Phân tích tình hình sản xuất và cung cấp giống tôm sú (penaeus monodon) ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long

Phân tích tình hình sản xuất cung cấp giống tôm (Penaeus monodon) các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Phân tích tình hình sản xuất và cung cấp giống tôm sú (Penaeus monodon) ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
... 2.2 Tình hình sản xuất giống tôm giới Việt Nam 10 2.2.1 Tình hình sản xuất giống tôm giới 10 2.2.2 Tình hình sản xuất giống tôm Việt Nam 11 2.2.3 Tình hình sản xuất giống ... lý cung cấp tôm giống thực nghiêm túc Vì đề tài: “ Phân tích tình hình sản xuất cung cấp giống tôm (Penaeus monodon) tỉnh Đồng sông Cửu Long cần thiết để đánh giá lực hiệu hệ thống sản xuất ... cứu Phân tích tình hình sản xuất cung cấp giống tôm (Penaeus monodon) tỉnh Đồng sông Cửu Long tiến hành từ tháng 8/2010 đến tháng 04/2011 nhằm làm rõ thực trạng sản xuất giống kinh doanh tôm...
 • 119
 • 281
 • 0

phân tích tình hình sản xuất cung cấp giống tôm (penaeus monodon) các tỉnh đồng bằng sông cửu long

phân tích tình hình sản xuất và cung cấp giống tôm sú (penaeus monodon) ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long
... 2.2 Tình hình sản xuất giống tôm giới Việt Nam 10 2.2.1 Tình hình sản xuất giống tôm giới 10 2.2.2 Tình hình sản xuất giống tôm Việt Nam 11 2.2.3 Tình hình sản xuất giống ... lý cung cấp tôm giống thực nghiêm túc Vì đề tài: “ Phân tích tình hình sản xuất cung cấp giống tôm (Penaeus monodon) tỉnh Đồng sông Cửu Long cần thiết để đánh giá lực hiệu hệ thống sản xuất ... cứu Phân tích tình hình sản xuất cung cấp giống tôm (Penaeus monodon) tỉnh Đồng sông Cửu Long tiến hành từ tháng 8/2010 đến tháng 04/2011 nhằm làm rõ thực trạng sản xuất giống kinh doanh tôm...
 • 119
 • 201
 • 0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CUNG CẤP GIỐNG TÔM (Penaeus monodon) CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... 2.2 Tình hình sản xuất giống tôm giới Việt Nam 10 2.2.1 Tình hình sản xuất giống tôm giới 10 2.2.2 Tình hình sản xuất giống tôm Việt Nam 11 2.2.3 Tình hình sản xuất giống ... lý cung cấp tôm giống thực nghiêm túc Vì đề tài: “ Phân tích tình hình sản xuất cung cấp giống tôm (Penaeus monodon) tỉnh Đồng sông Cửu Long cần thiết để đánh giá lực hiệu hệ thống sản xuất ... cứu Phân tích tình hình sản xuất cung cấp giống tôm (Penaeus monodon) tỉnh Đồng sông Cửu Long tiến hành từ tháng 8/2010 đến tháng 04/2011 nhằm làm rõ thực trạng sản xuất giống kinh doanh tôm...
 • 60
 • 7
 • 0

chọn lọc giống lúa mùa chịu mặn khu vực đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp thanh lọc trong nhà lưới dấu phân tửssr (simple sequence repeats)

chọn lọc giống lúa mùa chịu mặn ở khu vực đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp thanh lọc trong nhà lưới và dấu phân tửssr (simple sequence repeats)
... ng lúa mùa vùng ñ ng b ng sông C u Long Các gi ng lúa mùa vùng ñ ng b ng sông C u Long có chu kỳ sinh trư ng khác nhau, d a vào th i ñi m tr ngư i ta chia chúng thành nhóm lúa mùa s m, lúa mùa ... d u phân t SSR (Simple Sequence Repeats) cách h u hi u, nhanh chóng ñ phát hi n gen ch u m n lúa Chính th ñ tài “Ch n l c gi ng lúa mùa ch u m n khu v c ñ ng b ng sông C u Long b ng phương pháp ... t, ngư i ta dùng phương pháp ño quang ph phương pháp ñi n di 2.7.2.1 Phương pháp ño quang ph h p th Phương pháp ño quang ph d a kh h p th ánh sáng khác c a nitrogen base c a phân t DNA m ch kép...
 • 65
 • 152
 • 0

chọn lọc giống lúa mùa chịu mặn khu vực đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp thanh lọc trong nhà lưới dấu phân tửssr (simple sequence repeats)

chọn lọc giống lúa mùa chịu mặn ở khu vực đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp thanh lọc trong nhà lưới và dấu phân tửssr (simple sequence repeats)
... ng lúa mùa vùng ñ ng b ng sông C u Long Các gi ng lúa mùa vùng ñ ng b ng sông C u Long có chu kỳ sinh trư ng khác nhau, d a vào th i ñi m tr ngư i ta chia chúng thành nhóm lúa mùa s m, lúa mùa ... d u phân t SSR (Simple Sequence Repeats) cách h u hi u, nhanh chóng ñ phát hi n gen ch u m n lúa Chính th ñ tài “Ch n l c gi ng lúa mùa ch u m n khu v c ñ ng b ng sông C u Long b ng phương pháp ... t, ngư i ta dùng phương pháp ño quang ph phương pháp ñi n di 2.7.2.1 Phương pháp ño quang ph h p th Phương pháp ño quang ph d a kh h p th ánh sáng khác c a nitrogen base c a phân t DNA m ch kép...
 • 65
 • 108
 • 0

phân tích hiện trạng sản xuất thu nhập của nông hộ trồng lúa trên địa bàn xã lương tâm huyện long mỹ tỉnh hậu giang

phân tích hiện trạng sản xuất và thu nhập của nông hộ trồng lúa trên địa bàn xã lương tâm huyện long mỹ tỉnh hậu giang
... NGÂN MSSV:4105135 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LƯƠNG TÂM HUYỆN LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh Tế Nông Nghiệp Mã ... nghiệm sản xuất 22 3.2.2.6 Phương tiện sản xuất 23 v CHƯƠNG 4: HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT LÚA VÀ THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LƯƠNG TÂM 25 4.1 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG ... quan trọng ảnh hưởng đến mức thu nhập người nông dân nên đề tài Phân tích trạng sản xuất thu nhập nông hộ trồng lúa địa bàn Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang , thực 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN...
 • 65
 • 66
 • 0

báo cáo khoa học 'tình hình sản xuất giống tôm (penaeus monodon) tỉnh cà mau thành phố cần thơ'

báo cáo khoa học 'tình hình sản xuất giống tôm sú (penaeus monodon) ở tỉnh cà mau và thành phố cần thơ'
... 3.1 Tình hình sản xuất tôm giống tỉnh Mau thành phố Cần Thơ Nghề sản xuất tôm giống Mau hình thành từ nhiều năm Hiện nay, Mau có gần 900 trại sản xuất với 65.000 m3 bể ương huyện ... lượng trại giống toàn tỉnh (Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Mau, 2005) Sản lượng tôm bột (postlarvae – PL15) tỉnh Mau khoảng 4,1 tỉ con/năm Mau có 500 sở nhập giống di nhập từ tỉnh khác ... 80%), lại trại giống bán tỉnh tỉnh lân cận không đủ nguồn giống Tại Cần Thơ có 38,5% số trại giống có cung cấp giống cho người nuôi tôm Mau Điều cho thấy, tôm giống sản xuất Cần Thơ có đủ khả...
 • 9
 • 264
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình hoạt động tín dụng đối với hộ kinh doanh cá nhân của ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh đồng bằng sông củu long

luận văn tốt nghiệp phân tích tình hình hoạt động tín dụng đối với hộ kinh doanh và cá nhân của ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh đồng bằng sông củu long
... thể: - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng hộ kinh doanh nhân Ngân hàng TMCP BẮC Á chi nhánh ĐBSCL - Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng hộ kinh doanh nhân Ngân hàng TMCP BẮC Á chi nhánh ... hộ kinh doanh nhân Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh ĐBSCL - Chƣơng 5: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hộ kinh doanh nhân Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh ĐBSCL - Chƣơng 6: Kết luận ... hộ kinh doanh nhân 38 4.2.2.3 Phân tích dƣ nợ hộ kinh doanh nhân 45 4.2.2.4 Phân tích nợ xấu hộ kinh doanh nhân 49 4.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH...
 • 74
 • 99
 • 0

khảo sát tình hình sản xuất giống tôm (penaeus monodon) cần thơ cà mau

khảo sát tình hình sản xuất giống tôm sú (penaeus monodon) ở cần thơ và cà mau
... Khảo sát tình hình sản xuất giống tôm (Penaeus monodon) Cần Thơ Mau thực nhằm đánh giá khả sản xuất giống tôm đề số biện pháp nhằm khắc phục tình trạng khó khăn sản xuất giống tôm ... TÓM TẮT Đề tài Khảo sát tình hình sản xuất giống tôm (Penaeus monodon) Cần Thơ Mau thực từ tháng 8/2010 đến tháng 12/2010, với việc khảo sát 35 mẫu địa bàn Cần Thơ Mau Số liệu thu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN TRẦN MINH TIÊN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) CẦN THƠ VÀ CÀ MAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THỦY SẢN CÁN BỘ...
 • 74
 • 127
 • 0

phân tích hiện trạng sản xuất kinh doanh giống cá lóc an giang

phân tích hiện trạng sản xuất và kinh doanh giống cá lóc ở an giang
... THỦY SẢN TRẦN NGUYỄN NGỌC HIỆP PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG CÁ LÓC AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS TRƯƠNG HOÀNG MINH 2014 PHÂN ... đến hiệu sản xuất kinh doanh giống lóc iii Phân tích thuận lợi, khó khăn mô hình iv Đề xuất giải pháp để cải thiện hiệu sản xuất kinh doanh hộ nuôi nói riêng phát triển nghề sản xuất giống địa ... kỹ thuật sinh sản lóc giống địa phương thô sơ, lạc hậu chưa đạt hiệu kinh tế cao Để làm rõ vấn đề đó, nghiên cứu Phân tích trạng sản xuất kinh doanh giống lóc tỉnh An Giang thực I.1 Mục...
 • 15
 • 51
 • 0

Phan tich tinh hinh cho vay mua xay dung sua chua nha o ngan hang dong bang song cuu long

Phan tich tinh hinh cho vay mua xay dung sua chua nha o ngan hang dong bang song cuu long
... Điều 13: Cho vay ưu đãi, cho vay theo ủy thác 13.1 Cho vay ưu đãi theo định Chính phủ: NH PTN ĐBSCL thực cho vay ưu đãi khách hàng vay thuộc đối tượng hưởng sách tín dụng ưu đãi theo qui định ... cho vay mua, xây dựng sửa chữa nhà GVHD: TS Nguyễn Trí Tâm vay, chi phí hoạt động nó, trang trải rủi ro có lợi nhuận cho ngân hàng Cho vay hoạt động có nhiều rủi ro, đồng vốn mà ngân hàng cho ... định Chính phủ theo hướng dẫn NHNN 13.2 Cho vay theo ủy thác: NH PTN ĐBSCL thực cho vay khách hàng vay vốn theo ủy thác Chính phủ, cá nhân nước nước theo hợp đồng ủy thác cho vay ký kết với quan...
 • 59
 • 227
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN BÒ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỬ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... thực đề tài Tình hình nhiẽm sán gan số tỉnh đồng sông Cửu Long hiệu tẩy trừ II VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng thí nghiệm: gồm giống bò: địa phương, lai Sind, sữa; ... 10 Hiệu lực tẩy trừ Nitroxinil bệnh sán gan Nghiệm thức Trước tẩy Số Số trứng /g phân X  SE trứng Hiệu lực thuốc ngày sau tẩy 10 ngày sau tẩy Số trứng Số trứng /g phân X  SE Số ... kiểm tra phân ba tỉnh thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long cho thấy có 51,91% đàn bị nhiễm sán gan, tỉnh Sóc Trăng có tỷ lệ nhiễm thấp 49,45% tỉnh An Giang nhiễm cao 53,45% địa phương...
 • 10
 • 483
 • 7

phân tích tác động của rủi ro tài chính đến hiệu quả sản xuất của nông hộ khu vực đồng bằng sông cửu long

phân tích tác động của rủi ro tài chính đến hiệu quả sản xuất của nông hộ ở khu vực đồng bằng sông cửu long
... thể (1) Phân tích thực trạng rủi ro tài nông nghiệp nông hộ khu vực ĐBSCL; (2) Đánh giá tác động rủi ro tài đến hiệu sản xuất nông hộ phản ứng nông hộ rủi ro hoạt động sản xuất; (3) Đề xuất số ... 5,20 4.2 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ Bảng 4.5: TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THIẾU VỐN SẢN XUẤT ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ Loại hình sản xuất Tần số (người) Tỷ ... tiêu chung Phân tích tác động rủi ro tài việc sản xuất nông nghiệp nông hộ Đồng sông Cửu Long từ đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại rủi ro tài nâng cao hiệu sản xuất cho nông hộ khu vực ĐBSCL...
 • 78
 • 64
 • 0

hiện trạng kỹ thuật tài chính sản xuất giống cua biển (scylla paramamosain) một số tỉnh đồng bằng sông cửu long

hiện trạng kỹ thuật và tài chính sản xuất giống cua biển (scylla paramamosain) ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu long
... KHOA THỦY SẢN  HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH SẢN XUẤT GIỐNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain) MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Cán ... NHỨT Cần Thơ, 12/ 2014 HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH SẢN XUẤT GIỐNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain) MỘT SỐ TỈNH ĐỔNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Liêu Bình Nhưỡng Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Cần ... sát trại giống, đề tài hiện trạng kỹ thuật tài sản xuất giống cua biển (Scylla paramamosain) số tỉnh ĐBSCL” phân tích trạng kỹ thuật hiệu kinh tế trại sản xuất giống cua biển ĐBSCL II PHƯƠNG...
 • 13
 • 97
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập