Bài giảng In ấn trong Microsoft Word

bài giảng soạn thảo công thức toán học trong microsoft word ths đào anh vũ

bài giảng soạn thảo công thức toán học trong microsoft word ths đào anh vũ
... định nghĩa công thức toán học Thao tác:     Bôi đen vùng công thức toán học tài liệu word Vào menu Insert > AutoText > New Hộp thoại Create AutoText Gõ cụm từ đơn giản gợi nhớ công thức Ấn OK ... đặt office Cài đặt mathtype Bảng công cụ Một số tập ứng dụng Biểu thức toán học MS Word  Có cách để gõ biểu thức toán học:  Dùng ký hiệu bảng Symbol  Dùng Microsoft Equation Editor  Dùng ... X i i 1 Bài 2: Hãy trình bày biểu thức tính giá trị trung bình N  X  Xi i 1 N Bài tập áp dụng Bài 3: Hãy trình bày biểu thức tính độ lệch chuẩn ? N  X S  i  X  i 1 ( N  1) Bài 4: Hãy...
 • 21
 • 171
 • 0

Bài giảng định dạng văn bản trong microsoft word (formating) ths nguyễn khắc quốc

Bài giảng định dạng văn bản trong microsoft word (formating)  ths nguyễn khắc quốc
... 4b Định dạng văn Định dạng chữ Định dạng đoạn văn Sử dụng công cụ định dạng Định dạng trang giấy 7/12/2014 Chương 4b - Định dạng văn với Microsoft Word 2/11 4.1 Định dạng chữ   Bôi đen đoạn văn ... với Microsoft Word 7/11 Định dạng đoạn văn   Bôi đen đoạn văn cần định dạng Chọn menu Format  Paragraph 7/12/2014 Chương 4b - Định dạng văn với Microsoft Word 8/11 Hộp thoại định dạng văn ... đoạn văn cần định dạng kích chuột vào nút chọn phông, kích cỡ chữ công cụ định dạng, … 7/12/2014 Chương 4b - Định dạng văn với Microsoft Word 10/11 4.4 Định dạng trang giấy (page setup)  Định dạng...
 • 12
 • 51
 • 0

Bài giảng Giao an lop 5-tuan 18-cktkn(chi in)

Bài giảng Giao an lop 5-tuan 18-cktkn(chi in)
... thang Gv vÏ lªn b¶ng "c¸i thang" - HS quan s¸t ? H·y t×m ®iĨm gièng gi÷a c¸i - H×nh ABCD gièng nh c¸i thang nhng chØ cã bËc thang vµ h×nh ABCD VËy h×nh ABCD gièng c¸i thang ®ỵc gäi lµ h×nh thang ... thang - H×nh thang ABCD cã c¹nh lµ AB,BC, CD, DA ? H×nh thang ABCD cã mÊy c¹nh? ? C¸c c¹nh cđa h×nh thang cã g× ®Ỉc biƯt? - H×nh thang lµ h×nh cã c¹nh ®ã cã c¹nh song song víi ? VËy h×nh thang ... lµm bµi, GV quan s¸t HS lµm bµi Híng dÉn chÊm: C©u 1: Khoanh vµo ý A 1930- 1931 ( Cho ®iĨm) C©u 2: Khoanh vµo ý B 19- ( Cho ®iĨm) C©u 3: Khoanh vµo ý D 1911 (Cho ®iĨm) C©u 4: Khoanh vµo ý D T«n...
 • 32
 • 330
 • 0

Bài giảng Giao an tuan 19 chi in

Bài giảng Giao an tuan 19 chi in
... - Vua quan ăn chơi sa đoạ -Kẻ có quyền ngang nhiên vơ vét dân - Cuộc sống nhân dân vô cực khổ - Một số quan lại bất bình Chu Văn An …xin từ quan -Nhân dân ,nô tỳ : Nổi dậy đấu tranh -Phía ... kiện suy yếu nhà Trần: + Vua quan ăn chơi sa đọa, triều số quan lại bất bình, Chu Văn An dâng sớ xin chém tên quan coi thường phép nước + Nông dân nô tì dậy đấu tranh - Hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ... cuối thời Trần : Vua quan thay ăn chơi sa đọa, triều số quan lại bất bình, Chu - HS theo dõi Văn An dâng sớ xin chém tên quan coi thường phép nước; Nông dân nô tì dậy đấu tranh *Hoạt động 2: Nhà...
 • 30
 • 124
 • 0

Bài giảng meo nho trong word

Bài giảng meo nho trong word
... Sửa nội dung file PDF dễ Word Tính toán chuyển font chữ Word Mẹo nhỏ cho người dùng máy ảnh Tính toán bảng liệu Word 2007 Mẹo hay Windows “Viết mật thư” với Microsoft Word ... Insert\ Reference Trong Reference chọn mục Index and Tables Trong cửa sổ “Index and Tables” chọn tab “Table of contents” Bạn chọn độ chi tiết mục lục văn mục “Show levels” Làm việc Word thuận tiện ... mục lục Word Thông thường việc tạo mục lục cho viết thường nhiều thời gian đối chiếu thư mục với số trang tương ứng, lần có thay đổi nội dung đồng nghĩa bạn phải thay đổi lại mục lục Trong word...
 • 3
 • 143
 • 0

Bài giảng do an mon dong co dot trong

Bài giảng do an mon dong co dot trong
... Cơ Đốt Trong p j = A p + A1 .3789,7. cos + cos2 = 1 (0,02 + 0,03.0,275).3789,7. cos + cos2 10 = 10,7. cos + cos2 (kG/cm ) (21) Tng t trờn ta cú th v c th th hin quan h gia ... = r. cos + cos2 j .D (kG/cm ) + m: Khi lng tnh tin ca c cu: m = mP + m1 mP: Khi lng nhúm pitston m1: Khi lng ca biờn qui i v cht piston Ta cú: j = 37897.(cos + cos2) = 3789,7.(cos + cos2) ... r).(1 - cos) b 52 = (166,32 - 23,82).(1 - cos) = 247.(1 - cos) (mm) 30 Vi = ữ = 8,61o a SII = [(r + h c - 2).cos + - r] b 52 = [(23,82 +11,88 - 8,4).cos + 8,4 - 23,82] 30 52 = [27,3.cos -...
 • 63
 • 230
 • 0

Bài giảng Giao an 10 chon bo ( chi viec in)

Bài giảng Giao an 10 chon bo ( chi viec in)
... Giải Kq: (C1):(x-2)2+(y+2)2 =8 (C2): (x+4)2 +(y-6)2 = 18 x2 y2 + =1 Bài 9 [100 ]: (E): 100 36 (Bài tập nhà.) P.t đường thẳng qua tiêu điểm là: x= ± c ⇒ y = 5.Củng cố: _ BTVN:3,4,5,6,7 trang 100 _ ... điểm M _ Gọi I(a;b) tâm đ.HSn  I(a;b) ∈ ( )  d(I;d1 ) = d(I;d ) lập hệ p.t , giải tìm a,b =? d)Viết p.t đường trung tuyến CM: Bài 8 [100 ]:Lập p.t đ.HSn: ( ∆ ):4x+3y-2=0 (d1):x+y+4 = (d2):7x-y+4 ... B(7,5) c) ( ξ ) qua A(-2,4) B(5,5) C(6,-2) 6) Lập phương trình (E) biết: a) Tâm I(1,1), tiêu điểm F 1(1 ,3), độ dài trục lớn b) Tiêu điểm F 1(2 ,0) F 2(0 ,2) qua góc tọa độ ƠN TẬP CUỐI NĂM (PPCT: 41)...
 • 32
 • 97
 • 0

Bài giảng GIAO AN LOP 2(Tuan 22)- IN NGAY

Bài giảng GIAO AN LOP 2(Tuan 22)- IN NGAY
... sinh nhận xét bạn Bài : - Một em u lên bảng giải -Yêu cầu Giải :- Mỗi tổ có số học sinh : +Nhận xét ghi điểm học sinh 20 : = 10 ( học sinh ) Đ/ S : 10 học sinh -Học sinh khác nhận xét bạn Bài ... lên bảng giải Bài : Giải :- Mỗi tổ có số học sinh : - Yªu cÇu 24 : = ( học sinh ) Đ/ S : học sinh -Học sinh khác nhận xét bạn -Một em đọc đề , lớp đọc thầm +Nhận xét ghi điểm học sinh - Là thương ... ghi điểm em 2.Hướng dẫn làm tập : - Quan sát tranh Bài 1: - Một bạn vô tình làm rơi sách… - Bức tranh minh hoạ điều ? - Khi đánh rơi sách bạn hs nói ? - Xin lỗi Tớ vô ý ! - Bạn nói : Không -...
 • 20
 • 158
 • 0

Bài giảng Giáo án ngữ văn 11hk2 ngon chi viec in

Bài giảng Giáo án ngữ văn 11hk2 ngon chi viec in
... muộn H.s kiểm tra miệng Tiết 84 TRẢ BÀI VIẾT SỐ NĂM A MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp học sinh củng cố kiến thức ngữ văn học chương trình ngữ văn 11; Bước đầu học sinh tự đánh giá kết làm mình, biết cách chữa ... ngơn ngữ, mà xuất phát từ cõi lòng sâu thẳm nhà thơ!  Hướng dẫn học bài, chuẩn bị sau: Chi u tối Giáo Viên: Nguyễn Thị Trinh 36 Ngày soạn: Lớp 11A1 11A3 Ngày giảng Học sinh vắng Học sinh vào ... hẳn” 2/ Bài 1(trang 19): 3/ Bài (tr/19): Các từ ngữ thể nghĩa tình thái câu: Giáo Viên: Nguyễn Thị Trinh Ngày soạn: Lớp 11A1 11A3 Ngày giảng Học sinh vắng Học sinh vào muộn H.s kiểm tra miệng...
 • 104
 • 148
 • 0

Bài giảng GIÁO ÁN HH 12CB CHỈ IN NỮA

Bài giảng GIÁO ÁN HH 12CB CHỈ IN NỮA
... cũ: Khơng kiểm tra Bài mới: CHƯƠNG 3: AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN Bài : AMIN HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động GV lấy thí dụ CTCT amoniac số amin bên u cầu HS so sánh CTCT amoniac với amin HS nghiên cứu ... CỦA AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN Ngày soạn : 20/10/2009 Ngày giảng : 21/10/2009 Tiết pp: 18 Bài : LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN 32 I MỤC TIÊU: Kiến thức: So sánh, ... amin, amino axit protein Kĩ năng: - Làm bảng tổng kết hợp chất quan trọng chương - Viết PTHH phản ứng dạng tổng qt cho hợp chất amin, amino axit - Giải tập hố học phần amin, amino axit protein...
 • 128
 • 210
 • 0

Giáo án - Bài giảng: KẾ THỪA TRONG JAVA

Giáo án - Bài giảng: KẾ THỪA TRONG JAVA
... lại kế thừa Kế thừa Java □ định nghĩa lớp kế thừa □ thêm phương thức, thuộc tính □ kiểm soát truy cập □ constructor ■ Lớp Object Nguyễn Việt Hà Kế thừa Tài liệu tham khảo ■ ■ Thinking in Java, ... Việt Hà Ke thi>a Thừa kê nhiêu tâng Mọi đối tượng thừa kế từ lớp gốc Object Nguyễn Việt Hà Kế thừa 22 Constructor ■ Lớp dẫn xuất kế thừa thuộc tính phương thức lớp sở ■ Không kế thừa phương thức ... hiệu chỉnh phương thức Nguyễn Việt Hà Kế thừa Thuật ngữ ■ Kế thừa ■ Lớp sở, lớp cha ■ Lớp dẫn xuất, lớp Nguyễn Việt Hà Kế thừa Kế thừa Java [public] class DerivedClass extends BaseClass /* new...
 • 30
 • 165
 • 0

Bài giảng - giáo án: Bài giảng Java Chương 5 bảo mật trong java

Bài giảng - giáo án: Bài giảng Java Chương 5 bảo mật trong java
... Nội dung chương 05 Tổng quan bảo mật Java Cơ cấu bảo mật Java Cấu trúc mã hóa Chữ ký điện tử dấu chứng nhận Case Study Tổng quan bảo mật Java Java ngôn ngữ lập trình gửi chương trình tương ... trị khoá công khai Keytool công cụ khoá bảo mật java Keytool Keytool công cụ khoá bảo mật java Tạo quản lý khóa công khai, khoá riêng, chứng thực bảo mật Thông tin keytool quản lý lưu trữ keystore ... gói bảo mật Java java.security: Là gói API bảo mật chính, chứa lớp giao diện hỗ trợ mã hoá, digest chữ ký điện tử java. security.acl: Chứa giao diện dùng để cài đặt sách điều khiển truy cập java. security.cert:...
 • 20
 • 415
 • 0

Bài giảng - giáo án: Các bài học về CSS trong lập trình Website

Bài giảng - giáo án: Các bài học về CSS trong lập trình Website
... border-right-color: right border-right-width: border-right-style: border-bottom-color: bottom border-bottom-width: border-bottom-style: border-left-color: left border-left-width: border-left-style: STT Phía ... http://www.viet-ebook.co.cc Các viết lấy từ cssyeah.com Các học CSS CSS Trong mở đầu tìm hiểu số khái niệm đặc tính CSS, mà cần ý suốt trình làm việc với CSS I CSS CSS (Cascading Style Sheets) hiểu cách ... url(images/signup-left-bg.gif) no-repeat left center; } http://www.viet-ebook.co.cc Các viết lấy từ cssyeah.com Các học CSS Cách viết giản lược CSS Nếu bạn người thực muốn tìm hiểu CSS, bạn không tìm hiểu cách...
 • 46
 • 250
 • 0

Bài giảng - giáo án: Cơ bản về Zend Framwork trong lập trình

Bài giảng - giáo án: Cơ bản về Zend Framwork trong lập trình
... Zend_ Loader::loadClass( 'Zend_ Controller_Front'); Zend_ Loader::loadClass( 'Zend_ Registry'); Zend_ Loader::loadClass( 'Zend_ Layout'); Zend_ Loader::loadClass( 'Zend_ View'); Zend_ Loader::loadClass( 'Zend_ Config_Ini'); Zend_ Loader::loadClass( 'Zend_ Db'); ... cỏc request Zend framework- AiTi conference kiennt02@aiti.com.vn 15 Gii thiu cỏc lp c bn theo mụ hỡnh MVC Zend_ Config Zend_ Db Zend_ Controller Zend_ View Zend_ Auth Zend framework- AiTi conference ... $registry = Zend_ Registry::getInstance(); $registry->set('conDatabase', $conDatabase); Kt ni CSDL $db = Zend_ Db::factory($conDatabase->db->adapter, $conDatabase->db->config->toArray()); Zend_ Db_Table::setDefaultAdapter($db);...
 • 30
 • 641
 • 1

Bài giảng - giáo án: Giới thiệu về asp.net trong lập trình ứng dụng

Bài giảng - giáo án: Giới thiệu về asp.net trong lập trình ứng dụng
... select Các bước sử dụng đối tượng Recordset : - Khai báo đối tượng Recorset - Khởi tạo - Tạo sql query - Mở Recordset với chuỗi sql query connection mở - Sử dụng Recordset - Đóng Hủy Recordset ... đến DB Các bước sử dụng Connection: - Khai báo đối tượng Connection - Khởi tạo - Tạo chuỗi kết nối - Mở Connection với chuỗi kết nối - Sử dụng Connection - Đóng Hủy Connection Ví dụ sau kết nối ... hàm người dùng Cũng ngôn ngữ lập trình khác, VBScript cho phép người dùng định nghĩa sử dụng thủ tục ,hàm Nhờ chương trình chia thành module nhỏ tạo nên cấu trúc lập trình sáng sủa (phương pháp...
 • 27
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THE ECG ẤN BẢN LẦN THỨ 8trac nghiem sinh 12 theo tung bai chuan scah giao khoa25 Nguyên Tắc Cơ Bản Về Giám Sát Hệ Thống Ngân Hàng Hiệu Quả Của Uỷ Ban BaselChuyên Đề Dạy Học Đối Tượng Học Sinh Bị Hổng Kiến Thức Môn Hoá Học THCSThực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Lưu Trú Tai Khách Sạn Công Đoàn Việt NamChia Sẻ Bài Học Kinh Nghiệm Và Kiến Nghị Chương Trình Vệ Sinh Tổng Thể Do Cộng Đồng Làm Chủ Ở Việt NamToán Tiếng anh cho trẻĐề Án Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Phục Lễ Đến Năm 2015trắc nghiệm công dân 11 giữa học kì 2Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học thủ dầu mộtHoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán tp HCMĐánh giá tiềm năng và đề xuất mô hình phát triển làng nghề trồng hoa kiểng tại TP HCM kết hợp du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trườngHoàn thiện luật thuế thu nhập cá nhân tại việt nam thực trạng và giải phápNghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng của các trạm công cộng tại công ty điện lực gia địnhCác yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà phố tại thành phố hồ chí minh dự báo xu hướng và giải pháp phát triển bền vững đến năm 2020Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các công trình của ngành điện tại thành phố hồ chí minhPhuong phap phan tich kinh te va moi truong thong qua mo hinh input outputThiết kế tối ưu trọng lượng dầm composite có xét biến thiết kế phần trăm thể tích vật liệu nền và sợiTái cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM cơ khí hồng kýCác nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập