Bảo vệ tính riêng tư trong khai thác cơ sở dữ liệu phân tán dọc

Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải

Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải
... quan khai thác xử lý thông tin Định nghĩa kho liệu, khai phá liệu, phƣơng pháp khai phá liệu phổ biến ứng dụng chúng CHƢƠNG II - CƠ SỞ LÝ THUYẾT LUẬT KẾT HỢP ỨNG DỤNG LUẬT KẾT HỢP VÀO KHAI PHÁ DỮ ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN HẠNH PHÚC ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍCH HỢP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số : 1.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Tổ chức khai thác sở liệu truyền thống Tổng quan kỹ thuật phát tri thức khai phá liệu 2.1 Phát tri thức khai phá liệu gì? 2.2 Qui trình phát tri...
 • 81
 • 307
 • 0

Tổng quan về hệ sở dữ liệu phân tán.DOC

Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu phân tán.DOC
... nhiệm vụ phức tạp xây dựng CSDLPT dựa mạng máy tính tập hệ quản trị sở liệu có trạm (Kỳ sau: sở liệu phân tán hệ thống Ngân hàng.) ài liệu tham khảo * GS.TS Hồ Thuần: Một số giảng CSDLPT- Lớp ... cung cấp phần cứng cần thiết cho phát triển hệ phân tán; Hai công nghệ CSDLPT dựa hai công nghệ khác có sở vững từ năm 70: công nghệ máy tính công nghệ CSDL; Không có rõ ràng thực đợc nhiệm vụ ... giải pháp thực số toán Thí dụ 3: Vẫn xét Ngân hàng nh nhng với cấu hình hệ thống đợc cho hình Dữ liệu chi nhánh đợc phân bố ( phân tán ) ba máy tính "phía sau " thực chức quản trị CSDL Quá trình...
 • 5
 • 1,764
 • 35

MỘT MÔ HÌNH CẤP PHÁT TRONG THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

MỘT MÔ HÌNH CẤP PHÁT TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... cứu đề nghị hình thuật toán cấp phát, hầu hết hình phức tạp khó hiểu nên khó áp dụng thực tế hình đề xuất hình đơn giản, phản ánh hành vi giao tác hệ sở liệu phân tán hình thử so ... khảo .21 Khi thiết kế sở liệu phân tán mạng diện rộng (WAN), việc cấp phát mảnh vấn đề lớn liên quan đến hiệu toàn hệ thống Bài thu hoạch tả lại hình cấp phát đơn giản, phản ánh ... bày lại hình cấp phát phân mảnh đơn giản, dễ hiểu phản ánh hành vi giao tác sở liệu phân bố Dựa hình thông tin giao tác, hai giải thuật heuristic phát triển để tìm phương án cấp phát cận...
 • 21
 • 124
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH TÌM PHÂN MẢNH DỌC TRONG THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

CHƯƠNG TRÌNH TÌM PHÂN MẢNH DỌC TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... thiết kế liệu phân tán Giới thiệu phân mảnh Một sở liệu phân tán dựa mô hình quan hệ trước hết phải tuân thủ quy tắc chuẩn hóa cho sở liệu quan hệ Để phân tán sở liệu có hai hoạt động là: Phân mảnh ... CSDL phân tán: Dữ liệu công ty sau: Trạmsở liệu nhân viên: sở liệu dự án: EMP (ENo, EName, Title) Trạm PROJ (PNo, PName, Budget, Loc) sở liệu lương: PAY (Title, Sal) sở liệu phân ... hình sỡ liệu phân tán Hệ Quản trị sở liệu phân tán (Distributed DBMS) hệ thống phần mềm cho phép quản lý hệ sở liệu phân tán làm cho phân tán trở nên trong suốt” người sử dụng Khái niệm “trong...
 • 17
 • 133
 • 0

Ứng Dụng Thuật Toán Năng Lượng Liên Kết Trong Thiết Kế Sở Dữ Liệu Phân Tán

Ứng Dụng Thuật Toán Năng Lượng Liên Kết Trong Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán
... vài hệ sở liệu phân tán Có hai kiểu chung hệ sở liệu phân tán là: hệ sở liệu phân tán hệ sở liệu phân tán không a Hệ sở liệu phân tán Khi áp dụng hệ sở liệu, thuật ngữ có nghĩa công nghệ sở liệu ... phân tán .6 II Thuật toán lượng liên kết .7 Giới Thiệu Tổng quan thuật toán lượng liên kết Các bước thuật toán lượng liên kết Phần 2: Ứng Dụng Tìm Kiếm Phân ... Liệu Phân Tán I Giới thiệu sở liệu phân tán Lịch sử phát triển Khái niệm sở liệu phân tán Một vài hệ sở liệu phân tán Vấn đề phân mãnh thiết kế sở liệu phân...
 • 16
 • 68
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật bảo vệ tính riêng trong hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí

Nghiên cứu một số kỹ thuật bảo vệ tính riêng tư trong hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí
... công tính riêng 2.4 Bảo vệ tính riêng miền quản lý liệu Phân biệt sở liệu riêng vị trí riêng Cơ sở liệu riêng Vị trí riêng phân biệt sau: Vị trí riêng Cơ sở liệu riêng Mục ... Service vị trí người sử dụng Trong đó, nghiên cứu kỹ vấn đề vị trí riêng người dùng kiểu công kẻ địch dịch vụ dựa vị trí - Nghiên cứu giải pháp bảo vệ tính riêng người sử dụng Hiểu hệ thống ... trúc bảo vệ tính riêng Location Based Service Tìm hiểu giải pháp bảo vệ vị trí riêng người sử dụng Trong đó, nghiên cứu kỹ kỹ thuật bảo vệ tính riêng phương pháp sử dụng vật giả - Nghiên...
 • 26
 • 247
 • 0

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TRONG SỞ DỮ LIỆU THUÊ NGOÀI

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU THUÊ NGOÀI
... khảo sát trạng vấn đề bảo mật bảo vệ tính riêng cụ thể ODBS, nghiên cứu phát triển giải pháp cho bốn toán sau: • Bảo vệ tính riêng người dùng (User privacy): đảm bảo thông tin câu truy ... tìm kiếm liệu nhật ký (để phục vụ giải trình cần thiết) dùng cho ODBS đảm bảo tính mật liệu tính riêng người dùng [CT6] CHƯƠNG - HIỆN TRẠNG VẤN ĐỀ BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ TRONG ODBS ... quan đến vấn đề bảo mật bảo vệ tính riêng người dùng ODBS: Với toán bảo vệ tính riêng người dùng, nghiên cứu đề xuất phương pháp thực thi truy vấn đảm bảo thông tin riêng người dùng nhờ...
 • 29
 • 177
 • 2

Vấn đề bảo vệ tính riêng trong các dịch vụ dựa trên vị trí

Vấn đề bảo vệ tính riêng tư trong các dịch vụ dựa trên vị trí
... 27 CHƢƠNG BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƢ TRONG CÁC ỨNG DỤNG LBS Chương trình bày vấn đề tính riêng người sử dụng ứng dụng LBS số giải pháp nhằm bảo vệ tính riêng 2.1 Vấn đề riêng vị trí Ngày nay, ... phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài Vấn đề bảo vệ tính riêng dịch vụ dựa vị trí Mục tiêu đề tài tìm hiểu toán tính riêng tƣ ngƣời sử dụng ứng dụng LBS, giải pháp bảo vệ tính riêng tƣ Hiện ... việc khám phá họ vị trí ngƣời dùng Các dịch vụ dựa vị trí trao đổi dịch vụ họ với riêng tƣ: Nếu ngƣời dùng muốn giữ vị trí riêng tƣ phải tắt thiết bị định vị không đƣợc nhận từ dịch vụ 28 Câu hỏi...
 • 84
 • 287
 • 0

Nghiên cứu và phát triển một số giải pháp bảo mật và bảo vệ tính riêng trong sở dữ liệu thuê ngoài (ODBS)

Nghiên cứu và phát triển một số giải pháp bảo mật và bảo vệ tính riêng tư trong cơ sở dữ liệu thuê ngoài (ODBS)
... ứng giải pháp hai toán gồm: bảo vệ tính mật liệu bảo vệ tính riêng 30 liệu Bảo vệ tính riêng liệu thực sở tính mật liệu đảm bảo; luận án quan tâm giải pháp cho toán bảo vệ tính riêng ... NHIÊN Phạm Thị Bạch Huệ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU THUÊ NGOÀI (ODBS) Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số chuyên ngành: 62 48 ... tin riêng họ có bảo vệ hay không [10] Vì lý trên, quan tâm đến vấn đề bảo mật bảo vệ tính riêng ODBS Cụ thể, nghiên cứu phát triển giải pháp cho bốn toán sau: xác thực, bảo vệ tính riêng tư...
 • 186
 • 132
 • 1

ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI PHƯỜNG THUẬN THÀNH, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI PHƯỜNG THUẬN THÀNH, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... tài: Ứng dụng GIS xây dựng, quản lý, khai thác sở liệu đất đai phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ” 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Nghiên cứu khả ứng dụng hệ ... Phần mềm ArcGis 9.3 - Các thông tin đất đai phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Phạm vi - Phạm vi không gian: Phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Phạm ... (GIS) , đặc biệt khả ứng dụng phần mềm ArcGis 9.3 việc xây dựng, quản khai thác sở liệu tài nguyên đất - Xây dựng sở liệu đất đai phục vụ cho công tác quản đất đai phường Thuận Thành, thành...
 • 73
 • 1,427
 • 2

Xây dựng và khai thác sở dữ liệu về y dược học cổ truyền để đảm bảo quyền đối với tri thức truyền thống tại việt nam

Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về y dược học cổ truyền để đảm bảo quyền đối với tri thức truyền thống tại việt nam
... DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN CHƢƠNG 2: THỰC TR NG ĐẢM BẢO QUYỀN ĐỐI VỚI TRI THỨC TRUYỀN THỐNG VỀ Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN T I VIỆT NAM V MỘT SỐ QUỐC GIA KHÁC CHƢƠNG 3: CƠ S DỮ LIỆU VỀ Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN V MỘT ... x y dựng khai thác hiệu sở liệu y dƣợc học cổ truyền Việt Nam 105 3.2.1 Đề xuất - văn hóa liệu y dƣợc học cổ truyền 105 3.2.2 Đề xuất x y dựng thƣ viện liệu điện tử y dƣợc học cổ truyền ... QUYỀN ĐỐI VỚI TRI THỨC TRUYỀN THỐNG VỀ Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN T I VIỆT NAM V MỘT SỐ QUỐC GIA KHÁC 51 2.1 Chính sách, chiến lƣợc đảm bảo quyền phát tri n tri thức truyền thống l nh vực y...
 • 140
 • 41
 • 0

Xây dựng và khai thác sở dữ liệu về y dược học cổ truyền để đảm bảo quyền đối với tri thức truyền thống tại việt nam

Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về y dược học cổ truyền để đảm bảo quyền đối với tri thức truyền thống tại việt nam
... x y dựng khai thác hiệu sở liệu y dƣợc học cổ truyền Việt Nam 105 3.2.1 Đề xuất - văn hóa liệu y dƣợc học cổ truyền 105 3.2.2 Đề xuất x y dựng thƣ viện liệu điện tử y dƣợc học cổ truyền ... sở liệu y dƣợc học cổ truyền 27 1.3.3 Hệ quản trị sở liệu y dƣợc học cổ truyền lợi ích việc sử dụng sở liệu hệ quản trị sở liệu y dƣợc học cổ truyền 29 1.4 Quyền tri thức truyền ... QUYỀN ĐỐI VỚI TRI THỨC TRUYỀN THỐNG VỀ Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN T I VIỆT NAM V MỘT SỐ QUỐC GIA KHÁC 51 2.1 Chính sách, chiến lƣợc đảm bảo quyền phát tri n tri thức truyền thống l nh vực y...
 • 15
 • 49
 • 0

Về một công cụ khai thác sở dữ liệu Oracle-Discoverer. docx

Về một công cụ khai thác cơ sở dữ liệu Oracle-Discoverer. docx
... thOl pHi c6 mi?t FT luu tru' tat d cac chieu cling khai thac m9t Iuc Tuy thu9C va.o nhu cau khai tHc thong tin ma t5 chu'c mo hlnh du' Ii~u khai tHc, t...
 • 7
 • 225
 • 1

Thiết kế sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông

Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN THỊ LAN ANH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ĐỂ TỔ CHỨC KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ GIAO THÔNG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH ... CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 sở liệu tập trung 1.2 sở liệu phân tán 1.2.1 Khái niệm sở liệu phân tán 1.2.3 Các hình thức tổ chức hệ thống phân ... cầu tổ chức công việc phạm vi lớn sở liệu phân tán đƣợc thiết kế khác sở liệu tập trung Do cần đối sánh đặc trƣng sở liêu phân tán với sở liệu tập trung để thấy đƣợc lợi ích sở liệu phân tán...
 • 71
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các mức trong suốt của cơ sở dữ liệu phân táncấp phát mảnh trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tántại sao phải đảm bảo tính riêng tư trong khai thác dữ liệuhướng dẫn khai thác co sỏ dữ liệu cho giáo dục bảo vệ môi írưòngkhai thác cơ sở dữ liệu trong excelcác phương pháp khai thác cơ sở dữ liệucác thao tác khai thác cơ sở dữ liệukhảo sát các phần mềm xây dựng khai thác cơ sở dữ liệu đất đaiiv khai thác cơ sở dữ liệucác khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu phân tánphần ii khái quát về cơ sở dữ liệu phân tántài liệu về bài tập cơ sở dữ liệu phân tánbáo cáo cơ sở dữ liệu phân tántối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tántạo cơ sở dữ liệu phân tán trong oracleCuộc cạnh tranh giữa pepsi và cocacolatong hop 7 bo de thi dia ly suy tam 2017 (co dap an)PHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIA02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số04 270 bài tập TIỆM cậnde thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘICHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPNGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ VÀ HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM, KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓKHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THỌ TIẾN, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HOÁĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGPHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAChính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTOChính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt NamLiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHSACH FX 570VN plus TOAN THPTGốm tiên tiến sản xuất gốm xốp mulitGiai nhanh trac nghiem toan 12 bang may tinh casioLuyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dungThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the viet
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập