Bài giảng Các thao tác cơ bản trong Microsoft Excel

bai 5 cac thao tác ban trong bảng

bai 5 cac thao tác cơ ban trong bảng
... gồm thao tác nào? Cập nhật liệu thay đổi liệu bảng gồm: thêm ghi mới, chỉnh sửa, xóa ghi a) Thêm ghi C1: Chọn Insert  New Record a) Thêm ghi Nút lệnh New Record C2: Nháy nút lệnh New Record cơng ... 14 Các tùy chọn: + Look in: in * Mặc đònh tìm field trỏ đứng; muốn tìm toàn bảng, click vào Look in chọn tên bảng 15 + Trong Match chọn cách thức tìm kiếm:  Any Part of Field: tìm phần trường ... Print… C3: Nháy vào biểu tượng máy in 18 cơng cụ: Câu hỏi củng cố: Câu 1: Để thêm ghi mới, ta nháy nút nút sau? A B C D Câu 2: Để xóa ghi bảng cần thực hiện: mở bảng, chọn ghi và: A Nháy nút lệnh...
 • 21
 • 387
 • 0

Bài giảng một số khái niệm và thao tác bản trong microsoft excel ths nguyễn khắc quốc

Bài giảng một số khái niệm và thao tác cơ bản trong microsoft excel  ths nguyễn khắc quốc
... Ch5a Một số khái niệm thao tác với Microsoft Excel Khởi động Excel Start  Programs  Microsoft Excel Desktop  Microsoft Excel Office Bar  Microsoft Excel 7/12/2014 Ch5a Một số khái niệm thao tác ... Ch5a Một số khái niệm thao tác với Microsoft Excel Thoát khỏi Excel  Sử dụng Menu File   File  Exit Kích chuột vào biểu tượng đóng ứng dụng góc bên phải hình 7/12/2014 Ch5a Một số khái niệm thao ... Ch5a Một số khái niệm thao tác với Microsoft Excel 18 Formula bar Có thể sử dụng công thức để nhập công thức cho tiện  Ví dụ   =G3+G3*F3+J3-H3-I3 7/12/2014 Ch5a Một số khái niệm thao tác với Microsoft...
 • 35
 • 89
 • 0

Bài 5: Các thao tác bản trên bảng trong Access

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng trong Access
... tên bảng vào ô Table Name Nháy nút OK Kiểm tra cũ - Giả sử ta tạo cấu trúc bảng có tên HOC_SINH Muốn có liệu chứa bảng ta phải thực thao tác nào? Tiết 13 Bài 5- Các thao tác bảng Bài 5- thao tác ... Delete B3 Trong hộp thoại khẳng định xóa, chọn Yes Bài 5- thao tác bảng Sau thực thao tác cập nhật liệu, thông tin lưu bảng lộn xộn, gây khó khăn cho việc tìm kiếm tra cứu Bài 5- thao tác bảng Sắp ... lọc Bài 5- thao tác bảng 3-Tìm kiếm đơn giản a Tìm kiếm Cách 1: Chọn Edit Find Cách 2: Nháy chọn nút lệnh Cách 3: Nhấn tổ hợp phím CTRL + F => Xuất hộp thoại Find and Replace Bài 5- thao tác bảng...
 • 23
 • 1,386
 • 6

bài giảng tin học 12 bài 5 các thao tác bản trên bảng

bài giảng tin học 12 bài 5 các thao tác cơ bản trên bảng
... trang d liu ca bng Thao tỏc thờm, xoỏ, chnh sa cỏc bn ghi B1: Chn tờn bng CSDL cn cp nht d liu B2: Chn nỳt hin th bng ch trang d liu B3: Thc hin thao tỏc Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Thêm ... CSDL cn cp nht d liu B2: Chn nỳt hin th bng ch trang d liu B3: Thc hin cỏc thao tỏc Thao tác Sắp xếp Tìm kiếm Nút Bảng chọn lệnh Chọn ghi cần xếp Record\Sort Edit\Find b Lc bn ghi Lc l mt cụng ... D LIU B1: Thit t trang in File Page setup B2 : Xem trc in File Print Preview B3: In d liu CC THAO TC TRấN BNG CP NHT D LIU - Thờm bn ghi mi - Chnh sa - Xoỏ bn ghi SP XP V TèM KIM V LC BN GHI...
 • 12
 • 570
 • 0

Các thao tác bản trong lập trình socket trên windows

Các thao tác cơ bản trong lập trình socket trên windows
... Window socket 2.2.1 Tạo socket SOCKET socket ( int af, int type, int protocol ) * Các tham số • af: [in] mô tả họ địa • type: [in] kiểu socket o SOCK_STREAM: TCP socket o SOCK_DGRAM: UDP socket ... được, thành công • 0, socket đóng cách • SOCKET_ ERROR, có lỗi 2.4.2 Gửi liệu Lab Lập trình Socket – TCP & UDP Khoa Mạng Máy Tính Truyền Thông – Trường Đại Học CNTT int sendto( SOCKET s, const char ... tin socket cục Lab Lập trình Socket – TCP & UDP Khoa Mạng Máy Tính Truyền Thông – Trường Đại Học CNTT int getsockname ( SOCKET s, struct sockaddr *name, int *namelen ) * Các tham số • s: [in] socket...
 • 13
 • 2,139
 • 32

Giáo trình luật hành chính - Bài 2 CÁC NGUYÊN TẮC BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Giáo trình luật hành chính - Bài 2 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
... chức quản nhà nước kinh tế với quản sản xuất kinh doanh II CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC A Các nguyên tắc trị-xã hội Nguyên tắc Ðảng lãnh đạo quản hành nhà nước ... hiệu nguyên tắc khác Vì nên nguyên tắc quản hành nhà nước thể tính hệ thống, tính thống thuộc tính vốn có chúng Hệ thống nguyên tắc quản hành nhà nước Các nguyên tắc quản hành nhà nước ... động quản hành nhà nước Mỗi nguyên tắc quản có hình thức biểu khác b) Ðược qui định đâu? Các nguyên tắc quản nhà nước nói chung nguyên tắc quản hành nhà nước nói riêng quy định pháp luật...
 • 14
 • 2,270
 • 11

Bài 5: Các thao tác bản trên bảng

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng
... thay đổi liệu bảng gồm: Thêm ghi mới, chỉnh sửa, xoá ghi Chế độ trang liệu bảng Thao tác thêm, xoá, chỉnh sửa ghi B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật liệu B2: Chọn nút hiển thị bảng chế độ trang ... ghi a Sắp xếp, tìm kiếm B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật liệu B2: Chọn nút hiển thị bảng chế độ trang liệu B3: Thực thao tác Thao tác Sắp xếp Tìm kiếm Nút Bảng chọn lệnh Chọn ghi cần xếp Record\Sort ... CSDL cần cập nhật liệu B2: Chọn nút hiển thị bảng chế độ trang liệu B3: Thực thao tác Thao tác Thêm Xoá Chỉnh sửa Nút Bảng chọn lệnh Insert\New record Chọn ghi\nháy chuột phải \Delete Nháy chuột...
 • 12
 • 1,130
 • 14

Bài 5. Các thao tác bản trên bảng

Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng
... Giáo viên thực thao tác máy để học sinh theo dõi Lưu ý: Để in máy tính cần gắn máy in Hoạt động học sinh a) Tìm Kiếm Cách 1: Edit/Find Cách 2: Nháy nút Cách 3: Nhấn Ctrl+F b) In liệu Cách 1: File/ ... In liệu Cách 1: File/ Printer (hoặc nhấn Ctrl + P) Cách 2: click biểu tượng máy in công cụ 4/ Củng cố: Yêu cầu học sinh khởi động máy thao tác nhanh mà học sinh tiếp thu học 5/ Dặn dò: Xem trước...
 • 2
 • 448
 • 7

BAI 5: CÁC THAO TAC CO BẢN TREN BANG DT

BAI 5: CÁC THAO TAC CO BẢN TREN BANG DT
... Lọc/ Huỷ bỏ lọc Các nút lệnh lọc ghi Các cách thực lọc ghi: Cách 1: Lọc theo ô liệu chọn B1: Chọn ô liệu Ví dụ: Chọn giá trị Nguyễn cột HOTEN B2: Nháy nút B3: Huỷ bỏ lọc nháy nút Cách 2: Lọc theo ... DUNG XO BN GHI Nhng thao tỏc c bn to xong bng? - Nhp thờm bn ghi mi - Xoỏ bn ghi - Sa bn ghi Cp nht d liu NI DUNG CP NHT D LIU CP NHT D LIU a Thờm bn ghi mi C1: Insert\New Record C2: Nhỏy nỳt C3:...
 • 19
 • 187
 • 3

Bài 5 (Các thao tác bản trên bảng)

Bài 5 (Các thao tác cơ bản trên bảng)
... ghi a Sắp xếp, tìm kiếm B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật liệu B2: Chọn nút hiển thị bảng chế độ trang liệu B3: Thực thao tác Thao tác Sắp xếp Tìm kiếm Nút Bảng chọn lệnh Chọn ghi cần xếp Record\Sort ... thay đổi liệu bảng gồm: Thêm ghi mới, chỉnh sửa, xoá ghi Chế độ trang liệu bảng Thao tác thêm, xoá, chỉnh sửa ghi B1: Chọn tên bảng CSDL cần cập nhật liệu B2: Chọn nút hiển thị bảng chế độ trang ... CSDL cần cập nhật liệu B2: Chọn nút hiển thị bảng chế độ trang liệu B3: Thực thao tác Thao tác Thêm Xoá Chỉnh sửa Nút Bảng chọn lệnh Insert\New record Chọn ghi\nháy chuột phải \Delete Nháy chuột...
 • 12
 • 241
 • 0

bài giảng những nguyên tắc bản trong luật thương mại quốc tế

bài giảng những nguyên tắc cơ bản trong luật thương mại quốc tế
... quan Nguyên tắc thương mại công (Fair trade) • Thương mại quốc tế tiến hành điều kiện cạnh tranh bình đẳng • Những biểu cạnh tranh không lành mạnh: - Bán phá giá - Trợ cấp XK - …… Nguyên tắc minh ... Mọi sách pháp luật thương mại nói chung TMQT nói riêng phải công bố công khai, dễ dự đoán có tính ổn định cao Liên hệ tới Việt Nam • Luật pháp sách thương mại VN có ổn định ? • Luật pháp VN có ... lạnh nhập Hàn Quốc Nguyên đơn: Mỹ, Úc • Bị đơn: Hàn Quốc • Vấn đề pháp lý: Hàn quốc phân biệt thịt bò nhập thịt bò nội địa chế bán lẻ song song có phải vi phạm chế độ đãi ngộ quốc gia (Điều...
 • 12
 • 2,314
 • 1

bài 5 các thao tác bản trên word

bài 5 các thao tác cơ bản trên word
... Thị Hòa Lê Như Thảo 5 CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG Nội dung học Cập nhật liệu Sắp xếp lọc Tìm kiếm đơn giản In liệu Củng cố CẬP NHẬT DỮ LIỆU  Cập nhật liệu thay đổi liệu bảng gồm:  Thêm ghi ... CỐ Câu 4: Cập nhật liệu cho bảng gồm thao tác nào? A Thêm/ Xóa ghi, lọc B Lọc, thêm ghi, chỉnh sửa C Chỉnh sửa, thêm/xóa ghi D Tất sai 30 CỦNG CỐ Câu 5: Các thao tác để lọc theo ô liệu chọn: ... Trong bảng HOCSINH thao tác để lọc học sinh Nam đoàn viên??? 20 TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN a) Tìm kiếm  Chức tìm kiếm (tìm kiếm thay thế) Access tương tự Word  Ví dụ, để tìm cụm từ bảng, ta thực theo cách...
 • 32
 • 391
 • 0

bài 5 - các thao tác bản trên bảng

bài 5 - các thao tác cơ bản trên bảng
... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Thay đổi cấu trúc bảng là: A Thêm trường B Thay đổi trường (tên, kiểu liệu,…) C Xóa trường D Tất thao tác Tiết 13 BÀI CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG 1.Cập nhật liệu ... kiếm đơn giản:  Một số tùy chọn: + Trong ô Look In: Chọn tên bảng trường 3.Tìm kiếm đơn giản:  Một số tùy chọn: + Trong ô Match chọn cách thức tìm kiếm:  Any Part of Field: tìm phần trường  ... thao tác Tiết 13 BÀI CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG 1.Cập nhật liệu  Cập nhật liệu thay đổi liệu bảng gồm: thêm, chỉnh sửa, xóa ghi ChÕ ®é trang d÷ liÖu cña b¶ng 1.Cập nhật liệu a Thêm ghi  Chọn...
 • 20
 • 218
 • 0

Các thao tác bản trong Word pot

Các thao tác cơ bản trong Word pot
... theo cách sau đây: Ban vào Insert- pages numbers - format- continue from …-ok Là xong 28 Hiện tượng cách chữ gõ tiếng Việt có dấu Trong số trường hợp sử dụng gõ Vietkey gõ tiếng Việt có dấu MS Word ... hộp thoại sau Nhấn OK để kết thúc thao tác thiết lập font chữ mặc định - Lưu tài liệu soạn thảo khởi động lại MS Word để thiết lập có hiệu lực lần sau sử dụng MS Word 32.Tắt khung bao quanh hình ... thông tin Word. Đôi khi, bạn muốn lưu số thông tin riêng máy tính quan mà không muốn đọc File word bạn bảo mật cao truy cập vào bạn chọn công cụ sau Bạn nvào mục Tools \ Options\ Security Trong mục...
 • 4
 • 264
 • 2

Giáo trình hướng dẫn phân tích các thao tác bản trong computer management p10 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích các thao tác cơ bản trong computer management p10 pdf
... xuất đĩa khởi động lại máy không cách Nút Backup Now mở chương trình Backup Wizard, hướng dẫn bạn bước thực việc lưu tập tin thư mục đĩa Nút Defragment Now mở chương trình Disk Defragment, dùng để ... Cleanup dùng để mở chương trình Disk Cleanup dùng để xoá tập tin không cần thiết, giải phóng không gian đĩa III.2.2 Tab Tools Bấm nút Check Now để kích hoạt chương trình Check Disk dùng để kiểm ... mạng Microsoft Windows Trang 264/555 d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr...
 • 5
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 2 các thao tác cơ bản trong excelbài 5 các thao tác cơ bản trên bảng trong accesscác thao tác cơ bản trong windowscác thao tác cơ bản trong excel 2007các thao tác cơ bản trong excel 2003bài tập các thao tác cơ bản trên bảngbài 5 các thao tác cơ bản trên bảngcác thao tác cơ bản trong word 2003 phần 2các thao tác cơ bản trong word 2003các thao tác cơ bản trong win 7các thao tác cơ bản trong excel 2010các thao tác cơ bản trong word 2007các thao tác cơ bản trong excelcác thao tác cơ bản trong word 2010các thao tác cơ bản trong powerpoint 2010Đồ án sản xuất etanolThiết kế máy kiểm tra dung lượng pin lionTÀI LIỆU THAM KHẢO lợi ÍCH CỦA NÔNG dân TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN đại HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ở TỈNH bắc NINH HIỆN NAYGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG SINH HOẠT tổ KHỐI, cải THIỆN CHẤT LƯỢNG đội NGŨ, VIỆC vận DỤNG đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học, sử DỤNG đồ DÙNG dạy họcTÀI LIỆU THAM KHẢO HIỂU ĐỊNH HƯỚNG để THỰC HIỆN tốt ĐỊNH HƯỚNG XÃ hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA XÃ hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề cơ BẢN TRONG tư TƯỞNG TRIẾT HỌC hồ CHÍ MINH về văn HÓA VÀ sự vận DỤNG TRONG xây DỰNG QUÂN đội TA về văn HÓATìm hiểu mạng không dây và phát triển dịch vụ trên mạng không dâyNỘI lực tự SINH (G.Ohsawa)Khái quát về luật quốc tếBài tập công pháp quốc tế quốc tịchSKKN 2016 Xây dựng và sử dụng bài tập CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO gây HỨNG THÚBài tập nhóm Công pháp quốc tế về cam dung vu luc va de doa dung vu lucNghiên cứu các phương pháp ước lượng kênh trong hệ thống ofdm của wimaxNghiên cứu các yếu tố khống chế quặng chì kẽm khu vực nà bốp – pù xáp, chợ đồn, bắc kạnTìm hiểu tổng quan quá trình isome hóaNhận dạng bảng chữ cái ngôn ngữ ký hiệuNhận dạng bảng chữ cái ngôn ngữ ký hiệuPhân loại ảnh MRI u nãoThiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có bộ hộp giảm tốc bánh răng côn thẳng và bộ truyền đaiThiết kế mạch đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm và vi xử lý 8051
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập