘNG DÙNG PLC ... (%) Trước chuẩn bị pha màu cần xem kỹ màu mẫu mà đối chiếu để tăng giảm màu thứ màu cho đạt tiêu chuẩn Các màu pha lẫn phải khuấy thật với cho màu sơn tan hoàn toàn Pha chế màu sơn phải theo công...
 • 16
 • 1,247
 • 12

Tính toán, thiết kế mô phỏng hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung tay máy cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC takamaz

Tính toán, thiết kế và mô phỏng hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung và tay máy cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC takamaz
... thiết kế hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung tay máy cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC Takamaz 1.2 ÝăNGHƾAăKHOAăH CăVĨăTH CăTI NăC AăĐ ăTÀI Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống ... giả tính toán thiết kế hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung kết hợp với băng tải robot có bậc tự cấp phôi cho máy tiện NC Sau tính toán, thiết kế tác giả sử dụng phần mềm Solidworks ... máy Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC Takamaz Sử dụng phần mềm nguyên lý hoạt động hệ thống cấp phôi tự động Trong sản xuất khí phôi rời chiếm số...
 • 99
 • 255
 • 1

Tính toán, thiết kế mô phỏng hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung tay máy cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC takamaz

Tính toán, thiết kế và mô phỏng hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung và tay máy cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC takamaz
... thiết kế hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung tay máy cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC Takamaz 1.2 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống ... giả tính toán thiết kế hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung kết hợp với băng tải robot có bậc tự cấp phôi cho máy tiện NC Sau tính toán, thiết kế tác giả sử dụng phần mềm Solidworks ... máy Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC Takamaz Sử dụng phần mềm nguyên lý hoạt động hệ thống cấp phôi tự động Trong sản xuất khí phôi rời chiếm số...
 • 22
 • 395
 • 1

Thiết kế thi công hệ thống thuyết minh tự động sử dụng RF GPS

Thiết kế và thi công hệ thống thuyết minh tự động sử dụng RF và GPS
... 1.1: hệ thống thuyết minh tự động Công nghệ sử dụng hệ thống bao gồm RF GPS Giao tiếp thi t bị di động cảm biến đặt cố định khu trưng bày không dây, thi t bị di động di chuyển vùng không gian tự ... dựng hệ thống thuyết minh tự động bao gồm thi t bị động thi t bị cố định Nội dung đề tài bao gồm có chương : Chương :Tổng quan hệ thống thuyết minh tự động Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Thi t ... AT+CGPSPWR = Module Sim908 thực thi lệnh này, khởi động hệ thống thu GPS hoạt động Bộ GPS tự động tìm kiếm đánh đấu vệ tinh GPS mà bắt Chương 3: Thi t kế hệ thống Sau đó, GPS reset lại hệ thống, ...
 • 68
 • 128
 • 0

tính toán, thiết kế mô phỏng hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung tay máy cấp phôi tự động cho loại máy tiện nc takamaz

tính toán, thiết kế và mô phỏng hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung và tay máy cấp phôi tự động cho loại máy tiện nc takamaz
... thiết kế hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung tay máy cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC Takamaz 1.2 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống ... giả tính toán thiết kế hệ thống cấp phôi tự động sử dụng phễu rung kết hợp với băng tải robot có bậc tự cấp phôi cho máy tiện NC Sau tính toán, thiết kế tác giả sử dụng phần mềm Solidworks ... máy Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống cấp phôi tự động cho loại máy tiện NC Takamaz Sử dụng phần mềm nguyên lý hoạt động hệ thống cấp phôi tự động Trong sản xuất khí phôi rời chiếm số...
 • 102
 • 188
 • 0

Hệ thống tưới cây tự động sử dụng sensor không dây

Hệ thống tưới cây tự động sử dụng sensor không dây
... hoạt động cho sensor (trong trường hợp dùng nguồn 5V sensor hoạt động nhiều mức điện áp khác nhau) DATA chân liệu truyền hướng, SCK chân truyền xung clock từ uC đến sensor Sensor không hoạt động ... SHT11 - Khởi động Bước sensor chọn điện áp hoạt động VDD Tốc độ thay đổi điện áp không 1V/ms Sau khởi động sensor cần 11ms để chuyển sang trạng thái Sleep Trong khoảng thời gian không lệnh gửi ... hợp không sử dụng CRC checksum điều khiển giải phóng giao tiếp sau bit LSB liệu đo cách đưa ACK mức cao Sensor tự động chuyển chế độ sleep sau việc đo truyền liệu hoàn tất Chú ý : Để giữ tự tăng...
 • 14
 • 217
 • 0

Nghiên cứu hệ thống tưới hoa lan tự động sử dụng PLC S7 – 1200

Nghiên cứu hệ thống tưới hoa lan tự động sử dụng PLC S7 – 1200
... NGUỒN 2.2.2 Xác định yêu cầu công nghệ cần điều khiển hệ thống tưới hoa lan tự động 2.2.2.1 Đặc tính yếu tố sinh trưởng hoa lan (hoa lan Oncidium) Lan Oncidium có khoảng 400-600 loài, xuất xứ ... NGHIỆP HÀ CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI HOA LAN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG PLC S7 300 CỦA SIEMENS 2.1 Đặc tính toán điều khiển nhiệt độ Ở đề tài này, ta sử dụng phương pháp điều khiển nhiệt ... HÙNG ĐỒ ÁN HP NỘI KHOA ĐIỆN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN Sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu hệ thống “Tưới hoa lan tự động sử dụng PLC S7 1200 nhóm chúng...
 • 44
 • 149
 • 0

Tài liệu ỨNG DỤNG WINCC VÀO ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ ppt

Tài liệu ỨNG DỤNG WINCC VÀO ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ ppt
... lập WinCC, toàn hoạt động hệ thống MPS FESTO hoàn toàn giám sát điều khiển máy tính Với việc ứng dụng WinCC vào giám sát điều khiển giúp hệ thống quản lý dễ dàng, chuyên nghiệp hứa hẹn ứng dụng ... kích điện từ Hệ thống điện tử sẵn có chưa thực điều khiển giám sát giao diện điều khiển trung tâm từ máy tính Hệ thống MPS (Modular Production System) mô hình hệ thống sản xuất linh hoạt điện tử ... diện giám sát toàn hệ thống (“HE THONG”) Hình  Thiết kế giao diện giám sát cho trạm Hình 10  Thiết kế giao diện giám sát cho trạm Hình 11  Thiết kế giao diện giám sát hệ thống cho hệ thống...
 • 10
 • 346
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống pha màu tự độngdo luon cam bien he thong pha son tu donghệ thống pha sơn tự độngthiết kế hệ thống xử lya rác thải sử dụng plcsử dụng plc s7 200 với cpu 224 để thực hiện tự động điều khiển độ ẩm cho máy ấp trứng gia cầmđồ án xây dựng hệ thống băng tải đếm sản phẩm sử dụng plc s7 2004 đề xuất phương án sử dụng plc s7 200 cpu 224 thiết kế bộ điều khiển tự động đóng máy biến áp dự phòngdo an tot ngiep mach den giao thong su dung plc s7 200thiết kế modul ghép nối pc qua giao diện isa để điều khiển và giám sát hệ thống băng tải xếp gọn sản phẩmthiết kế modul ghép nối với pc qua giao diện isa để điều khiển và giám sát hệ thống cung cấp nước ổn định áp lựcđiều khiển và giám sát hệ thống 3 động cơ mở máy sao tam giácđiều khiển và giám sát hệ thống dán nhãn chaithiết kế modul ghép nối với pc qua giao diện lpt để điều khiển và giám sát hệ thống băng tải phân loại sản phẩmdieu khien va giam sat he thong san xuat suaquot điều khiển và giám sát hệ thống kênh quotđề thi khảo sát giáo vien tin học tỉnh Bắc GiangGiáo án dạy đội tuyển casio vật líGiáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệmHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toántiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂYTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn DuSKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 12 nắm vững cách làm bài văn Nghị luận xã hộiTìm Hiểu Các Phương Pháp Bảo Quản Khoai Tây Ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập