Luận văn công tác trả lương tại công ty CP XNK thuỷ sản nghệ an

Tài liệu BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN LONG AN GIANG pdf

Tài liệu BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN LONG AN GIANG pdf
... BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích tài 1.1.Mục tiêu việc phân tích tài - Tìm điểm mạnh,điểm yếu doanh nghiệp -Doanh nghiệp ... tài doanh nghiệp 2.1 Sơ lược công ty -Tiền thân công ty TNHH XNK Thủy sản Cửu Long An Giang - Năm 2005 chuyển đổi thành công ty cổ phần - Sản phẩm xuất khoảng 40 nước giới - Lĩnh vực kinh doanh:chế ... quản thủy sản, mua bán nuôi trồng thủy sản 2.2 Phân tích tình hình tài công ty 2.2.1 Tình hình tài sản công ty Biểu đồ 2.1.cơ cấu tài sản từ năm 2005 đến 2008 Nhận xét: Năm 2008 tổng tài sản công...
 • 20
 • 230
 • 0

Tài liệu Luận văn:Phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản của Công ty CP XNK thủy sản Caseamex pot

Tài liệu Luận văn:Phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản của Công ty CP XNK thủy sản Caseamex pot
... Tuyết Phân tích hoạt động xuất thủy sản Công ty CP XNK thủy sản Caseamex Chƣơng PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CASEAMEX GIAI ĐOẠN 2008 - 6/2011 4.1 Tình hình xuất thủy sản Việt ... Tuyết Phân tích hoạt động xuất thủy sản Công ty CP XNK thủy sản Caseamex Bảng 4: Các hình thức XK thủy sản công ty Caseamex 2008-6/2011 43 Bảng 5: Cơ cấu thị trường xuất thủy sản công ty Caseamex ... đẩy mạnh hoạt động XK thủy sản công ty phát triển bền vững năm tới CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CASEAMEX 3.1 Giới thiệu chung công ty - Tên công ty: Công ty CP XNK thủy sản Cần...
 • 99
 • 212
 • 0

một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán nvl, công cụ dụng cụ tại công ty cp xnk thủy sản thanh hóa

một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán nvl, công cụ dụng cụ tại công ty cp xnk thủy sản thanh hóa
... kế toán NVL,CCDC công ty CP XNK thuỷ sản Thanh Hoá CHƯƠNG 3: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán NVL, công cụ dụng cụ công ty CP XNK thủy sản Thanh Hóa Sinh viên : Nguyễn Thị ... THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN THANH HOÁ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN THANH HOÁ Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Thanh Hóa Tên viết tắt: Hasuvimex ... kế toán xuất kho nhận) chứng từ xuất, nhập phân loại theo thứ vật liệu, công cụ dụng cụ cho phòng kế toán - Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ...
 • 66
 • 272
 • 0

Một số giải pháp tài chính chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu của Chi nhánh Công Ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung tại TP Hà Nội

Một số giải pháp tài chính chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu của Chi nhánh Công Ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung tại TP Hà Nội
... TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG TẠI TP HÀ NỘI 3.1 Đánh giá chung công tác tiêu thụ sản phẩm Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung ... NHÁNH CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát chung Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung TP Nội 2.1.1 Giới thiệu chung Công ... hiêu, nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp tài chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ tăng doanh thu Chi nhánh Công Ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung TP Nội Nội dung đề tài gồm chương: Chương...
 • 56
 • 90
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet đông iqf, hệ thống thiết bị sản xuất và hệ thống xử lý nước thải tại công ty cp xnk thủy sản an giang (agifish)

khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet đông iqf, hệ thống thiết bị sản xuất và hệ thống xử lý nước thải tại công ty cp xnk thủy sản an giang (agifish)
... KHOA THỦY SẢN MAI HỮU MINH KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) FILLET ĐÔNG IQF, HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY CP XNK THỦY ... Khảo sát quy trình công nghệ chế biến tra (Pagasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF, hệ thống thiết bị sản xuất hệ thống xử nước thải công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản AN GIANG (AGIFISH) ... ngành chế biến thủy sản năm 2013 với đề tài Khảo sát quy trình công nghệ chế biến tra (Pagasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF, hệ thống thiết bị sản xuất hệ thống xử nước thải công ty...
 • 65
 • 117
 • 0

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho QUÝ 1 NĂM 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN pps

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho QUÝ 1 NĂM 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN pps
... dựng 1, 508,727,5 51 Cộng 620, 611 ,674,9 51 16, 913 ,4 31, 5 31 16, 913 ,4 31, 5 31 (3,788,6 41, 582) (99, 416 ,785) (15 ,4 31, 145,600) 997 ,15 1,844 1, 894,320,7 91 (6,680 ,11 4, 217 ) (99, 416 ,785) (15 ,4 31, 145,600) 12 8,592,880,000 ... 35,528,924 13 ,15 3,578 2 ,17 1 ,13 6,630 01/ 01/ 2009 1, 973,6 61, 617 52, 916 ,876 84,434,943 2 ,11 1, 013 ,436 Trang: 19 CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho ... với Báo cáo tài 03/ 31/ 2009 1, 255,650, 714 779 ,17 0 ,12 3 12 0,537,284 500,000,000 10 ,922,833,055 (i) 13 ,578 ,19 1 ,17 6 03/ 31/ 2009 512 ,225,632 512 ,225,632 01/ 01/ 2009 1, 127,752, 617 402 ,13 7,4 61 38,248, 415 ...
 • 32
 • 172
 • 0

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 - 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN pdf

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 - 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN pdf
... định th tài Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 5.6 5.7 5.8 III Bất động sản đầu ... Báo cáo tài 2, 927 ,004,000 2, 8 62, 773,000 5,789,777,000 5,141,5 72, 827 3,579,643, 321 8, 721 ,21 6,148 6/30 /20 09 158,975,684 1/1 /20 09 22 4,164, 628 26 2,487,889 10,773,867,950 471 ,28 4 ,23 8 1 ,27 1,476,3 42 ... 1,199,770,9 52 258 ,24 0,9 52 160,6 02, 376,350 1,540,604,756 176,8 72, 489, 929 176,8 72, 489, 929 1/1 /20 09 2, 827 , 923 ,659 3,519,630, 024 3 62, 244,404 524 , 522 ,973 7 ,23 4, 321 ,060 Trang: 14 CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT...
 • 30
 • 146
 • 0

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH - QUÝ 3 - 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN pdf

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH - QUÝ 3 - 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN pdf
... 1,164,260,444,150 S cui k S u nm A - N PHI TR 30 0 6 43, 192,015 ,31 2 542,756 ,30 6,604 I 10 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 640 ,30 0,025, 630 526 ,35 5,8 43, 470 86,429,797,414 4,417,4 13, 977 11,470,275,916 ... 8,780,890,929 758, 134 ,174 2,087,669,750 - 542,026,418, 034 433 , 730 ,4 23, 9 43 73, 630 ,297, 439 1,915,661,8 63 2,111,0 13, 436 8,721,216,148 13, 0 43, 981,047 8,8 73, 824,158 - 2,891,989,682 - 729,888,570 - N ngn hn ... khỏc S d 30 /09 /2009 127, 833 ,062,724 36 0,9 63, 970,240 9 ,38 1,546 ,34 8 2,422,566, 236 63, 135 , 935 500,664,281,4 83 20,679,275, 538 81,187, 639 ,001 4,405,876,101 1,589,499,588 40 ,33 5, 935 107,902,626,1 63 5,271,011,549...
 • 28
 • 185
 • 0

phân tích báo cáo tài chính công ty cp xnk thủy sản an giang 2009-2011

phân tích báo cáo tài chính công ty cp xnk thủy sản an giang 2009-2011
... 23 2.2.2 Phân tích tỷ số tài CT CP XNK Thủy Sản An Giang 21 2.2.3 Đánh giá chung tình hình tài CT CP XNK Thủy Sản An Giang 34 2.2.4 Phân tích DUPONT 38 2.2.5 Dự báo phân tích mơ hình ... CT CP XNK Thủy Sản An Giang làm cơng ty để phân tích báo cáo tài Ngồi phần mục lục, lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo đề tài có kết cấu gồm phần: Chương I: sở lý luận phân tích báo cáo tài ... trình bày báo cáo tài doanh nghiệp như: Phân tích bảng cân đối kế tốn Phân tích báo cáo kết kinh doanh Phân tích mối liên hệ tiêu báo cáo báo cáo tài nhằm đánh giá nội dung hoạt động tài như:...
 • 56
 • 195
 • 1

Phân tích báo cáo tài chính công ty CP XNK thủy sản an giang

Phân tích báo cáo tài chính công ty CP XNK thủy sản an giang
... 23 2.2.2 Phân tích tỷ số tài CT CP XNK Thủy Sản An Giang 21 2.2.3 Đánh giá chung tình hình tài CT CP XNK Thủy Sản An Giang 34 2.2.4 Phân tích DUPONT 38 2.2.5 Dự báo phân tích mơ hình ... CT CP XNK Thủy Sản An Giang làm cơng ty để phân tích báo cáo tài Ngồi phần mục lục, lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo đề tài có kết cấu gồm phần: Chương I: sở lý luận phân tích báo cáo tài ... trình bày báo cáo tài doanh nghiệp như: Phân tích bảng cân đối kế tốn Phân tích báo cáo kết kinh doanh Phân tích mối liên hệ tiêu báo cáo báo cáo tài nhằm đánh giá nội dung hoạt động tài như:...
 • 56
 • 30
 • 1

Báo cáo thực tập tại công ty CP XNK thuỷ sản cửu long an giang ACL

Báo cáo thực tập tại công ty CP XNK thuỷ sản cửu long an giang  ACL
... giá Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Cửu Long An Giang( ACL) 1.Tóm lược công ty 1.1.Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang tiền thân Công ty ... PHỤ LIỆU Công ty TNHH TM-SX Bao Bì Giấy Nguyên Phước Công ty Cổ phần Bao bì Thủy sản Công ty TNHH Tân Mỹ Công ty Bảo Mã Công ty LIKSIN LIỆU Nguồn :Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang b) Sự ... tài công ty với công ty khác ngành là: + Công ty cố phần Thuỷ sản Nam Việt(ANV) + Công ty cố phần Thuỷ hải sản Minh Phú(MPC) + Công ty cố phần Xuất Nhập Thuỷ sản An Giang( AGF) Nguyên nhân chọn công...
 • 25
 • 64
 • 0

Phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản của Công ty CP XNK thủy sản Caseamex

Phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản của Công ty CP XNK thủy sản Caseamex
... Tuyết Phân tích hoạt động xuất thủy sản Công ty CP XNK thủy sản Caseamex Chƣơng PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CASEAMEX GIAI ĐOẠN 2008 - 6/2011 4.1 Tình hình xuất thủy sản Việt ... thể - Phân tích tình hình hoạt động XK thủy sản công ty CP XNK thủy sản Cần Thơ - Caseamex giai đoạn 2008 – 6/2011 - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động XK thủy sản công ty CP XNK thủy sản ... mua Phân tích hoạt động xuất thủy sản Công ty CP XNK thủy sản Caseamex Hình 4: QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CÁ TRA CỦA CÔNG TY (Nguồn: Phòng kinh doanh công ty Caseamex)  Nghiên cứu thị trƣờng xuất  Phân...
 • 99
 • 322
 • 1

CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang - Bảng cân đối kế toán - Quý 1 - 2010 pptx

CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang - Bảng cân đối kế toán - Quý 1 - 2010 pptx
... 8,849,248,265 12 ,043, 810 ,386 1, 508,727,5 51 14,244,845,972 1, 508,727,5 51 430 432 433 11 ,000,000 11 ,000,000 11 ,000,000 11 ,000,000 440 1, 2 31, 954,098,722 1, 209,943,558,586 I 10 11 410 411 412 413 414 415 416 ... 10 , 518 ,924,9 41 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 27,083,658 ,13 4 (32,725,469, 912 ) (17 ,11 1,355,040) 71, 228,773,222 1, 492,798 ,11 5 (11 ,496, 411 ,024) (397,773,338) 3,500,000,000 (4,859,340, 517 ) 36, 714 ,879,640 18 , 610 ,456,333 ... nc ngoi 11 , 010 ,905.62 18 9,670,4 21, 748 19 7,873 ,11 8,652 16 5,072,228,006 18 3,604,304,570 Cng 11 , 010 ,905.62 387,543,540,400 348,676,532,576 3/ 31/ 2 010 USD 3/ 31/ 2 010 VND 1/ 1/2 010 VND Nh cung cp nc Nh...
 • 39
 • 135
 • 0

Chiến lược kinh doanh của công ty CP XNK thủy sản hà nội (SEAPRODEX HANOI) trong bối cảnh hội nhập kinh tế

Chiến lược kinh doanh của công ty CP XNK thủy sản hà nội (SEAPRODEX HANOI) trong bối cảnh hội nhập kinh tế
... LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI(SEAPRODEXHANOI) 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty CP XNK thủy sản Nội Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Nội (SEAPRODEX HANOI), doanh nghiệp đƣợc ... cứu: Chiến lược kinh doanh Công ty CP XNK Thủy sản Nội (SEAPRODEX HANOI) bối cảnh hội nhập kinh tế Tình hình nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu chiến lƣợc kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh ... pháp đổi chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty CP XNK thủy sản Nội (SEAPRORDEX HANOI) Trong Chương gồm giải pháp đổi chiến lược kinh doanh cho Công ty CP XNK thủy sản nội, kiến nghị đối Nhà nước...
 • 86
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công ty cp xnk thủy sản an giang agifishnghiên cứu ảnh hưởng của tảo spirulina platensis nordst geitler lên sự sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng lipopenaeus vannamei tại công ty nuôi trồng thủy sản việt anh kỳ anh hà tĩnhthực trạng kế toán chi phí sản xuất mặt hàng lâm sản tại công ty cổ phần lâm sản nghệ antổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần lâm sản nghệ ancông ty tnhh xnk thuỷ sản an phátcông ty khai thác khoáng sản nghệ ancông ty cp bia hà nội nghệ ancông ty cổ phần thủy sản bình an sắp phá sảncông ty cổ phần thủy sản bình an phá sảncông ty cổ phần thủy sản bình an cần thơcác công ty chế biến thủy sản ở an giangcông ty cp du lịch xanh nghệ an vnecocông ty cổ phần khoáng sản nghệ ancông ty cp xnk nông sản thực phẩm cà maucông ty cp dầu thực vật nghệ anHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàcác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Phát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaGiải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhĐồ án thiết kế chung cư thuận việtNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóatổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn phú thọNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh ninh thuậnNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhBáo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập