Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 10, thành phố hồ chí minh

NHẬN DIỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2007 - 2011

NHẬN DIỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2007 - 2011
... tiêu: (1) Xem xét hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 2011 (2) Nhận diện yếu tố tác động lên hiệu hoạt động doanh nghiệp nói (3) ... sau: (1) Hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 2011 đánh nào? (2) Những yếu tố tác động lên hiệu hoạt động doanh nghiệp nói trên? II.2 ... tác động nhân tố II.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hiệu hoạt động doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh giai...
 • 19
 • 311
 • 3

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP (TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 1 TP.HỒ CHÍ MINH)

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP (TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 1 TP.HỒ CHÍ MINH)
... tuân th 1. 3 Các nhân t 12 12 1. 3 .1 Nhân t Kinh t 13 1. 3.2 Nhân t 1. 3.3 Nhân t hính sách thu 15 20 1. 3.4 Nhân t Ngành kinh doanh 21 iv 1. 3.5 Nhân t ... qu 2 011 có ngu k S N t t àn th B àn thành d D Th (1) 2007 (2) 1. 202 (3) 1. 520 thu t 1. 003 (3) / (2) 12 6 2008 2009 1. 763 2.222 2 .13 8 2.276 1. 582 1. 866 12 1 10 2 2 010 2. 610 2.758 2.234 10 6 2 011 2.944 ... C Công Ty TNHH Doanh Nghi 2 010 Không n Ch n 2 011 2 011 Không n Ch n %) Không n 1, 78 1, 19 7 ,18 4,56 6, 21 1,83 5,53 0,79 3,69 4,09 4,09 1, 67 2,57 0, 71 1,92 2,68 2, 61 0,79 Khác 7, 81 1,83 0,43 3,64...
 • 131
 • 494
 • 9

đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng về sản phẩm highlands coffee trên địa bàn thành phố hồ chí minh

đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng về sản phẩm highlands coffee trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - ĐỖ ĐỨC DŨNG ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM HIGHLANDS COFFEE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... triển Highlands coffee địa bàn Tp.HCM năm qua nào? 2) Những nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sử dụng sản phẩm Highlands coffee TP.HCM? 3) Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hài lòng khách hàng ... THANH TOÀN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, luận văn Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sản phẩm Highlands Coffee địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nghiên...
 • 121
 • 723
 • 14

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà tại chi cục thuế phú nhuận

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà tại chi cục thuế phú nhuận
... B: Các câu hỏi khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thu thu nhập nhân hộ kinh doanh cho thu nhà kê khai Chi cục Thu Quận Phú Nhuận mức độ tuân thủ thu thu nhập nhân hộ kinh doanh ... trạng tuân thủ thu Thu nhập nhân hộ kinh doanh cho thu nhà chi cục thu Phú Nhuận -6- Chương 4: Mô hình nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thu TNCN Chi cục Thu Quận Phú Nhuận ... hộ kinh doanh cho thu nhà nên em chọn đề tài : Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thu Thu nhập nhân hộ kinh doanh cho thu nhà chi cục thu Phú Nhuận để làm khóa luận tốt nghiệp đại...
 • 89
 • 351
 • 11

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà tại chi cục thuế quận phú nhuận, TP HCM

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà tại chi cục thuế quận phú nhuận, TP HCM
... đ i v i h kinh doanh cho thu nhà Qua th c t p t i i thu Thu nh p nhân, v i mong mu n tìm hi u k h n v nhân t nh h ng tính tuân thu Thu nh p nhân đ i v i h kinh doanh cho thu nhà nên em ... B: Các câu h i kh o sát nhân t nh h ng kh o sát ng đ n tính tuân th thu thu nh p nhân đ i v i h kinh doanh cho thu nhà kê khai t i Chi c c Thu Qu n Phú Nhu n m c đ tuân th thu thu nh p nhân ... nhân đ i v i h kinh doanh cho thu nhà Thang đo th c cho nghiên c u v nhân t nh h ng đ n tính tuân th thu thu nh p nhân đ i v i h kinh doanh cho thu nhà t i Chi c c Thu Qu n Phú Nhu n đ xây d...
 • 90
 • 112
 • 1

các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại tp hồ chí minh

các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại tp hồ chí minh
... khai thuế Nghiên cứu đề tài nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đề tài rộng, liên quan nhiều yếu tố, nhiên với mục tiêu xác định yếu tố ảnh hƣởng đến tuân ... tuân thủ thuế doanh nghiệp mảng chính, bao gồm: Tuân thủ đăng ký thuế, Tuân thủ nộp tờ khai thuế, Tuân thủ kê khai thuế, Tuân thủ nộp thuế; Tuân thủ kiểm tra – tra Trong hành vi kê khai nộp thuế ... động đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp Cục Thuế Tp. HCM, cụ thể: Một là, Xác định yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp Tp. HCM; Hai là, Đánh giá mức độ tác động yếu tố đến...
 • 99
 • 193
 • 2

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại TP hồ chí minh luận văn thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại TP hồ chí minh luận văn thạc sĩ
... d ng m tuân t hóa thu hành vi tuân T p c th kinh c n thông tin; chi phí theo khách t tuân không tuân inh c n hành vi cách y hành vi tuân thu nguy n tác (chi phí t quy trình tuân t c m tuân th ... 35 Tóm t 43 C TR NG TUÂN TH THU C A DOANH NGHI P VÀ K T QU NGHIÊN C U 44 4.1 Th c tr ng tuân th thu c a doanh nghi p t i TP H Chí Minh 44 4.2 K t qu t th c tr ng qu ... khai thu c a Nghiên c tài nghiên c u ut c a doanh nghi p t i TP H Chí Minh y u t , nhiên v i m n s tuân th thu m tài r ng, liên quan nhi u nh y u t ng n s tuân th thu xét khía c nh kê khai n p thu...
 • 99
 • 189
 • 0

LUẬN VĂN: Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp ppt

LUẬN VĂN: Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp ppt
... Chương I: Xuất Vai trò nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất doanh nghiệp I Xuất vai trò hoạt động xuất doanh nghiệp Nguồn gốc - khái niệm hoạt động xuất Xuất trao đổi dịch vụ, ... dẫn đến hoạt động xuất Vai trò hoạt động xuất hoạt động kinh doanh Cùng với hoạt động buôn bán nước, hoạt động xuất đóng vai trò không nhỏ việc tồn phát triển doanh nghiệp Xuất hoạt động kinh doanh ... Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất doanh nghiệp Các nhân tố khách quan Mỗi doanh nghiệp, công ty hoạt động môi trường kinh doanh định Môi trường kinh doanh tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động...
 • 87
 • 499
 • 1

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh lai châu

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh lai châu
... III PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CÁC YẾU TỐ ĐỊNH LƯỢNG Ở điểm qua yếu tố định lượng tỉ số thường hay áp dụng phân tích tài doanh nghiệp Các phân ... tập tốt nghiệp CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH TOÁN NGHĨA VỤ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP ... tập tốt nghiệp dụng mô hình vào thực tế với doanh nghiệp vừa vả nhỏ thuộc Lai châu II MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO CÁC TỔ CHỨC- DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Doanh nghiệp vừa...
 • 56
 • 1,973
 • 4

các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua theo nhóm lặp lại qua mạng, nghiên cứu thị trường thành phố hồ chí minh

các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua theo nhóm lặp lại qua mạng, nghiên cứu thị trường thành phố hồ chí minh
... cách d dàng 4 Hình 1.4 c mua hàng qua m ng l y? Các nhân t n hành vi s d ng nhóm mua l p l i qua m ng? Các rào c n c a hình th c nhóm mua gì? M c tiêu c tài nghiên c u nhân t n hành vi mua theo ... hình nghiên c u y u t ng hành vi s d ng nhóm mua l p l i qua m ng 20 Mô hình 3.1: Quy trình nghiên c u y u t ng hành vi mua theo nhóm qua m ng l p l i 24 u ch nh y u t ng hành ... Vi n th u tiên Vi m hi n t c phát tri c thành l i t b c, Hình 1.3: Website 123.vn Nhóm mua qua m ng: c mua hàng qua m ng bùng n có th tính t th m t ch c kinh doanh theo mô hình mua s m theo nhóm...
 • 85
 • 137
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH TIỀN GIANG

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH TIỀN GIANG
... điều mà doanh nghiệp cho quan trọng việc ảnh hưởng đến định đầu doanh nghiệp 2.4.2 Các nhân tố nội sinh tác động đến đầu doanh nghiệp Vốn thông tin định đầu doanh nghiệp: Vốn yếu tố quan ... hưởng đến định đầu doanh nghiệp địa bàn Tỉnh Xuất phát từ yêu cầu nên việc nghiên cứu: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định đầu doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang thực tế nh m trước hết giúp doanh ... tăng doanh thu định đầu doanh nghiệp, doanh thu tăng xác suất để doanh nghiệp định đầu thấp không đầu ngược lại doanh thu giảm lại kích thích doanh nghiệp đầu tư, xác suất định đầu tư...
 • 18
 • 329
 • 3

bai 38 cac nhan to anh huong den su ST va PT cua TV

bai 38 cac nhan to anh huong den su ST va PT cua TV
... Testosteron tinh hoàn Oestrogen buồng trứng Vai trò với sinh trưởng & phát triển Kích thích ST & PT mạnh giai đoạn dậy nam Tăng mạnh tổng hợp protenin, phát triển mạnh bắp Kích thích ST & PT ... tăng kích thước tế bào & kích thích phát triển xương là: A Testosteron B Hoocmon sinh trưởng C Juvernin & Ecdison D Oestrogen & Testosteron CỦNG CỐ BÀI MỚI Ở giai đoạn trẻ em, tuyến yên sản xuất ... cao 2,57m, Leonid Stadnik người Ukraine người đàn ông cao TG Stadnik, 37 tuổi, cựu bác sĩ thú y Lúc nhỏ, Stadnik phát triển bình thường bao đứa trẻ khác Tuy nhiên, chiều cao Stadnik bắt đầu "phát...
 • 31
 • 497
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuếcác nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệpnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng hoạt động của doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả bán hàng của doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của doanh nghiệpphần tiếp theo của việc nghiên cứu luận văn sẽ đi vào phân tích tiếp các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mía đường thông qua phương pháp ma trận cạnh tranh hình ảnhnăng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động dự trữ của doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân tích của doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ internet banking tại các ngân hàng tmcp việt namcác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trong doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của công ty tài chínhMAN306 CKTN17 NHOM 5 BTNNhững lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tóm tắt đề tài NCKH Bài tập “Xác suất thống kê” ( dành cho sinh viên các ngành không chuyên toán).Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn sinh họcPhân tích năng lực và phẩm chất của nhà kinh doanhGiới thiệu sắc phong thần hưng đạo vương trần quốc tuấn của vua thiệu trịBG SINH THÁI học QUẦN THỂ QUẦN xãMỘT số bài TOÁN BIÊN và bài TOÁN CAUCHY CHO các PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC và PARABOLICHE SINH THAI PGS TS nguyễn hoàng tríANKAN, ANKIN và bảo vệ môi TRƯỜNGCHƯƠNG 11 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAMQuy trình kỹ thuật sản xuất rau an toànTổng hợp các quy trình kỹ thuật canh tác mãng cầu Xiêm“Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”Hướng dẫn sản xuất cà chua an toàn theo Vietgap6 1 mach tuan tu part 1ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập