KHẢO sát KHẢ NĂNG GIÃN nở TĂNG tốc của vũ TRỤ TRONG một số mô HÌNH BRANEWORLD

Luận văn thạc sỹ vật lý Khảo sát khả năng giãn nở tăng tốc của trụ trong một số hình Braneworld

Luận văn thạc sỹ vật lý Khảo sát khả năng giãn nở tăng tốc của vũ trụ trong một số mô hình Braneworld
... phân tích toán giãn nở tăng tốc trụ, luận văn Khảo sát khả giãn nở tăng tốc trụ số hình braneworld ” tập Phần mở đầu vii trung khảo sát giãn nở tăng tốc trụ số hình braneworld quan ... ĐỖ THỊ NGỌC DƯƠNG KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GIÃN NỞ TĂNG TỐC CỦA VŨ TRỤ TRONG MỘT SỐ MÔ HÌNH BRANEWORLD Chuyên ngành: Vật lý thuyết vật toán Mã số: 604401 LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN ... trình giãn nở, ωc < − trụ giãn nở tăng tốc Như vậy, hình khảo sát trên, kích thước trụ gia tốc giãn nở thu hàm tuần hoàn theo thời gian Quá trình giãn nở trụ trình không liên tục trụ...
 • 110
 • 20
 • 0

khảo sát khả năng chống oxi hoá lipit của chè xanh, tỏi và chitosan.

khảo sát khả năng chống oxi hoá lipit của chè xanh, tỏi và chitosan.
... chng oxi hoỏ ca nú 45 Khoá luận tốt nghiệp 5.2 Kho sỏt tỏc dng chng oxi hoỏ ca chố xanh, ti v chitosan Bng 3: Kho sỏt hot tớnh chng oxi hoỏ ca chố xanh, ti v chitosan m Thi gian Ch s peroxit ... tng nhanh sau ngy Ch s peroxit biu th nng hydroperoxit tớch lu quỏ trỡnh oxi hoỏ lipit Khi ch s peroxit tng nhanh theo hm s m thỡ giai on tim phỏt kt thỳc v ú l thi im lipit ó bt u b h hng mnh ... Alkylmetylxeton 22 Khoá luận tốt nghiệp Chng 2: QU TRèNH CHNG OXI HO LIPIT Cỏc cht chng oxi hoỏ thc phm lm chm hot ng ca quỏ trỡnh oxi hoỏ bng cỏch phn ng vi gc t giai on phỏt sinh Hm lng cht chng oxi hoỏ...
 • 52
 • 289
 • 4

Tổng hợp oxit fe2o3 cấp hạt nano bằng phương pháp sol gel, khảo sát khả năng hấp thụ ion FE(III), MN(II) trong môi trường nước

Tổng hợp oxit fe2o3 cấp hạt nano bằng phương pháp sol gel, khảo sát khả năng hấp thụ ion FE(III), MN(II) trong môi trường nước
... 2 Trờng đại học vinh KHOA HOá HọC === === Tổng hợp oxit Fe2O3 cấp hạt nano phơng pháp sol- gel, khảo sát khả hấp phụ ion Fe(III), Mn(II) môi trờng nớc KHóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC Chuyên ... 1,99 90 Fe2O3 Nung 4000C Fe2O3 Nung 5000C Fe2O3 Nung 6000C Fe2O3 Nung 7000C Bng Kt qu xỏc nh hm lng st cũn li sau hp ph bng 0,5 gam Fe2O3 46 Mu A1 Fe2O3 Nung 4000C Fe2O3 Nung 5000C Fe2O3 ... khong 20 ữ 25 nm ó tin hnh tỏch loi cỏc ion Fe(III), Mn(II) bng st (III) oxit cp ht nano ó iu ch c mụi trng nc, cỏc kt qu cho thy sau x lớ hm lng ion Fe(III), Mn(II) t tiờu chun Vit Nam v ngun nc...
 • 54
 • 482
 • 2

Phân lập và khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme ngoại bào cellulase ở một vài chủng vi khuẩn 2011

Phân lập và khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme ngoại bào cellulase ở một vài chủng vi khuẩn 2011
... Phân lập sàng lọc số chủng vi sinh vật có khả sinh enzyme celulase ngoại bào cao, tập trung vào đối tượng vi khuẩn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân lập số chủng vi khuẩn khả sản xuất cellulase ngoại ... lập khảo sát khả sinh tổng hợp enzyme ngoại bào cellulase vài chủng vi khuẩn tiến hành nhằm tạo nguồn vi sinh vật ban đầu cho nghiên cứu ứng dụng sau 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Phân ... ảnh hưởng yếu tố môi trường đến khả sinh tổng hợp cellulase 11 số chủng vi khuẩn ưa nhiệt phân lập từ bể ủ rác thải, nhằm tìm điều kiện tối ưu cho khả sinh tổng hợp cellulase, ứng dụng vào vi c...
 • 29
 • 852
 • 5

Báo cáo " Phân lập và khảo sát khả năng loại Hydrogen Sulfite (H2S) của vi khuẩn oxy hóa hợp chất Sulfur (SOB) trong nước kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè" docx

Báo cáo
... France) - Noi hap (Hitachi, Japan) - May quang UV-VIS (Thermo Electron Cooperation, USA) - Kinh hien vi dien ttr - Mo hinh thu' nghiem kha nang phan giai sunfite ciia vi khuSn 2.2 Phu-QTig phap ... Acta (BBA) - Bioenergetics 97 (5) (1989) 18 9-2 21 SUMMARY ISOLA FED AND SURVEYED REDUCE HYDROGEN SULFITE (H2S) ABILLITY OF SULFUR- OXIDIZFNG BACTERIA (SOB) IN THE WATER OF NHIEU LOC - THI NGHE ... chat lugng nuoc h^ thong kinh rach, nhom nghien cuu da tiln hanh phan lap vi khuSn co kha nang oxy boa hgp chat sulfur nuac kinh NL-TN sau da khao sat kha nang loai hydrogen sulfite co nuac voi quy...
 • 8
 • 284
 • 1

Khảo sát khả năng xua đuổi rầy nâu của chế phẩm chứa hoạt chất SALICYLIC ACID

Khảo sát khả năng xua đuổi rầy nâu của chế phẩm chứa hoạt chất SALICYLIC ACID
... nhiễm rầy 2.1.4 Nguồn rầy nâu: rầy nâu bắt ruộng ông Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Hai, Nguyễn Trí Tâm ấp 10 xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 2.1.5 Chế phẩm chứa hoạt chất Salicylic acid: ... bắt mồi lớn việc hạn chế số lượng rầy nâu ruộng đồng 1.3 ĐẶC TÍNH CỦA HOẠT CHẤT SALICYLIC ACID 1.3.1 Giới thiệu Salicylic Acid Tên hoá học: C7H6O3 Tên khác: 2-hydroxylbenzoic acid Dạng kết tinh ... tụ Cả rầy non rầy trưởng thành không thích ánh sáng trực xạ nên rầy nâu sống gần gốc lúa, chích hút thân lúa, râm mát rầy trưởng thành mặt 1.2.6.2 Cách gây hại rầy nâu Rầy nâu trưởng thành rầy...
 • 73
 • 211
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học khảo sát khả năng ức chế enzym glucoamylase của cao chiết từ lá dứa (pandanus amaryllifolius)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học khảo sát khả năng ức chế enzym glucoamylase của cao chiết từ lá dứa (pandanus amaryllifolius)
... nghiệm khảo sát khả ức chế enzym Acarbose 20 Bảng 3.2 Thí nghiệm khảo sát khả ức chế enzym từ cao chiết dứa 21 Bảng 4.1 Hiệu suất cô quay cao chiết 22 Bảng 4.2 Kết khảo sát pH tối ... 3.1 Thí nghiệm khảo sát khả ức chế enzym Acarbose Nghiệm thức Nồng độ Acarbose (mg/ml) Số lần lặp lại 3 3 4 16 32 64 3.3.6 Khảo sát khả ức chế enzyme cao chiết dứa Khả ức chế enzyme glucoamylase ... 3.3.4.5 Khảo sát thời gian tối ƣu cho phản ứng thủy phân 19 3.3.4.6 Khảo sát nồng độ enzym tối ƣu cho phản ứng thủy phân 19 3.3.5 Khảo sát khả ức chế enzym Acarbose 19 3.3.6 Khảo sát khả ức chế...
 • 62
 • 392
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LỰA CHỌN THỨC ĂN CỦA CÁ BỐNG TƯỢNG (Oxyeleotris marmorata)" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tượng lựa chọn bột nhiều ăn Tép bò (Bảng 5) 278 Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 275-280 Trường Đại học Cần Thơ Bảng 5: Kết khảo sát lựa chọn thức ăn Bống tượng Loại mồi Tép mồi mồi ... 3.1 Sử dụng bột Tép bò làm mồi cho Bống tượng Bống tượng xem loài to lớn, chậm chạp sống đáy sông suối yên tĩnh hay kênh đào, ao hồ Khảo sát thành phần thức ăn dày Bống tượng, Duangsawasdi ... kính, 200 tép mồi/10 Bống tượng, Bống tượng kích cỡ khác sử dụng lượng mồi Tép bò khác (Bảng 1) Bảng 1: Số lượng tép mồi ăn vào cỡ Bống tượng khác Kích cỡ Bống tượng( g) 0,26 0,34...
 • 6
 • 234
 • 1

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học khảo sát khả năng ức chế enzyme α-amylase của cao chiết lá cây nhàu (morinda citrifolia l.)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học khảo sát khả năng ức chế enzyme α-amylase của cao chiết lá cây nhàu (morinda citrifolia l.)
... nghiệm khảo sát khả ức chế cao ethanol 2.4 Khảo sát khả ức chế enzyme α-amylase cao ethyl acetate Nhàu (Morinda citrifolia L.) Mục đích thí nghiệm Khảo sát khả ức chế cao ethyl acetate Nhàu đến ... mạnh Nhàu khả ức chế enzyme α-amylase 26 Luận văn tốt nghiệp Sinh học K35 So sánh khả ức chế enzyme α-amylase cao ethanol, cao petroleum ether cao ethyl acetate Khả ức chế enzyme α-amylase cao ... citrifolia L.) 15 2.3 Khảo sát khả ức chế enzyme α-amylase cao petroleum ether Nhàu (Morinda citrifolia L.) .16 2.4 Khảo sát khả ức chế enzyme α-amylase cao ethyl acetate Nhàu (Morinda...
 • 50
 • 204
 • 0

luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt chuyên ngành khoa học đất khóa 35 khảo sát khả năng cung cấp dưỡng chất của đất và ảnh hưởng của bã bùn, mật độ đến sự sinh trưởng và năng suất mía ở long mỹ - hậu giang

luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt chuyên ngành khoa học đất khóa 35 khảo sát khả năng cung cấp dưỡng chất của đất và ảnh hưởng của bã bùn, mật độ đến sự sinh trưởng và năng suất mía ở long mỹ - hậu giang
... nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CUNG CẤP DƢỠNG CHẤT CỦA ĐẤT VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA BÃ BÙN, MẬT ĐỘ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT MÍA LONG MỸ - HẬU GIANG ... văn tốt nghiệp Kỹ chuyên ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CUNG CẤP DƢỠNG CHẤT CỦA ĐẤT VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA BÃ BÙN, MẬT ĐỘ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT MÍA LONG MỸ - HẬU GIANG ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  HÀ THỊ LẬP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT CỦA ĐẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BÃ BÙN, MẬT ĐỘ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MÍA LONG MỸ HẬU GIANG...
 • 82
 • 264
 • 0

luận văn tốt nghiệp ngành nông học bước đầu khảo sát khả năng sinh trưởng, phát triển của ba giống ớt kiểng ghép trên gốc ớt hiểm trắng

luận văn tốt nghiệp ngành nông học bước đầu khảo sát khả năng sinh trưởng, phát triển của ba giống ớt kiểng ghép trên gốc ớt hiểm trắng
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: NÔNG HỌC Tên đề tài: BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA BA GIỐNG ỚT KIỂNG GHÉP TRÊN GỐC ỚT HIỂM ... chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Nông học với đề tài: BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, ̉ PHÁT TRIỂN CỦA BA GIỐNG ỚT KIÊNG GHÉP TRÊN GỐC ỚT HIỂM TRẮNG Do sinh ... phong phú cho ớt ghép làm kiểng, đề tài Bước đầu khảo sát khả sinh trưởng, phát triển giống ớt kiểng ghép gốc ớt Hiểm Trắng thực nhà lưới nghiên cứu rau sạch, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng,...
 • 73
 • 300
 • 0

khảo sát khả năng phân hủy rơm, rạ của các chủng trichoderma đến sự sinh trưởng của giống lúa jasmine 85 trong điều kiện nhà lưới

khảo sát khả năng phân hủy rơm, rạ của các chủng trichoderma đến sự sinh trưởng của giống lúa jasmine 85 trong điều kiện nhà lưới
... Đề tài Khảo sát khả phân hủy rơm, rạ chủng Trichoderma đến sinh trưởng giống lúa Jasmine 85 điều kiện nhà lưới thực nhằm chọn chủng Trichoderma khả phân hủy rơm rạ cao mức vùi rơm rạ tương ... SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Tên đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÂN HỦY RƠM, RẠ CỦA CÁC CHỦNG TRICHODERMA ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG LÚA JASMINE 85 TRONG ĐIỀU ... VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT Chứng nhận chấp thuận luận văn với đề tài: “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÂN HỦY RƠM RẠ CỦA CÁC CHỦNG TRICHODERMA ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG LÚA JASMINE 85 TRONG...
 • 56
 • 204
 • 0

khảo sát khả năng tiết enzyme endo-cellulase của các chủng nấm trichoderma

khảo sát khả năng tiết enzyme endo-cellulase của các chủng nấm trichoderma
... C NG D NG Lu n văn t t nghi p Ngành: B O V TH C V T Tên ñ tài: KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME ENDO-CELLULASE C A CÁC CH NG N M TRICHODERMA Gi ng viên hư ng d n: ThS Dương Minh Ks ðào Th H ng Xuy ... MÔN B O V TH C V T Ch ng nh n ñã ch p thu n lu n văn v i ñ tài: “KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME ENDO-CELLULASE C A CÁC CH NG N M TRICHODERMA Do sinh viên NGUY N HOÀNG PHÚC th c hi n ñ n p Kính trình ... ng ch m lu n văn t t nghi p ñã ch p thu n lu n văn v i ñ tài: “KH O SÁT KH NĂNG TI T ENZYME ENDO-CELLULASE C A CÁC CH NG N M TRICHODERMA Do sinh viên NGUY N HOÀNG PHÚC th c hi n b o v trư c h...
 • 31
 • 77
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập