Tìm hiểu khả năng tăng trưởng bù của cá trê vàng

tìm hiểu khả năng tăng trưởng của trê vàng (clarias macrocephalus)

tìm hiểu khả năng tăng trưởng bù của cá trê vàng (clarias macrocephalus)
... loài nuôi phổ biến nay, trê loài nuôi kinh tế quan trọng nước ta Các loài trê nuôi bao gồm: trê vàng (Clarias macrocephalus), trê phi (Clarias gariepinus) trê lai trê vàng ... cho ăn gián đoạn tốc độ tăng trưởng khả xảy Một tăng trưởng phục hồi lại đầy đủ tăng trưởng bình thường Hai tăng trưởng tăng trưởng nhanh tăng trưởng lúc đầu Ba tăng trưởng phục ... nghiên cứu tăng trưởng bù, phương pháp cho ăn tăng trưởng Tăng trưởng tượng tăng trưởng nhanh, xuất sau tái cho ăn sau thời giai đoạn bị bỏ đói Kèm theo tăng trưởng gia tăng thèm...
 • 39
 • 281
 • 0

khảo sát khả năng tăng trưởng của trê lai giai đoạn giống ( clarias gariepinus x clarias macrocephalus)

khảo sát khả năng tăng trưởng bù của cá trê lai giai đoạn giống ( clarias gariepinus x clarias macrocephalus)
... printer (http://www.novapdf.com) 0 x Nghi m th c II Nghi m th c III Đ i ch ng + 0 x x x x x x x x x x 0 x x x x x S ngày b đói cho ăn nghi m th c giai đo n nghi m th c I, II, III sau ăn no, ... HOA LT09208 KH O SÁT KH NĂNG TĂNG TRƯ NG BÙ C A CÁ TRÊ LAI GIAI ĐO N GI NG ( Clarias gariepinus x Clarias macrocephalus) LU N VĂN T T NGHI P Đ I H C NGÀNH NUÔI TR NG TH Y S N CÁN B HƯ NG D N NGUY ... ng sau trê lai (giai đo n gi ng) đư c cho ăn l i bình thư ng (v i th i gian tu n) nghi m th c II III xu t hi n tăng trư ng vư t, nghi m th c I có tăng trư ng toàn ph n (1 00%)...
 • 27
 • 116
 • 0

BÁO CÁO " KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1785) " ppt

BÁO CÁO
... vào ưu điểm tượng tăng trưởng Tăng trưởng giai đoạn tăng trưởng nhanh, xuất sau tái cho ăn sau giai đoạn bị bỏ đói Kèm theo tăng trưởng gia tăng them ăn bất thường Hiện tượng ghi ... đoạn cho ăn nguyên nhân cho tăng trưởng phi (Abdel-Hakim ctv., 2009) KẾT LUẬN Từ kết trên, nhận thấy mức độ tăng trưởng phi phụ thuộc vào khoảng thời gian bị bỏ đói nghiệm ... biểu tăng trưởng khác Phụ thuộc vào khả phục hồi cá, tăng trưởng chia thành loại: vượt (over - compensation), sau bị bỏ đói cho ăn lại, có tốc độ tăng trưởng trọng lượng cao so với cá...
 • 8
 • 188
 • 2

nghiên cứu khả năng tăng trưởng của lăng nha (mystus nemurus) giai đoạn giống

nghiên cứu khả năng tăng trưởng bù của cá lăng nha (mystus nemurus) giai đoạn giống
... ” Nghiên c u kh tăng trư ng c a Lăng Nha (Mystus nemurus ) giai ño n gi ng” ñ trì ngh nuôi nói chung, Lăng Nha nói riêng ngày phát tri n b n v ng 1.2 M c tiêu Sơ b xác ñ nh kh tăng ... S N NGHIÊN C U KH NĂNG TĂNG TRƯ NG BÙ C A CÁ LĂNG NHA (Mystus nemurus) GIAI ĐO N CÁ GI NG LU N VĂN T T NGHI P Đ I H C NGÀNH NUÔI TR NG TH Y S N SINH VIÊN TH C HI N NGUY N THÁI TH H I LÝ CÁN B ... khó khăn Xin chân thành cám ơn! TÓM T T Đ tài: ” Nghiên c (Mystus nemurus) giai ño cho ăn h u hi u ñ c i thi gi m ch t th i vào môi trư u kh tăng trư ng c a Lăng Nha n gi ng” ñư c th c hi...
 • 37
 • 128
 • 0

Tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Thụy Vân - Việt Trì

Tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Thụy Vân - Việt Trì
... ảnh hởng lớn đến phát âm trẻ Trong trình học phát âm trẻ, giáo mẫu giáo có vai trò quan 31 trọng Nếu cô giáo mẫu giáo ý đến việc luyện phát âm cho trẻ khả phát âm trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn lứa ... mẫu giáo nói chung trẻ mẫu giáo lớn nói riêng sau bớc vào trờng phổ thông đợc tốt Chính chọn đề tài nghiên cứu : Tìm hiểu khả phát âm trẻ mẫu giáo lớn trờng mầm non Thuỵ Vân, Thành phố Việt Trì ... sợ sệt ảnh hởng tới khả phát âm trẻ trẻ phát âm sai mà 20 CHơng III Một số biện pháp luyện phát âm cho trẻ mẫu giáo lớn Dạy phát âm dạy trẻ biết phát âm xác thành phần âm tiết, không ngọng,...
 • 39
 • 949
 • 2

tìm hiểu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc tại xã tân cương thành phố thái nguyên

tìm hiểu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc tại xã tân cương thành phố thái nguyên
... Tìm hiểu khả sinh trưởng giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc) Tân Cương Thành phố Thái Nguyờn” 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá khả phù hợp giống bưởi thí nghiệm điều kiện sinh thái Thành phố Thái ... nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc) * Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm hình thái khả sinh trưởng giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc) 3.2 Thời gian địa điểm nghiên ... cứu: Tân Cương Thành Phố Thái Nguyên Nhìn chung, khí hậu thời tiết thành phố Thái Nguyên thích hợp cho ăn có múi sinh trưởng, phát triển Tuy nhiên để ăn có múi nói chung bưởi nói riêng sinh...
 • 23
 • 170
 • 0

Tìm hiểu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống chua trong vụ Xuân năm 2009 tại khoa Nông học trường Đại học Nông lâm Huế

Tìm hiểu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống cà chua trong vụ Xuân năm 2009 tại khoa Nông học trường Đại học Nông lâm Huế
... Các giống sinh trưởng phát triển mạnh mẽ, giống số dao động khoảng 11 – 13 4.4 KHẢ NĂNG PHÂN CÀNH CỦA CÁC DÒNG Cây chua số lượng cành lớn, nhiên cành cấp thân cấu tạo nên suất cây, cành ... đắp, trồng trước ngô, khoai lang, lạc 3.3.2.2 Địa điểm nghiên cứu - Địa điểm thí nghiệm khoa Nông học_ Trường đại học nông lâm Huế 3.3.2.3 Thời gian - Vụ xuân 2009 Thừa Thiên Huế 3.3.2.4 Thời tiết ... (10,3 cành), CLN 1621L có số cành cấp thấp (7,5 cành) - Tổng số cành/cây Tổng số cành/thân tiêu đánh giá mức độ sinh trưởng Qua theo dõi thấy tổng số cành/cây dòng lớn, biến động từ 12,3 – 16,7 cành,...
 • 29
 • 255
 • 0

TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÁT ÂM ĐÚNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON DỊ NẬU - TAM NÔNG- PHÚ THỌ

TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÁT ÂM ĐÚNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON DỊ NẬU - TAM NÔNG- PHÚ THỌ
... cho trẻ mẫu giáo nói chung trẻ mẫu giáo lớn nói riêng sau bớc vào trờng phổ thông đợc tốt Chính chọn đề tài nghiên cứu : Tìm hiểu khả phát âm trẻ mẫu giáo lớn trờng mầm non Dị Nậu - Huyện Tam ... văn học Chơng II Khảo sát thực trạng khả phát âm trẻ mẫu giáo lớn I Cơ sở tiến hành khảo sát Khảo sát thực trạng khả phát âm 30 cháu trờng Mầm non Dị Nậu - Tam Nông - Phú Thọ Trờng thuộc xã ... khả phát âm cho trẻ có thuận lợi I Khách thể nghiên cứu : Chọn 30 cháu mẫu giáo lớn lớp tuổi trờng mầm non Dị Nậu Tam Nông - Phú Thọ Dựa vào kết khảo sát thực trạng khả phát âm trẻ mẫu giáo lớn...
 • 32
 • 160
 • 0

Tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo lớn

Tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo lớn
... ảnh hởng lớn đến phát âm trẻ Trong trình học phát âm trẻ, giáo mẫu giáo có vai trò quan trọng Nếu cô giáo mẫu giáo ý đến việc luyện phát âm cho trẻ khả phát âm trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn lứa ... trẻ Quá trình học phát âm trẻ vai trò cô giáo mầm non quan trọng cô mẫu giáo ý đến việc luyện phát âm trẻ khả phát âm lứa tuổi mẫu giáo lứa tuổi hoàn thiện khả phát âm nhanh nhng luyện phát âm ... máy phát âm trẻ, lứa tuổi mẫu giáo phát âm mắc nhiều lỗi, không phát âm đợc âm khó Đến tuổi mẫu giáo nhỡ cháu phát âm sai giảm nhiều nhng âm khó điệu gãy số cháu phát âm cha đúng. Vì cô giáo mẫu...
 • 32
 • 463
 • 5

TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÁT ÂM ĐÚNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN

TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÁT ÂM ĐÚNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN
... ảnh hởng lớn đến phát âm trẻ Trong trình học phát âm trẻ, giáo mẫu giáo có vai trò quan 31 trọng Nếu cô giáo mẫu giáo ý đến việc luyện phát âm cho trẻ khả phát âm trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn lứa ... nghe khả phát âm trẻ Biện pháp thứ : Gọi trẻ lên kể chuyện để nghe phát âm trẻ Từ kết lập bảng khảo sát thực trạng khả phát âm trẻ nh sau : 14 15 16 17 18 III Kết khảo sát thực trạng khả phát âm ... II Mục đích yêu cầu Tìm hiểu khả phát âm trẻ mẫu giáo lớn -6 tuổi Từ nêu biện pháp sửa lỗi phát âm cho trẻ III Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận Khảo sát khả phát âm trẻ Một số biện pháp...
 • 39
 • 304
 • 0

Tìm hiểu khả năng hấp phụ sắt của vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm

Tìm hiểu khả năng hấp phụ sắt của vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm
... chuẩn sắt 43 2.4 Chế tạo vật liệu hấp phụ từ rơm 44 2.5 Khảo sát khả hấp phụ nguyên liệu vật liệu hấp phụ 44 2.6 Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ ... chúng vật liệu hấp phụ Phần lớn chất hữu tồn nước dạng phân tử trung hoà, bị phân cực Do trình hấp phụ vật liệu hấp phụ chất hữu chủ yếu theo chế hấp phụ vật Khả hấp phụ chất hữu vật liệu hấp phụ ... phụ từ rơm - So sánh khả hấp phụ sắt rơm khô vật liệu hấp phụ - Tìm yếu tố tối ưu cho trình hấp phụ sắt vật liệu hấp phụ …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu...
 • 64
 • 288
 • 1

Nghiên cứu tìm hiểu khả năng hấp phụ ca2+ của một số loại vật liệu lọc tự nhiên

Nghiên cứu tìm hiểu khả năng hấp phụ ca2+ của một số loại vật liệu lọc tự nhiên
... Tuyết Mục đích, đối tượng,nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Nghiên cứu tìm hiểu khả hấp phụ Ca2+ số loại vật liệu lọc tự nhiên Đối tượng: Nước ngầm có hàm lượng Ca2+ cao, vượt tiêu chuẩn cho phép ... nghiệm, hoàn thành đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ Ca2+ số loại vật liệu lọc tự nhiên qua mô hình phòng thí nghệm Qua trình thí nghiệm xử lí số liệu, xác định được: _Cột lọc tối ưu nên sử dụng cột ... nhiều vật liệu hấp phụ Ca 2+ để làm giảm độ cứng nước cấp Nhưng khuôn khổ báo cáo thông qua mô hình thí nghiệm bước đầu nghiên cứu hấp phụ Ca 2+ vật liệu lục tự nhiên đưa tỷ lệ tối ưu cho vật liệu...
 • 33
 • 98
 • 0

skkn tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo 3 tuổi

skkn tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo 3 tuổi
... bảng khảo sát thực trạng khả phát âm trẻ mẫu giáo tuổi sau : 18 19 III KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG PHÁT ÂM ĐÚNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO TUỔI (MẪU GIÁO BÉ) NHƯ SAU: Cho thấy kết phát âm trẻ ... Cơ sở ngữ âm II Những đặc điểm phát âm trẻ mẫu giáo III Nội dung phương pháp luyện phát âm cho trẻ CHƯƠNG II : KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG PHÁT ÂM CỦA TRẺ MẪU GIÁO I Cơ sở tiến hành khảo sát ... tắc cấu âm phải thực ý tới dấu hiệu đặc trưng âm vị CHƯƠNG II KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG PHÁT ÂM CỦA TRẺ MẪU GIÁO I CƠ SỞ TIẾN HÀNH KHẢO SÁT: Để khảo sát thực trạng phát âm trẻ mẫu giáo nơi...
 • 36
 • 287
 • 2

Luận văn tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo 3 tuổi

Luận văn tìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo 3 tuổi
... phục Sau bảng khảo sát thực trạng khả phát âm trẻ mẫu giáo tuổi nh sau : 15 III Kết khảo sát thực trạng khả phát âm trẻ mẫu giáo tuổi (mẫu giáo bé) nh sau: Cho thấy kết phát âm trẻ nh sau : - ... thiện máy phát âm tuổi mẫu giáo điều kiện đạt đợc mức tơng đối ổn định trẻ phát âm đợc hầu hết âm vị Tuy nhiên số trẻ mắc số lỗi phát âm nh lỗi điệu, âm đầu, âm đệm, âm Vì vậy, trẻ phát âm cha xác, ... đề tài: Tìm hiểu khả phát âm trẻ mẫu giáo tuổi làm đề tài nghiên cứu mình, từ có hớng uốn nắn rèn luyện cho trẻ phát âm đúng, không để trẻ phát âm sai nói ngọng, giúp trẻ biết điều chỉnh âm lợng,...
 • 30
 • 165
 • 1

Tìm hiểu khả năng hoạt động Marketing của Xí nghiệp Thương mại thuộc Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài

Tìm hiểu khả năng hoạt động Marketing của Xí nghiệp Thương mại thuộc Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
... MARKETING - MIX Ở XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI - CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI Khái quát chung công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Dịch vụ ... Chức năng, nhiệm vụ Công ty NASCO Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài thành lập với chức thực loại hình dịch vụ cho hành khách qua Sân bay Nội Bài, với loại hình cụ thể sau: - Kinh doanh thương ... kinh doanh nghệp Thương mại 1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ nghiệp Thương mại 38 ĐỖ MINH CHUYÊN nghiệp Thương mại Hàng không đơn vị thành viên hạch toán nội Công ty NASCO gồm 169 cán công nhân...
 • 99
 • 106
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập