Kết hợp kỹ thuật gom cụm và mạng nơron để đánh giá cảm quan thực phẩm

Bài giảng kỹ thuật đánh giá cảm quan thực phẩm

Bài giảng kỹ thuật đánh giá cảm quan thực phẩm
... thiệu kỹ thuật đánh giá cảm quan • Chủ đề 2: Các yêu cầu để thực hành đánh giá cảm quan tốt • Chủ đề 3: Lập thang đo, hiệu ứng bối cảnh sai lệch đánh giá cảm quan • Chủ đề 4: Kỹ thuật đánh giá cảm ... thích cảm giác sản phẩm vốn được nhận biết thông qua giác quan: Thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác thính giác VẤN ĐỀ 1: GIỚI THIỆU KỸ THUẬT ĐGCQ - Tính chất cảm quan thực phẩm Thực phẩm ... Định hướng lựa chọn kỹ thuật cảm quan Phân loại phép thử đánh giá cảm quan 4.Ý nghĩa việc thu thập số liệu đánh giá cảm quan 5.Ứng dụng kỹ thuật đánh giá cảm quan NỘI DUNG VẤN ĐỀ 1 Định nghĩa,...
 • 237
 • 300
 • 3

Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện Proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit bazo từ dữ liệu pH thực nghiệm

Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện Proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit bazo từ dữ liệu pH thực nghiệm
... ca phng ph p nghiờn cu, bng cỏch tin hnh thc nghim o pH v chun o pH ca nht dung dch axit oxalic Vn c t õy l phng ph p tớnh lp theo iu kin proton kt hp vi phng ph p bỡnh phng ti thiu cú cho ph p ... I.2 CC PHNG PHP XC NH HNG S CN BNG [7] ó cú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu phng ph p ỏnh giỏ hng s cõn bng ca cỏc phc cht riờng l nh phng ph p o pH, phng ph p o trc quang Cỏc phng ph p u xut ph t t ... I HC S PHM PHM TH THOAN HON THIN PHNG PHP TNH LP THEO IU KIN PROTON KT HP VI PHNG PHP BèNH PHNG TI THIU NH GI HNG S CN BNG CA CC N AXIT N BAZ T D LIU pH THC NGHIM Chuyờn ngnh: HO HC PHN TCH...
 • 92
 • 1,095
 • 4

Hoàn thiện phương pháp tính lập theo điều kiện proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit đơn bazo từ dữ liệu pH thực nghiệm

Hoàn thiện phương pháp tính lập theo điều kiện proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit đơn bazo từ dữ liệu pH thực nghiệm
... ca phng ph p nghiờn cu, bng cỏch tin hnh thc nghim o pH v chun o pH ca nht dung dch axit oxalic Vn c t õy l phng ph p tớnh lp theo iu kin proton kt hp vi phng ph p bỡnh phng ti thiu cú cho ph p ... I.2 CC PHNG PHP XC NH HNG S CN BNG [7] ó cú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu phng ph p ỏnh giỏ hng s cõn bng ca cỏc phc cht riờng l nh phng ph p o pH, phng ph p o trc quang Cỏc phng ph p u xut ph t t ... I HC S PHM PHM TH THOAN HON THIN PHNG PHP TNH LP THEO IU KIN PROTON KT HP VI PHNG PHP BèNH PHNG TI THIU NH GI HNG S CN BNG CA CC N AXIT N BAZ T D LIU pH THC NGHIM Chuyờn ngnh: HO HC PHN TCH...
 • 92
 • 364
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám để đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng tại quảng ngãi

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám để đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng tại quảng ngãi
... X LÝ NH VI N THÁM Đ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN R NG T NH 4.2.2 Đ c nh hi n th thu c tính 4.2.3 X hình h c Lưu ñ thu t toán : QU NG NGÃI 4.1 THU TH P NH V TINH 4.2 PH N M M X LÝ NH VI N THÁM Đ ĐÁNH ... thám ñ ñánh giá tài nguyên r ng t nh Qu ng Ngãi ñ a + Chương : M t s thu t toán chương trình x nh vi n Trên th c ñ a tác gi ñã ti n hành thu th p thông tin liên thám ñ ñánh giá tài nguyên r ng ... c p s thuy t v nh vi n thám, v phương th c b c x c a thành ph n , ñ c trưng ph ph n x c a th c v t 11 Chương NG D NG K THU T X LÝ NH VI N THÁM Đ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN R NG T NH QU NG NGÃI Thu...
 • 13
 • 441
 • 0

Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit đơn bazơ từ dữ liệu ph thực nghiệm

Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit đơn bazơ từ dữ liệu ph thực nghiệm
... ca phng ph p nghiờn cu, bng cỏch tin hnh thc nghim o pH v chun o pH ca nht dung dch axit oxalic Vn c t õy l phng ph p tớnh lp theo iu kin proton kt hp vi phng ph p bỡnh phng ti thiu cú cho ph p ... I.2 CC PHNG PHP XC NH HNG S CN BNG [7] ó cú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu phng ph p ỏnh giỏ hng s cõn bng ca cỏc phc cht riờng l nh phng ph p o pH, phng ph p o trc quang Cỏc phng ph p u xut ph t t ... I HC S PHM PHM TH THOAN HON THIN PHNG PHP TNH LP THEO IU KIN PROTON KT HP VI PHNG PHP BèNH PHNG TI THIU NH GI HNG S CN BNG CA CC N AXIT N BAZ T D LIU pH THC NGHIM Chuyờn ngnh: HO HC PHN TCH...
 • 92
 • 80
 • 0

Các thuật ngữ đánh giá cảm quan sản phẩm bia

Các thuật ngữ đánh giá cảm quan sản phẩm bia
... tích cảm quan kỹ thuật sử dụng quan cảm giác người để tìm hiểu, mô tả định lượng tính chất cảm giác sản phẩm thực phẩm như: màu sắc, hình thái, mùi vị cấu trúc” II Các thuật ngữ cảm quan bia Chuyên ... kích thích Đối với sản phẩm bia, việc đánh giá cảm quan có nhiều yếu tố như: hương, vị Tuy nhiên viết đề cập đến đánh giá cảm quan hương bia Khứu giác vai trò khứu giác trình cảm nhận chất lượng ... Mục Lục I II III IV Khái niệm đánh giá cảm quan Các khái niệm đánh giá cảm quan bia Hậu vị(after-flavor; after-taste) Mẫu phiếu đánh giá( answer form) Thành viên đánh giá( Assessor) Sự cân xuất mẫu(Balanced...
 • 27
 • 1,050
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM PHƯƠNG PHÁP REPERTORY GRID ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM PHƯƠNG PHÁP REPERTORY GRID VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN
... sản phẩm thực phẩm nam nữ, người trẻ già Nghiên cứu so sánh phản ứng vài công nghệ áp dụng sản phẩm thực phẩm Mục đích nghiên cứu đánh giá chấp nhận người tiêu dùng vài loại thực phẩm ứng dụng công ... đánh giá thuật ngữ theo cách Nghiên cứu đánh giá tính chất cảm quan bao bì nhãn hiệu không đánh giá thực phẩm (phomai) nên ko có việc thử mẫu 3.2 Một tài liệu phương pháp Repertory Grid để đánh ... Sản phẩm 12 sản phẩm nhóm thành 3, gồm sản phẩm thực phẩm tương tự để đánh giá chấp nhận công nghệ Lê Thò Ngọc Hương 25 Phương pháp Repertory Grid Ngoài ra, chứa so sánh sản phẩm tiện dụng sản phẩm...
 • 34
 • 316
 • 0

Tìm hiểu luật kết hợp kỹ thuật gom cụm trong khai phá dữ liệu – chương trình demo thuật toán Apriori K-means

Tìm hiểu luật kết hợp và kỹ thuật gom cụm trong khai phá dữ liệu – chương trình demo thuật toán Apriori và K-means
... trọng khai phá liệu Chính hiệu thiết thực khai phá liệu, mà thu hoạch chuyên đề Khai phá liệu nhà kho liệu em trình bày nội dung: Tìm hiểu luật kết hợp kỹ thuật gom cụm khai phá liệu chương trình ... nhiều toán kinh doanh Như vậy, khai phá luật kết hợp phương pháp xử lý thông tin quan trọng phổ biến, nhằm khám phá mối liên hệ mẫu liệu II LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Khai phá luật kết hợp ... nơ ron nhân tạo Luật kết hợp: Phương pháp nhằm phát luật kết hợp thành phần liệu CSDL Mẫu đầu giải thuật khai phá liệu tập luật kết hợp tìm Có thể lấy ví dụ đơn giản luật kết hợp sau: phân tích...
 • 77
 • 209
 • 2

KẾT HỢP KỸ THUẬT RADIO OVER FIBER MẠNG TRUY NHẬP KHÔNG DÂY

KẾT HỢP KỸ THUẬT RADIO OVER FIBER VÀ MẠNG TRUY NHẬP KHÔNG DÂY
... hình Hình 2.2 Kỹ thuật WDM cho phép triển khai đa dịch vụ mạng 29 Chương 2: Kết hợp thuật Radio over Fiber mạng truy nhập không dây Kỹ thuật RoF mà ta nghiên cứu chương kỹ thuật truy n dẫn tín ... kiến trúc mạng, kỹ thuật áp dụng mạng thảo luận chương Kiến trúc mạng RVC sử dụng kỹ thuật RoF thể hình 2.7 40 Chương 2: Kết hợp thuật Radio over Fiber mạng truy nhập không dây Hình 2.7 Mạng RVC ... giản tích hợp QoS, đề xuất giao thức mạng WLAN hoạt động băng tần mm 2.4 Kỹ thuật RoF mạng truy n thông Road Vehicle 38 Chương 2: Kết hợp thuật Radio over Fiber mạng truy nhập không dây 2.4.1...
 • 30
 • 227
 • 0

Kết hợp kỹ thuật radio over fiber mạng truy nhập không dây

Kết hợp kỹ thuật radio over fiber và mạng truy nhập không dây
... Fiber vào mạng truy nhập không dây Ở chương kết hợp mạng truy nhập không dây thuật Radio over Fiber để xem chúng khác giống với mạng truy nhập nào .Mạng truy nhập vô tuyến kết hợp thuật RoF ... thuật Radio over Fiber ứng dụng mạng truy nhập vô tuyến” Nội dung chuyên đề bao gồm phần: • Tìm hiểu kỹ thuật Radio over Fiber Kết hợp thuật Radio over Fiber mạng truy nhập không dây Để thực ... mạng WLAN hoạt động băng tần mm Chương 2: KẾT HỢP KỸ THUẬT RADIO OVER FIBER VÀ MẠNG TRUY NHẬP KHÔNG DÂY 2.1 Giới thiệu 2.1 Giới thiệu .12.1 Giới thiệu Giới thiệu.dng k thuật Rdio over Fiber vào...
 • 32
 • 64
 • 0

kết hợp kỹ thuật mimo ofdm ứng dụng trong mạng không dây

kết hợp kỹ thuật mimo và ofdm ứng dụng trong mạng không dây
... dụng - 33 - Đề tài NCKH: Kết hợp kỹ thuật MIMO OFDM ứng dụng mạng không dây Hình 3.3: Hệ thống MIMO- OFDM Nhờ kết hợp kỹ thuật OFDM vào hệ thống MIMO nên hệ thống MIMO- OFDM có ƣu điểm hai kỹ thuật ... thống kết hợp - 35 - Đề tài NCKH: Kết hợp kỹ thuật MIMO OFDM ứng dụng mạng không dây  Sơ đồ khối hệ thống MIMO- OFDM Hình 3.5: Sơ đồ khối hệ thống MIMO- OFDM - 36 - Đề tài NCKH: Kết hợp kỹ thuật MIMO ... tài NCKH: Kết hợp kỹ thuật MIMO OFDM ứng dụng mạng không dây Chƣơng 1: Mạng không dây vấn đề cải thiện chất lƣợng Giới thiệu chuẩn dùng cho mạng máy tính mạng không dây: IMT-2000 cho mạng 3G,...
 • 146
 • 127
 • 0

TIỂU LUẬN môn học kỹ THUẬT TRẢI PHỔ ỨNG DỤNG đề tài WATERMARKING TRÊN âm THANH số BẰNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ kết hợp mô HÌNH hệ THÍNH GIÁC

TIỂU LUẬN môn học kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài WATERMARKING TRÊN âm THANH số BẰNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ kết hợp mô HÌNH hệ THÍNH GIÁC
... LẬP HỆ THÍNH GIÁC hình giả lập thính giác (hình 1) thuật toán cố gắng lại chế cảm nhận âm tai người Nó sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều ngành, đặc biệt hai ngành: sinh lý học thính âm học ... PZ: tổng số điểm băng tần z với z đơn vị ánh xạ từ tần số sang Bark V WATERMARKING SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRẢI PHỔ KẾT HỢP MÔ HÌNH THÍNH GIÁC Ý tưởng thuật toán Trái ngược với phương pháp Watermarking ... Watermarking âm số kỹ thuật trải phổ kết hợp hình hệ thính giác Audio Watermarking Using Psychoacoustic Auditory Model and Spread...
 • 8
 • 300
 • 6

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KỸ THUẬT AN TOÀN – AN TOÀN MẠNG - PHẦN 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế các vấn đề kiểm soát

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KỸ THUẬT AN TOÀN – AN TOÀN MẠNG - PHẦN 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
... 12 Phần Hướng dẫn cho an toàn mạng Phần Phần Hướng dẫn thiết kế triển khai an toàn mạng Các kịch kết nối mạng tham chiếu Nguy cơ, thiết kế, kỹ thuật vấn đề kiểm soát Phần Phần Phần Phần An toàn ... Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - An ninh mạng công nghệ thông tin - Phần 1: Quản lý an ninh mạng [2] TCVN 805 1-2 :2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - An ninh mạng công nghệ thông ... Công nghệ thông tin Kỹ thuật an toàn An toàn mạng Phần 3: Các kịch kết nối mạng tham chiếu Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế vấn đề kiểm soát) - 30 ...
 • 31
 • 48
 • 0

Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế các vấn đề kiểm soát

Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
... viên an toàn mạng)  ISO/IEC 2703 3-3 , Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế vấn đề kiểm soát cho kịch mạng khác nhau, xác định rủi ro cụ thể, kỹ thuật thiết kế vấn đề kiểm soát liên quan đến kịch mạng điển ... mạng nguy cơ, kỹ thuật thiết kế vấn đề kiểm soát 4.1 Phạm vi áp dụng Phần tiêu chuẩn ISO/IEC 27033 mô tả nguy cơ, kỹ thuật thiết kế vấn đề liên quan với kịch mạng tham chiếu Đối với kịch bản, ... (như e-mail truy cập online) 12 Phần Hướng dẫn cho an toàn mạng Phần Phần Hướng dẫn thiết kế triển khai an toàn mạng Các kịch kết nối mạng tham chiếu Nguy cơ, thiết kế, kỹ thuật vấn đề kiểm soát...
 • 31
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trcác thuật ngữ đánh giá cảm quan sản phẩm kfckết quả đánh giá cảm quan sản phẩm bánh bao trà olong3 10 kết quả đánh giá cảm quan sản phẩmkết quả đánh giá cảm quan sản phẩm bột nêmtrên đây là thang điểm đánh giá cảm quan sản phẩm và hệ số quan trọng do chúng tôi xây dựng sau khi nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm cá cơm chiên chân khôngtính đa dịch vụ của mạng rof kết hợp kỹ thuật wdmkỹ thuật chuyển mạch và mạng viễn thôngkỹ thuật máy tính và mạngkết hợp phẫu thuật nội soi và trocar potnâng cao hiệu quả tiết ôn tập phần đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 bằng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp kỹ thuật bản đồ tư duyket hop ky thuat radioquản lý tổng hợp kỹ thuật canh tác và thu hoạchchế tạo vật liệu caal2o4 eu2 nd3 bằng phương pháp nổ kết hợp kỹ thuật siêu âm hặc vi sóngkết hợp phương pháp thuyết trình và nêu vấn đềkỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩmĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sởĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớihuawei instruction C80216h 06 023r1Quy Chuẩn Việt Nam 25 2009OME201102 HUAWEI BTS3012 hardware structure ISSUE1 0OMQ000001 GPRS fundamentals ISSUE1 0Tìm hiểu về du lịch mua sắm ở lạng sơnTuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng ở khu vực trại cau đồng hỷ thái nguyênỨng dụng hệ phân tán để tối ưu thời gian xử lý cho máy tìm kiếmTính toán, thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho thành phố hồ chí minh quy hoạch đến năm 20305 training of power cable terminal preparation (01 august 2006)9 technical specifications for cable bundling12 HQS v6 0 wireless base station productA9120 BSC with multipair cables EXTENSION MANUALTiềm năng và một số giải pháp phát triển du lịch trà cổTiềm năng du lịch của Bảo tàng Dân tộc học việt nam2 hardware installation of BTSĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bảnđáp án bài tập luyện thi tiếng anh VB2 đại học Kinh Tế78 cau hoi ve nha lanh dao chris clarke epstein
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập