Thử nghiệm ương cá rô đầu vuông (anabas sp ) giai đoạn bột lên hương với mật độ và thức ăn khác nhau

thử nghiệm ương đầu vuông (anabas sp.) giai đoạn bột lên hương với các mật độ thức ăn khác nhau

thử nghiệm ương cá rô đầu vuông (anabas sp.) giai đoạn bột lên hương với các mật độ và thức ăn khác nhau
... lên tăng trưởng tỷ lệ sống đầu vuông giai đoạn bột lên hương 4.1.2.1 Ảnh hưởng mật độ ương lên tỷ lệ sống đầu vuông giai đoạn bột lên hương Tỷ lệ sống đầu vuông sau tuần thí nghiệm ... hợp ương đầu vuông giai đoạn từ bột lên hương 1.3 Nội dung nghiên cứu So sánh ảnh hưởng mật độ ương khác lên tăng trưởng tỷ lệ sống đầu vuông (Anabas sp.) giai đoạn bột lên hương ... tăng trưởng đầu vuông giai đoạn bột lên hương Thí nghiệm bố trí nhằm xác định thức ăn có hàm lượng đạm thích hợp ương đầu vuông giai đoạn bột lên hương Thí nghiệm tiến hành với nghiệm...
 • 43
 • 265
 • 1

thực nghiệm ương đầu vuông ( anabas testudineus ) trong ao đất tại cồn khương – thành phố cần thơ

thực nghiệm ương cá rô đầu vuông ( anabas testudineus ) trong ao đất tại cồn khương – thành phố cần thơ
... u ao đ t I ( 1000con/m2 ( T B ng tr ng lư ng ( g ) chi u dài ( cm ) c a ngày 30 / 08 Đ n 28 / 20 /2010 ) Đ t1 STT Đ t2 Đ t3 Đ t4 ( 15 09 2010 ) ( 30 09 2010 ) ( 15 10 2010 ) ( ... ngày ương ( đ t ) đ u vuông ao đ t v i m t đ 1000con/m2 rút m t s k t qu sau : Hàm lư ng Oxy thích h p cho ( mg/l ), pH ( 8,5 ), nhi t đ ( 27 31 C ), đ ( 25 40 cm ), NH3/NH4 ( 0,2 ... growth rate , SGR ) LnW 2( L2 ) LnW 1( L1 ) x 100 SGR (% ) = T2 T Trong đó: W1,L1: Tr ng lư ng ( g ), chi u dài ( cm ) th i m T1 W2,L2: Tr ng lư ng ( g ), chi u dài ( cm ) th i m T2 T: Th...
 • 41
 • 129
 • 2

thực nghiệm ương đầu vuông(anabas testudineus, bloch, 1792) ở các mật độ khác nhau

thực nghiệm ương cá rô đầu vuông(anabas testudineus, bloch, 1792) ở các mật độ khác nhau
... Để tìm mật độ ương thích hợp cho tăng trưởng phát triển đầu vuông ao đất nhằm góp phần cải tiến kỹ thuật ương thời gian tới, đề tài Thực nghiệm ương đầu vuông mật độ khác nhau thưc ... cạnh mật độ ương nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tỉ lệ sống tăng trưởng Vì đề tài “ Ảnh hưởng mật độ đến hiệu ương đầu vuông” thực 1.2 Mục tiêu đề tài So sánh hiệu ương đầu vuông ... NGUYỄN THỊ THU VÂN MSS: LT10149 THỰC NGHIỆM ƯƠNG CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus, Bloch, 1792) CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS PHẠM MINH...
 • 53
 • 70
 • 0

Ảnh hưởng của mật độ ương, tần suất cho ăn đến tỷ lệ sống tăng trưởng của đầu vuông (Anabas testudineus) giai đoạn từ 0 đến 60 ngày nuôi

Ảnh hưởng của mật độ ương, tần suất cho ăn đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá Rô đầu vuông (Anabas testudineus) giai đoạn từ 0 đến 60 ngày nuôi
... ± 0, 00a 0, 02 ± 0, 0ab 0, 03 ± 0, 01b 0, 01 ± 0, 01a 0, 08 ± 0, 01b 0, 07 ± 0, 01b 0, 05 ± 0, 03a 0, 12 ± 0, 01b 0, 10 ± 0, 0a 0, 12 ± 0, 0b 35 51-55 56- 60 0,36 ± 0, 06a 0, 37 ± 0, 06a 0, 35 ± 0, 02a 0, 10 ± 0, 04a 0, 11 ... 40 000 60 ÷ 80 21 ÷ 28 ÷ 10 10 000 ÷ 20 000 70 ÷ 80 29 ÷ 35 10 ÷ 13 00 0 ÷ 10 000 80 ÷ 90 36 ÷ 42 13 ÷ 15 00 0 ÷ 00 0 80 ÷ 90 Theo Phương Thanh cộng [ 10] Có thể ương đầu vuông giống từ cm đến ... ± 0, 19b TSCA III 0, 29 ± 0, 03a 0, 69 ± 0, 58a 0, 89 ± 0, 03b 0, 84 ± 0, 10b 39 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 0,97 ± 0, 16b 0, 80 ± 0. 10b 0, 56 ± 0, 1a 0, 06 ± 0, 00a 0, 05 ± 0, 00a 0, 07± 0, 00b 0, 96 ± 0, 03a...
 • 91
 • 84
 • 2

ảnh hưởng của chọn lọc lên sự sinh trưởng của đầu vuông (anabas testudineus) giai đoạn nuôi thịt

ảnh hưởng của chọn lọc lên sự sinh trưởng của cá rô đầu vuông (anabas testudineus) giai đoạn nuôi thịt
... Ảnh hưởng chọn lọc lên sinh trưởng đầu vuông giai đoạn nuôi thịt thực nhằm đánh giá ảnh hưởng kích cỡ bố mẹ lên tăng trưởng, tỉ lệ sống hệ số tiêu tốn thức ăn đầu vuông giai đoạn ... tài Ảnh hưởng chọn lọc lên sinh trưởng đầu vuông giai đoạn nuôi thịt thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá ảnh hưởng mức độ chọn lọc bố mẹ đến tăng trưởng đàn giai đoạn nuôi thịt để ... SẢN PHẠM THỊ LIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CHỌN LỌC LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus) GIAI ĐOẠN NUÔI THỊT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN...
 • 66
 • 52
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CHỌN LỌC LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG CỦA ĐẦU VUÔNG (Anabas testudienus) GIAI ĐOẠN TỪ BỘT LÊN GIỐNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CHỌN LỌC LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudienus) GIAI ĐOẠN TỪ CÁ BỘT LÊN CÁ GIỐNG
... Ảnh hƣởng chọn lọc lên tăng trƣởng tỷ lệ sống Đầu Vuông (Anabas testudienus) giai đoạn từ bột lên giống đƣợc thực nhằm đánh giá ảnh hƣởng kích thƣớc bố mẹ lên tăng trƣởng tỷ lệ ... DỰ ẢNH HƢỞNG CỦA CHỌN LỌC LÊN SỰ TĂNG TRƢỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudienus) GIAI ĐOẠN TỪ CÁ BỘT LÊN CÁ GIỐNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN ... có dấu hiệu vƣợt đàn dẫn đến tỷ lệ sống thấp cạnh tranh thức ăn tƣợng ăn lẫn xảy đàn 4.3 Tỷ lệ sống tăng trƣởng giai đoạn từ hƣơng lên giống 4.3.1 Tỷ lệ sống Tỷ lệ sống giai...
 • 41
 • 76
 • 0

nghiên cứu khả năng sử dụng thức ăn công nghiệp ương vồ đém (pangasius larnaudii) từ giai đoạn bột lên hương

nghiên cứu khả năng sử dụng thức ăn công nghiệp ương cá vồ đém (pangasius larnaudii) từ giai đoạn bột lên hương
... vồ đém ao đất loại thức ăn công nghiệp khác Ương với mật độ khác từ giai đoạn bột lên hương hương lên giống Cần tiếp tục nghiên cứu khả sử dụng thức ăn công nghiệp ương vồ đém từ giai đoạn bột ... THỊ CẨM VÂN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP ƯƠNG CÁ VỒ ĐÉM (Pangasius larnaudii) TỪ GIAI ĐOẠN BỘT LÊN HƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG ... Trùn Thức ăn công nghiệp Thức ăn công nghiệp Trùn 22 - 28 Thức ăn công nghiệp Thức ăn công nghiệp Thức ăn công nghiệp Trước sử dụng TACN hai ngày, nghiệm thức tập ăn TACN hai lần/ngày xen kẽ sử...
 • 45
 • 285
 • 0

thử nghiệm ương phi đỏ giai đoạn bột lên hương với các mật độ độ mặn khác nhau

thử nghiệm ương cá rô phi đỏ giai đoạn bột lên hương với các mật độ và độ mặn khác nhau
... đề nêu trên, đề tài Thử nghiệm ương phi đỏ giai đoạn bột lên hương với mật độ độ mặn khác nhau thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm xác định mật độ ương độ mặn thích hợp để nâng ... nghiệm sau: (1) So sánh ảnh hưởng mật độ ương lên tăng trưởng tỷ lệ sống phi đỏ giai đoạn từ bột lên hương 10 (2) So sánh ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng tỷ lệ sống phi đỏ giai đoạn ... HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: 304 THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) GIAI ĐOẠN BỘT LÊN HƯƠNG VỚI CÁC MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN KHÁC NHAU Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:...
 • 19
 • 212
 • 0

đặc điểm hình thái phân loại cấu tạo hệ tiêu hóa của đồng (anabas testudineus) đầu vuông (anabas sp) phân bố ở một số thủy vực vùng đồng bằng sông cửu long

đặc điểm hình thái phân loại và cấu tạo hệ tiêu hóa của cá rô đồng (anabas testudineus) và cá rô đầu vuông (anabas sp) phân bố ở một số thủy vực vùng đồng bằng sông cửu long
... 1.3.1 Đặc điểm hình thái đồng (Anabas testudineus) đầu vuông (Anabas sp) + Đặc điểm hình thái phân loại đồng đầu vuông + Đặc điểm hình thái giải phẩu quan tiêu hóa đồng ... Trên sở trên, đề tài “ Đặc điểm hình thái phân loại cấu tạo hệ tiêu hóa đồng (Anabas testudineus) đầu vuông (Anabas sp) phân bố số thủy vực vùng đồng sông Cửu Long ” thực 1.2 Mục tiêu ... Đặc điểm hình thái phân loại đồng đầu vuông 17 4.1.1 Các tiêu đo 17 4.1.1.1 Các tiêu đo đầu vuông đồng thu Hậu Giang 17 4.1.1.2 Các tiêu đo đầu vuông cá...
 • 61
 • 1,083
 • 0

xác định nhu cầu chất đạm của đầu vuông (anabas sp)

xác định nhu cầu chất đạm của cá rô đầu vuông (anabas sp)
... trình nuôi thương phẩm đầu vuông, việc nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng thiếu Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài Xác định nhu cầu chất đạm đầu vuông (Anabas sp) tiến hành 1.2 Mục ... chậm cho ăn thức ăn 45% đạm Điều cho thấy đầu vuông nhu cầu đạm thấp 45% đạm Kết phù hợp với nhu cầu đạm tối ưu đầu đồng 32% (Trần Lê Cẩm Tú 2006) Hàm lượng chất béo thể có ... đầu vuông để hoàn tất nhu cầu dinh dưỡng sản xuất thức ăn công nghiệp cho đầu vuông Tiếp tục nghiên cứu nhu cầu đạm cho đầu vuông giai đoạn khác thực nghiệm nuôi thâm canh cá...
 • 38
 • 132
 • 0

xác định nhu cầu chất đạm của đầu vuông (anabas sp)

xác định nhu cầu chất đạm của cá rô đầu vuông (anabas sp)
... nuôi đầu vuông 1.3 Nội dung đề tài - Ảnh hưởng hàm lượng đạm lên tăng trưởng đầu vuông - Ảnh hưởng hàm lượng đạm lên hiệu sử dụng thức ăn đầu vuông - Ảnh hưởng hàm lượng đạm ... trưởng bắt đầu bắt đầu tăng chậm cho ăn thức ăn 45% đạm Điều cho thấy đầu vuông nhu cầu đạm thấp 45% đạm Kết phù hợp với nhu cầu đạm tối đa xác định theo phương pháp Zeitoum et al., ... HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN TÔ CÔNG THIÊN XÁC ĐỊNH NHU CẦU CHẤT ĐẠM CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas sp) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGs.Ts TRẦN THỊ THANH HIỀN...
 • 46
 • 61
 • 0

Thử nghiệm ương phi đỏ giai đoạn bột lên hương với các mật độ độ mặn khác nhau

Thử nghiệm ương cá rô phi đỏ giai đoạn bột lên hương với các mật độ và độ mặn khác nhau
... phi đỏ đem lại hiệu kinh tế 5.2 Đề xuất Tiếp tục thử nghiệm ương phi đỏ mật độ độ mặn khác từ bột lên giống Thử nghiệm ương phi đỏ với bể có diện tích khác Thử nghiệm ương ... lại ương phi đỏ từ giai đoạn bột lên hương mật độ cao chênh lệch khối lượng chiều dài lớn 4.2 So sánh ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng tỷ lệ sống phi đỏ giai đoạn từ bột lên hương ... Statistica 5.0 14 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 So sánh ảnh hưởng mật độ ương lên tăng trưởng tỷ lệ sống phi đỏ giai đoạn từ bột lên hương 4.1.1 Các tiêu môi trường thí nghiệm Nhiệt độ: yếu tố...
 • 33
 • 101
 • 0

thử nghiệm ương chép giai đoạn bột lên hương với các mật độ khác nhau

thử nghiệm ương cá chép giai đoạn bột lên hương với các mật độ khác nhau
... 2.6 Kỹ thuật ương chép 2.6. 1Ương bột lên hương .6 2.6. 2Ương hương lên giống 2.7 Một số nghiên cứu chép CHƯƠNG III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... vào thực tế Xuất phát từ nên đề tài Thử nghiệm ương chép giai đoạn bột lên hương với mật độ khác nhau thực 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Xác định mật độ ương chép quy mô diện tích nhỏ, mực nước ... NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: 304 THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ CHÉP GIAI ĐOẠN BỘT LÊN HƯƠNG VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU Cán hướng dẫn sinh viên thực PGS.Ts NGUYỄN VĂN KIỂM LÂM HOÀI...
 • 26
 • 167
 • 0

nghiên cứu khả năng sử dụng thức ăn viên trong ương ông tiên (pterophyllum scalare) từ giai đoạn bột lên giống

nghiên cứu khả năng sử dụng thức ăn viên trong ương cá ông tiên (pterophyllum scalare) từ giai đoạn bột lên giống
... nuôi cảnh vấn đề thức ăn quan trọng Có nhiều loại thức ăn sử dụng ương nuôi Ông Tiên tép, trứng nước trùn chỉ, sử dụng thức ăn viên Vì vậy, đề tài Nghiên cứu khả sử dụng thức ăn viên ương ... MSSV: LT11849 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THỨC ĂN VIÊN TRONG ƯƠNG CÁ ÔNG TIÊN (Pterophyllum scalare) TỪ GIAI ĐOẠN BỘT LÊN GIỐNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG ... tạo màu cho Khi sử dụng thức ăn viên cho ăn cần ý đến kích cỡ viên thức ăn cho phù hợp với cỡ miệng ăn thức ăn dạng chìm Nên cho ăn vừa đủ, làm tăng hiệu sử dụng thức ăn đồng thời...
 • 39
 • 112
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập