Bài giảng Bảng biểu và đồ họa trong Microsoft Word

BÀI TẬP BẢNG BIẾU ĐỒ THỊ TRONG EXCEL_ HỮU ÍCH

BÀI TẬP BẢNG BIẾU VÀ ĐỒ THỊ TRONG EXCEL_ HỮU ÍCH
... tra Bng 2, hóy in n Giỏ Thuờ cho mi Loi Xe Cõu Tớnh Phi Tr = S Ngy Thuờ * n Giỏ Thuờ, bit rng: Trong s ngy t Ngy Thuờ xe n Ngy Tr xe nu cú ngy Ch Nht thỡ n Giỏ Thuờ ca ngy ú c tớnh gp ụi Cõu ... cho ct Ghi Chỳ: Nu Hc viờn no np hc phớ v trc Hn Cui Np Hc Phớ thỡ ghi "c Thi" ngc li thỡ rng Trong ú : Hc phớ ca mi cp thỡ da vo ký t u tiờn bờn trỏi ca Mó Hc Viờn v tra Bng Tra Tra Thi Gian ... bnh nhõn no mua Bo him v iu tr ti cựng mt Bnh vin thỡ ghi l "Trỳng tuyn", ngc li l "Trỏi tuyn" Trong ú : Bnh vin m Bnh nhõn mua Bo him thỡ da vo hai ký t u tiờn bờn trỏi ca Mó S Nhõn Viờn v tra...
 • 22
 • 358
 • 0

MS PowerPoint - Bài 8: Chèn hình ảnh đồ họa trong slide ppsx

MS PowerPoint - Bài 8: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide ppsx
... ảnh Size: Cắt ảnh tùy chỉnh kích thước cho ảnh Chèn Shape Để chèn Shape: • Kích tab Insert • Kích nút Shapes • Kích vào hình bạn chọn • Kích vào Slide • Kéo trỏ để mở rộng hình Để định dạng hình: ... Tìm kiếm hình mẫu sử dụng hộp thoại Clip Art • Kích chọn Clip Art • Để di chuyển hình mẫu, kích vào kéo tới vị trí mong muốn Chỉnh sửa ảnh hình mẫu Khi bạn chèn hình ảnh hay hình mẫu vào trình ... Shape • Kích tab Format Chèn SmartArt SmartArt tính Office 2007, cho phép bạn chọn hình ảnh đồ họa khác bao gồm biểu đồ phát triển, biểu đồ danh sách, biểu đồ hình tròn biểu đồ quy trình Để thêm...
 • 5
 • 211
 • 1

Bài giảng giao dịch đàm phán bài 5 tâm lý văn hóa trong đàm phán

Bài giảng giao dịch đàm phán  bài 5 tâm lý và văn hóa trong đàm phán
... điều nói có liên quan đến chủ đề đàm phán Hỏi ý kiến cá nhân tham gia đàm phán vấn đề họ nói Trong trờng hợp cần thiết nên quy định thời gian cho giao dịch, đàm phán lời phát biểu Chú ý không ... giao dịch, đàm phán Cần đề nghị nhẹ nhàng cho họ bình đẳng với thành viên khác Không cho phép phê phán ngời lãnh đạo có mặt vắng mặt nh cá nhân khác Luôn nhc nh rng ây ta bàn chủ đề đàm phán ... góp, nhận xét họ cho đàm phán Cỏc kiu ngi thng gp P Kiu ngi bỡnh thn, khú lay chuyn Kín đáo, thờng cảm thấy sống thời gian không gian (cô đơn) nh lề đề tài, tình giao dịch, đàm phán cụ thể ng x:...
 • 19
 • 147
 • 0

Bài giảng Làng quê Đô thị

Bài giảng Làng quê và Đô thị
... NHIÊN XÃ HỘI: Bài 32: Làng quê đô thị Nhiệm vụ học: * Nêu số đặc điểm làng quê đô thị 11/28/13 GV tin học: Nguyễn Th ành Nam Thứ năm ngày tháng 12 năm 2010 : Bài 32: Làng quê đô thị TỰ NHIÊN XÃ ... HỘI Bài 32: Làng quê đô thị Hoạt động 3: Trò chơi “Bạn làng quê hay đô thị ? 11/28/13 GV tin học: Nguyễn Th ành Nam Thứ năm ngày tháng 12 năm 2010 TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Bài 32: Làng quê đô thị * ... ảnh nghề nghiệp đô thị 11/28/13 GV tin học: Nguyễn Th ành Nam Thứ năm ngày tháng 12 năm 2010 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 32: Làng quê đô thị Hoạt động 2: Nghề nghiệp người dân làng quê đô thị thường làm...
 • 15
 • 731
 • 12

Bài giảng DAU HOI VA DAU NGA TRONG TIENG VIET

Bài giảng DAU HOI VA DAU NGA TRONG TIENG VIET
... không (ngang) sắc với hỏi Các huyền nặng với ngã Để cho dễ nhớ tóm gọn hai câu thơ sau: Chị Huyền vác nặng ngã đau Anh Sắc không hỏi câu (Tác giả 1) Từ Hán Việt phần lớn viết với dấu hỏi (trong ... âm đầu là: Ch-: chuẩn, chỉ, chỉnh, chủ, chuẩn, chủng, chuyển, chưởng Gi-: giả, giải, giảm, giản, giảng, giảo Kh-: khả, khải, khảm, khảng, khảo, khẳng, khẩn, khẩu, khiển, khoả, khoản, khoảnh, khổ,...
 • 6
 • 294
 • 0

Bài giảng dinh dưỡng chuyển hóa vật chát ở vi sinh vật

Bài giảng dinh dưỡng và chuyển hóa vật chát ở vi sinh vật
... III: SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG VI SINH VẬT BÀI 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG VI SINH VẬT BÀI 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤTVÀ ... năngHóa học lượng Ánh sáng sử dụng, vi sinh vật Vi sinh vật tự dưỡng Vi sinh vật dị dưỡng kiểu dinh dưỡng nào? vật Vi sinh Quang dưỡng Vi sinh vật Hóa dưỡng Kết hợp tiêu chí trên, vi sinh vật ... thước cấu tạo sinh vật sau? Trùng đế giày 50 - 150 µm Vi khuẩn - µm Bài 22 DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG VI SINH VẬT I KHÁI NIỆM VI SINH VẬT: - Vi sinh vật sinh vật nhỏ bé, nhìn...
 • 18
 • 712
 • 0

BÀI GIẢNG KHUẾCH TÁN CHUYỂN PHA TRONG VẬT LIỆU

BÀI GIẢNG KHUẾCH TÁN VÀ CHUYỂN PHA TRONG VẬT LIỆU
... đồ pha) nhỏ - Hệ số khuếch tán nhỏ Nguyn Quc Tun - B mụn: TB &DC 34 1.5.4 ộng học chuyển pha - Động học chuyển pha mô tả quan hệ phần vật chất chuyển sang pha thời gian pha khác - Động học chuyển ... triển mầm Trong chuyển pha có thay đổi thành phần hóa học mầm lớn lên theo hai trinh nối tiếp - Nguyên tử khuếch tán đến bề mặt mầm/nền - Nguyên tử nhảy qua bề mặt vào mầm Trong trinh khuếch tán chậm ... khuếch tán chậm khống chế tốc độ phát triển mầm Trong chuyển pha khuếch tán nguyên tử thay v 10-3, khuếch tán nguyên tử xen kẽ v 10-2 mm2/s Nếu khuếch tán chủ yếu theo biên hạt thi tinh thể có...
 • 51
 • 6,408
 • 38

Nghiên cứu tổng hợp tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan KẾT LU N Lu n v n đề mục tiêu nghi n cứu chế tạo xúc tác có hoạt tính cao ph n ứng đồng ph n hóa ph n đo n xăng nhẹ Với bước đầu nghi n cứu ph n ứng đồng ph n hóa ... đồng ph n iso có trị số octan thấp để tăng độ chuy n hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác pha ... ch n lọc s n phẩm cracking l n tới 16,8% Trong ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan nghi n cứu ta thấy, b n cạnh s n phẩm trình đồng ph n hóa có metylxiclopentan [phụ lục] s n phẩm ph n ứng đehiđro hóa...
 • 16
 • 609
 • 0

bài giảng chứng cứ chứng minh trong tố tụng hình sự

bài giảng chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự
... minh Trong giai đoạn tố tụng khác đặc điểm NVCM khác NVCM phụ thuộc vào kiểu tố tụng, kiểu tố tụng khác NVCM khác Tố tụng tố cáo Tố tụng thẩm vấn Tố tụng tranh tụng NVCM thuộc bên tố cáo bên bị tố ... Kiểm tra chứng cứ: cứ: KHÁI NIỆM KIỂM TRA CHỨNG CỨ HÌNH THỨC CÁCH THỨC NỘI DUNG CÁC BƯỚC KIỂM TRA TỪNG CHỨNG CỨ TỔNG HỢP, SO SÁNH … TÌM CHỨNG CỨ MỚI c) Đánh giá chứng cứ: cứ: ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ NGUYÊN ... NIỆM CHỨNG CỨ KHÁI NIỆM CHỨNG CỨ CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỊNH NGHĨA CÁC THUỘC CỦA CHỨNG CỨ CHỨNG CỨ TÍNH CỦA (Đ.64 BLTTHS) CHỨNG CỨ Cơ sở lý luận chứng cứ: cứ: Lý luận nhận thức Chủ nghĩa vật biện chứng...
 • 29
 • 1,353
 • 2

Bài 5: Bảng biểu hình vẽ

Bài 5: Bảng biểu và hình vẽ
... mẫu hình vẽ Trang 76 Khoa CNTT Bài 5: Bảng biểu Hình vẽ Thể hình vẽ văn Khi chèn hình vẽ vào văn bản, hình vẽ có kích thước định chiếm vị trí tương đối văn Nhắp chọn hình vẽ, xung quanh hình vẽ ... file cần chèn vào Nhắp nút lệnh Insert để chèn hình vẽ vào văn Trang 74 Khoa CNTT Bài 5: Bảng biểu Hình vẽ Hình 5.12: Hộp hội thoại Insert Picture Hiệu chỉnh hình vẽ Áp dụng cho hình vẽ có dạng ... None Hình 5.16: Hộp hội thoại Drop Cap Trang 77 Khoa CNTT Bài 5: Bảng biểu Hình vẽ b) Drop Cap hình vẽ Trong thư viện hình vẽ có đầy đủ hình vẽ ký tự (ngoại trừ số chữ số có dấu), dùng hình vẽ...
 • 24
 • 251
 • 0

BÀI GIẢNG QUAN SÁT ĐO LƯỜNG TÍN HIỆU

BÀI GIẢNG QUAN SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TÍN HIỆU
... oscilloscope) Quan sát đo lường dạng tín hiệu NTTQ-DLDK tnu.edu.vn/sites/quynhntt a Mục đích, vai trò dao động ký điện tử Quan sát dạng tín hiệu yêu cầu đo lường điện tử  Quan sát đo lường dạng tín hiệu ... máy sóng 34 Quan sát đo lường dạng tín hiệu NTTQ-DLDK tnu.edu.vn/sites/quynhntt 35 Quan sát đo lường dạng tín hiệu NTTQ-DLDK tnu.edu.vn/sites/quynhntt 36 Quan sát đo lường dạng tín hiệu NTTQ-DLDK ... Quan sát đo lường dạng tín hiệu NTTQ-DLDK tnu.edu.vn/sites/quynhntt 5.6 Công dụng máy sóng  Ôxilô máy đo vạn năng, có tính năng:  39 Quan sát toàn cảnh tín hiệu Quan sát đo lường dạng tín hiệu...
 • 53
 • 478
 • 2

Bài giảng theo dõi đo lượng dịch vào ra GV vũ văn tiến

Bài giảng theo dõi và đo lượng dịch vào ra  GV vũ văn tiến
... việc đo lượng dịch vào Phân tích lượng dịch vào dịch khỏi thể Trình bày phương pháp đo lượng dịch vào – quy trình kỹ thuật GV VŨ VĂN TIẾN Theo dõi đo lượng dịch vào THEO DÕI LƯỢNG DỊCH VÀO VÀ RA ... dòch GV VŨ VĂN TIẾN Theo dõi đo lượng dịch vào THEO DÕI LƯỢNG DỊCH VÀO VÀ RA ĐẠI CƯƠNG Lượng dòch đua vào thể thay đổi thể nào??? Lượng dòch thải thể thay đổi nào??? GV VŨ VĂN TIẾN Theo dõi đo lượng ... GV VŨ VĂN TIẾN Theo dõi đo lượng dịch vào THEO DÕI LƯNG DỊCH VÀO VÀ RA Như thăng dòch – điện giải gì??? Lượng dòch điện giải đưa vào thể = lượng dòch, điện giải thải khỏi thể GV VŨ VĂN TIẾN Theo...
 • 29
 • 704
 • 1

bài giảng an toàn bảo mật trong thương mại điện tử

bài giảng an toàn và bảo mật trong thương mại điện tử
... Phần Tổng quan vấn đề an toàn bảo mật thương mại điện tử Phần Phần Thực trạng giải pháp cho vấn đề an toàn bảo mật TMĐT GIAN LẬN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ?  Định nghĩa: -Các hành vi gian lận toán ... Tính toàn vẹn Tính sẵn sàng Mục tiêu bảo mật thông tin BẢO MẬT THÔNG TIN Phòng ngừa Phát công A Các giai đoạn trình bảo mật B C Đối phó với công www.themegallery.com An toàn bảo mật toán điện tử ... PHÁP CHO VẤN ĐỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT TRONG TMĐT Firewall đảm bảo cho toàn nhu cầu an toàn đường nối vào Internet công ty Có nhiều lỗ hổng firewall công cụ bảo toàn Việc quản lí an ninh luộm thuộm...
 • 58
 • 611
 • 0

BẢI GIẢNG AN TOÀN VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU

BẢI GIẢNG AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU
... tiến độ hiệu kinh tế 1.4 Sự cố an toàn vệ sinh thi công công trình ngầm 1.4.1 Sự cố an toàn vệ sình thi công công trình ngầm Việt Nam Đặc điểm thi công đường hầm công trình, vị trí khác có điều kiện ... công trình ngầm phải huấn luyện kỹ thuật trang thi t bị bảo hộ an toàn lao động phù hợp với điều kiện thi công loại công trình ngầm 31 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG THI CÔNG ... nước số – công trình thủy điện Ba Hạ 1.4.2 Sự cố an toàn vệ sinh thi công công trình ngầm Thế Giới Trong thi công hố đào sạt lở thành, hệ thống chắn giữ, gây lún nứt trí nghiêng sập công trình lân...
 • 64
 • 376
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng làng quê và đô thịbài giảng ngôi kể và lời kể trong văn tự sựbài giảng làng quê và đô thị lớp 3bảng biểu và hình ảnh trong word 2010bai giang cong tac xa hoi hóa trong truong hocbai giang phuong sai va do lech chuanbai giang viet chu va lam tinh trong logomục các bảng biểu và đồ thịmục bảng biểu và đồ thịmục bảng biểu và đồ thịbài 4 bảng biểu và hình ảnhmục các hình vẽ bảng biểu và đồ thịbài 5 tâm lý và văn hoá trong đàm pháncách vẽ đồ thị trong microsoft word 2007về khái niệm văn hoá trong các bài giảng bằng ngôn ngữ thứ hai on the notion of culture in l2 lectures tác giả j flowerdew và l miller tạp chí tesol quarterly vol 29 no 2 1995Bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong đại số tổ hợp (LV thạc sĩ)BÀI TẬP HÀM LƯỢNG GIÁCKhảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm và nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Nâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng (LV thạc sĩ)Tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 10 fullÔn tập Toán lớp 10Ôn tập hình học lớp 10 chương 1Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tài liệu về Ranger 2011Vở bài tập Tiếng anh 8 thí điểm - Tập 1Hướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcBài tập kế toán quản trị phần CVPTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC Đề tài HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4Đề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Action Plan on Base Erosion and Profit ShiftingHỗ trợ tiếng Việt cho TEXProtecting Your Trademark ENHANCING YOUR RIGHTS THROUGH FEDERAL REGISTRATIONAN ECONOMY FOR THE 99%Biên bản tiết lao động Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập