Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase của cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

nghiên cứu ảnh hưởng của malachite green nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh men cholinesterase trên tra (pangasianodon hypophthalmus)

nghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus)
... THỦY SẢN TRẦN THỊ BÍCH NHƢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG KẾT HỢP CỦA MALACHITE GREEN VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ MEN CHOLINESTERASE CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) LUẬN VĂN TỐT ... việc Nghiên cứu ảnh hƣởng malachite green nhiệt độ lên số tiêu sinh men Cholinesterase tra (Pangasianodon hypophthalmus) cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định khả chịu nhiệt tra ... Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Ảnh hƣởng nhiệt độ lên tiêu huyết học men ChE lên tra 4.1.1 Nhiệt độ ảnh hƣởng đến hoạt động Tăng nhiệt độ: trình tăng nhiệt nhận thấy có hoạt động nhƣ bơi...
 • 76
 • 223
 • 0

ảnh hưởng của nhiệt độ lên một vài chỉ tiêu sinh tăng trưởng của rô đầu vuông

ảnh hưởng của nhiệt độ lên một vài chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá rô đầu vuông
... “Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ lên số tiêu sinh tăng trưởng đầu vuông thực 1.2 Mục tiêu đề tài Nhằm tìm nhiệt độ thích hợp cho tăng trưởng đầu vuông, góp phần làm sở ứng dụng vào thực ... nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ lên tiêu sinh tăng trưởng đầu vuông 4.5.1 Tăng trưởng trung bình đầu vuông 4.5.1.1 Tăng trưởng khối lượng Khối lượng chiều dài trung bình lúc bắt đầu ... Bảng 4.1: Ngưỡng nhiệt độ đầu vuông 10 Bảng 4.2: Ảnh hưởng nhiệt độ lên trọng lượng đầu vuông 13 Bảng 4.3: Ảnh hưởng nhiệt độ lên tốc độ tăng trưởng theo ng...
 • 36
 • 138
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức thay thế protein bột bằng protein nhân hạt cao su lên một số chỉ tiêu sinh rô phi vằn ( oreochromis niloticus)

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức thay thế protein bột cá bằng protein nhân hạt cao su lên một số chỉ tiêu sinh lý cá rô phi vằn ( oreochromis niloticus)
... khối nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hởng mức protein nhân hạt cao su thay protein bột tới số tiêu sinh phi vằn (Oreochromis niloticus) Đánh giá ảnh hởng mức protein nhân hạt cao su thay protein ... dỡng nhân hạt cao su 27 3.3 ảnh hởng mức thay protein bột bột nhân hạt cao su lên tỷ lệ sống phi vằn 31 3.4 ảnh hởng mức thay protein bột bột nhân hạt cao su lên sinh trởng ... tài Nghiên cứu ảnh hởng mức thay protein bột protein nhân hạt cao su lên số tiêu sinh phi vằn (Oreochromis niloticus) II Mục tiêu đề tài Đánh giá ảnh hởng mức thay protein bột protein...
 • 86
 • 206
 • 0

Ảnh hưởng của môi trường khai thác đá lên một số chỉ tiêu sinh tình hình sức khỏe của công nhân mỏ đá vũ kỳ, huyện yên thành, tỉnh ngệ an luận văn thạc sĩ sinh học

Ảnh hưởng của môi trường khai thác đá lên một số chỉ tiêu sinh lý và tình hình sức khỏe của công nhân mỏ đá vũ kỳ, huyện yên thành, tỉnh ngệ an luận văn thạc sĩ sinh học
... đá lên số tiêu sinh tình hình sức khỏe công nhân mỏ đá Kỳ, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vii Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Đánh giá thực tra ̣ng môi trường lao động mỏ đá Kỳ (thông ... Kỳ (thông qua số số vi khí hậu, nồng độ bu ̣i, khí thải, tiế ng ồ n) 2.2 Đánh giá ảnh hưởng môi trường lao động mỏ đá Kỳ lên số tiêu sinh tình hình sức khỏe của công nhân 2.3 Đề xuấ ... Khoa học toàn quốc Y học lao động, Sức khỏe môi trường, Sức khỏe trường học lần thứ V, Hội nghị Khoa học quốc tế Y học lao động, Sức khỏe môi trường, Sức khỏe trường học lần thứ (11/2003) Một...
 • 36
 • 202
 • 0

Ảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu sinh tình hình sức khỏe của cư dân quanh nhà máy tinh bột sắn intimex tại xã thanh ngọc, huyện thanh chương, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học

Ảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu sinh lý và tình hình sức khỏe của cư dân quanh nhà máy tinh bột sắn intimex tại xã thanh ngọc, huyện thanh chương, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học
... vùng dân không tiếp xúc với yếu tố nguy xxxii MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Ảnh hưởng môi trường lên số tiêu sinh tình hình sức khoẻ dân quanh nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Ngọc, huyện Thanh ... tật dân quanh nhà máy TBS Intimex đóng địa bàn Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu Khu vực nhà máy TBS Intimex thuộc Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh ... Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An dân sản xuất nông nghiệp Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xxxi Điều tra qua vấn trực tiếp hộ dân quanh nhà máy TBS Intimex...
 • 33
 • 271
 • 0

Ảnh hưởng của yếu tố môi trường lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa cuat tôm sũ (pennaaeus monodon) tại ao nuôi xã hưng hòa thành phố vinh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học

Ảnh hưởng của yếu tố môi trường lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa cuat tôm sũ (pennaaeus monodon) tại ao nuôi xã hưng hòa  thành phố vinh  nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học
... việc nuôi tôm đầm nước lợ nên tiến hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng yếu tố môi trường lên số tiêu sinh lý, sinh hóa tôm Sú (Penaeus monodon) ao nuôi Hưng Hòa Thành phố Vinh Nghệ An 2 ... Nghệ An 2 II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Trên sở nghiên cứu : Ảnh hưởng yếu tố môi trường lên số tiêu sinh lý, sinh hóa tôm Sú (Penaeus monodon) ao nuôi Hưng Hòa – T.P Vinh Nghệ An , nhằm góp phần ... tiêu sinh lý, sinh hóa tôm Sú (Penaeus monodon) ao nuôi Hưng Hòa – T.P Vinh Nghệ An Ao Ao Ao - Theo dõi diễn biến yếu tố môi trường - Theo dõi tốc độ tăng trưởng - Theo dõi tỷ lệ sống - Phân...
 • 80
 • 333
 • 0

ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng tỉ lệ sống bống tượng giai đoạn giống

ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỉ lệ sống cá bống tượng giai đoạn giống
... 1985) Các loài khác có l ng máu khác c ng nh l ng máu c th u ki n sinh thái khác khác n c ng t có l ng máu h n bi n, c ng t 2,7% bi n 4,1% (Bùi Lai ctv, 1985) ng th i c có ... TS NG C A CÁC M N KHÁC NHAU LÊN CH TIÊU SINH LÝ, T NG TR S NG CÁ B NG T NG VÀ T NG (Oxyeleotris marmoratus) GIAI N GI NG LU N V N T T NGHI P CAO H C CHUYÊN NGÀNH NUÔI TR NG THU S N CÁN B TS H ... b t m i, t c tiêu hoá m i c a vào ban ngày nhanh h n so v i vào ban êm Tu theo t ng lo i m i mà th i gian tiêu hoá c a s khác nhau, ch ng h n nh B ng ng gi ng tiêu hoá Mè Tr ng b...
 • 124
 • 425
 • 2

ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos (gốc lân hữu cơ) lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa tăng trưởng của rô phi (oreochromis niloticus)

ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos (gốc lân hữu cơ) lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá rô phi (oreochromis niloticus)
... CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN ĐỖ VĂN BƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HÓA VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... tiếp tục Vì đề tài: Ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos (gốc lân hữu cơ) lên số tiêu sinh lý, sinh hóa tăng trưởng phi (Oreochromis niloticus) chọn nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Nhằm ... Martinez, 2008) Ảnh hưởng thuốc trừ sâu lên đối tượng thuỷ sản nghiên cứu nhiều thời gian qua Trong đó, phi ảnh hưởng thuốc trừ sâu gốc lân hữu lên sinh lý, sinh hóa tốc độ tăng trưởng nhiều...
 • 52
 • 871
 • 0

Đề tài: " Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng tỉ lệ sống bống tượng giai đoạn giống" ppt

Đề tài:
... 1985) Các loài khác có l ng máu khác c ng nh l ng máu c th u ki n sinh thái khác khác n c ng t có l ng máu h n bi n, c ng t 2,7% bi n 4,1% (Bùi Lai ctv, 1985) ng th i c có ... TS NG C A CÁC M N KHÁC NHAU LÊN CH TIÊU SINH LÝ, T NG TR S NG CÁ B NG T NG VÀ T NG (Oxyeleotris marmoratus) GIAI N GI NG LU N V N T T NGHI P CAO H C CHUYÊN NGÀNH NUÔI TR NG THU S N CÁN B TS H ... b t m i, t c tiêu hoá m i c a vào ban ngày nhanh h n so v i vào ban êm Tu theo t ng lo i m i mà th i gian tiêu hoá c a s khác nhau, ch ng h n nh B ng ng gi ng tiêu hoá Mè Tr ng b...
 • 124
 • 167
 • 0

khảo sát sự ảnh hưởng của vừng (sesamum orientale) lên một số chỉ tiêu sinh của chuột mus musculus var. albino bằng phương pháp cho uống

khảo sát sự ảnh hưởng của vừng (sesamum orientale) lên một số chỉ tiêu sinh lý của chuột mus musculus var. albino bằng phương pháp cho uống
... dung phương pháp thí nghiệm 2.1 Nội dung thí nghiệm Để đánh giá tác dộng dinh dưỡng thức ăn bổ sung vừng tiêu sau: _ Lượng thức ăn chuột tiêu thụ _ Sự tăng trọng chuột _ Các tiêu sinh máu : số ... ngột số lượng bạch cầu lên tới 10,63(n x 103/mm3 máu) Nhưng nằm khoảng sinh bình thường chuột Từ đó, ta khẳng đònh trình sản sinh bạch cầu chuột không bò ảnh hưởng việc cho uống bổ sung nước vừng ... lượng chuột Biểu sinh qua ăn uống, chạy nhảy, tình trạng lông 2.2.6 Theo dõi số lượng hồng cầu 2.2.6.1 Lấy máu chuột pha loãng Bắt chuột vào ống nhốt chuột, treo lên giá Sát trùng đuôi chuột...
 • 51
 • 172
 • 0

ảnh hưởng của fructooligosaccharidse lên một số chỉ tiêu sinh của tra giống (pangasianodon hypophthalmus)

ảnh hưởng của fructooligosaccharidse lên một số chỉ tiêu sinh lý của cá tra giống (pangasianodon hypophthalmus)
... Từ đề tài Ảnh hưởng fructooligosaccharide thức ăn lên số tiêu sinh tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) thực 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu ảnh hưởng FOS lên tra thông qua số tiêu ... === VÕ VĂN ĐẠO ẢNH HƯỞNG CỦA FRUCTOOLIGOSACCHARIDSE LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG ... prebiotic lên động vật thuỷ sản Việc nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích miễn dịch FOS lên cần thiết để tìm hiểu ảnh hưởng chúng lên tăng trưởng khả chịu đựng stress hay lên số tiêu huyết học cá...
 • 45
 • 156
 • 0

ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu sinh của tra ( pangasianodon hypophthalmus )

ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu sinh lý của cá tra ( pangasianodon hypophthalmus )
... tích tr nitrite ao nuôi tra 1.3 N i dung ñ tài Xác ñ nh nh hư ng c a nitrite lên m t s ch tiêu sinh (tiêu hao oxy ngư ng oxy) c a tra Xác ñ nh nh hư ng c a nitrite lên m t s ch tiêu huy ... bình thư ng c a tra trình thí nghi m 4.2 nh hư ng c a nitrite lên ch tiêu sinh 4.2.1 nh hư ng c a nitrite lên tiêu hao oxy tra Tiêu hao oxy lư ng oxy c n thi t cung c p cho ñư c tính ... Siluriformes H : tra Pangasiidae Gi ng: tra d u Pangasianodon Loài: tra Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 187 8) 2.1.1 Đ c ñi m phân b tra phân b lưu v c sông Mêkong, có m t Lào,...
 • 36
 • 73
 • 0

ảnh hưởng của ph lên một số chỉ tiêu sinh tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii)

ảnh hưởng của ph lên một số chỉ tiêu sinh lý tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii)
... vấn đề nên đề tài Ảnh hưởng pH lên số tiêu sinh tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) thực 1.2 Mục tiêu Đánh giá ảnh hưởng pH lên số tiêu sinh tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) nhằm ... Nghiên cứu ảnh hưởng pH lên số tiêu sinh tôm xanh (Macrobarchium rosenbergii) thược điều kiện ph ng thí nghiệm Nghiên cứu gồm thí nghiệm: xác định tiêu hao oxy tôm xanh tiếp với giá trị pH khác ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN HUỲNH THỊ HUỆ LIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA pH LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY...
 • 47
 • 101
 • 0

ảnh hưởng của từ trường lên một số chỉ tiêu sinh ở động vật thí nghiệm

ảnh hưởng của từ trường lên một số chỉ tiêu sinh lý ở động vật thí nghiệm
... sinh hpc Tù eie cbùng cu rò ràng ve tàc dpng cùa tù tnróng bé thòng sinh vàt nhu bièu qua tri liéu tù tnróng Urong y hpc, càc nhà y -sinh, ly sinh hpc dua mot so già thièt dira vào khia canh sinh ... ly sinh hpc Hoa ky cho ring: càc he thòng sinh vàt, tò chùc song va ed thè dUdc tao thành lù rat nhièu loai ngun tò khàc ( co Fé, Zn, Mn, Ni ) Càc dien tu, ion san sinh tu trng vi mò noi sinh ... Theo tién si Tom S Tenforde thi dò ià ed sa ly sinh cùa tàc dung air dèi vói he thòng sinh vat Nò dUdc xàc dinh dua vào chùng lồi phàt sinh Mòi sinh vat déu co ca quan càm nhàn riéng n nói ed...
 • 138
 • 102
 • 0

ảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu sinh sức khỏe của dân cư làng nghề chế biến hải sản phường Quang Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

ảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu sinh lý và sức khỏe của dân cư làng nghề chế biến hải sản phường Quang Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGÔ THỊ HIỀN ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ SỨC KHOẺ CỦA DÂN CƯ LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN PHƯỜNG QUẢNG TIẾN, THỊ XÃ SẦM ... vùng dân không tiếp xúc với yếu tố nguy 40 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Ảnh hưởng môi trường lên tiêu sinh sức khỏe dân làng nghề chế biến hải sản phường Quảng Tiến, thị Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ... vệ môi trường cho công tác bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe người dân làng nghề, tiến hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng môi trường lên số tiêu sinh sức khỏe dân làng nghề chế biến hải sản phường...
 • 100
 • 54
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập