MÀU XANH TRÊN VÙNG ĐẤT MỸ LONG

đánh giá độ phì vật lý và khả năng giữ nước trên vùng đất thâm canh lúa và luân canh lúa màu tại xã trung nghĩa – vũng liêm – vĩnh long

đánh giá độ phì vật lý và khả năng giữ nước trên vùng đất thâm canh lúa và luân canh lúa màu tại xã trung nghĩa – vũng liêm – vĩnh long
... tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ VẬT LÝ VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC TRÊN VÙNG ĐẤT THÂM CANH LÚA VÀ LUÂN CANH LÚA MÀU TẠI XÃ TRUNG NGHĨA VŨNG LIÊM VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: Sinh ... ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Đề tài: Đánh giá độ phì vật khả giữ nước vùng đất thâm canh lúa luân canh lúa màu Trung Nghĩa Vũng Liêm Vĩnh Long Do sinh viên Ngô Minh Luân, lớp Khoa Học Đất ... HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - e & f - Đề tài: Đánh giá độ phì vật khả giữ nước vùng đất thâm canh lúa luân canh lúa màu Trung Nghĩa Vũng Liêm Vĩnh Long Do sinh viên Ngô Minh Luân, ...
 • 63
 • 40
 • 0

PHỤC TRÁNG và xây DỰNG QUY TRÌNH THÂM CANH GIỐNG VỪNG ĐEN và VỪNG VÀNG địa PHƯƠNG TRÊN VÙNG đất xám bạc màu LONG AN

PHỤC TRÁNG và xây DỰNG QUY TRÌNH THÂM CANH GIỐNG VỪNG ĐEN và VỪNG VÀNG địa PHƯƠNG TRÊN VÙNG đất xám bạc màu LONG AN
... XH: Xuân Hè X : giá trị trung bình TRANG TÓM TẮT Đề tài Phục tráng xây dựng quy trình thâm canh giống vừng đen vừng vàng địa phương vùng đất xám bạc màu Long An thực từ tháng 9/2009 đến tháng ... xuất 01 giống vừng đen 01 giống vừng vàng thuần, đạt suất tối thiểu 800 kg/ ha, có hàm lượng dầu cao thích nghi với vùng đất xám bạc màu Long An Xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh vừng đạt ... giống vừng đen vừng vàng địa phƣơng vùng đất xám bạc màu Long An thực nhằm giúp nông dân trồng vừng vùng đất xám bạc màu, phần lớn nông dân nghèo có giống vừng quy trình canh tác đồng bộ, phát...
 • 117
 • 37
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống nhãn trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống nhãn trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang
... "Đánh giá khả sinh tr ởng phát triển số giống nhãn vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá trạng sản xuất khảo sát khả sinh tr ởng, phát triển số giống nhãn triển ... sản xuất nhãn điểm tồn sản xuất nhãn huyện Việt Yên - Bắc Giang - Đánh giá khả sinh tr ởng, phát triển, suất, chất l ợng số giống nhãn vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang để chọn đ ợc giống tốt ... có tính hệ thống trạng sản xuất nhãn huyện Việt Yên - Bắc Giang - Đây công trình đánh giá khả sinh tr ởng phát triển số giống nhãn vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang, cung cấp thông tin làm...
 • 104
 • 206
 • 0

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật che phủ nilon nhằm thâm canh tăng năng suất lac trên vùng đất bạc màu huyện việt yên bắc giang

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật che phủ nilon nhằm thâm canh tăng năng suất lac trên vùng đất bạc màu huyện việt yên bắc giang
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật che phủ nilon nhằm thâm canh tăng suất lạc vùng đất bạc màu huyện Việt Yên - Bắc Giang 1.2 Mục đích, yêu cầu nghiên cứu đề tài * Mục đích Nghiên ... nghiệp I o0o Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật che phủ nilon nhằm thâm canh tăng suất lạc vùng đất bạc màu huyện việt yên bắc giang Chuyên nghành: Kỹ thuật trồng trọt M số: 01 01 ... dụng biện pháp kỹ thuật che phủ nilon cho lạc nhằm đạt suất hiệu kinh tế cao vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang; đồng thời tiếp tục nghiên cứu để mở rộng cho vùng trồng lạc khác 1.4 Phạm vi nghiên...
 • 124
 • 257
 • 0

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa trên vùng đất bạc màu trung du tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa trên vùng đất bạc màu trung du tỉnh bắc giang
... đối tốt đáp ứng yêu cầu thị tr ờng Xuất phát từ thực tế nói tiến hành nghiên cứu đề tài : " Nghiên cứu khả thích ứng số giống lúa ngắn ngày vụ mùa vùng đất bạc màu trung du tỉnh Bắc Giang" 2.Mục ... kiện cụ thể vùng trung du tỉnh Bắc Giang Hiệu số mô hình canh tác có sử dụng giống - lúa ngắn ngày + Về địa điểm phạm vi nghiên cứu Đề tài đ ợc thực vùng đất bạc màu trung du Bắc Giang, bao gồm ... xuất số công thức luân canh vùng nghiên cứu. 54 4.2.2 Tình hình sản xuất lúa vụ mùa vùng nghiên cứu 59 4.3 Kết nghiên cứu số giống lúa ngắn ngày thời vụ khác 65 4.3.1 Thời gian sinh tr ởng giống...
 • 126
 • 199
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang
... vùng đất bạc màu Bắc Giang tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh h ởng liều l ợng phân đạm số dảnh cấy đến sinh tr ởng, phát triển suất giống lúa Việt lai 20 vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang 1.2 ... bạc màu chân vàn, đất cấy vụ lúa năm 37 3.3 Nội dung nghiên cứu - ảnh h ởng liều l ợng phân đạm tới sinh tr ởng, phát triển suất giống lúa Việt lai 20 - ảnh h ởng số dảnh cấy tới sinh tr ởng, phát ... cấy 180 - 200 dảnh bản/m2 Số dảnh cấy/ khóm - dảnh vụ mùa - dảnh vụ chiêm xuân Số dảnh cấy phụ thuộc vào sức đẻ nhánh giống, nghiên cứu số dảnh cấy cho vụ xuân, Bùi Huy Đáp (1964) [6] kết luận: Trong...
 • 86
 • 464
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống nhãn trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống nhãn trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang
... "Đánh giá khả sinh tr ởng phát triển số giống nhãn vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá trạng sản xuất khảo sát khả sinh tr ởng, phát triển số giống nhãn triển ... sản xuất nhãn điểm tồn sản xuất nhãn huyện Việt Yên - Bắc Giang - Đánh giá khả sinh tr ởng, phát triển, suất, chất l ợng số giống nhãn vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang để chọn đ ợc giống tốt ... có tính hệ thống trạng sản xuất nhãn huyện Việt Yên - Bắc Giang - Đây công trình đánh giá khả sinh tr ởng phát triển số giống nhãn vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang, cung cấp thông tin làm...
 • 104
 • 250
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp xử lý nền móng công trình thuỷ lợi trên vùng đất yếu đồng bằng sông cửu long bằng cột đất xi măng khoan trộn sâu

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp xử lý nền móng công trình thuỷ lợi trên vùng đất yếu đồng bằng sông cửu long bằng cột đất xi măng khoan trộn sâu
... đồng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp PTNT cho triển khai đề tài Nghiên cứu ứng dụng giải pháp xử móng công trình Thủy lợi vùng đất yếu Đồng sông Cửu long cột Đất -Xi măng khoan trộn sâu với mục ... vấn đề xử đất yếu cho vùng đồng sông Cửu Long Bộ Nông nghiệp PTNT cho triển khai đề tài Nghiên cứu ứng 10 dụng cọc xi măng đất cho đồng sông Cửu Long Một số công trình theo hướng xử móng ... DỤNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRỘN SÂU 1.1.1 Ứng dụng công nghệ trộn sâu vật liệu xi măng - đất giới Công nghệ trộn sâu (DM) tạo cọc xi măng - đất (XMĐ) công nghệ trộn xi măng với đất chỗ sâu...
 • 177
 • 296
 • 2

Nghiên cứu khoa học " Vài nét về Vấn đề cơ giớI hoá phục vụ trồng rừng trên vùng đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long " pot

Nghiên cứu khoa học
... 1999 ¨ Tài liệu tạm thời hướng dẫn kĩ thuật trồng rừng đất phèn đồng sông Cửu Long ( Thuộc dự án “ Phát triển kĩ thuật trồng rừng đất phèn đồng sông Cửu Long ) Summary Some features of the mechanization ... làm đất trồng rừng vào khoảng đến tháng năm Trong tương lai, để sử dụng máy khâu làm đất trồng rừng có tính thuyết phục hơn, trở nên hữu ích với chủ rừng vùng đất phèn ĐBSCL cần giải số vấn đề ... Nông- Lâm nghiệp vùng đất phèn đồng sông Cửu Long Tài liệu tham khảo ¨ Tài liệu thống kê rừng trồng quy hoạch trồng rừng đến năm 2010 sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Long An - 1999 ¨...
 • 8
 • 195
 • 1

Xác định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên vùng đất bạc màu Bắc Giang

Xác định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên vùng đất bạc màu Bắc Giang
... c màu, v n ñ d n ñ i ru ng ñ t vùng riêng bi t, chưa gi i quy t v n ñ m t vùng r ng l n Vi c nghiên c u xác ñ nh c u s d ng ñ t nông nghi p vùng ñ t b c màu B c Giang theo hư ng phát tri n nông ... trí vùng ñ t b c màu B c Giang 57 3.2 Lư ng mưa lư ng b c tháng năm 59 3.3 Di n bi n nhi t ñ s gi n ng năm 60 3.4 Các lo i ñ t vùng ñ t b c màu B c Giang 67 3.5 Di n tích ñ t nông nghi p vùng ... n tr ng s d ng ñ t nông nghi p vùng ñ t b c màu B c Giang 3.2.1 Hi n tr ng bi n ñ ng s d ng ñ t nông nghi p 73 73 3.2.2 Hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p vùng ñ t b c màu 3.3 ðánh giá thích...
 • 174
 • 146
 • 0

chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất của 6 giống lúa chịu phèn trên vùng đất chuyên canh lúa và vùng đất luân canh lúa – màu tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang vụ thu đông năm 2012

chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất của 6 giống lúa chịu phèn trên vùng đất chuyên canh lúa và vùng đất luân canh lúa – màu tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang vụ thu đông năm 2012
... hạt giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 35 Bảng 4 .6 Năng suất thực tế giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm ... chắc/bông giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 33 Bảng 4.4 Phần trăm hạt giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 ... gạo giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012 41 Bảng 4.13 Tỷ lệ dài/rộng giống lúa vùng đất chuyên canh lúa vùng đất luân canh lúa màu vụ Thu Đông năm 2012...
 • 86
 • 112
 • 0

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên vùng đất chuyên màu huyện nho quan tỉnh ninh bình

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lạc trên vùng đất chuyên màu huyện nho quan tỉnh ninh bình
... n Nho Quan, t nh Ninh Bình Nghiên c u bi n pháp k thu t canh tác cho gi ng l c phù h p v i vùng ñ t chuyên màu huy n Nho Quan t nh Ninh Bình góp ph n xây d ng s khoa h c ñ gi i thi u bi n pháp ... nghiên c u - Vùng ñ t chuyên màu huy n Nho Quan, t nh Ninh Bình - Các gi ng l c m i ñư c ch n t o c a Vi n Khoa h c nông nghi p Vi t Nam 4.2 Ph m vi nghiên c u Vùng ñ t chuyên màu c a huy n Nho ... nâng cao su t l c vùng ñ t chuyên màu huy n Nho Quan, t nh Ninh Bình góp ph n xây d ng s lý lu n th c ti n cho chuy n d ch c u tr ng hi u qu huy n Nho Quan M C TIÊU C A ð TÀI 2.1 M c ñích Xác...
 • 106
 • 93
 • 0

thực nghiệm xây dựng mô hình lúa - cá kết hợp trên vùng đất nhiễm phèn ở huyện u minh tỉnh cà mau

thực nghiệm xây dựng mô hình lúa - cá kết hợp trên vùng đất nhiễm phèn ở huyện u minh tỉnh cà mau
... thu nhập người dân Từ vấn đề trên, đề tài Thực nghiệm xây dựng hình lúa kết hợp vùng đất nhiễm phèn huyện U Minh tỉnh Mau thực nhằm đánh giá mức độ thích hợp hình lúa đất nhiễm ... Thực nghiệm xây dựng hình lúa kết hợp vùng đất nhiễm phèn huyện U Minh tỉnh Mau bắt đ u thực từ tháng 10/2009 kết thúc tháng 4/2010 Đề tài thực gồm lúa hộ dân xã Khánh An, U Minh ... thông số kỹ thuật hình làm sở cho việc xây dựng phát triển bền vững hình canh tác lúa vùng đất nhiễm phèn huyện U Minh - tỉnh Mau Kết thực nghiệm nuôi cho thấy y u tố môi trường nhiệt...
 • 64
 • 96
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Xác định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên vùng đất bạc mầu Bắc Giang

tóm tắt luận án tiến sĩ Xác định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên vùng đất bạc mầu Bắc Giang
... Nam đ t b c màu phân b r ng kh p vùng trung du, đ i núi rìa đ ng b ng, n m v trí trung gian gi a vùng đ i gò vùng phù sa hi n đ i, ho c xen gi a vùng đ i gò, vùng bán sơn đ a B ng 1.1 Di n tích ... V trí đ a lý: Vùng đ t b c màu B c Giang thu c vùng Trung du mi n núi B c B , có di n tích t nhiên 167.456,33 km2, chi m 43,8 % di n tích t nhiên c a t nh B c Giang, n m t a đ đ a + 21o07’ ... t h p mơ hình tốn t i ưu đa m c tiêu Phương pháp đánh giá đ t đai theo FAO đ xác đ nh c u s d ng đ t nơng nghi p h p vùng đ t b c màu B c Giang ð xu t c u di n tích s d ng đ t s n xu t nơng...
 • 24
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giangnghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trên vùng đất nhiễm phèn mặn ngoại lai phía đông tỉnh long anmô hình thâm canh tăng năng suất bông trên vùng đất xám bạc màu mới phục hoá khu vực đồng bào dân tộc phía bắc mới di cưcây xanh trên trái đấtnghiên cứu một số bệnh chính hại lạc và biện pháp phòng trừ tổng hợp trên vùng đất dốc nông trường thanh hà kim bôi hoà bìnhnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu tuyển chọn các tổ hợp cà chua mới trên vùng đất ven biển hải phòng ở vụ thu đông và vụ xuân hèđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện nghĩa đàn nghệ anhỏi có thể trồng nhãn trên vùng đất cáp dụng cơ giới hóa để sản xuất thuốc lá trên vùng đất của các tỉnh tây nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêutrồng thử nghiệm cây chà là châu phi trên vùng đất nhiễm mặn và mặn ở ven biển đông tỉnh bạc liêutrên vùng đất phèn ngập mặndiện mạo văn hóa riêng trên vùng đất quảngnhững nhân tố ảnh hưởng đến việc trồng sắn trên vùng đất cátUnit 11 traveling around vietnam (4)TIỂU LUẬN PHÁT HUY dân CHỦ để NÂNG CAO NĂNG lực LÃNH đạo, sức CHIẾN đấu của ĐẢNGUnit 11 traveling around vietnamĐề tài Một số phương pháp giải các bài toán về chia hết trong tập NĐề tài Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động Pre Listening trong mỗi kiểu bài Listen của chương trình Tiếng Anh 8SKKN 7 kĩ năng quan sát động vật nguyên sinh (hay)Unit 11 traveling around vietnam (1)Unit 11 traveling around vietnamUnit 11 traveling around vietnam readTIỂU LUẬN QUỐC tế hóa đời SỐNG KINH tế TRONG TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG sản ý NGHĨA đối với XU HƯỚNG TOÀN cầu hóa KINH tế HIỆN NAYTỔNG hợp đề KIỂM TRA học kì 1 môn TOÁN 8 các QUẬN của TP hồ CHÍ MINH năm học 2014 2015 (có đáp án thang điểm chi tiết)Thực trạng công tác kế toán công ty cổ phần cơ khí và thương mại vạn phúcĐề tài Sưu tầm và viết lời mới cho một số bài đồng dao phục vụ công tác giáo dục trẻ mầm nonunit 11 languageĐề tài Một số biện pháp tăng cường giao tiếp Tiếng Việt cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi người dân tộc thiểu số. Môn làm quen chữ viết ở Trường Mầm Non Yên Hoà Tương DươngUnit 11 traveling around vietnam (2)Unit 11 traveling around vietnam (3)Unit 11 traveling around vietnam (4)Unit 11 traveling around vietnam (8)Unit 11 traveling around vietnam (10)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập