Đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ cá bống phân bố ở tỉnh trà vinh

đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ bống phân bố tỉnh trà vinh

đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ cá bống phân bố ở tỉnh trà vinh
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGÔ TRÚC BÌNH ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ CÁ BỐNG PHÂN BỐ TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ CÁN BỘ HƯỚNG ... phần loài bống phân bố tỉnh Trà Vinh ……………… 24 4.2 Một số tiêu sinh học …………………………………………… 31 4.2.1 Mối tương quan chiều dài trọng lượng……………… 31 4.2.2 Đặc điểm sinh học số loài bống Trà Vinh ……………34 ... thành phần loài thuộc họ bống phân bố Trà Vinh 24 Hình 4.2 Tỷ lệ (%) loài thuộc họ Eleotridae phân bố Trà Vinh 25 Hình 4.3 Tỷ lệ (%) loài thuộc họ Gobiidae phân bố tỉnh Trà Vinh 27 Hình...
 • 138
 • 383
 • 0

LUẬN VĂN: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ BỐNG PHÂN BỐ TỈNH TRÀ VINH ppt

LUẬN VĂN: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ CÁ BỐNG PHÂN BỐ Ở TỈNH TRÀ VINH ppt
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGÔ TRÚC BÌNH ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ CÁ BỐNG PHÂN BỐ TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ CÁN BỘ HƯỚNG ... thành phần loài thuộc họ bống phân bố Trà Vinh 24 Hình 4.2 Tỷ lệ (%) loài thuộc họ Eleotridae phân bố Trà Vinh 25 Hình 4.3 Tỷ lệ (%) loài thuộc họ Gobiidae phân bố tỉnh Trà Vinh 27 Hình ... 4.2 Một số tiêu sinh học số bống phân bố Trà Vinh 4.2.1 Mối tương quan chiều dài trọng lượng loài bống phân bố Trà Vinh Nguyên lý chung tất loài tăng trưởng chiều dài điều ảnh hưởng...
 • 138
 • 379
 • 1

đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ bống phân bố tỉnh tiền giang

đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ cá bống phân bố ở tỉnh tiền giang
... iii S c sinh s n t i c a B ng trân 3.083 – 8.138 tr ng /cá Cá B ng d a có s c sinh s n t i 11.766 – 7.320 S c sinh s n t i c a B ng x 1.825 – 23.567 Còn B ng trimma sp có s c sinh s n ... thái, nh danh loài B ng • Xác nh m i t ng quan gi a chi u dài tr ng l ng c a loài b ng thu c Kh o sát m c thành th c sinh d c, m c tích l y ng l ng s c sinh s n c a loài b ng thu c 1.4 ... Oxyleotris Bleeker Loài: Oxyeleotris marmoratus – B ng t ng Phân b s ng Nam n c ng t, phân b Malaixia, Lào, Campuchia BSCL Vi t Giá tr kinh t có kích th c to nh t so v i loài B ng khác...
 • 140
 • 66
 • 0

đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ đù (sciaenidae) phân bố vùng ven biển sóc trăng – bạc liêu

đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ cá đù (sciaenidae) phân bố vùng ven biển sóc trăng – bạc liêu
... sát vùng biển ven bờ Sóc Trăng Bạc Liêu từ tháng 10/2009 05/2010 Nghiên cứu nhằm xác định thành phần loài đặc điểm sinh học số loài Đù (Sciaenidae) phân bố vùng ven biển Sóc Trăng Bạc Liêu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN Bộ môn Quản lý kinh tế nghề QUÁCH THỊ PHÓ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ CÁ ĐÙ (SCIAENIDAE) PHÂN BỐ VÙNG VEN BIỂN SÓC TRĂNG BẠC LIÊU LUẬN ... phần loài thuộc họ Đù (Sciaenidae) phân bố vùng ven biển Sóc Trăng Bạc Liêu Trong thời gian nghiên cứu xác định loài thuộc giống thuộc họ Sciaenidae, Perciformes vùng ven biển Sóc Trăng...
 • 68
 • 323
 • 0

Một số đặc điểm sinh học của một số loài trong họ hoa môi [lamiaceae] thànhphố vinh và vùng lân cận

Một số đặc điểm sinh học của một số loài trong họ hoa môi [lamiaceae] ở thànhphố vinh và vùng lân cận
... định chọn đề tài: Một số đặc điểm sinh học số loài họ Hoa môi (Lamiaceae) Thành phố Vinh vùng phụ cận Trong đó, phạm vi giới hạn nghiên cứu họ Hoa môi (Lamiaceae) nhằm góp phần vào công tác điều ... vào chẳng hạn nh chi Thymus 1.2 tình hình nghiên cứu họ Hoa môi Hệ thống họ Hoa môi khác Chẳng hạn số tác giả đa thành phần họ họ Hoa môi giống cấu tạo nhị họ Hoa môi Đồng ý với hệ thống họ Hoa ... Mỹ Thân họ Hoa môi có cạnh Phần lớn họ Hoa môi cỏ hay nửa bụi Họ Hoa môi gỗ có vùng nhiệt đới, nhng khác với họ gỗ gần gủi tức họ Cỏ roi ngựa Họ Hoa môi thờng đạt đến độ cao không 5m vùng nhiệt...
 • 48
 • 1,185
 • 3

đặc điểm sinh học của một số loài bống phân bố tỉnh bến tre

đặc điểm sinh học của một số loài cá bống phân bố ở tỉnh bến tre
... mè vinh, mè dãnh, rô bi n, trê vàng (4) Nhóm s ng ñ ng ru ng, mà loài ñ i di n lóc, rô, trê, s c Cách chia dân gian thư ng phân ñ nh ñ ng thành hai lo i ñen ... n Tre ñã phát hi n ñư c 120 loài thu c 43 h , n m 15 b B vư c chi m ưu th c v h (21 h ) l n v loài (54 loài) , b trích chi m h g m 15 loài, b bơn có loài Căn c vào ñi u ki n sinh ... n sinh thái, có th phân thành nhóm sau ñây: (1) Nhóm nư c l g m loài thư ng xuyên s ng môi trư ng l , m n thư ng nh ng loài có kích thư c nh kèo, b ng cát Các lo i ñáy vùng c a sông...
 • 109
 • 897
 • 1

thành phần loàiđặc điểm sinh học của một số loài tầng đáy phân bố ven biển tiền giang

thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số loài cá tầng đáy phân bố ven biển tiền giang
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ NGHỀ CÁ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ TẦNG ĐÁY PHÂN BỐ VEN BIỂN ... lục Hình số loài tầng đáy ven biển Tiền Giang 42 Phụ Lục Tỉ lệ GĐTT số loài .46 Phụ lục Các tiêu hình thái số loài tầng đáy 47 Phụ lục thành phần loài tầng đáy ... 2.4 Sinh học số loài tầng đáy phân bố ven biển 10 2.4.1 Khái niệm vùng biển ven bờ: .10 2.4.2 Khái niệm tầng đáy 11 2.4.3 Đặc điểm số loài đáy gần bờ: 11 PHẦN...
 • 79
 • 374
 • 0

đặc điểm sinh học của một số loài bống phân bố tỉnh sóc trăng

đặc điểm sinh học của một số loài cá bống phân bố ở tỉnh sóc trăng
... ng 4.11: Phương trình tương quan gi a loài b ng STT Tên loài b ng tr ng b ng trân b ng d a b ng cát b ng b ng kèo b ng kèo v y to b ng tre Phương trình (TL &W) W = 0,0097 ... hi n loài B ng phân b t nh Sóc Trăng: b ng tr ng (Eleotris melanosoma) , b ng trân (Butis butis) , b ng tư ng (Oxyeleotris marmorata) , b ng d a (Oxyeleotris urophthalmus) , b ... y s n Vi t Nam nói chung Sóc Trăng nói riêng b ng n m hi n tr ng ñó, ñây m t nh ng lý ñ th c hi n ñ tài “ð c ñi m sinh h c c a m t s loài B ng phân b t nh Sóc Trăng 1.2 M c tiêu c a ñ...
 • 97
 • 911
 • 1

LUẬN VĂN: THÀNH PHẦN LOÀIĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI TẦNG ĐÁY PHÂN BỐ VEN BIỂN TIỀN GIANG pptx

LUẬN VĂN: THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ TẦNG ĐÁY PHÂN BỐ VEN BIỂN TIỀN GIANG pptx
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ NGHỀ CÁ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ TẦNG ĐÁY PHÂN BỐ VEN BIỂN ... lục Hình số loài tầng đáy ven biển Tiền Giang 42 Phụ Lục Tỉ lệ GĐTT số loài .46 Phụ lục Các tiêu hình thái số loài tầng đáy 47 Phụ lục thành phần loài tầng đáy ... 2.4 Sinh học số loài tầng đáy phân bố ven biển 10 2.4.1 Khái niệm vùng biển ven bờ: .10 2.4.2 Khái niệm tầng đáy 11 2.4.3 Đặc điểm số loài đáy gần bờ: 11 PHẦN...
 • 79
 • 390
 • 1

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI BIỂN

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ BIỂN
... nhiệt độ 28 – 30 oC, trứng nở bột sau 17 – 18h kể từ đẻ Sức sinh sản tùy thuộc vào cỡ tuổi Sức sinh sản từ 0,4 – 0,7 triệu trứng/kg ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ CHẼM MÕM NHỌN (Psammoperca ... 7,9% Sức sinh sản loài E tauvina, E malabaricus từ 500.000 – 1.000.000 trứng/ kg Loài E akaara có sức sinh sản 150.000 – 300.000 trứng/ kg cái, biệt 500.000 trứng/ kg Loài E coioides ... sống tốt, ảnh hưởng đến sinh trưởng, không nên trì điều kiện lâu Đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng Dinh dưỡng: chẽm loài dữ, ăn mồi sống có khả ăn thịt đồng loại, đặc biệt giai đoạn từ...
 • 44
 • 376
 • 0

thành phần loàiđặc điểm sinh học của một số loài bống có giá trị kinh tế phân bố tỉnh hậu giang

thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số loài cá bống có giá trị kinh tế phân bố ở tỉnh hậu giang
... loài ñ c ñi m sinh h c c a m t s loài B ng giá tr kinh t phân b t nh H u Giang ñã ñư c ti n hành K t qu nghiên c u ñã phát hi n loài b ng phân b t nh H u Giang: b ng cát (Glossgobius ... ñén tu i thành th c, n sinh d c c a nói chung s bi n ñ i tính ch t chu kỳ ða s loài m i năm n sinh d c ch thành th c m t l n M t s loài mùa sinh s n hàng năm n sinh d c th thành th ... ñ nh thành ph n loài ñ nh danh loài B ng phân b H u Giang Xác ñ nh m i tương quan chi u dài tr ng lư ng c a chúng t nh Xác ñ nh h s thành th c s c sinh s n c a loài b ng giá tr kinh...
 • 92
 • 163
 • 0

thành phần loàiđặc điểm sinh học của một số loài tầng mặt phân bố ven biển tỉnh bến tre

thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số loài cá tầng mặt phân bố ở ven biển tỉnh bến tre
... SÁCH CÁC LOÀI CÁ T NG M T VEN BI N B N TRE6 9 PH L C H S THÀNH TH C C A CÁC LOÀI CÁ T NG M T VEN BI N 71 PH L C GIAI ðO N THÀNH TH C C A CÁC LOÀI CÁ T NG M T VEN BI N T NH B N TRE ... 2008, 80 trang) C ng n i nh ñáy C ng n i nh n i ð i Dương n i nh ñáy n i ð i Dương Toàn b C ng n i nh ðáy C ng n i nh ñáy n i nh ñáy Loài (Ngu n: www.fistenet.gov.vn) ... ñ c ñ c b c H nâu nâu H sơn sơn bi n ñ u tr n H t t tê giác H móm móm gai ng n B ñ i H ñ i ñ i m c Loài 1: Coilia macrognathos (Bleeker, 1852) – mào...
 • 103
 • 208
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm sinh học của một số loài cá bống phân bố ở tỉnh bến trenhung dac diem sinh hoc cua mot so loai ca nuoi o dam ao hođặc điểm sinh học của một số loài cá nổi di cư thuộc giống cá nục cá bạc má và cá ngừ ở vùng biển việt nambài i đặc điểm sinh học của một số loài cá nuôi phổ biếnđặc điểm sinh học của một số đối tượng nuôi tại việt namđặc điểm sinh học của một số giun sán phổ biến gây hại ở ngựađặc điểm sinh thái của một số loài cá được chọn trong nghiên cứuphân lập nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật có khả nảng tạo màng sinh vật biofilm phân lập ở việt namnghien cuu hoa hoc theo dinh huong hoat tinh sinh hoc cua mot so loai san ho memnghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405đặc điểm sinh học của nấm sònghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài alpinia zingiberaceae việt namđặc điểm hình thái của một số loài cá thuộc họ cá lóc phân bố ở đồng bằng sông cửu longdemonstrative pronounshe 5 most dangerous jobs pptBài 15 tính chất vật lí của kim loạiMột số hoạt động ở trường (tiếp theo) TNXH lớp 3 số 10hidden question basic 1Một số hoạt động ở trường (tiếp theo) TNXH lớp 3 số 13louis braille pptMột số hoạt động ở trường (tiếp theo) TNXH lớp 3 số 14Bài 8 quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời 3passive animated pictureBài 8 một số bazơ quan trọngBài 8 quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời 2Đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn duyên hải miền trungKhông chơi các trò chơi nguy hiểm TNXH lớp 3 số 2peter paul mary lemon treephonics b and pKhông chơi các trò chơi nguy hiểm TNXH lớp 3 số 6Bài 5 thực hành ôn một số mũi khâu cơ bảnBài 6 cảnh ngày xuânBài 6 chị em thúy kiều
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập