Nhận dạng ổn định động hệ thống điện bằng mạng nơron

Đánh giá ổn định động hệ thống điện dùng mạng nơ ron nhân tạo

Đánh giá ổn định động hệ thống điện dùng mạng nơ ron nhân tạo
... -ron truy n thẳng v i thu t toán lan truy n ng c 44 4.5.1 C u trúc 44 Ch ng L A CH N BI N Đ C TR NG TRONG ĐÁNH GIÁ N Đ NH H TH NG ĐI N 5.1 Mô hình nh n d ng thông minh đánh giá ... đ xây dựng m t công c t i u đ đánh giá xác n đ nh đ ng h th ng n So sánh v i nh ng ph ng pháp đánh giá n đ nh khác, nh ng đ c m n i b t c a ANN g m: t c đ đánh giá n đ nh theo th i gian thực, ... nghiên c u bƠi toán đánh giá n đ nh đ ng h th ng n dùng kỹ thu t m ng th n kinh nhân t o HVTH: Tr n H u Ph ng - Trang - Luận văn thạc sĩ GVHD: PGS.TS Quy n Huy Ánh Ch ĐÁNH GIÁ ng N Đ NH H TH NG...
 • 101
 • 66
 • 0

đánh giá ổn định động hệ thống điện dùng mạng nơ ron nhân tạo

đánh giá ổn định động hệ thống điện dùng mạng nơ ron nhân tạo
... hệ thống điện Bắc Mỹ hình thành Việc đánh giá ổn định động cho hệ thống điện phức tạp vấn đề khó khăn, đặc biệt xét hệ thống vận hành thời gian thực Để đánh giá hệ thống n định hay không ổn định ... nhƣng giữ độ xác cao cho toán đánh giá ổn định động hệ thống điện dùng kỹ thuật mạng thần kinh nhân tạo Bƣớc đầu tiên, trạng thái ổn định động hệ thống điện đƣợc định dựa góc rotor tƣơng đối máy ... dạng thông minh đánh giá ổn định động hệ thống điện dùng mạng neural Không có công trình nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lựa chọn biến đặc trƣng cho đánh giá ổn định hệ thống điện, chúng, khó...
 • 112
 • 34
 • 0

Chương 4: Ổn định động hệ thống điện ppsx

Chương 4: Ổn định động hệ thống điện ppsx
... định động HTĐ 4.4 Ổn định động HTĐ phức tạp F1 B1 D B2 B3 H F2 Chương 4: Ổn định động HTĐ 4.5 Ổn định động nút PT PT động Các kích động lớn: Khởi động động PT H UH XM Ikd Thông số thay thế: Động ... δc) hệ thống ổn định δ,ω(t)? P PI d P0 c a e PII b δ δ0 δc δd δe Chương 4: Ổn định động HTĐ 4.2 Ổn định động HTĐ đơn giản: Quá trình giao động roto NM: • - Không có điểm d: e: Quá e : hệ thống ổn ... δe Chương 4: Ổn định động HTĐ 4.2 Ổn định động HTĐ đơn giản: Chế độ giới hạn ổn định Fht max = Ftt P Ftt Độ dự trử ổn định động Fht max Kd = Ftt PI Fhtmax a c e P0 PII b δ δ0 δc δe Chương 4: Ổn...
 • 29
 • 338
 • 6

Chọn mẫu và thông số điển hình trong đánh giá ổn định động hệ thống điện

Chọn mẫu và thông số điển hình trong đánh giá ổn định động hệ thống điện
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN VĂN TRỌNG CHỌN MẪU VÀ THÔNG SỐ ĐIỂN HÌNH TRONG ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỆN NGÀNH: ... dạng ổn định HTĐ;  Tạo mẫu lựa chọn thông số điển hình đánh giá ổn định động HTĐ;  Ứng dụng phần mềm Matlab, PowerWorld nhằm tạo sở liệu xây dựng mô hình mô để nhận dạng ổn định động HTĐ;  Đánh ... cố sau cố Trong đánh giá ổn định động, không cần quan tâm CCT mà cần quan sát trình độ xảy gặp cố, câu hỏi mấu chốt đánh giá ổn định động sau dao động độ kết HTĐ ổn định hay không ổn định [19]...
 • 22
 • 130
 • 0

đánh giá ổn định động hệ thống điện nhiều máy phát bằng phương pháp mô phỏng

đánh giá ổn định động hệ thống điện nhiều máy phát bằng phương pháp mô phỏng
... dụng ổn định hệ thống điện thơng thường, ổn định dùng rộng rãi hệ thống điện góp phần nâng cao ổn định động hệ thống điện Bộ ổn định hệ thống điện thơng thường xác định dựa mơ hình hệ thống điện ... BỘ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN DÙNG MẠNG NƠRON Mơ hình hệ thống điện: Mơ hình điện dùng để khảo sát ổn định hệ thống điện có điều khiển ổn định nơron mơ tả Hình 4.1 Mơ hình hệ thống điện gồm hệ thống ... ổn định hệ thống điện (bộ PSS) vào máy phát Bộ ổn định hệ thống điện dùng để tạo thêm tín hiệu bổ sung cung cấp cho hệ thống kích từ để dập tắt dao động xảy hệ thống Hiện nay, có nhiều phương pháp...
 • 56
 • 38
 • 0

Báo cáo mô phỏng bằng matlab về ổn định tĩnh hệ thống điện bằng power system stabillizer

Báo cáo mô phỏng bằng matlab về ổn định tĩnh hệ thống điện bằng power system stabillizer
... người quan sát trở lại ổn định hệ thống điện (khi ta dùng PSS để khắc phục cố ) cách sử dụng phần mềm Matlab để MỤC TIÊU • Dùng phần mềm Matlab để ổn định hệ thống điện có sử dụng PSS trường ... mạch matlab II MÔ PHỎNG MẠCH II MÔ PHỎNG MẠCH 1.Trạng thái ổn định: Bước 1: Gán giá trị ban đầu cho khối thiết bị mạch (Trong mach này, hệ thống sẵn sàng gán cho giá trị ban đầu) Bước 2: Vào “Powergui ... ổn định hệ thống có PSS PSS NỘI DUNG I Giới thiệu mạch làm a.Giới thiệu khái quát khối mạch b.Cách lấy khối thiết bị mạch matlab II mạch III Kết IV Kết luận I.GIỚI THIỆU MẠCH LÀM MÔ...
 • 24
 • 853
 • 8

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NHẬN DẠNG VÀ PHÂN LOẠI CÁC HIỆN TƯỢNG QUÁ ĐỘ TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG MẠNG NƠRON KẾT HỢP VỚI PHÂN TÍCH WAVELET " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 2006 CÁC TÍN HIỆU QUÁ ĐỘ TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN Ngoài tín hiệu sóng sin chuẩn, báo giới thiệu tín hiệu độ nghiên cứu nhận dạng phân loại Các tín hiệu có cách mô độ mạch phần mềm ATP – EMTP Dạng sóng ... xảy độ Trích đặc trưng lượng tt P1D P2D PHÂN LOẠI TÍN HIỆU QUÁ ĐỘ BẰNG MẠNG NƠRON XÁC SUẤT SIN SAG SWELL HAR Flicker INT CAP Hình Mô hình phân loại mạng nơron xác suất 5.KẾT QUẢ 5.1 .Kết nhận dạng ... s KẾT LUẬN Trang 51 Science & Technology Development, Vol 9, No.2 - 2006 Bài báo nêu lên phương pháp để nhận dạng tín hiệu độ dựa vào phân loại mạng nơron xác suất kết hợp với kỹ thuật phân tích...
 • 8
 • 270
 • 0

Đánh giá vai trò của cụm nhiệt điện vân phong đến ổn định của hệ thống điện việt nam giai đoạn 2015 2020

Đánh giá vai trò của cụm nhiệt điện vân phong đến ổn định của hệ thống điện việt nam giai đoạn 2015 2020
... khả ổn định tổ máy phát, cụm nguồn phát công suất lớn vấn đề ổn định Hệ thống đóng vai có cố dẫn đến ổn định, cụm nguồn phát tách khỏi Hệ trò định đến độ tin cậy vận hàng Hệ thống điện thống điện ... lớn Hệ Cấu trúc luận văn thống điện Kết Hệ thống điện ổn định, sụp đổ điện áp, tan Ngoài phần mở đầu kết luận chung, nội dung đề tài rã Hệ thống điện Chính vậy, để đưa cụm Nhiệt điện Vân Phong ... đến Hệ thống điện Việt Nam 5 Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM 1.1 HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN 500KV TOÀN QUỐC 1.2 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGUỒN ĐIỆN ĐẾN NĂM 2020 1.3 KẾ HOẠCH XD LƯỚI ĐIỆN 500KV ĐẾN...
 • 13
 • 254
 • 0

Chương 3: Ổn định tĩnh Hệ thống điện docx

Chương 3: Ổn định tĩnh Hệ thống điện docx
... 900 Chương 3: Ổn định tỉnh HTĐ 3.2 Ổn định tỉnh HTĐ đơn giản: P b/ dP 0 c= dδ Chế độ giới hạn ổn định: dP =0 c= dδ P Pmax Pc = P0 b a δ0 900 Ý nghĩa Pgh Pgh = Pmax δgh = 900 Vùng làm việc ổn định Vùng làm việc không ổn định δ Chương 3: Ổn định ... δ0 δ Chương 3: Ổn định tỉnh HTĐ 3.3 Ổn định tỉnh HTĐ gồm hai nhà máy: F1 D B1 PT Các vấn đề: - Đặc tính công suất - Khái niêm góc lệch tương đối F2 B2 E2 E1 ω1 ω2 ω0 U δ12 Chương 3: Ổn định tỉnh...
 • 15
 • 419
 • 8

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG ĐIỆN Giáo viên hướng dẫn LÃ MINH KHÁNH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG ĐIỆN Giáo viên hướng dẫn LÃ MINH KHÁNH
... c in dn n s dao ng gúc CHUYấN TT NGHIP: TNH TON N NH CHO HT I S h thng in v cỏc thụng s S h thng in Nhà máy nhiệt điện Nhà máy nhiệt điện NĐ2 NĐ1 SNĐ1-6 MF S4-6 SNĐ2-4 MBA MBA S6 MF S4 SptNĐ1 ... sau: Nhà máy nhiệt điện X'dF1 XB1 Nhà máy nhiệt điện NĐ2 NĐ1 XB2 X'dF2 E'1 E'2 ZNĐ1-6 S6 SptNĐ1 Thc hin: Nguyn Anh Tun Z4-6 ZNĐ2-4 S4 SptNĐ2 CHUYấN TT NGHIP: TNH TON N NH CHO HT Tớnh quy i cỏc ... 12 = const = 5266.852 ti = iìt Ta cú: - Cho phõn on 1: t 0.052 12(1) = 12ì = 5266.852ì = 6.584 2 12(1) = 12(0) + 12(1) = - 4.2890 + 6.5840 = 2.2950 - Cho phõn on n: 12(n) = 12(n-1) + 12ìt2 =...
 • 23
 • 362
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: ộn định động hệ thống điệnbài tập ổn định trong hệ thống điệnổn định của hệ thống điệnổn định trong hệ thống điệnổn định động hệ thốngổn định hệ thống điện bằng mạng neuralngắn mạch và ổn định trong hệ thống điệngiáo trình ổn định trong hệ thống điệnnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống kích từ có pss power system stabilizer đến ổn định của hệ thống điệnbài tập ổn định trong hệ thống điện co loi giaiổn định tĩnh của hệ thống điện và vấn đề đánh giá mức độ ổn định của hệ thống điện phức tạptổng quan về ổn định trong hệ thống điệnnâng cao tính ổn định của hệ thống điện1 tổng quan về ổn định của hệ thống điệnnhận diện các nhân tố tác động đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng việt namBài dịch bản chất của tài chính doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tức và cấu trúc vốnBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách nợ có tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp các hình thức tài trợ bằng nợThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp khái quát về tài trợ doanh nghiệpThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánThuyết trình phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần phân bón bình điền BFCChiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền BắcĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam - Chi nhánh Lê Đại HànhDự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng tại khách sạn Xanh - HuếNâng cao hiệu quả quản lý thu Thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế Ninh BìnhNâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ trên nền thép được biến tính bằng Zr, TiNghiên cứu các giải pháp tạo nguồn tài nguyên dữ liệu lớn phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiêPhương pháp nghiên cứu tâm lý học Research In Psychology: Methods and Design 6ELeaders in educational researchBáo cáo thực tập Phân tích thiết kế hệ thống Thiết kế một trang web chia sẻ hình ảnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập