Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá nanh heo (botia modesta bleeker, 1865)

nghiên cứu đặc điểm sinh học nanh heo (botia modesta bleeker, 1865)

nghiên cứu đặc điểm sinh học cá nanh heo (botia modesta bleeker, 1865)
... tự nhiên nên đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học Nanh Heo (Botia modesta Bleeker, 1865) thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Thu thập số dẫn liệu đặc điểm sinh học Nanh Heo phân bố An Giang góp ... loài tự nhiên Đề tài tập trung nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, đặc điểm dinh dưỡng, đặc điểm sinh sản Nanh Heo (Botia modesta Bleeker, 1865) Mẫu thu tháng lần từ 30 thể trở lên điểm ... nguồn lợi loài ĐBSCL 11 1.3 Nội dung nghiên cứu • Xác định đặc điểm sinh trưởng Nanh Heo • Xác định đặc điểm dinh dưỡng Nanh Heo • Xác định đặc điểm sinh sản Nanh Heo 12 CHƯƠNG LƯỢC...
 • 44
 • 363
 • 2

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC ÚC TRẮNG (ARIUS SCIURUS SMITH, 1931) doc

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ ÚC TRẮNG (ARIUS SCIURUS SMITH, 1931) doc
... tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học Úc trắng (Arius sciurus Smith, 1931) thực để làm sở khoa học cho sinh sản nhân tạo, bảo vệ phát triển nguồn lợi bền vững PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu ... thành thục Úc trắng qua tháng thu mẫu 3.3.5 Sức sinh sản Úc trắng Kết nghiên cứu cho thấy Úc trắng lớn sức sinh sản tăng, sức sinh sản từ 11.813–16.362 trứng/kg sức sinh sản tuyệt ... tuổi chiều dài Úc trắng (Arius sciurus) Qua nghiên cứu tốc độ sinh trưởng tuổi loài Úc trắng cho thấy hầu hết thể thu thuộc nhóm trẻ có tuổi từ 0+ đến 1+ tuổi 3.3 Đặc điểm sinh sản 3.3.1...
 • 10
 • 217
 • 1

luận văn thạc sỹ 'nghiên cứu đặc điểm sinh học đục – sillago sihama (forsskal, 1775) ở vùng ven biển quảng trị'

luận văn thạc sỹ 'nghiên cứu đặc điểm sinh học cá đục – sillago sihama (forsskal, 1775) ở vùng ven biển quảng trị'
... nhiều người ưa thích “Nghiên cứu đặc điểm sinh học Đục Sillago sihama (Forsskal, 1775) vùng ven biển Quảng Trị” Hiểu rõ số đặc tính sinh học Đục vùng ven biển Quảng Trị Bước đầu đánh giá ... nguồn lợi Đục 3.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 3.2 Tình hình nghiên cứu Quảng Trị 4.1 Đặc điểm hình thái phân loại, phân bố Đục 4.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng 4.3 Đặc điểm dinh ... dưỡng Đục 4.4 Đặc tính sinh sản Đục 4.5 Đề xuất số nhóm giải pháp bảo vệ nguồn lợi Đục 5.1 Đối tượng nghiên cứu Tên khoa học: Sillago sihama (Forsskal, 1775) Tên Việt Nam: Đục biển...
 • 16
 • 608
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC KẾT (Kryptopterus bleekeri GUNTHER, 1864)" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... vùng, việc Nghiên cứu số đặc điểm sinh học Kết (Kryptopterus bleekeri Gunther)” thực Đề tài thực nhằm đáp ứng mục tiêu cung cấp dẫn liệu sở đặc điểm sinh học Kết (Kryptopterus bleekeri Gunther) ... chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 223-234 Trường Đại học Cần Thơ Dương Thị Mỹ Hận, 2004 Nghiên cứu đặc điểm sinh học Kết (Kryptopterus bleekeri) Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành thủy sản Khoa ... sức sinh sản Kết với sức sinh sản số loài khác Trơn Qua Bảng cho thấy sức sinh sản tương đối Kết thấp Tra, cao sức sinh sản tương đối của: Ngát Lăng Sự khác biệt sức sinh...
 • 12
 • 195
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh học chạch lấu (MASTACEMBELUS ARMATUS)

nghiên cứu đặc điểm sinh học cá chạch lấu (MASTACEMBELUS ARMATUS)
... nhiên loài Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học Chạch lấu (Mastacembelus armatus) tiến hành nhằm mục tiêu: cung cấp dẫn liệu khoa học đặc điểm sinh học Chạch lấu làm sở để nghiên cứu biện ... Chạch lấu 0,62, khẳng định Chạch lấu loài ăn động vật côn trùng, giáp xác thức ăn ưa thích Chạch lấu 3.2 Đặc điểm sinh học sinh sản Chạch lấu 3.2.1 Phân biệt giới tính Chạch ... sắc sậm cái, lỗ sinh dục tròn, lõm, có màu hồng 3.2.2 Đặc điểm tuyến sinh dục Chạch lấu Sự phát triển noãn sào Chạch lấu chia làm giai đoạn sau: Đặc điểm noãn sào Chạch lấu Giai đoạn...
 • 11
 • 524
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học cóc (cyclocheilichthys enoplos)

Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá cóc (cyclocheilichthys enoplos)
... cho nghiên cứu loài 1.3 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu bao gồm:  Mô tả đặc điểm hình thái bên Cóc Đặc điểm dinh dưỡng Cóc Nghiên cứu mối tương quan chiều dài khối lượng thân  ... Nghiên cứu đặc điểm sinh học Cóc Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker, 1850)” thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nhằm cung cấp dẫn liệu ban đầu số đặc điểm sinh học Cóc (Cyclocheilichthys enoplos), ... tài nghiên cứu số đặc điểm sinh học Cóc Cyclocheilichthys enoplos tiến hành từ tháng đến tháng Khoa Sinh học Ứng Dụng - Trường Đại học Tây Đô Đề tài phân tích đặc điểm sinh học 135 mẫu Cóc...
 • 46
 • 63
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOÀI DẦY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOÀI CÁ DẦY
... đặc điểm sinh học, sinh thái học đề xuất giải pháp phát triển loài Dầy (Cyprinus centralus Nguyen et Mai, 1994) Thừa Thiên Huế” Mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học ... loài Dầy nhằm đề xuất giải pháp phát triển loài Đóng góp luận án: Có dẫn liệu sinh học, phân bố loài Dầy cách có hệ thống nhằm khai thác, bảo vệ chúng cách hợp lý; đề xuất nuôi thả loài ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HỮU QUYẾT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOÀI CÁ DẦY (Cyprinus centralus...
 • 171
 • 316
 • 2

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của song chuột (cromileptes altivelis valencienes 1828) nuôi tại cát bà hải phòng

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá song chuột (cromileptes altivelis valencienes 1828) nuôi tại cát bà hải phòng
... s c sinh s n tương ñ i c a song chu t nuôi t i Cát năm 2009 45 B ng 3.5 S c sinh s n th c t c a song chu t nuôi t i Cát năm 2009 B ng 3.6 Th i gian chuy n giai ño n c a phôi Song ... quan tr ng ñó, ñã tìm hi u nghiên c u v n ñ v i ñ tài: “NGHIÊN C U ð C ðI M SINH HOC SINH S N C A CÁ SONG CHU T (Cromileptes altivelis Valencienes 1828) NUÔI T I CÁT BÀH I PHÒNG” M c dù có nhi u ... ph m song chu t (Cromileptes altivelis Valencienes 1828) N i dung nghiên c u Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c sinh s n c a song chu t c th sau: * Nghiên c u v nuôi v thành th c * Nghiên...
 • 69
 • 340
 • 0

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu xanh đục quả chua helicoverpa armigera hubner và biện pháp phòng chống tại an dương hải phòng vụ đông xuân 2008 2009

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu xanh đục quả cà chua helicoverpa armigera hubner và biện pháp phòng chống tại an dương hải phòng vụ đông xuân 2008 2009
... ðông xuân 2008- 2009 t i An Dương- H i Phòng 4.3 37 Di n bi n m t ñ sâu khoang sâu xanh h i chua v ñông xuân 2008- 2009 t i An Dương - H i Phòng 4.4 38 Di n bi n m t ñ t l h i c a sâu xanh H .armigera ... chua v ðông xuân 2008- 2009 t i An Dương - H i Phòng - Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c c a sâu xanh ñ c qu chua Helicoverpa armigera Hubner - Th nghi m m t s bi n pháp phòng ch ng sâu xanh ... Thành ph n sâu h i chua v ðông xuân 2008- 2009 t i An Dương - H i Phòng Qua ñi u tra nghiên c u chua v ðông xuân 2008- 2009 t i An Dương- H i Phòng, xác ñ nh ñư c 15 loài sâu h i chua, k...
 • 96
 • 688
 • 5

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ phấn trắng bemisia tabaci genn (homoptera aleyrodidae) hại chua và biện pháp phòng trừ trong vụ đông xuân 2010 2011

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ phấn trắng bemisia tabaci genn (homoptera aleyrodidae) hại cà chua và biện pháp phòng trừ trong vụ đông xuân 2010 2011
... c ñ ñ xu t nghiên c u ñ tài Nghiên c u ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a b ph n tr ng Bemisia tabaci Genn (Homoptera: Aleyrodidae) h i chua bi n pháp phòng tr v ðông Xuân 2010 - 2011 t i Thanh ... ng Bemisia tabaci Genn h i chua 4.2 Ph m vi nghiên c u ð tài ñi sâu nghiên c u ñ c ñi m sinh h c, sinh thái b ph n tr ng h i chua ñánh giá hi u qu m t s bi n pháp phòng tr b ph n tr ng ... Bemisia tabaci Genn (Homoptera: Aleyrodidae) h i chua bi n pháp phòng tr v ðông Xuân 2010 - 2011 t i Thanh Trì, Hà N i” M c tiêu yêu c u c a ñ tài 2.1 M c tiêu ñ tài Trên s nghiên c u ñ c ñi m sinh...
 • 95
 • 740
 • 8

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh sản lóc đen (channa striata BLOCH, 1793) tại khu vực nghệ an

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh sản cá lóc đen (channa striata BLOCH, 1793) tại khu vực nghệ an
... đề tài "Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản Lóc đen (Channa striata Bloch, 1793) khu vực Nghệ An Mục tiêu đề tài Xác định đặc điểm sinh học sinh sản Lóc đen (Channa striata Bloch,1 793) ... gian sinh sản lần đầu 36 2.4.3 Sơ đồ khối nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản Lóc đen (Channa striata Bloch, 1793) Đặc điểm sinh học sinh sản Lóc đen (Channa striata Bloch,1 793) ... Sức sinh sản Lóc đen (Channa striata) Theo Nguyễn Văn Hảo (2005), Lóc đen (Channa striata) có sức sinh sản tơng đối thấp từ 7.000 - 8.000 trứng/gam bố mẹ Sức sinh sản Lóc có liên quan...
 • 75
 • 698
 • 4

tiếp tục nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản ngát (plotosus canius hamilton, 1822)

tiếp tục nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá ngát (plotosus canius hamilton, 1822)
... tiêu sinh học Ngát (Plotosus canius, Hamilton 1822) Lê Thái Nguyên 2008 Đặc điểm sinh trưởng sinh học sinh sản Ngát (Plotosus canius, Hamilton 1822) Luận văn tốt nghiệp Đại Học Đại Học Cần ... sản, Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng, đề tài Tiếp tục nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản Ngát (Plotsus canius) tiến hành 1.1 Mục tiêu đề tài Góp phần hoàn chỉnh dẫn liệu sinh học sinh sản ... Bài giảng: Phương pháp nghiên cứu sinh học Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Cần Thơ Trang 47-55 Phạm Thanh Liêm 2005 Báo Cáo Khoa Học Nghiên cứu đặc điểm sinh học khả dưỡng Bông Lau (Pangasius...
 • 33
 • 161
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh học của phèn hai sọc

nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá phèn hai sọc
... nhà khoa học bắt đầu quan tâm nghiên cứu đặc điểm sinh học cá, đặc biệt loài có giá trị kinh tế, có Phèn hai sọc Upeneus sulphureus (Cuvier & Valenciennes, 1829) Phèn hai sọc Upeneus ... Chính giá trị thực tế đó, Phèn hai sọc người dân khai thác từ lâu, sức ép khai thác ngày lớn, theo nguồn lợi ngày suy giảm Nghiên cứu đặc điểm sinh học Phèn hai sọc - Upeneus sulphureus ... tăng trưởng Phèn hai sọc theo tuổi - Xác định tính ăn loại thức ăn ống tiêu hóa Phèn hai sọc, tính cường độ bắt mồi hệ số béo - Xác định đặc tính sinh sản Phèn hai sọc: + Đặc điểm hình...
 • 28
 • 344
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA NHỆCH (Pisodonophis boro, Hamilton, 1822)" ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... 2006 Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản Đối (Liza subrividis) Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 215 - 222 Mai Công Khuê, 2005 Đề xuất loài nuôi Báo cáo tổng kết Trạm nghiên cứu thuỷ sản ... nhằm xây dựng quy trình sản xuất giống việc làm cần thiết thời điểm Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản Nhệch củng cố thêm tư liệu Nhệch, giới thiệu cho ngành thuỷ sản đối tượng nuôi mới, ... đa dạng sản phẩm Nắm đặc điểm sinh học sinh sản tạo sở cho việc nghiên cứu công nghệ sản xuất giống phát triển đối tượng nuôi quan trọng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thời gian địa điểm nghiên cứu Quá...
 • 11
 • 304
 • 0

LUẬN VĂN ĐẠI HỌC: TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN NGÁT (Plotosus canius Hamilton, 1822) pdf

LUẬN VĂN ĐẠI HỌC: TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ NGÁT (Plotosus canius Hamilton, 1822) pdf
... encyclopedia.htm Lâm Văn Minh 2000 Một số tiêu sinh học Ngát (Plotosus canius, Hamilton 1822) Lê Thái Nguyên 2008 Đặc điểm sinh trưởng sinh học sinh sản Ngát (Plotosus canius, Hamilton 1822) Luận văn tốt ... sản, Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng, đề tài Tiếp tục nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản Ngát (Plotsus canius) tiến hành 1.1 Mục tiêu đề tài Góp phần hoàn chỉnh dẫn liệu sinh học sinh sản ... Tháp Luận văn tốt nghiệp Đại Học Đại Học Cần Thơ Nguyễn Bạch Loan 2008 Báo cáo khoa học Nghiên cứu đặc điểm sinh học Leo (Wallago attu Bloch & Schneider, 1801), Khoa Thủy Sản Trường Đại Học...
 • 33
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án gợi y thi tim hieu lich su viet namIUH NEN KT NHAT BAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 43 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Long BiênIUH VIEN TRO ODA CUA NHAT DANH CHO VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUONG HIEU DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KHAI THAC TIEM NANG DU LICH TAI VAN LONG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI TT BDS DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 44 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANSÁCH KINH điển tập 45 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANIUH FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEC LAM DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH TRONG KT NT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHChiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918) lịch sử 11IUH THUC DAY XK HH VN TRONG DK THUC HIEN LO TRINH AFTA CEPT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NGOAI HOI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH DOI VOI CAC DN VUA VA NHO TRONG QUA TRINH HOI NHAP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DE PHAP LY TAI CAC DN LIEN DOANH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHONG BAN PHA GIA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NHA NUOC VE DAT DO THI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập