Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đối với hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại TP hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa chua ăn probi vinamilk của người tiêu dùng tại tp hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa chua ăn probi vinamilk của người tiêu dùng tại tp hồ chí minh
... định chọn mua Sữa chua Ăn Probi Vinamilk người tiêu dùng Chính sách giá có ảnh hưởng đến định chọn mua Sữa chua Ăn Probi Vinamilk người tiêu dùng Phân phối có ảnh hưởng đến định chọn mua Sữa chua ... chua Ăn Probi Vinamilk người tiêu dùng Khuyến có ảnh hưởng đến định chọn mua Sữa chua Ăn Probi Vinamilk người tiêu dùng Quảng cáo có ảnh hưởng đến định chọn mua Sữa chua Ăn Probi Vinamilk người tiêu ... trị Vinamilk nhận biết yếu tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định chọn mua Sữa chua Ăn Probi Vinamilk người tiêu dùng kiến nghị để gia tăng định chọn mua Sữa chua Ăn Probi Vinamilk dựa yếu...
 • 121
 • 276
 • 3

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) của khách hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) của khách hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
... d ch v n ph m c a h c n thi c c nh tranh ng th c hi m hi n t i vi c ut d ch v th c n (internet banking) c TP. HCM c bi t quan tr d ch v n i v i s d ng iv n khai c n hy v n khai d ch v c n nh nv ... - : Th o lu n k t qu u u li u c n c a u m ts 2.1 (internet banking) 2.1.1 D ch v n t (Electronic Banking vi t t gi a m t s ho ng d ch v n t vi -Banking) k th p n th ng v th - t h th ng ph n m ... m t s v ng d ch v cs quan tr ng v ng m ng d ch v i thay th M d c i m i nh t l ch v n c n (internet banking) D ch v n tr c n cs d vi c cung c c d ch v c a m t Wide Web (WWW) D ch v n t c n cung...
 • 80
 • 71
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn sản phẩm dinh dưỡng humana expert của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn sản phẩm dinh dưỡng humana expert của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh
... m dinh d ng Humana Expert c aăng 38ă   i tiêu dùng. ă Gi thuy t H8ă:ăCóăs ăkhácăbi tăv các y uăt ătácăđ ngăđ năquy tăđ nhăch nă s năph m dinh d ng Humana Expert c aăng i tiêu dùng TP.HCMătheo các đ ... năăs năph m dinh d 1.5.2 - i tiêu dùng TP.HCM.ă it ng nghiên c u iăt ng nghiên c uălƠ nghiên c u các y uăt ă nhăh s năph m dinh d - ng Humana Expert c aăng iăt ng Humana Expert c aăng ngăđ năquy ... m dinh d ng Humana Expert c aăng Gia thuyêt H5:ăTácăđ ngăc a các đ iăt chi uăđ năquy tăđ nhăch năăs năph m dinh d i tiêu dùng. ă ngăgơyă nhăh ngăcóătácăđ ngăcùngă ng Humana Expert c aăng i tiêu dùng. ă...
 • 134
 • 51
 • 0

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA TÂM LÝ HỌC VŨ THỊ NHƯ QUỲNH NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CỦA ... …………………………………………… 55 2 Nghiên cứu thực trạng thái độ học tập môn tâm học đại cương sinh viên trường Đại học phạm Nội ……… 56 2 Xác định mẫu nghiên cứu ………………………………… 56 2 Các phương pháp nghiên cứu cụ ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ …………………… 62 Kết nghiên cứu thực trạng thái độ học môn tâm học đại cương sinh viên ĐHSP HN……………………………… 62 1 Thực trạng thái độ học tập môn tâm học đại cương ……...
 • 6
 • 1,941
 • 13

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin đối với các thành viên gia đình trực tiếp

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin đối với các thành viên gia đình trực tiếp
... hoá hình Lòng tin với cha/mẹ Yếu tố đặc điểm cá nhân Yếu tố gia đình Yếu tố cộng đồng xã hội Lòng tin cá nhân với thành viên gia đình trực tiếp Lòng tin với Lòng tin với vợ/chồng Lòng tin với anh/ ... số lòng tin thành viên gia đình trực tiếp yếu tố ảnh hưởng đến 5.1 Chỉ số lòng tin với thành viêngia đình trực tiếp Kết qua nghiên cứu cho thấy, số lòng tin cá nhân với nhóm thành viên gia đình ... đến lòng tin với thành viên gia đình trực tiếp (p>0,1) Phải chăng, lòng tin cá nhân với thành viên gia đình trực tiếp yếu tố cấu trúc lòng tin xã hội, mối liên hệ chưa tích lũy đủ ảnh hưởng để...
 • 15
 • 83
 • 0

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội
... giáo viên giảng dạy môn tâm học đại cương trường Đại học phạm Nội *Đối tượng: Thái độ sinh viên môn Tâm học đại cương Giả thuyết khoa học: Sinh viên trường Đại học phạm Nội thái ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA TÂM LÝ HỌC VŨ THỊ NHƯ QUỲNH NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CỦA ... độ nói chung - Đặc điểm tâm sinh viên môi trường hoạt động sinh viên Nghiên cứu thực tiễn: - Nghiên cứu thực trạng thái độ sinh viên môn Tâm học đại cương, nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến...
 • 133
 • 1,202
 • 2

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG VIÊN ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TPHCM.PDF

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG VIÊN ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TPHCM.PDF
... t i v i nhân viên i Thành ph H Chí Minh - ng kh o sát: Nhân viên làm vi c gi hành doanh nghi p, công ty ho c t ch c, bao g m nhân viên c m ch doanh nghi n nhân viên c p cao, c g i nhân viên kh ... t viên nhân viên kh c uv v ng viên nhân viên t i TPHCM, i TPHCM r ng viên t i m t ng tài nghiên nghiên 28 c u t i DNVVN thu h p nghiên c u nhân viên kh tài này, tác gi ti nh y u t ng viên nhân ... ng viên nhân viên DNVVN t i TPHCM - Ki nh m ng c a y u t ng viên nhân viên DNVVN t i TPHCM - Hàm ý gi i pháp iv i ng viên nhân viên DNVVN t i TPHCM 1.3 kh ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: Các...
 • 102
 • 61
 • 0

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP)

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP)
... hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 2.1.3 Cấu trúc hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 2.1.4 Đặc điểm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 11 2.1.5 Lợi ích hệ thống ... 11 2.1.5 Lợi ích hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 11 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 13 2.2.1 Nghiên ... ảnh hưởng đến triển khai thành công ERP Trung Quốc 17 Hình 2.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thành công ERP Phần Lan 19 Hình 2.3: Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai ERP thành công Bradley...
 • 112
 • 311
 • 4

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dừa của nông hộ ở huyện thạnh phú, tỉnh bến tre

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dừa của nông hộ ở huyện thạnh phú, tỉnh bến tre
... MSSV: 4105143 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CHUYỂN ĐỔI TỪ TRỒNG LÚA SANG TRỒNG DỪA CỦA NÔNG HỘ HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã ... Những thuận lợi khó khăn việc sản xuất dừa 51 4.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CHUYỂN ĐỔI TỪ TRỒNG LÚA SANG TRỒNG DỪA CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH PHÚ 53 4.2.1 ... 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dừa nông hộ huyện Thạnh Phú – Bến Tre, sở đề giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch nhân rộng...
 • 90
 • 47
 • 0

Tiểu luận môn kinh tế lượng vấn đề về Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí học tiếng Anh

Tiểu luận môn kinh tế lượng vấn đề về Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí học tiếng Anh
... LÝ LUẬN VÀ LẬP MÔ HÌNH  Đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu sinh viên cho việc học anh văn” nghiên cứu dựa lí thuyết hành vi tiêu dùng Philip Kotker Lí thuyết nêu lên phân tích yếu tố ảnh ... gian tự học tiếng anh nhiều chi tiêu cho việc học anh văn Lí đối tượng tự học tiếng anh nhiều thường qua giai đoạn chi tiêu nhiều cho việc học anh văn trước kiến thức vững Hiện họ thường tự học thông ... yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chi tiêu người tiêu dùng Theo đó, có nhiều yếu tố chi phối đến hành vi chi tiêu người tiêu dùng, lại, chúng phân vào nhóm chủ yếu: nhóm kích tố bên nhóm yếu tố thuộc...
 • 10
 • 927
 • 2

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUÊ NHÀ CỦA NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUÊ NHÀ CỦA NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI TP HỒ CHÍ MINH
... tránh kh i Nhà tr n, ng, gây t b ph ng u, 2012) M Theo i ng 2.7 26,3 u 22,9 c 18 B ng 2.7 Tình tr ng thu nhà chi phí thu nhà c a h , ng T l chi thu nhà T l h Chi phí thu nhà thu nhà (%) 12 ... 40,82% thu nhà m c phí t 750.000 – ng/ tháng/ i 20,41% thu nhà m c phí t 1.050.000 – ng/ tháng/ i so v i 36,95% thu nhà m c phí t 750.000 – ng/ tháng/ i 9,68% thu nhà m c phí t ... y u n chi phí ng th y u ng xem xét chi phí thu nhà c a Thái Lan, mô hình nghiên c Hình 3.2 :Các y u t nh h nh sau: n chi phí thu nhà bình quân hàng tháng Tài Chi phí thu nhà D a vào lý thuy...
 • 83
 • 78
 • 1

Luận văn thạc sĩ 2015 các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí khám bệnh của cá nhân vùng đồng bằng sông cửu long

Luận văn thạc sĩ 2015 các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí khám bệnh của cá nhân vùng đồng bằng sông cửu long
... t nhân vùng ng n chi phí khám ch a b nh c a ng B ng Sông C u Long, nghiên c u nh m gi i quy t nh ng m c tiêu sau: - Các y u t n chi phí khám ch a b nh c a nhân vùng ng B ng Sông C u Long ... gi m chi phí khám ch a b nh c a nhân t i vùng - ng B ng Sông C u Long xu t gi i pháp gi m gánh n ng chi phí khám ch a b nh c a nhân vùng ng B ng Sông C u Long 1.2.2 Câu - Chi tiêu khám ... 39 39 40 Chi phí K 41 42 Chi phí KCB bình quân theo BHYT 43 Chi phí KCB bình quân theo 44 Chi phí KCB bình quân theo 45 Chi phí KCB bình quân theo 45 Chi phí KCB bình quân theo - 46 Chi phí KCB...
 • 90
 • 54
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thực hiện các dự án khu dân cư vượt lũ trong giai đoạn lập dự án tại tỉnh an giang

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thực hiện các dự án khu dân cư vượt lũ trong giai đoạn lập dự án tại tỉnh an giang
... THIÊN DUY NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ VƯỢT LŨ TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN TẠI TỈNH AN GIANG Chuyên ngành: Mã số chuyên ngành: Xây dựng Công trình dân dụng ... nhân ảnh hưởng đến chi phí xây dựng khu dân vượt từ xây dựng công thức ước lượng chi phí thực dự án mục tiêu hướng đến nghiên cứu 1.2.2 Các câu hỏi nghiên cứu: - Các nguyên nhân ảnh hưởng đến ... định 14 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng khu dân vượ t giai đoạn lập dự án, yếu tố tác động từ lớn đến lớn, yếu tố tác động từ trung bình đến lớn, yếu tố tác động từ thấp đến trung...
 • 60
 • 81
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số PE.pdf

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số PE.pdf
... ch n c th : 17 3.3.2.1 Các y u t i di n r i ro: 18 3.3.2.2 Các y u t i di n t c 3.3.2.3 Các y u t i di n kh sinh l i: 18 3.3.2.4 Các y u t phân lo i: 18 ... chéo nhi u trư ng h p: • Các ơn v chéo có i u ki n c thù gi ng • Các ơn v chéo có i u ki n c thù khác • Các ơn v chéo có s khác bi t v tác ng biên c a nhân t nh hư ng • Các ơn v chéo v a khác bi ... u Panel data: Có lo i t ch c d li u panel data: • Unstacked: Các ơn v chéo c s p x p theo th i gian m t cách riêng bi t • Stacked: Các ơn v chéo c s p x p theo th i gian ơn v chéo c nhóm l i v...
 • 25
 • 587
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập