Tiếp tục thử nghiệm kích thích cá rô đồng sinh sản bằng kích thích tố

Tài liệu Cho đồng sinh sản nhân tạo docx

Tài liệu Cho cá rô đồng sinh sản nhân tạo docx
... 21-30 ngày cho ăn 800g cám + 800g bột Sử dụng thức ăn tổng hợp bột cá, cám, tươi xay nhuyễn cho ăn, 10kg bố mẹ cho ăn 0,5kg thức ăn/ngày Nếu nuôi quy mô lớn phải chọn bố mẹ đưa ... con/m2 - Cho ăn: 10 ngày đầu, ngày cho 100.000 bột ăn lòng đỏ trứng vịt, bóp nhuyễn 600g bột đậu nành Từ ngày 11-20 cho 100.000 bột ăn 400g bột đầu lành + 400g cám + 400g bột Từ ngày ... Tuỳ số lượng cho đẻ nhiều hay mà chọn bể có diện tích 10-20m2, giữ mực nước bể 0,4-0,6m đẻ sau tiêm kích dục tố 6-8 giờ, thời gian đẻ kéo dài 2-3 Ấp trứng Khi sinh sản xong, dùng...
 • 3
 • 257
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THỰC NGHIỆM NUÔI THÂM CANH ĐỒNG (Anabas testudineus) BẰNG THỨC ĂN VIÊN VỚI CÁC HÀM LƯỢNG ĐẠM KHÁC NHAU" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... độ tăng trưởng khác nghiệm thức thức ăn Đây kết khả quan so với nghiên cứu trước thí nghiệm thức ăn nuôi đồng Kết nuôi thử nghiệm Lê Văn Tính (2003) sử dụng thức ăn hàm lượng đạm ... Cần Thơ thức ăn (FCR) nghiệm thức 32% đạm thấp (2,82 ± 0,29) Hệ số thức ăn thức ăn viên thí nghiệm nuôi đồng cao so với số loài khác hú, tra, basa, loài hệ số thức ăn khoảng ... số tiêu tốn thức ăn đồng có lẽ cao so với loài nhiệt đới khác thấp so với thí nghiệm nuôi đồng Nguyễn Thanh Phương (2002) cho ăn thức ăn viên hệ số tiêu tốn thức ăn 4,06 –...
 • 6
 • 205
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo chạch sông (marognathus aculeatus)

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá chạch sông (marognathus aculeatus)
... hành nghiên cứu số nội dung: -Nghiên cứu bổ sung số đặc điểm sinh học chạch sông -Nghiên cứu đặc điểm thành thục chạch sông -Nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạo ương nuôi Chạch sông ... đề tài:” Nghiên cứu số Đặc điểm sinh học thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo chạch sông( Marognathus aculeatus) tiến hành Trung Mục đích đề tài: Cung cấp số đặc điểm sinh học sinh trưởng, ... +Phân biệt đực dựa vào đặc điểm sinh dục phụ Tìm khác đực qua biễu bên kích thước, hình dạng, lỗ sinh dục, màu sắc cá, 3.3.3 Thử nghiệm sinh sản nhân tạo Chạch sông Kích thích tố...
 • 35
 • 344
 • 0

thử nghiệm kích thích sặc rằn sinh sản với các loại kích thích tố khác nhau ở các liều lượng thấp

thử nghiệm kích thích cá sặc rằn sinh sản với các loại kích thích tố khác nhau ở các liều lượng thấp
... Thử nghiệm kích thích Sặc Rằn sinh sản với loại kích thích tố khác liều lượng thấp thực 11 1.2 Mục tiêu  Xác định liều lượng kích thích tố thấp có tác dụng gây rụng đẻ trứng Sặc Rằn  Rèn ... 3.1: Sặc Rằn đực .17 Hình 3.2: Cách tiêm kích thích tố cho Sặc Rằn 18 Hình 4.1: Buồng trứng Sặc Rằn sau sinh sản xong 24 Hình 4.2: Sức sinh sản Sặc Rằn kích thích tố ... thích Sặc Rằn sinh sản .22 4.2.1 Kết sinh sản Sặc Rằn kích thích tố LRH-a 22 4.2.2 Kết sinh sản Sặc Rằn não thuỳ 27 4.2.3 Kết sinh sản Sặc Rằn kích thích tố HCG + não...
 • 52
 • 210
 • 0

BÁO CÁO " THỬ NGHIỆM KÍCH THÍCH NEON (Paracheirodon innesi) SINH SẢN BẰNG NHIỆT ĐỘ VÀ pH " pptx

BÁO CÁO
... khác Nhiệt độ nước nhân tố cần thiết sinh sản, nhiệt độ nước thời vụ sinh sản thường ph m vi thích hợp Cho nên nói, nhiệt độ nhân tố chủ yếu để kích thích nuôi thành thục sinh sản (Chung ... nghiệm thức lại Ở nghiệm thức nghiệm thức số cặp sinh sản thấp Nguyên nhân hai mức pH (pH = 5,5, pH = 6) chưa thực ph hợp với đặc tính sinh sản Mặc dù thí nghiệm pH sinh sản trứng ... mức nhiệt độ bố trí đơn không kích thích sinh sản Neon Cho nên thành thục sinh sản thường nhiều yếu tố tác động đồng thời, nên dấu hiệu sinh sản trình thí nghiệm Ảnh hưởng pH lên khả sinh...
 • 9
 • 167
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo Chạch sông (Marognathus aculeatus) ppt

Luận văn: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá Chạch sông (Marognathus aculeatus) ppt
... hành nghiên cứu số nội dung: -Nghiên cứu bổ sung số đặc điểm sinh học chạch sông -Nghiên cứu đặc điểm thành thục chạch sông -Nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạo ương nuôi Chạch sông ... đề tài:” Nghiên cứu số Đặc điểm sinh học thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo chạch sông( Marognathus aculeatus) tiến hành Trung Mục đích đề tài: Cung cấp số đặc điểm sinh học sinh trưởng, ... +Phân biệt đực dựa vào đặc điểm sinh dục phụ Tìm khác đực qua biễu bên kích thước, hình dạng, lỗ sinh dục, màu sắc cá, 3.3.3 Thử nghiệm sinh sản nhân tạo Chạch sông Kích thích tố...
 • 35
 • 287
 • 0

thử nghiệm kích thích linh ống (cirrhinus jullieni) sinh sản bằng ovaprim

thử nghiệm kích thích cá linh ống (cirrhinus jullieni) sinh sản bằng ovaprim
... bố mẹ cho sinh sản .11 3.3.2 Kích thích linh ống sinh sản 12 3.3.2.1 Thực nghiệm sử dụng ovaprim kích thích linh sinh sản 12 3.3.2.2 kích thích linh ống sinh sản ... triển trứng 17 4.2 Kết kích thích linh ống sinh sản 4.2.1 Kết sinh sản linh ống ovaprim kết hợp với não thùy Trong thí nghiệm sử dụng ovaprim kích thích linh sinh sản đực có khối ... lƣợng bột Nhƣ dựa vào tiêu sinh sản kết kích thích linh ống sinh sản nghiệm thức (2mg + 0,6ml) có hiệu cao nghiệm thức lại 4.2.2 Kết sinh sản linh ống ovaprim Kết kích thích linh ống sinh...
 • 40
 • 55
 • 0

tiếp tục nghiên cứu biện pháp cho sinh sản nhân tạo đồng (anabas testudineus)

tiếp tục nghiên cứu biện pháp cho sinh sản nhân tạo cá rô đồng (anabas testudineus)
... kinh nghiệm hộ, hiệu sản xuất cao Để tiến tới có quy trình sinh sản nhân tạo Đồng ổn định việc Tiếp tục nghiên cứu biện pháp cho sinh sản nhân tạo đồng (Anabas Testudineus) cần thiết ... thục sinh sản đồng 2.1.7.1 Phân biệt giới tính lựa chọn bố mẹ 2.1.7.2 Đặc điểm tuyến sinh dục đồng (Anabas Testudineus) 2.1.7.3 Sức sinh sản 2.2 Các nghiên cứu kích thích sinh sản ... 7,9 7,3 7,6 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Luận văn: Tiếp tục nghiên cứu biện pháp cho sinh sản nhân tạo đồng (Anabas Testudineus) Sinh viên thực hiện: LÊ HUYỀN...
 • 45
 • 299
 • 0

thử nghiệm ương đồng với các mật độ khác nhau

thử nghiệm ương cá rô đồng với các mật độ khác nhau
... trình ương đồng với mật độ thích hợp Xuất phát từ thực tế đó, đề tài Thử nghiệm ương đồng với mật độ khác nhau thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Bổ sung thêm kỹ thuật ương đồng với ... con/m2 đạt kết tốt 5.2 Đề xuất  Thử nghiệm ương đồng với mật độ khác diện tích lớn  Thử nghiệm ương đồng với loại thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm khác TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 Bộ ... sống, toàn thả chung để chuẩn bị ương giai đoạn Trước bố trí thí nghiệm, tuyển chọn để ương đồng kích cỡ Mật độ ương giai đoạn bố trí sở ương sở ương nuôi Cần Thơ Thí nghiệm...
 • 33
 • 203
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THÍ NGHIỆM KÍCH THÍCH CHÉP (Cyprinus carpio) SINH SẢN BẰNG DOMPERIDON VÀ 17α, 20P–DIHYDROXY–4 –PREGNEN–3–ONE (17-20P)" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cho sinh sản chọn lựa đạt tiêu chuẩn thành thục ngoại hình thông thường dùng sinh sản nhân tạo Chép 2.2 Kích thích sinh sản Thí nghiệm thăm dò: Chép chọn sinh sản tiêm lần gồm liều sơ domperidon ... Tường Anh (2003) Kích thích Chép sinh sản 17αhydroxy-20β- dihydroprogesteron sau liều sơ LHRH-A Tuyển tập báo cáo khoa học nuôi trồng thuỷ sản Hội nghị Khoa học nuôi trồng thuỷ sản toàn quốc ... Bảng 1: Kết kích thích Chép sinh sản 17-20P liều định sau liều sơ domperidon hoaặc não thùy Chép Nghiệm thức A1 A2 A3 A4 A0 B1 B2 B3 B4 B0 C1 C2 C3 C4 C0 Tổng 17-20P khối lượng mg/kg kg...
 • 6
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nuôi cá rô đồng sinh sảnkỹ thuật nuôi cá rô phi sinh sảnthử nghiệm kích thích cá sặc rằnmột số thử nghiệm kích thích sinh sản cá mè vinhthử nghiệm ương cá rô đồngảnh hưởng của các loại kích dục tố đơn đến sự sinh sản của cá rô đồng annabas testudineusmôi trường nuôi cá rô đồng thich hợpthử nghiệm ương nuôi cá mú đen chấm đỏ trong ao đất ở vùng ven biển tỉnh bạc liêuviệc săn bắt buôn bán trái phép động vật hoang dã vẫn tiếp tục diễn ra làm cho quần thể động vật hoang dã đang dần bị suy giảm nghiêm trọng nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủngthiết kế mô hình thử nghiệm xử lý nước rò rỉ của bãi chôn lấp chất thải rắn noong bua khí đi ra sau phản ứng tiếp tục dẫn vào dung dòch ca oh 2 dư thấy có kết tủa trắng chứng tỏ có khí co2tiếp tục thu thập csdlthử nghiệm hiệu quả ức chế vi sinh vật gây bệnh trực tiếp trên trái câythí nghiệm kích thích sinh sản bằng lh rhathử nghiệm dự đoán rủi ro tín dụngLeading from withinPhân tích tài chính doanh nghiệpSecirity annalysis and pofolio managementSix steps to job search successVisual six sigma making data analysis lean (2nd edition) by ian cox, marie gaudardmau don xin viec hayỨng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Giao thông Vận tải – Thực trạng và giải phápgiai bai tap sgk tieng anh lop 12 unit 12 water sportsgiai bai tap sgk tieng anh lop 10 unit 12 musicbai tap tieng anh lop 7 unit 11 keep fit stay healthy co dap anbai tap tieng anh lop 6 unit 12 13 14LV thạc sĩ hóa học: NGHIÊN CỨU PHỔ IR, 1H NMR VÀ 13C NMR CỦA DÃY PHỨC CHẤT CỦA PLATIN(II) CHỨA PHỐI TỬ METYLEUGENOXYAXETATVai trò lãnh đạo của đảng đối với hội cựu chiến binhgiải pháp kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng liên hệ với địa phương hoặc chi bộ mìnhĐề cương chi tiết học phần Bảo mật web (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 – TRƯỜNG THPTHuong dan pha pass dang nhap window bang dia hirens bootNghệ thuật tự sự trong truyện ngắn bùi ngọc tấnVăn học nga pushkinXuân hạ thu đông rồi lại xuân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập