Bài Giảng Đường Dẫn Truyền Thần Kinh

Bài giảng Đường dẫn truyền thần kinh docx

Bài giảng Đường dẫn truyền thần kinh docx
... Medicine ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG TRUYỀ VẬ ĐỘNG BO ĐỒ BÓÙ GAI ĐỒI THỊ BO THON – BO CHÊM BÓÙ THON – BÓÙ CHÊM ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG TRUYỀ VẬ ĐỘNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG ... ĐỒ CHUNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN CẢM GIÁC ĐỒ ĐƯỜNG TRUYỀN CẢM GIÁC MỘT CHUỖII3 CHẶNG MỘT CHUỖ CHẶNG CHẶNG : ngoại biên CHẶNG : trung ương CHẶNG : trung ương ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN CẢM GIÁC NÔNG ĐƯỜNG TRUYỀ ... THẾ PHỐI HP SƠ ĐỒ CHUNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN VẬN ĐỘNG ĐỒ ĐƯỜNG TRUYỀ VẬN ĐỘNG MỘT CHUỖII2 CHẶNG MỘT CHUỖ CHẶNG CHẶNG : trung ương CHẶNG : Ngọai biên ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG TRUYỀ VẬ ĐỘNG VẬN...
 • 33
 • 724
 • 3

CÁC ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN THẦN KINH ppt

CÁC ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN THẦN KINH ppt
... Rễ sau thần kinh sống 15 Cột trằng sau tuỷ sống 16 Chất xám tủy sống 17 Cầu não 18 Dây thần kinh V 19 Nhân xám vỏ não Hình 4.47 Các đường dẫn truyền cảm giác nông sâu có ý thức 1.2.2 Đường cảm ... thương (ở tủy hay não) 252 Bó tháp Bó gối bó vỏ cầu Đồi thị Bao Dây thần kinh III Bó gối Dây thần kinh V Dây thần kinh VII Dây thần kinh X 10 Băt chéo tháp 11 Rễ trước dây TK sống 12 Hạch gai 13, ... CÁC ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN LIÊN HỢP Gồm bó, sợi, nối phận thần kinh trung ương với nhau, tầng tủy não có liên hệ chặt chẽ hệ thống, gồm có: Bó cung Thể chai Bó trai Bó dọc Bó móc Bó dọc Hình 4.51 Các...
 • 7
 • 5,038
 • 47

Giáo trình đường dẫn truyền thần kinh

Giáo trình đường dẫn truyền thần kinh
... ĐỒ CHUNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN CẢM GIÁC ĐỒ ĐƯỜNG TRUYỀN CẢM GIÁC MỘT CHUỖII3 CHẶNG MỘT CHUỖ CHẶNG CHẶNG : ngoại biên CHẶNG : trung ương CHẶNG : trung ương ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN CẢM GIÁC NÔNG ĐƯỜNG TRUYỀ ... THẾ PHỐI HP SƠ ĐỒ CHUNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN VẬN ĐỘNG ĐỒ ĐƯỜNG TRUYỀ VẬN ĐỘNG MỘT CHUỖII2 CHẶNG MỘT CHUỖ CHẶNG CHẶNG : trung ương CHẶNG : Ngọai biên ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN VẬN ĐỘNG ĐƯỜNG TRUYỀ VẬ ĐỘNG VẬN ... CHẶNG Chặng đọan mà xung động thần kinh dẫn truyền sở vật chất neuron A B KHÁI NIỆM CHUNG KHÁ NIỆM CHUNG LIỀM Liềm tập hợp nhánh trục neuron chặng thứ sau bắt chéo đường dẫn truyềân cảm giác thân...
 • 18
 • 207
 • 2

Bài giảng hội chứng ống cổ tay khảo sát dẫn truyền thần kinh ths phan chung thùy linh

Bài giảng hội chứng ống cổ tay khảo sát dẫn truyền thần kinh  ths phan chung thùy linh
... nhớ • Trong hội chứng ống cổ tay, latency – thời gian tiềm tàng dài cổ tay ngón tay/ mô lòng bàn tay không tăng khuỷu cổ tay • Đo dẫn truyền thần kinh trụ để đối chứng • Dây thần kinh trụ không ... Imaging Thần kinh ngoại vi Nerve conduction study Đo dẫn truyền thần kinh  Đo dẫn truyền thần kinh test thường dùng để đánh giá chức dây thần kinh, đặc biệt chức dẫn truyền xung điện thần kinh ... Tốc độ dẫn truyền dây thần kinh (NCV: nerve conduction velocity) gồm  Tốc độ dẫn truyền vận động (MCV)  Tốc độ dẫn truyền cảm giác (SCV) Đo dẫn truyền thần kinh  Thường đo số dây thần kinh ...
 • 37
 • 330
 • 0

Bai giang phan Dien Quang Than kinh Y4 rut gon.pdf

Bai giang phan Dien Quang Than kinh Y4 rut gon.pdf
... thường Tăng 48 Ngấm thuốc Nhiều Nhiều Không 4.2.4.2 U xơ thần kinh (neurofibroma -NF) Đặc điểm: -U xơ thần kinh rễ thần kinh, dây thần kinh -Có thể lác đác, phối hợp với NF1 -Thể đám rối dạng NF1 ... (ependymoma) -U đám rối mạch mạc (choroid plexus tumors) -U tế bào thần kinh đệm hỗn hợp 32 C Các U tế bào thần kinh thần kinh đệm hỗn hợp (Mixed neuronal-glial tumors) -Ganglioglioma, gangliogliocytoma ... thuốc cản quang sau chụp cộng hưởng từ với chuỗi xung khác có tiêm thuốc từ 4.2 MỘT SỐ LOẠI U 4.2.1 U thần kinh đệm 4.2.1 U tế bào hình (astrocytoma) Astrocytoma chiếm tới 80% u thần kinh đệm,...
 • 81
 • 568
 • 5

Bài giảng: Thuốc kích thích thần kinh trung ương

Bài giảng: Thuốc kích thích thần kinh trung ương
... Dược động học dược lực học: 2.1 Thuốc kích thích ưu tiên não  2.2 Thuốc kích thích ưu tiên hành não  2.3 Thuốc kích thích ưu tiên tủy sống  ĐỊNH NGHĨA TKTTKTW  Thuốc tác động lên hệ TKTW làm ... METHYLXANTHINE CƠ CHẾ TÁC DỤNG CÁC THUỐC TÁC DỤNG TÂM THẦN (VÕ NÃO) Thuốc kích thích tâm thần 2.1 Amphetamine 2.2.Pipradrol Thuốc chống trầm cảm 2.1 .Thuốc chống trầm cảm vòng 2.2 .Thuốc ức chế men MAO AMPHETAMINE ... Cơ Hô Lợi tiểu trơn: Giãn trơn hấp: Kích thích lên trung tâm hô hấp TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN Kích thích tăng tiết dịch vị Phụ thuốc thuốc đặc tính tâm thần Dị ứng (Aminophylline) SỬ DỤNG...
 • 37
 • 2,262
 • 25

Bài giảng phần điện quang thần kinh

Bài giảng phần điện quang thần kinh
... thường Tăng 48 Ngấm thuốc Nhiều Nhiều Không 4.2.4.2 U xơ thần kinh (neurofibroma -NF) Đặc điểm: -U xơ thần kinh rễ thần kinh, dây thần kinh -Có thể lác đác, phối hợp với NF1 -Thể đám rối dạng ... ĐẠI CƯƠNG 4.1.1 Xếp lạo theo giải phẫu bệnh A.Các u nơron thần kinh -U nguyên bào thần kinh khứu giác, xúc giác B Các u tế bào thần kinh đệm (gliomas) -U tế bào hình sao( astrocytoma) -U tế bào ... thất (ependymoma) -U đám rối mạch mạc (choroid plexus tumors) -U tế bào thần kinh đệm hỗn hợp 32 C Các U tế bào thần kinh thần kinh đệm hỗn hợp (Mixed neuronal-glial tumors) -Ganglioglioma, gangliogliocytoma...
 • 81
 • 248
 • 3

Dẫn truyền thần kinh docx

Dẫn truyền thần kinh docx
... Hệ thần kinh Hệ thần kinh trung ương (CNS) NÃO BỘ Hệ thần kinh ngoại biên (PNS) TUỶ GAI Hệ thần kinh thể (Cơ, xương) Giao cảm Neuron VẬN ĐỘNG Neuron CẢM GIÁC Hệ thần kinh tự chủ (Tạng, ... bao  sang bên đối diện Đường vận động có ý thức Hệ vận động thể HỆ THẦN KINH TỰ CHỦ Hệ thần kinh tự chủ   Các sợi thần kinh từ hệ TK TW tới trơn tim Gồm phần đối lập: Đối giao cảm Giao cảm ... bộ tuỷ gai Xung động dẫn truyền nhanh, xác (60-120m/s) Chổ thắt lại gọi nút Ranvier Ngồi bao Schwann Myelin Nhánh khơng Myelin: Các neuron nội tạng Xung động TK dẫn truyền chậm Khuếch tán...
 • 72
 • 571
 • 2

CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH (Kỳ 1) ppt

CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH (Kỳ 1) ppt
... biệt: - Tác dụng chất điều biến thần kinh: Điều chỉnh đáp ứng neuron chất dẫn truyền thần kinh Tác dụng điều biến kéo dài diện chất dẫn truyền thần kinh Nghĩa chất điều biến thần kinh liên quan ... dụng chất dẫn truyền thần kinh nội sinh - Có chế cho chuyển thải bay lên làm hoạt tính chất dẫn truyền neuron khe synapse - Sự dẫn truyền xung đột thần kinh bao gồm giải phóng chất dẫn truyền ... GABA Các chất điều biến hormon thần kinh: "Chất dẫn truyền thần kinh" thuật ngữ sử dụng phổ biến đề cập đến tín hiệu hoá học xảy neuron Tuy nhiên "chất điều biến thần kinh" "hormon thần kinh" ...
 • 5
 • 335
 • 5

CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH (Kỳ 2) ppt

CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH (Kỳ 2) ppt
... sinh học đền bù nhanh chóng (các peptide thần kinh lại tổng hợp thân tế bào sau vận chuyển xuống mạt đoạt sợi trục) Dopamine: a Các hệ thống dopaminergic hệ thần kinh trung ương: Có hệ thống ... dopamine) Chất chuyển hoá Dopamine Homovanilic acid (HVA), người ta nghiên cứu nồng độ HVA dịch não tuỷ, máu hay nước tiểu để đánh giá hoạt động dopamine hệ thống thần kinh trung ương c Các receptor ... chống loạn thần liên quan chủ yếu với lực gắn kết receptor D2 Ngày người ta nghiên cứu phải chất đối kháng đặc hiệu receptor D3 D4 có tác dụng chống loạn thần tốt d Dopamine thuốc: Các thuốc chống...
 • 7
 • 359
 • 5

CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH (Kỳ 3) pot

CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH (Kỳ 3) pot
... với chất dẫn truyền thần kinh khác Các peptide dẫn truyền thần kinh có thời gian tác động làm bền amine sinh học acide amine Các peptide đóng vai trò chất điều biến thần kinh số synapse Các receptor ... III CÁC PEPTIDE Trong não người có khoảng 300 chất dẫn truyền thần kinh peptide Đó protein có 100 acid amine Các peptide tổng hợp thân tế bào thần kinh lúc đầu thường dạn dày gọi hormon tiền chất ... tiền synapse vào tế bào thần kinh liền Glutamate chất trung gian thần kinh với vỏ não, đồi thị, tế bào tháp, phóng chiếm thể vân vỏ não Glutamate chất dẫn truyền thần kinh hải mã Có loại receptor...
 • 7
 • 322
 • 4

Các chất dẫn truyền thần kinh ppt

Các chất dẫn truyền thần kinh ppt
... tiết chất dẫn truyền thần kinh trình, xung đột Hiện người ta thấy neuron tồn nhiều chất dẫn truyền Phổ biến cặp chất peptide Một số neuron có nhiều chất dẫn truyền thần kinh tồn sợi trục thần kinh ... với chất dẫn truyền thần kinh khác Các peptide dẫn truyền thần kinh có thời gian tác động làm bền amine sinh học acide amine Các peptide đóng vai trò chất điều biến thần kinh số synapse .Các receptor ... Acide amine có tác dụng chất dẫn truyền thần kinh - Các peptide: Số lượng peptide xong nhiều xong peptide đạt đủ tiêu chuẩn chất dẫn truyền thần kinh II - CÁC AMINE SINH HỌC Có chất Amine - sinh học...
 • 12
 • 255
 • 1

Các chất dẫn truyền thần kinh (Neurotransmitters) ppsx

Các chất dẫn truyền thần kinh (Neurotransmitters) ppsx
... tiết chất dẫn truyền thần kinh trình, xung đột Hiện người ta thấy neuron tồn nhiều chất dẫn truyền Phổ biến cặp chất peptide Một số neuron có nhiều chất dẫn truyền thần kinh tồn sợi trục thần kinh ... với chất dẫn truyền thần kinh khác Các peptide dẫn truyền thần kinh có thời gian tác động làm bền amine sinh học acide amine Các peptide đóng vai trò chất điều biến thần kinh số synapse .Các receptor ... tính chất dẫn truyền neuron khe synapse Sự dẫn truyền xung đột thần kinh bao gồm giải phóng chất dẫn truyền từ neuron gán kết phân tử chất dấn truyền vào receptor neuron khác Quá trình dẫn truyền...
 • 16
 • 211
 • 0

Bài giảng về dẫn truyền lệch hướng

Bài giảng về dẫn truyền lệch hướng
... DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG (aberrant conduction) BS NGUYỄN XN TUẤN ANH Bộ mơn Nội-ĐHYD ĐẠI CƯƠNG Một phức QRS ... móc RLNT nhó hay nối  bắt chước RL nhòp thất Aberrancy : xung động thất dẫn truyền xuống gặp thời kỳ trơ phần hệ dẫn truyền thất,  thay đổi hình dạng phức QRS Điều kiện xảy DTLH Sau kích thích, ... cao DTLH thay RL nhịp thất Chẩn đóan chủ yếu dưa vào HÌNH DẠNG QRS HiỆN TƯỢNG ASHMAN Dẫn truyền bị lệch hướng xung động chu kỳ ngắn đến sau mơt chu kỳ dài (kéo dài gđ hồI cực) Long-short cycle...
 • 33
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đường dẫn truyền thần kinhđường dẫn truyền thần kinh cảm giácđường dẫn truyền thần kinh thị giácbài giảng điện tử hệ thần kinh sinh dưỡngdẫn truyền thần kinhchất dẫn truyền thần kinhchấn dẫn truyền thần kinhnguyen nhan do dẫn truyền thần kinhchất dẫn truyền thần kinh dopaminechất dẫn truyền thần kinh giảthuốc dẫn truyền thần kinhchất dẫn truyền thần kinh serotonindẫn truyền thần kinh cơbài giảng đường lối phát triển kinh tế của đảngcơ chế dẫn truyền thần kinhbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏibồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và hoàn lưu khí quyểnĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU SỚM SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂMgiải chi tiết big step 1 tpeic part 7 quyển 2 phần 2giải chi tiết big step 1 tpeic part 7 quyển 2 phần 1LÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYP IIBáo cáo chuyên đề bất đẳng thứcĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO CỦA MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINHĐỊNH LƯỢNG ACID AMIN TỰ DO TRONG DỊCH SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNGKẾT QUẢ PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC XUYÊN ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÁC MẠC HÌNH CHÓPSo sánh một số giống lúa lai ba dòng nhập nội từ Trung Quốc tại huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) VÀ KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠCHIỆU QUẢ KẾT HỢP DẪN LƯU VÀ SỬ DỤNG ALTEPLASE NÃO THẤT TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU NÃO THẤTCÓ GIÃN NÃO THẤT CẤPTÁC DỤNG PHỤC HỒI TRÍ NHỚ VÀ HỌC TẬP CỦA CERENEEDCAPS TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ĐƯỢC GÂY SUY GIẢM TRÍ NHỚ BẰNG SCOPOLAMINDỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM (2004 2013)50 Bài Luận Mãu Tiếng Anh Trong Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2017Economy toeic lc 1000bai tap ve chuoi va luoi thuc an trong he sinh thaiĐề thi thử THPT Quốc gia môn sinh sở GDĐT Bắc NinhThe role of language integration in english teaching and learning
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập