Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu thuốc dòi bọ mắm pouzolzia zeylanica

Xây dựng tiêu chuẩn dược liệuthuốc giòi pouzolzia zeylanica (l ) benn

Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu – thuốc giòi pouzolzia zeylanica (l ) benn
... trị Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Thuốc giòi Pouzolzia zeylanica (L. ) Benn 12 2.4 Tiêu chuẩn chất lượng phương pháp thử 2.4.1 Tiêu chuẩn chất lượng Dược liệu Thuốc giòi chưa xây dựng tiêu chuẩn ... tính giả Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Thuốc giòi Pouzolzia zeylanica (L. ) Benn 28 TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU Toàn phần mặt đất phơi hay sấy khô Thuốc giòi ( Pouzolzia zeylanica (L. ) Benn) , họ Gai ... Nov; 35(1 1), pp 1778-81 Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Thuốc giòi Pouzolzia zeylanica (L. ) Benn 33 Dibyajyoti Saha (Author), Swati Pau (201 2) Studies On Pouzolzia zeylanica (L. ) BENN (Family:...
 • 36
 • 178
 • 0

xây dựng tiêu chuẩn dược liệu rau má theo dược điển việt nam

xây dựng tiêu chuẩn dược liệu rau má theo dược điển việt nam
... BỘ MÔN DƯỢC LIỆU  BÁO CÁO HẾT MÔN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU RAU THEO DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM Tên: Nguyễn Hoàng sơn Lớp: 11CDS04 MSSV: 2111006858 Buổi thực tập: Chiều thứ Tiêu chuẩn chất ... (±) Nghi ngờ (+) Có (++) Có nhiều Dược liệu có chứa Flavonoid Saponin Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu RAU MÁ Herba Centella asiatica Toàn tươi phơi khô Rau (Centella asiatica L.), họ Hoa tán ... xếp theo vòng tròn liên tục, bó gồm: Một đám mô cứng, libe gỗ Hình 2.1 Cấu tạo vi phẫu thân rau Hình 2.2 Sơ đồ cấu tạo chi tiết thân rau (1) (2) (3) (4) (5) Hình 2.3 Cấu tạo vi phẫu rau má...
 • 14
 • 2,945
 • 26

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU CÂY LẠC TIÊN THEO TIÊU CHUẨN DĐVN

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU CÂY LẠC TIÊN THEO TIÊU CHUẨN DĐVN
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA DƯỢC - - BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU CÂY LẠC TIÊN THEO TIÊU CHUẨN DĐVN Herba Passiflorae foetidae Sinh viên: Nguyễn ... KẾT THÚC MÔN CHƯƠNG II: VI HỌC CÂY LẠC TIÊN 2.1 Vi phẩu lạc tiên 2.1.1 Các bước tiến hành nhuộm vi phẩu lạc tiên Bước 1: Dùng dao lam cắt vi phẩu thân, cuống lá, lạc tiên cho độ dày lát cắt khoảng ... 15 BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN Dược liệu có chứa Flavonoid Saponin SVTH: NGUYỄN THỊ HẰNG MY – 11CDS03 Page 16 BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN CHƯƠNG IV: TIÊU CHUẨN CÂY LẠC TIÊN THEO DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM Herba Passiflorae...
 • 19
 • 1,830
 • 33

BÁO CÁO HẾT MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU CÂY MƯỚP

BÁO CÁO HẾT MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU CÂY MƯỚP
... Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu Mướp, Luffa cylindrica M J Roem TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA DƯỢC BỘ MÔN DƯỢC LIỆU BÁO CÁO HẾT MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU ... giảng Dược Liệu tập I – Bộ môn Dược Liệu – Trường đại học Y Dược TP.HCM – 1998 Giáo trình thực tập dược liêu – Bộ môn Dược Liệu – Trường đại học Y Dược TP.HCM – tháng 9/2008 Bộ môn Dược liệu trường ... 7,4 = 0,11 * Soi UV 254nm: vết 1, tắt quang IV Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu Mướp: Định danh dược liệu − Tên gọi : Mướp − Tên khác : Mướp ta, Mướp hương, ty qua − Tên khoa học : Luffa cylindrica...
 • 38
 • 457
 • 2

Tiểu luận Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Hoa Hòe

Tiểu luận Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Hoa Hòe
... liệu Hạt phấn -16- Mr TCTk Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Lông che chở đa bào Mảnh biểu bì cánh hoa -17- Mr TCTk Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Mảnh biểu bì đài hoa -18- Mr TCTk Xây dựng tiêu chuẩn ... hòe cao khoảng 1,2 - -3- Mr TCTk Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu 1,5m, ngắt để hoa hòe đầu cành, nên nhiều cành, nhiều hoa Cây hòe trồng thường ba năm có hoa, chăm sóc tốt năm hòe cho hoa Cây hòe ... tác tiêu chuẩn hóa chất lượng cần quan tâm khảo sát mức Trong viết này, người viết xin giới thiệu tiêu chuẩn dược liệu hoa hòe -1- Mr TCTk Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu II TỔNG QUAN TÀI LIỆU...
 • 26
 • 888
 • 9

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN dược LIỆU

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN dược LIỆU
... sử dụng chế phẩm cỏ từ dược liệu Vì việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho dược liệu vấn đề cần thiết Trong phạm vi báo cáo xin đề cập đến việc xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Trinh nữ hoàng cung, ... Trang Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu Crinum moorei Crinum amabile Cao Viet Thang Crinum ensifolium Crinum asiaticum Hình số nhầm lẫn với Trinh Nữ Hoàng Cung Trang Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu ... nước đỗ ngập dược liệu Sắc bát (chén ăn cơm), chia làm lần uống ngày 2.5 Tiêu chuẩn chất lượng phương pháp thử Để kiểm nghiệm dược liệu hay sai hay để xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu dựa vào...
 • 25
 • 216
 • 0

Đề tài: Bước đầu đánh giá độ ổn định và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuốc mỡ Eupolin Nguyễn Đức Cường

Đề tài: Bước đầu đánh giá độ ổn định và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuốc mỡ Eupolin Nguyễn Đức Cường
... theo tiêu chuẩn PL 10.7 DVN III ộ ổn định thuốc mỡ EUPOLIN Thuốc mỡ EUPOLIN độ ổn định cao, bớc đầu dự đoán tuổi thọ thuốc 25 tháng Với độ ổn định thuốc mỡ EUPOLIN đáp ứng đợc yêu cầu đa vào ... thể chất, độ mịn, độ đồng nhất, độ nhiễm khuẩn, định tính, định lợng Các tiêu chí đợc so sánh với tiêu chuẩn sở xây dựng Phơng pháp xác định tiêu chí: Theo phơng pháp phần 2.2 Sau xác định đợc ... 1.2 Thuốc mỡ Thuốc mỡ (TM) dạng thuốc chất mềm dùng bôi lên da hay niêm mạc, nhằm bo vệ da đa thuốc thấm qua da Tiêu chuẩn thuốc mỡ Theo quy định Dợc điển Việt Nam III ( DVN III) thuốc mỡ phi...
 • 43
 • 233
 • 0

Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu ngấy hương tại tỉnh hà tĩnh

Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu ngấy hương tại tỉnh hà tĩnh
... tiêu chuẩn nguyên liệu Ngấy Hương Đề tài “XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN NGUYÊN LIỆU NGẤY HƯƠNG TẠI TỈNH HÀ TĨNH” phần dự án nghiên cứu nguyên liệu Ngấy hương mục tiêu: Xây dựng sở liệu để thành lập tiêu chuẩn ... truyền Tĩnh] 11 CHƯƠNG NGUYÊN LIỆU, PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 NGUYÊN LIỆU, PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Nguyên liệu nghiên cứu Nguyên liệu nghiên cứu mẫu dược liệu lấy tỉnh Tĩnh, ... Trên sở hệ thống liệu thu bao gồm mặt vi học, hóa học số tiêu kiểm nghiệm khác → xây dựng tiêu chuẩn sở cho dược liệu Ngấy hương: TIÊU CHUẨN CƠ SỞ NGUYÊN LIỆU NGẤY HƯƠNG NGẤY HƯƠNG (Thân, lá)...
 • 55
 • 260
 • 0

Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật thuốc hỗn dịch mebendazole

Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật thuốc hỗn dịch mebendazole
... Đã biết cách xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho dạng thuốc nói chung cho dạng thuốc hỗn dịch nói riêng 4» Đã nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn sở cho sẩn phẩm hỗn dịch Mebendazole với tiêu: 1.Tính ... hạn hàm lượng mebendazole 500mg± 10% (450 -550 mg) 31 B- TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHO HỗN DỊCH MEBENDAZOLE Dựa sở khoa học phân tích phần thực nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn sở cho hỗn dịch mebendazole ... dầu hoa có tác dụng điều hương 1.4 Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hỗn dịch mebendazole: Chúng dự kìêh xây dựng tiêu chuẩn sỏ gồm tiêu sau: 1.4.1 Tính chất: Hỗn dịch hệ lỏng đục, sánh, màu vàng kem\...
 • 52
 • 398
 • 2

BÁO CÁO XAY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC ĐIỂN CHO CÂY ỔI (Psidium Guajava)

BÁO CÁO XAY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC ĐIỂN CHO CÂY ỔI (Psidium Guajava)
... XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO DƯỢC ĐIỂN 3.1 Tiêu chuẩn đề nghị: Căn vào nội dung trình bày xin xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu ổi ỔI : Psidium guajava Linn  Bộ phận dùng: Lá, búp non,quả  Mô tả: Cây ... phải có tiêu chuẩn chất lượng cụ thể trước dùng làm thuốc Vì thế, vấn đề “Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu Ổi vấn đề cấp thiết Quyển báo cáo cung cấp vấn đề có liên quan đến dược liệu Ổi tổng ... có tiêu chuẩn định.Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu yêu câu quan trọng,giúp xác định dươc liệu có đạt yêu cầu nguyên liệu làm thuốc hay không Lá ổi dược liệu thông dụng gần gũi cần phải có tiêu...
 • 41
 • 88
 • 0

Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu Chó đẻ răng cưa

Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu Chó đẻ răng cưa
... có nhi u loài chó ñ thư ng g p nh t lo i chó ñ cưa, chó ñ qu tròn, chó ñ thân xanh nên c n phân bi t chó ñ cưa v i chó ñ qu tròn chó ñ thân xanh Cây Chó ñ qu tròn (Phyllanthus niruri Linn): th ... ký có “v t cua” ñ c trưng cho dư c li u Chó ñ cưa 2.5 ðo ñ m: K t qu ño ñ m c a dư c li u Chó ñ cưa b ng cân h ng ngo i 8.3% Trang 28 XÂY D NG TIÊU CHU N DƯ C LI U 3.1 Tiêu chu n ñ ngh : Căn c ... bày trên, xin ñư c ñ ngh tiêu chu n ki m nghi m dư c li u Chó ð Răng Cưa sau: Chó ñ cưa Herba Phyllanthi urinariae B ph n dùng Toàn tươi ho c ñã phơi s y khô c a Chó ñ cưa (Phyllanthus urinaria...
 • 34
 • 983
 • 19

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao dược liệu rau má (herba centellae asiaticae)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao dược liệu rau má (herba centellae asiaticae)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  VÕ THỊ NHƯ NGỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CAO DƯỢC LIỆU RAU (HERBA CENTELLAE ASIATICAE) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: HÓA HỌC HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ThS ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN Năm học 2011-2012 Đề tài: XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CAO DƯỢC LIỆU RAU (HERBA CENTELLAE ASIATICAE) LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Võ Thị Như Ngọc - tác giả luận ... LƯỢNG CAO CHIẾT VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CHO CAO 44 4.2.1 Điều chế cao rau 44 4.2.2 Đánh giá chất lượng cao chiết 44 4.2.3 Xây dựng tiêu chuẩn sở cao mềm rau...
 • 76
 • 435
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng tiêu chuẩn dược liệu dừa cạnxây dựng tiêu chuẩn dược liệu lạc tiênxây dựng tiêu chuẩn dược liệu senbáo cáo hết môn phương pháp nghiên cứu dược liệu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu cây mướpxây dựng tiêu chuẩn dược liệu bình vôixây dựng tiêu chuẩn dược liệu linh chi ở viện dược liệuxây dựng tiêu chuẩn chất lượng dược liệuxây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệuxây dựng tiêu chuẩn cho dược liệutài liệu tham khảo xây dựng tiêu chuẩn ngànhxây dựng tiêu chuẩn đối với cán bộ chủ chốtxây dựng tiêu chuẩn đối với công chức chuyên môn phụ trách công tác lao động thương binh và xã hộimục quy chuẩn xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụngxây dựng tiêu chuẩnxây dựng tiêu chuẩnTIỂU LUẬN QUAN điểm của CHỦ NGHĨA mác lê NIN về QUÂN đội và xây DỰNG QUÂN đội NHÂN dân VIỆT NAM TRONG THỜI kỳ mới HIỆN NAYTIỂU LUẬN QUÁN TRIỆT QUAN điểm độc lập, tự CHỦ, tự lực, tự CƯỜNG, SÁNG tạo, ĐÚNG đắn của ĐẢNG, TIẾP tục sự NGHIỆP đổi mớigiải pháp tăng cường giám sát hoạt động các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt namTIỂU LUẬN rèn LUYỆN NHÂN CÁCH NGƯỜI cán bộ LÃNH đạo, QUẢN lý THEO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN sự PHÁT TRIỂN mới của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về xác ĐỊNH NHIỆM vụ ĐÁNH đế QUỐC và PHONG KIẾN TRONG CÁCH MẠNG dân tộc dân CHỦ NHÂN dân GIAI đoạn (1954 1960)Sản xuất axit nitric loãng3.1.Liên hệ thực tiễn công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Kuehne Nagel Hà NộiAi thông minh hơn học sinh lớp 5sinh hoạt ngoài giờ lên lớp tháng 9Bí ẩn đằng sau chiếc gương ma quỷNEW TỔNG HỢP 556 CÂU TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT ĐỒ THỊ HÀM SỐ TOÁN 12 NĂM 2017marketing truynh hinh cap stvcChủ đề VÙNG ĐÔNG NAM bộCÔNG tác CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG của tổ CHỨC cơ sở ĐẢNGhoạt động ngoài giờ lên lớp với lý tưởng cách mạnghọc kỳ 1 môn toán và tiếng việt lớp 4Giải pháp giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh bắc kạnGiải pháp huy động vốn đầu tư trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện phú lương tỉnh thái nguyênChủ đề tìm hiểu an toàn giao thông10 đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 5 có đáp án năm học 2016 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập