Đáp án môn tin học công chức Quảng Nam 2016 (p2)

Đề kiểm tra và đáp án môn Tin học 10 pdf

Đề kiểm tra và đáp án môn Tin học 10 pdf
... gói tin bao gồm: A Thông kiểm tra soát lỗi thông tin phục vụ khác B Địa gửi địa nhận C Dữ liệu , độ dài Người thực hiện: Bùi Thị Thuỳ -K56A-CNTT-ĐHSP Hà Nội Đề kiểm tra đáp án môn Tin học 10- ... Đề kiểm tra đáp án môn Tin học 10- thời gian 15’ A Mọi máy tính mạng có quyền truy nhập B Dữ liệu truyền cáp theo ... C Nội dung sẵn máy phục vụ Người thực hiện: Bùi Thị Thuỳ -K56A-CNTT-ĐHSP Hà Nội Đề kiểm tra đáp án môn Tin học 10- thời gian 15’ D Không có hình ảnh động hiệu ứng âm Câu 9: Địa thư E-mail viết...
 • 4
 • 304
 • 0

Câu hỏi và đáp án môn tin học đại cương

Câu hỏi và đáp án môn tin học đại cương
... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... câu sai Câu 89 Giả sử A3 = “A01B2”, Cho biết kết trả hàm sau: =IF(mid(A3,2,7)= “01B2”, “ABC”, “DEF”) Trang 12 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A ABC B DEF C AB D Các câu sai Câu ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 251
 • 2

Đề thi HK II và đáp án môn Tin học 8

Đề thi HK II và đáp án môn Tin học 8
... năm thay đổi học sinh giỏi khối tăng rõ rệt nhìn chung tổng cộng lớp 7a có số học sinh giỏi cao giảm dần Bên cạnh số học sinh nữ lớp A củng cao số học sinh nam ngược lại lớp 7d có học sinh cao ... ĐÁP ÁN Câu 1: lọc liệu chọn hiển thị hàng thoả mản tiêu chuẩn định Ví dụ lọc ba nước dành huy chương vàng nhiều -lọc trước in cho phép kiểm tra in ... học sinh nam ngược lại lớp 7d có học sinh cao giảm dần - sử dụng lệnh lọc để lọc lớp 7a có tổng học sinh giỏi cao ...
 • 2
 • 114
 • 0

Đáp án Tiêng Anh Đọc Hiểu Thi Công Chức Quảng Nam 2016

Đáp án Tiêng Anh Đọc Hiểu Thi Công Chức Quảng Nam 2016
... cleared By the time you finish reading this passage, two hundred acres will have been destroyed! When this happens, constant rains erode the former forest floor, the thin layer of soil no longer supports ... in this passage could best be replaced with _ A invent (v) : phát minh, sáng chế B count on (v) : tin, tin C rely on (v) : tin cậy vào, tin vào D imagine (v) : tưởng tượng, hình dung, đoán Question ... land This is called the ‘storm surge’ and can be catastrophic To measure how powerful an approaching hurricane is, meteorologists use something called the Saffir-Simpson Hurricane Scale This...
 • 38
 • 1,332
 • 45

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam
... hành Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm theo quy định hành Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo Quảng Nam Thủ trưởng quan, đơn vị ... dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hoá văn quy phạm pháp luật đăng Công báo - Thực số hoạt động dịch vụ Công nghệ thông tin - Viễn thông, phát hành Công báo: quảng bá thông tin cho đơn vị, ... hành Công báo theo quy định pháp luật - Xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài Trung tâm theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt - Lập dự toán kinh phí hoạt động Trung tâm...
 • 3
 • 351
 • 0

Giáo án môn tin học lớp 8 cả năm

Giáo án môn tin học lớp 8 cả năm
... - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học máy tính, projector, Học sinh : - Đọc trước - SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ C Tiến trình tiết dạy : I ổn định tổ chức lớp : II Kiểm tra cũ : ... Cêng – Trêng THCS M¹o Khª Gi¸o ¸n Tin häc C©u 5:1-k 2-a 3-g 4-e 5-c 6-d 7-b 8- h C©u 6: 3® Const=4; b: Integet a:Integer Ngµy so¹n:20/10/ 08 Ngµy gi¶ng: 4/11/ 08 T 17, 18: Lun gâ phÝm nhanh víi finger ... Qua tiết học em làm quen với tốn ? H : Nhắc lại tốn G : Chốt lại kiến thức trọng tâm tiết học ghi nhớ 5.Hướng dẫn nhà Học hiểu thuật tốn tốn tiết học Trả lời câu hỏi làm tập 4,5,6/SGK Học thuộc...
 • 113
 • 4,106
 • 22

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 3 (CẢ NĂM)

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 3 (CẢ NĂM)
... ụng 3: - Cho mt s thụng tin ln ln vo nhau, yờu cu hc sinh sp xp theo ba dng thụng tin c bn - Ting trng trng, ting chuụng, ting cũi xe, bin bỏo, bi vn, bi th, 3ph bc tranh, - Ghi bi: thụng tin ... theo nhúm sp xp cỏc dng thụng tin cho ỳng - Thụng tin dng õm thanh: ting trng trng, ting chuụng, ting cũi xe - Thụng tin dng hỡnh nh: bin bỏo, bc tranh - Thụng tin dng bn: bi vn, bi th Cng c ... thức học - Rút kinh nghiệm thân - Nhận xét, đánh giá học - Gõ hàng phím học, gõ đoạn văn, hát máy tính Củng cố Dặn dò: (nếu có) - Xem lại kiến thức học - Xem trớc bài: Ôn tập gõ phím Tun 13 BI...
 • 152
 • 42
 • 0

Đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2016 TPHCM

Đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2016 TPHCM
... opened in the town by The Prime Minister next autumn Màu Xanh la dấu hiệu Màu đỏ đáp án Hoa Anh English study center 166 Tran Van Quang P 10 Quan Tan Binh Ho Chi Minh city Tel 01686565237 ... 1960s were embroidered jeans, painted jeans and so on [embroider] Hoa Anh English study center 166 Tran Van Quang P 10 Quan Tan Binh Ho Chi Minh city Tel 01686565237 29 Too much _ dependence ... offers you a good / the Academy of Language / Thí sinh viết tiếp nhóm từ dấu câu theo trình tự vào phần trả lời để hình thành câu hoàn chỉnh Answers: 31 Our parents were happy to hear all of...
 • 3
 • 89
 • 1

Đề và đáp án môn tiếng anh kì thi THPT năm 2016 2017

Đề và đáp án môn tiếng anh kì thi THPT năm 2016 2017
... B gave C offered D paid Đáp án: D Giải thích: Cụm từ Pay a visit nghĩa đến thăm nên đáp án D Ý nghĩa: Tổng thống Mỹ ông Obama có chuyến thăm thức Việt Nam vào tháng năm 2016, điều tín hiệu tốt ... định sơ tán mà bão đến gần Đáp án move to safe place A Câu hỏi: Điều sai? Ở đoạn cuối viết hướng sức mạnh bão nhiệt đới khó để đoán biết có trợ giúp máy tính Vậy đáp án sai A A Bài nói chủ đề bão ... xuất xảy khu vực đô thị thủ đô Đáp án: B Concentric = have the same center : đồng tâm Đáp án: C Câu văn dòng đoạn 2: “This, in turn, will create local jobs…” Đáp án: A Dịch nghĩa: In partnership...
 • 12
 • 101
 • 0

TRẮC NGHIỆM MS EXCEL THUỘC bộ TIN học văn PHÒNG có đáp án (TUYỂN tập THI CÔNG CHỨC)

TRẮC NGHIỆM MS EXCEL THUỘC bộ TIN học văn PHÒNG có đáp án (TUYỂN tập THI CÔNG CHỨC)
... số lẻ d) Sai nhiều đối Câu 36 Trong Excel, ô A1=X, A2=1,A3=2 A4=3, cho biết công thức sau: =COUNT(A1:A4) a) b) c) d) Trong Excel hàm Câu 37 Trong Excel: a) Lập công thức tính toán trước, lập ... MAY TINH”, ô A2 gõ công thức =LEFT(A1,LEN(“012345”)) cho giá trị là: a) UNG DUN b) AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 27 Giả sử ô A1 giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) ... thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu 28 Giả sử ô A2 giá trị liệu ngày 16/04/76, ô B2 gõ công thức =YEAR(A2) cho kết quả: a) 16 b) c) 1976...
 • 10
 • 2,014
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin học công chức hành chính năm 2014 có đáp áncâu hỏi và đáp án môn tin học văn phòng thi tuyển công chức viên chức 2014đề thi trắc nghiệm môn tin học công chức cấp xã có đáp ándap an mon tin hoc thi cong chucly thuyet mon tin hoc cong chuc thueđề thi và đáp án môn tin học đại cươngđề thi và đáp án môn tin họcđề cương và đáp án môn tin học đại cươngđề thi và đáp án môn tin học văn phòngcau hoi va dap an mon tin hoc ung dungdap an mon tieng anh cong chuc thue 2010đề thi môn tin học công chức thuế 2012de thi mon tin hoc cong chuc thue 2012đề thi môn tin học công chứccâu hỏi và đáp án môn tin học văn phòngtiếng anh giao tiếpSinh Thái Học Quần ThểĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, Quảng Nam năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cây đào ngày tếtĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng AĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng Bđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2)cẩm nang soạn tài liệuĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Thủy, Phú Thọ năm học 2016 2017Tài liệu qui trình đào tạoThuyết minh về thắng cảnh đà lạt bằng tiếng anhĐề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2015 2016Bài học từ những trẻ thơ600 câu trắc nghiệm Tiếng anhQUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHAObáo cáo thí nghiệm hóa hữu cơ TỔNG hợp ACID SUNFANILICBáo cáo thí nghiệm hóa hữu cơ điều chế NEROLINma trận và đề thi lets learn english 1 chuẩn thông tư 22GIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐVchuong 3 -NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập