Ứng dụng phần mềm PSSE vào vận hành, qui hoạch và đầu tư lưới điện cao thế TP HCM

luận văn kỹ thuật điện tìm hiểu ứng dụng phần mềm etap vào tính toán ngắn mạch ổn định trong hệ thống điện

luận văn kỹ thuật điện tìm hiểu và ứng dụng phần mềm etap vào tính toán ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện
... tích, vận hành hệ thống điện, phần mềm ETAP sử dụng 100 quốc gia toàn giới Đề tài luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu ứng dụng phần mềm ETAP vào việc tính toán ngắn mạch ổn định hệ thống điện bao gồm ... tử hệ thống điện thư viện phần mềm ETAP Tính toán ngắn mạch khảo sát tính ổn định hệ thống lý thuyết  Mô hình hóa phần tử hệ thống vào phần mềm chạy mô đối chiếu kết với lý thuyết  Phần mềm ... THUYẾT VỀ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH VÀ ỔN ĐỊNH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 76 4.1 Lý thuyết tính toán ngắn mạch 76 4.1.1 Tính toán ngắn mạch đối xứng 76 4.1.2 Phân tích ngắn mạch bất...
 • 150
 • 228
 • 3

Ứng dụng phần mềm KTVN vào quản lý tiêu thụ xác định

Ứng dụng phần mềm KTVN vào quản lý tiêu thụ và xác định
... biãøu âụng v âẻp Nháûn thỉïc cạc váún âãư trãn ,KTVN â triãøn khai thỉûc hiãûn tỉìng bỉåïc tỉì cạc phiãn bn KTVN 2.x dng cho cạc chun ngnh Tỉì phiãn bn KTVN 3.0 tråí Lã Thë Minh Nguût Trang 14 Bạo ... cọ chỉång : Chỉång : Cå såí l thuút kãú toạn Chỉång : Giåïi thiãûu pháưn mãưm KTVN Chỉång : ỈÏng dủng pháưn mãưm KTVN v qun l tiãu thủ v xạc âënh kãút qu tiãu thủ tải Cäng ty Thỉång Mải -Dëch ... tải v tỉång lai” - KTVN láúy hçnh thỉïc säø kãú toạn “ chỉïng tỉì ghi säø “ lm chøn thiãút kãú nhỉng váùn phi âạp ỉïng âáưy â u cáưu ca cạc hçnh thỉïc säø kãú toạn khạc - KTVN âỉåüc thỉûc hiãûn...
 • 47
 • 43
 • 0

LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO CÔNG TY CP ĐẦU ĐIỆN TỬ MINH TRANG

LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO CÔNG TY CP VÀ ĐẦU TƯ ĐIỆN TỬ MINH TRANG
... chứng từ công nợ 3.3.8 Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Kế toán thuế Bùi Duy Trung Trang Công Nghệ Phần Mềm Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán 3.3.8.1 Các hóa đơn GTGT đầu vào/ đầu 3.3.8.2 Các hóa đơn GTGT đầu 3.4 ... 3.5.1.3 Kế toán vật 3.5.1.4 Kế toán tài sản cố định 3.5.1.5 Kế toán tiền lương 3.5.1.6 Kế toán mua hàng công nợ phải trả Bùi Duy Trung Trang Công Nghệ Phần Mềm Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán 3.5.1.7 Kế ... mua hàng công nợ phải trả Kế toán bán hàng công nợ phải thu Kế toán thuế 4.3.8.1 Các hóa đơn GTGT đầu vào Bùi Duy Trung 4.3.1.2 4.3.6.5, Trang 27 Công Nghệ Phần Mềm Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán 4.3.7.5...
 • 30
 • 260
 • 0

luận văn sư phạm tiểu học ứng dụng phần mềm violet vào dạy các yếu tố hình học toán lớp 5

luận văn sư phạm tiểu học ứng dụng phần mềm violet vào dạy các yếu tố hình học toán lớp 5
... Quyên Luận văn tốt nghiệp Ứng dụng phần mềm Violet vào dạy yếu tố hình học Toán lớp PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TOÁN LỚP ... Quyên Luận văn tốt nghiệp Ứng dụng phần mềm Violet vào dạy yếu tố hình học Toán lớp 1 .5 Kết luận chương Ứng dụng phần mềm Violet vào dạy học việc làm cần thiết góp phần thực công đổi phương pháp dạy ... Ngọc Quyên Luận văn tốt nghiệp Ứng dụng phần mềm Violet vào dạy yếu tố hình học Toán lớp CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM VIOLET VÀO DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TOÁN LỚP 2.1 Xây...
 • 103
 • 308
 • 2

Ứng dụng phần mềm Powerpoint vào trong thiết kế dạy- học ngữ văn ở THCS

Ứng dụng phần mềm Powerpoint vào trong thiết kế dạy- học ngữ văn ở THCS
... 2.Quy trình thiết kế giáo án điện tử Chơng 2: Thực trang vấn đề Chơng 3: ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy ngữ văn Kết C KT LUN V KIN NGH Ngi vit: Hong Th Tiờng - 29 - 10 11 21 21 THCS Cao Minh ... dung học để tạo tâm cho học sinh Hình ảnh trực quan sinh động giúp vào tự nhiên đặc biệt gây hứng thú cho học sinh vào tìm hiểu tác phẩm.( hình ảnh nhà văn, nhà thơ hay tranh ảnh liên quan đến học) ... vụ năm học 2008-2009 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp Sách giáo viên Ngữ văn lớp Tập SKKN 2005 Ngi vit: Hong Th Tiờng Nguyễn Mạnh Cờng-NXB-VH-TT Bộ giáo dục đào tạo NXB GD NXBGD Sở GD&ĐT - 27 - THCS...
 • 32
 • 262
 • 0

SKKN Ứng dụng phần mềm Violet vào thiết kế & giảng dạy môn Ngữ văn ở THCS

SKKN Ứng dụng phần mềm Violet vào thiết kế & giảng dạy môn Ngữ văn ở THCS
... ng dng phn mm Violet vo thit k & ging dy mụn Ng t THCS Bớc Nội dung giảng Tuỳ theo môn dạy để xây dựng giảng theo hoạt động + Hoạt động Kiểm tra cũ giới thiệu + Hoạt động Tìm hiểu văn (hoặc hình ... viên sử dụng đọc diễn cảm, đọc nghệ thuật từ đĩa CD, VCD đợc cung cấp hay ghi âm giọng đọc chuẩn mình, đồng nghiệp trờng vào dạy Việc sử dụng âm Violet tiện dụng ta tạo công cụ để tắt, mở, điều ... dạy Nhớ rừng (Thế Lữ) Tôi sử dụng cảnh quay hổ nằm lồng sắt công viên Thủ Lệ kết hợp với âm nhạc phù hợp cho học sinh quan sát, sau đặt câu hỏi gợi dẫn vào Hình ảnh trực quan sinh động giúp vào...
 • 20
 • 209
 • 0

Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử (Eoffice) trong quản lý hành chính nhà nước

Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử (Eoffice) trong quản lý hành chính nhà nước
... xử thông tin như: Phần mềm quản văn Văn phòng HĐND UBND huyện, phần mềm kế toán quan hành chính, đơn vị nghiệp, phần mềm takmic ngành tài chính, phần mềm theo dõi việc tiếp nhận xử đơn ... điều hành, xử văn bản, quản văn bản, quản công việc quan Nhà nước nhằm góp phần đại hóa hành Mô tả trình đưa mô hình, sáng kiến, giải pháp vào áp dụng thực tiễn công việc; Văn phòng điện ... điện tử Eoffice hệ thống phần mềm có chức quản cộng tác tích hợp hệ thống giao diện Website, đơn giản dễ sử dụng; việc ứng dụng Văn phòng điện tử E-office đạo, điều hành, quản quan nhà nước...
 • 10
 • 121
 • 1

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PRONET VÀO BÌNH SAI LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG; ĐO VẼ CHI TIẾT CÁC KHU CHỨC NĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PRONET VÀO BÌNH SAI LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG; ĐO VẼ CHI TIẾT CÁC KHU CHỨC NĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
... điểm khu vực đo vẽ, xây dựng lưới khống chế đo vẽ lưới đường chuyền kinh vĩ khép kín Lưới khống chế đo vẽ bình sai phần mềm Pronet Tuy nhiên địa hình đo vẽ phức tạp, khó khăn việc đo vẽ chi tiết ... cố định Các lưới xây dựng dựa điểm khống chế lưới nhà nước - Lưới khống chế mặt đo vẽ : + Lưới khống chế mặt đo vẽ gồm điểm tam giác nhỏ điểm đường chuyền cấp cấp +Lưới khống chế mặt đo vẽ làm ... menu Bình sai lưới mặt \ 3-Hiển thị sơ đồ lưới Ta sơ đồ lưới sau: 18 Hình 6: Sơ đồ lưới Cuối ta vào menu Bình sai lưói mặt \ 4 -Bình sai lưới mặt Như kết thúc trình bình sai lưới khống chế phần mềm...
 • 29
 • 1,706
 • 6

Ứng dụng phần mềm TISEMIZ vào công tác quản lý môi trường KCN Tân Bình

Ứng dụng phần mềm TISEMIZ vào công tác quản lý môi trường KCN Tân Bình
... khu dõn c - ph tr KCN v c s h tng KCN Tõn Bỡnh 36 ng dng phn mm TISEMIZ cụng tỏc qun mụi trng KCN Tõn Bỡnh 2.1.2 V trớ a lý, iu kin a hỡnh, c s h tng KCN Tõn Bỡnh V trớ a KCN Tõn Bỡnh cú ... qun mụi trng cỏc KCN Cỏc bờn hng ro KCN ch cú th qun tt bi chớnh b phn chc nng qun mụi trng ca tng KCN, nhiờn hin b phn ny cng c xem nh mt n v hot ng cụng nghip, cha cú quyn qun ... hc mụi mụi trng phc v qun mụi trng cho KCN trung nhm nõng cao cht lng v 24 ng dng phn mm TISEMIZ cụng tỏc qun mụi trng KCN Tõn Bỡnh hiu qu qun cụng tỏc qun mụi trng Ni dung ti hng...
 • 89
 • 188
 • 0

ung dung phan mem capbri vao mon hinh so cap

ung dung phan mem capbri vao mon hinh so cap
... tận, mặt phẳng đợc xem có đờng thẳng xa vô tận Tất đờng thẳng song song với có điểm chung xa vô tận Tất mặt phẳng song song với có chung đờng thẳng xa vô tận + Nếu quỹ tích có điểm xa vô tận quỹ ... giảng dạy cho có hiệu I.2 Nội dung: Hình sơ cấp có nhiều nội dung nh: Chứng minh, biến hình, dựng hình, quỹ tích hinh học không gian Các phần áp dụng đợc phần mềm, song chọn phần quỹ tích phần ... tận, mặt phẳng đợc xem có đờng thẳng xa vô tận Tất đờng thẳng song song với có điểm chung xa vô tận Tất mặt phẳng song song với có chung đờng thẳng xa vô tận + Nếu quỹ tích có điểm xa vô tận quỹ...
 • 21
 • 131
 • 0

Ứng dụng phần mềm maple vào phân tích hồi quy

Ứng dụng phần mềm maple vào phân tích hồi quy
... nghiên cứu ứng dụng phần mềm Maple vào phân tích hồi quy 10 Dựa hỗ trợ gói Thống kê (Statistics), luận văn sâu khai thác, phân tích ý nghĩa, cách sử dụng câu lệnh Maple mảng phân tích hồi quy Nội ... thiết, trình phân tích số liệu khâu quan trọng Có nhiều phơng pháp phân tích số liệu phải kể đến phơng pháp phân tích hồi quy Phân tích hồi quy nghiên cứu phụ thuộc biến (biến phụ thuộc) vào hay nhiều ... b số hồi quy (intercept), cho biết đờng hồi quy có qua gốc tọa độ hay không, điểm xuất phát Y X dấu âm hay dơng; * e phần d hồi quy, cho biết sai số phơng trình hồi quy quan sát b, Hồi quy tuyến...
 • 71
 • 500
 • 2

Ứng dụng phần mềm maple vào việc dạy học hình học giải tích

Ứng dụng phần mềm maple vào việc dạy và học hình học giải tích
... toán v hình h c gi i tích v i s h tr c a ph n m m toán h c Maple Ph m vi th i gian: Nghiên c u năm h c 2009 - 2011 Gi thuy t khoa h c S d ng ph n m m Maple vào vi c d y h c hình h c gi i tích giúp ... Chương Gi i thi u v ph n m m Maple Chương ng d ng ph n m m Maple vào vi c d y h c hình h c gi i tích Chương Th c nghi m sư ph m 6 Chương CƠ S LÝ THUY T 1.1 Hình h c gi i tích m t ph ng 1.1.1 T a ... chuyên môn, vi t báo cáo khoa h c 12 Chương NG D NG PH N M M MAPLE VÀO VI C D Y VÀ H C HÌNH H C GI I TÍCH 3.1 M t s toán hình h c gi i tích m t ph ng Gói l nh: > with(geometry); 3.1.1 M t s hàm...
 • 26
 • 552
 • 8

Nghiên cứu xây dựng phần mềm huấn luyện vận hành nhà máy thủy điện a vương

Nghiên cứu xây dựng phần mềm huấn luyện vận hành nhà máy thủy điện a vương
... C21 s a ch a - Thao tác ñ a C21 vào v n hành sau s a ch a - Thao tác ñ a dao cách ly 272-4 s a ch a - Thao tác ñ a dao cách ly 272-4 vào v n hành sau s a ch a Các thao tác ph n m m s ñư c th ... v n hành Tr m phân ph i Nhà máy th y ñi n A Vương Các thao tác hu n luy n ñư c l a ch n ñ xây d ng ph n m m liên quan ñ n máy bi n áp T1 máy bi n áp T2 sau: - Thao tác ñ a C21 s a ch a - Thao ... luy n v n hành kh i ñ ng T máy s Nhà máy th y ñi n A Vương 2.6.1 Xây d ng giao di n v n hành T máy T giao di n c a Ph n m m, nh n vào m c “V n hành Nhà máy , ch n m c “Kh i ñ ng D ng T máy 1”:...
 • 13
 • 324
 • 1

Nâng cao ứng dụng phần mềm powerpoint vào xây dựng bài giảng điện tử môn tưởng hồ chí minh ở trường ĐHNN ĐHQGHN

Nâng cao ứng dụng phần mềm powerpoint vào xây dựng bài giảng điện tử môn tư tưởng hồ chí minh ở trường ĐHNN  ĐHQGHN
... hướng nâng cao ứng dụng phần mềm Ms Powerpoint vào xây dựng giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh Bằng phương pháp sử dụng Ms Powerpoint để thiết kế giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh, phần mềm ... việc nâng cao ứng dụng phần mềm Ms Powerpoint vào xây dựng giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh Hai là, vận dụng khuynh hướng, nội dung vào việc thiết kế giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh ... việc nâng cao ứng dụng Microsoft Powerpoint vào xây dựng giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint việc thiết kế giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh...
 • 29
 • 386
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập