Rủi ro và giảm thiểu rủi ro trong ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

rủi ro giảm thiểu rủi ro trong kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

rủi ro và giảm thiểu rủi ro trong ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... 2005 Rủi ro giảm thiều rủi ro kết vả thực hợp đồng xuất nhập MỤC LỤC MỞ ĐẦU Ì C H Ư Ơ N G 1: K H Á I Q U Á T VỀ RỦI RO 1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Khái niệm rủi ro hoạt ... m cửa hội nhập Nguyễn Huyên Lương - Nhật - K40F • KTNT 20 Rủi ro giảm thiểu rủi ro kết thục hợp đồng xuất nhập C H Ư Ơ N G 2: RỦI RO T H Ư Ờ N G GẶP TRONG KÍ K Ế T V À THỰC HIỆN HỢP Đ Ổ N ... niệm rủi ro xuất phát từ thực tế khách quan hoạt động xuất nhập khẩu, rủi ro XNK dược hiểu sau: Rủi ro xuất nhập biến cố không mong đợi, xảy trình xuất nhập khẩu, làm giảm hiệu kinh doanh xuất nhập...
 • 86
 • 327
 • 1

Báo cáo một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro tranh chấp thương mại thông qua việc kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty vật tư công nghiệ

Báo cáo một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thương mại thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty vật tư công nghiệ
... trờng hợp vào quốc tịch hai chủ thể có quốc tịch khác lại có trụ sở thơng mại lãnh thổ nớc việc giải thích yếu tố quốc tế hợp đồng xuất nhập bế tắc Do quan điểm tính quốc tế hợp đồng xuất nhập công ... hình vốn công ty Vật t công nghiệp Hà nội ta thấy, nguồn vốn công ty tăng theo thời gian Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua có hiệu Công ty biết huy động sử dụng hợp lý nguồn ... ngoại trừ quan điểm khác biệt, bất đồng luật quốc gia nớc, làm giảm bớt khó khăn trở ngại đàm phán kết hợp đồng Việc có trụ sở thơng mại nớc khác dẫn đến việc áp dụng nhiều hệ thống pháp luật...
 • 82
 • 178
 • 0

Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro tranh chấp thương mại thông qua việc kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty Vật tư công nghiệp Hà nội

Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thương mại thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty Vật tư công nghiệp Hà nội
... trờng hợp vào quốc tịch hai chủ thể có quốc tịch khác lại có trụ sở thơng mại lãnh thổ nớc việc giải thích yếu tố quốc tế hợp đồng xuất nhập bế tắc Do quan điểm tính quốc tế hợp đồng xuất nhập công ... hình vốn công ty Vật t công nghiệp nội ta thấy, nguồn vốn công ty tăng theo thời gian Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua có hiệu Công ty biết huy động sử dụng hợp lý nguồn ... dân thành phố nội, giúp đỡ hiệu quan chủ quản, đạo sáng suốt ban lãnh đạo công ty cố gắng phấn đấu toàn thể cán công nhân viên, công ty đạt đợc kết đáng khích lệ nhiều mặt, hoàn thành tốt nhiện...
 • 82
 • 256
 • 0

GIẢI PHÁP kỹ THUẬT NGHIỆP vụ NHẰM hạn CHẾ rủi RO TRANH CHẤP THƯƠNG mại THÔNG QUA VIỆC kết THỰC HIỆN hợp ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU tại CÔNG TY vật tư CÔNG NGHIỆP hà nội

GIẢI PHÁP kỹ THUẬT NGHIỆP vụ NHẰM hạn CHẾ rủi RO và TRANH CHẤP THƯƠNG mại THÔNG QUA VIỆC ký kết và THỰC HIỆN hợp ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU tại CÔNG TY vật tư CÔNG NGHIỆP hà nội
... trờng hợp vào quốc tịch hai chủ thể có quốc tịch khác lại có trụ sở thơng mại lãnh thổ nớc việc giải thích yếu tố quốc tế hợp đồng xuất nhập bế tắc Do quan điểm tính quốc tế hợp đồng xuất nhập công ... lng sn phm Qua bảng tình hình vốn công ty Vật t công nghiệp nội ta thấy, nguồn vốn công ty tăng theo thời gian Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua có hiệu Công ty biết huy ... mắc.Cùng với quan tâm uỷ ban nhân dân thành phố nội, giúp đỡ hiệu quan chủ quản, đạo sáng suốt ban lãnh đạo công ty cố gắng phấn đấu toàn thể cán công nhân viên, công ty đạt đợc kết đáng khích...
 • 82
 • 42
 • 0

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... 3.1 kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thơng Nhng trớc kết hợp đồng chủ thể hợp đồng ... theo dõi, kiểm tra việc kết thực hợp đồng 3.3 Thực Hợp đồng XNK Sau Hợp đồng XNK đợc kết, đơn vị kinh doanh XNK với t cách bên kết phải tổ chức thực hợp đồng Đây công việc phức tạp, đòi ... số hiệu hợp đồng; ngày nơi kết hợp đồng; tên địa bên kết: tên đơn vị, địa th, điện tín, số điện thoại, số fax, tên chức vụ ngời hợp đồng; cam kết hợp đồng Phần kết: Hợp đồng làm...
 • 11
 • 331
 • 2

Luận văn: Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu pptx

Luận văn: Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu pptx
... nghiệp xuất nhập mang tính cấp bách thời sự, nên em chọn đề tài Những vấn đề đặt việc vận dụng Incorterms vào kết thực hợp đồng xuất nhập khẩu KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỢP ĐỒNG XNK ... tâm nhiều đến vấn đề kết hợp đồng giúp cho doanh nghiệp tránh tranh chấp, thiệt hại không đáng có Do vậy, việc nghiên cứu việc vận dụng Incoterms vào kết thực hợp đồng xuất nhập hoạt động ... HIỆN HỢP ĐỒNG XNK 3.1 kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thương Nhưng trước kết hợp đồng...
 • 12
 • 125
 • 0

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng INCORTERMS vào kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng INCORTERMS vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... 3.1 kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thơng Nhng trớc kết hợp đồng chủ thể hợp đồng ... theo dõi, kiểm tra việc kết thực hợp đồng 3.3 Thực Hợp đồng XNK Sau Hợp đồng XNK đợc kết, đơn vị kinh doanh XNK với t cách bên kết phải tổ chức thực hợp đồng Đây công việc phức tạp, đòi ... số hiệu hợp đồng; ngày nơi kết hợp đồng; tên địa bên kết: tên đơn vị, địa th, điện tín, số điện thoại, số fax, tên chức vụ ngời hợp đồng; cam kết hợp đồng Phần kết: Hợp đồng làm...
 • 11
 • 136
 • 0

Vận dụng Incorterms vào kí kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Vận dụng Incorterms vào kí kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... dàng vận dụng incterms vào Nghiệp vụ ký kết thực hợp đồng XNK 3.1 Ký kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc ký kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành ký kết hợp đồng ... Nhng trớc ký kết hợp đồng chủ thể hợp đồng cần phải nắm đợc nội dung điều khoản chủ yếu hợp đồng, loại hợp đồng XNK, trình tự ký kết hợp đồng XNK để đạt hiệu cao * Nội dung chủ yếu hợp đồng mua bán ... số hiệu hợp đồng; ngày nơi ký kết hợp đồng; tên địa bên ký kết: tên đơn vị, địa th, điện tín, số điện thoại, số fax, tên chức vụ ngời ký hợp đồng; cam kết hợp đồng Phần ký kết: Hợp đồng làm...
 • 11
 • 236
 • 0

THỰC TRẠNG ĐÀM PHÁN KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUÂT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TECHNOIMPORT

THỰC TRẠNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUÂT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TECHNOIMPORT
... thác kết hợp đồng xuất nhập khẩu: Giai doạn đàm phán bàn đạp để đến việc kết hợp đồng xuất nhập Nếu đàm phán kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thơng Nhng trớc kết hợp đồng ... kiểm tra việc kết thực hợp đồng Thực hợp đồng xuất nhập khẩu: Sau hợp đồng xuất nhập đợc kết, đơn vị kinh doanh xuất nhập với t cách bên kết phải tổ chức thực hợp đồng Đây công việc phức ... chối, Technoimport kết đợc hợp đồng để xuất nhập hàng hoá uỷ thác cho hàng chục công trình trị giá lớn bị không II Thực trạng đàm phán kết tổ chức thực hợp đồng xuât nhập công ty Technoimport...
 • 29
 • 441
 • 2

Chế độ kết thực hiện hợp đồng xuất khẩu giày ở công ty Cao su Hà nội (HARCO)".

Chế độ ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu giày ở công ty Cao su Hà nội (HARCO)
... đề kết thực hợp đồng xuất cần thiết Với lý trên, em chọn đề tài: "Chế độ kết thực hợp đồng xuất giày công ty Cao su nội (HARCO)" Chơng I Cơ sở pháp lý chế độ kết thực hợp đồng xuất ... sở pháp lý chế độ kết thực hợp đồng xuất công ty kết hợp đồng xuất 1.1 Nguyên tắc kết: Là loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng xuất phải tuân theo nguyên tắc theo quy định pháp lệnh hợp đồng ... thi hành" Chơng III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu chế độ kết thực hợp đồng xuất giày công ty Cao su Nội (HARCO) I Những thuận lợi khó khăn công tác kết thực hợp đồng xuất...
 • 56
 • 339
 • 3

Hoàn thiện chế độ pháp lý về kết thực hiện hợp đồng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

Hoàn thiện chế độ pháp lý về ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây
... A: Chế độ kết thực hợp đồng xuất nhập Phần B: Thực tiễn kết thực hợp đồng xuất công ty xuất nhập Tây Phần C: Hớng hoàn thiện việc kết thực hợp đồng xuất công ty Phần A Chế độ kết ... hàng để thực phơng án kinh doanh, thiếu công ty vay ngân hàng 2) Những vấn đề chung hợp đồng xuất Công xuất nhập Tây tham gia kết hợp đồng xuất hợp pháp, công ty hợp đồng xuất nhập Tây ... thành lập công ty kinh doanh hàng xuất Đông (tỉnh Đông) Tháng 6-1965 công ty hàng xuất Đông hợp với công ty hàng xuất Sơn Tây thành công ty hàng xuất Tây Năm 1976 Sát nhập tỉnh Hà...
 • 70
 • 197
 • 0

thực tiễn kết thực hiện hợp đồng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu hà tây

thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu hà tây
... độ kết thực hợp đồng xuất nhập Phần B: Thực tiễn kết thực hợp đồng xuất công ty xuất nhập Tây Phần C: Hướng hoàn thiện việc kết thực hợp đồng xuất công ty PHẦN A CHẾ ĐỘ KÝ KẾT VÀ THỰC ... (tỉnh Đông) Tháng 6-1965 công ty hàng xuất Đông hợp với công ty hàng xuất Sơn Tây thành công ty hàng xuất Tây Năm 1976 Sát nhập tỉnh Tây Hoà Bình thành tỉnh Sơn Bình công ty xuất nhập ... ngân hàng để thực phương án kinh doanh, thiếu công ty vay ngân hàng 2) Những vấn đề chung hợp đồng xuất Công xuất nhập Tây tham gia kết hợp đồng xuất hợp pháp, công ty hợp đồng xuất nhập Hà...
 • 73
 • 168
 • 0

phân tích đánh giá hợp đồng xuất nhập khẩu công ty cổ phần dệt may huế

phân tích và đánh giá hợp đồng xuất nhập khẩu công ty cổ phần dệt may huế
... định xuất nhập Công ty Trước thực tế chọn đề tài : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ để tìm hiểu rõ hợp đồng ngoại thương Giới thiệu công ty cổ phần Dệt may ... hợp đồng Công ty Cổ phần Dệt may Huế ………………………………………………………………………………30 Bài tiểu luận Nhóm Page Giảng viên: Trần Hà Uyên Thi PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ... cấu trúc hợp đồng ngoại thương phần mở đầu hợp đồng công ty cổ phần dệt may Huế chưa đầy đủ : - Tiêu đề: Hợp đồng chưa nêu rõ tên hợp đồng hợp đồng xuất hay nhập - Địa điểm ký kết hợp đồng chưa...
 • 32
 • 896
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuat khaunghiệp xuất nhập khẩu chú trọng triển khai thương mại điện tử để mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩugiải pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức giao dịch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần may việt thắngký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩuphân tích và đánh giá hợp đồng xuất nhập khẩu công ty cp dệt may huếcơsởlý luận vềhoạt động giao dịch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu2thực trạng vềhoạt động giao dnch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty tnhh dream vinathực trạng hoạt động giao dịch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty tnhh dream vina3một sốgiải pháp hoàn thiện hoạt động giao dnch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty tnhh dream vinamột sốgiải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giao dịch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty tnhh dream vinakiểm soát rủi ro trong đàm phán soạn thảo và thực hiện hợp đồngsự cần thiết nghiên cứu rủi ro trong kí kết và thực hiện hợp đổng xnknhững rủi ro thường gặp trong kí kết và thực hiện hợp đồng xnktăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tửký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong điềuPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập