Chọn hỗn hợp vi khuẩn bacillus đối kháng vibrio

chọn hỗn hợp vi khuẩn bacillus đối kháng vibrio

chọn hỗn hợp vi khuẩn bacillus đối kháng vibrio
... trên, đề tài Chọn hỗn hợp vi khuẩn Bacillus đối kháng Vibrio thực 1.2 Mục tiêu đề tài: Xác định hỗn hợp vi khuẩn Bacillus chọn lọc có khả đối kháng nhóm Vibrio gây bệnh từ dòng vi khuẩn có đặc ... tương thích (không đối kháng lẫn nhau) dòng Bacillus chọn lọc Đánh giá khả đối kháng Vibrio dòng vi khuẩn Bacillus chọn lọc Đánh giá khả đối kháng Vibrio hỗn hợp vi khuẩn tuyển chọn 1.4 Thời gian ... vi khuẩn có khả đối kháng Vibrio gây bệnh Những dòng vi khuẩn có khả kháng khuẩn tuyển chọn sử dụng thí nghiệm kiểm tra khả đối kháng Vibrio gây bệnh hỗn hợp Bacillus Phục hồi phân lập vi khuẩn...
 • 42
 • 262
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN: CHỌN HỖN HỢP VI KHUẨN Bacillus ĐỐI KHÁNG Vibrio potx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN: CHỌN HỖN HỢP VI KHUẨN Bacillus ĐỐI KHÁNG Vibrio potx
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN CHỌN HỖN HỢP VI KHUẨN Bacillus ĐỐI KHÁNG Vibrio LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ... trên, đề tài Chọn hỗn hợp vi khuẩn Bacillus đối kháng Vibrio thực 1.2 Mục tiêu đề tài: Xác định hỗn hợp vi khuẩn Bacillus chọn lọc có khả đối kháng nhóm Vibrio gây bệnh từ dòng vi khuẩn có đặc ... tương thích (không đối kháng lẫn nhau) dòng Bacillus chọn lọc Đánh giá khả đối kháng Vibrio dòng vi khuẩn Bacillus chọn lọc Đánh giá khả đối kháng Vibrio hỗn hợp vi khuẩn tuyển chọn 1.4 Thời gian...
 • 42
 • 393
 • 1

Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus đối kháng nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ trên một số cây trồng cạn pot

Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus đối kháng nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ trên một số cây trồng cạn pot
... tính đối kháng nấm gây bệnh Fusarium oxysporum chủng vi khu n Bacillus số trồng Kết đánh giá hoạt tính đối kháng chủng Bacillus nấm Fusarium oxysporum ớt, dưa hấu lạc thể Bảng Bảng Ảnh hưởng chủng ... Fusarium oxysporum Đã thu thập 103 mẫu đất Tiến hành phân lập, tuyển chọn xác định số chủng Bacillus có hoạt tính đối kháng nấm bệnh Fusarium oxysporum tương đối cao ổn định (Bảng 1) Bảng Kết phân ... Đã phân lập, tuyển chọn chủng vi khuN n Bacillus chủng B17, M 5.1 có hoạt tính đối kháng với nấm bệnh Fusarium oxysporum Trình tự gen rARN 16S chủng 5.1 giống 100% (1400/1400) với đoạn 16S vi...
 • 6
 • 715
 • 13

ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn bacillus sp chọn lọc lên tăng trưởng luân trùng brachionus plicatilis

ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn bacillus sp chọn lọc lên tăng trưởng luân trùng brachionus plicatilis
... Nhằm tìm hiểu đánh giá khả ảnh hưởng vi khuẩn đến trình nuôi luân trùng, đề tài Ảnh hưởng hỗn hợp vi khuẩn Bacillus sp chọn lọc lên tăng trưởng luân trùng Brachionus plicatilis thực 1.2 Mục tiêu ... sung vi khuẩn Vibrio, nghiệm thức lại mật độ luân trùng trì với mật độ trung bình 29,6 cá thể/mL Title: Ảnh hưởng hỗn hợp vi khuẩn Bacillus sp chọn lọc lên tăng trưởng luân trùng Brachionus plicatilis ... nuôi luân trùng thông qua vi c bổ sung hỗn hợp vi khuẩn chế phẩm vi sinh vào hệ thống nuôi Thí nghiệm I, khảo sát ảnh hưởng hỗn hợp vi khuẩn Bacillus sp chế phẩm vi sinh lên quần thể luân trùng...
 • 47
 • 150
 • 0

Ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn bacillus chọn lọc lên luân trùng nước lợ brachionus plicatilis

Ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn bacillus chọn lọc lên luân trùng nước lợ brachionus plicatilis
... phẩm vi sinh hay vi khuẩn Bacillus suất nuôi luân trùng nâng cao môi trường nước cải thiện đáng kể Vi khuẩn Bacillus có khả ức chế vi khuẩn Vibrio, nghiệm thức bổ sung vi khuẩn chế phẩm vi sinh ... sung vi khuẩn chế phẩm vi sinh Cần có nhiều nghiên cứu sức sống khả tăng trưởng luân trùng thông qua vi c bổ sung vi khuẩn chế phẩm vi sinh Cần tìm hiểu sâu khả lọc luân trùng vi c bổ sung vi khuẩn ... ảnh hưởng đến trình nuôi luân trùng Các loại vi khuẩn bể nuôi luân trùng phát triển có ảnh hưởng có lợi hay có hại tùy thuộc vào loại vi khuẩn Các nghiên cứu chủ yếu dựa tác động dinh dưỡng vi...
 • 10
 • 71
 • 0

khảo sát khả năng đối kháng của ba chủng vi khuẩn bacillus đối với nấm gây bệnh lem lép hạt lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm

khảo sát khả năng đối kháng của ba chủng vi khuẩn bacillus đối với nấm gây bệnh lem lép hạt lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm
... THỰC VẬT Tên đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA BA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS ĐỐI VỚI NẤM GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM Giáo vi n hướng dẫn: Sinh vi n thực hiện: PGS ... luận văn tốt nghiệp với tên đề tài: “ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA BA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS ĐỐI VỚI NẤM GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆNPHÒNG THÍ NGHIỆM” Do sinh vi n Huỳnh Văn Sang ... tốt nghiệp đại học với tên đề tài: “ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA BA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS ĐỐI VỚI NẤM GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM” Do sinh vi n Huỳnh Văn Sang...
 • 58
 • 115
 • 0

đánh giá khả năng đối kháng của bốn chủng vi khuẩn bacillus đối với nấm gây bệnh trên rau diếp cá (houttuynia cordata thunb)

đánh giá khả năng đối kháng của bốn chủng vi khuẩn bacillus đối với nấm gây bệnh trên rau diếp cá (houttuynia cordata thunb)
... cordata Thunb) đánh giá khả đối kháng bốn chủng vi khuẩn Bacillus đƣợc thực nhằm xác định nấm gây hại rau diếp cá, từ đánh giá khả đối kháng bốn chủng vi khuẩn Bacillus tác nhân gây bệnh đƣợc ... sƣ ngành Bảo vệ thực vật với đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA BỐN CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS ĐỐI VỚI NẤM GÂY BỆNH TRÊN RAU DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA Thunb) Do sinh vi n: Đặng Anh Kiệt thực ... kỹ sƣ Bảo vệ thực vật với tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA BỐN CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS ĐỐI VỚI NẤM GÂY BỆNH TRÊN RAU DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA Thunb) Do sinh vi n: Đặng Anh Kiệt thực...
 • 56
 • 115
 • 1

Đặc tính probiotic của một số hỗn hợp vi khuẩn phân hủy quorum sensing ở qui mô pilot pot

Đặc tính probiotic của một số hỗn hợp vi khuẩn phân hủy quorum sensing ở qui mô pilot pot
... hóa hỗn hợp Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh, Hoàng Thanh Lịch, Vũ Hồng Như Yến, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thảo Sương 2012 Đặc tính probiotic số hỗn hợp vi khuẩn phân hủy quorum sensing qui pilot Vi n ... thấy hỗn hợp hai chủng vi khuẩn T303 T402 thể khả nâng cao tỉ lệ sống ấu trùng giai đoạn PL13 so với nghiệm thức không bổ sung vi khuẩn (tỉ lệ sống ấu trùng tôm sú nghiệm thức bổ sung hỗn hợp ... sung vi khuẩn tương ứng 61,9% 45,8%) (p < 0,05, Duncan test) Ngoài ra, nghiệm thức bổ sung hỗn hợp T303 T402, nhận thấy suy giảm cách rõ rệt mật độ Vibrio tổng số từ ngày thứ 10 trở Hai hỗn hợp...
 • 2
 • 108
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số hỗn hợp vi khuẩn probiotic đến tiêu hoá, sinh trưởng, phòng chống tiêu chảy ở lợn con giai đoạn sau cai sữa từ 21- 56 ngày tuổi

nghiên cứu ảnh hưởng của một số hỗn hợp vi khuẩn probiotic đến tiêu hoá, sinh trưởng, phòng chống tiêu chảy ở lợn con giai đoạn sau cai sữa từ 21- 56 ngày tuổi
... nghiên cứu bổ sung số hỗn hợp vi khuẩn Probiotic cho lợn giai đoạn sau cai sữa quan trọng Vì tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số hỗn hợp vi khuẩn Probiotic đến tiêu hoá, sinh trưởng, phòng chống ... chống tiêu chảy lợn giai đoạn sau cai sữa từ 21- 56 ngày tuổi Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hưởng số hỗn hợp vi khuẩn probiotic đến khả tiêu hoá vật chất khô, nitơ tinh bột lợn giai đoạn sau cai ... bột lợn lai thương phẩm giai đoạn sau cai sữa nuôi phần có bổ sung hỗn hợp vi khuẩn probiotic 36 37 37 - Nghiên cứu ảnh hưởng vi c bổ sung hỗn hợp vi khuẩn probiotic phần đến khả sinh trưởng, phòng...
 • 76
 • 426
 • 3

khảo sát hiệu quả của vi khuẩn bacillus đối với bệnh lúa von do nấm fusarium moniliforme lây lan qua hạt trên giống lúa jasmine 85

khảo sát hiệu quả của vi khuẩn bacillus đối với bệnh lúa von do nấm fusarium moniliforme lây lan qua hạt trên giống lúa jasmine 85
... VỆ THỰC VẬT Nguyễn Thanh Phong KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN Bacillus ĐỐI VỚI BỆNH LÚA VON DO NẤM Fusarium moniliforme LÂY LAN QUA HẠT TRÊN GIỐNG LÚA JASMINE 85 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ ... luận Qua kết khảo sát hiệu phòng trị chủng vi khuẩn Bacillus đối bệnh lúa von nấm Fusarium moniliforme lây lan qua hạt giống lúa Jasmine 85 điều kiện nhà lưới qua thời điểm cho thấy chủng vi khuẩn ... Phong Lan ctv, 2004) Vì vậy, đề tài Khảo sát hiệu vi khuẩn Bacillus bệnh lúa von nấm Fusarium moniliforme lây lan qua hạt giống lúa Jasmine 85 thực nhằm mục đích: tìm biện pháp xử lý vi khuẩn Bacillus...
 • 52
 • 173
 • 0

tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn dạ cỏ có khả năng phângiảibã mía trong điều kiện in vitro

tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn dạ cỏ có khả năng phângiảibã mía trong điều kiện in vitro
... tớnh gn vi k thut c lng t l tiờu húa in vivo (R2 > 0,93), in sacco (R2 = 0,83), in vitro GVS (R2 = 0,93), sinh khớ in vitro (R2 = 0,82) v in vitro VSVP R2 = 0,90) Qui trỡnh k thut in vitro 42DDC ... hi in vivo v in vitro sinh khớ d oỏn ch s ny hu hiu hn (Brown et al., 2002) Cỏc kt qu ó cho thy rt cú tim nng oỏn acid bộo bay hi in vivo bi in vitro sinh khớ - D oỏn cỏc cht khỏng dng In vitro ... thc n in vitro (VSVP) K thut xỏc nh t l tiờu húa in vitro 42DDC cú giỏ thnh thp v bo v mụi trng so vi in vitro GSV v in vitro VSVP tn dng c vt liu sn cú v ớt dựng húa cht K thut tiờu húa in vitro...
 • 94
 • 85
 • 0

tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn dạ cỏ trâu và nhóm vi khuẩn dạ cỏ bò để phân giải bã mía trong điều kiện in vitro.

tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn dạ cỏ trâu và nhóm vi khuẩn dạ cỏ bò để phân giải bã mía trong điều kiện in vitro.
... hợp vi khuẩn cỏ trâu nhóm vi khuẩn cỏ để phân giải mía điều kiện in vitro thực với mục tiêu tuyển tổ hợp nhóm vi khuẩn thích hợp có khả phân giải mạnh mía điều kiện thí nghiệm in vitro ... vi khuẩn cỏ trâu phối hợp nhóm vi khuẩn cỏ để phân giải mía điều kiện in vitro đƣợc thực với mục tiêu n chọn tổ hợp tối ƣu nhóm vi khuẩn c trâu nhóm vi khuẩn c đ tăng khả phân giải ... 1: khảo sát khả phối hợp vi khuẩn cỏ trâu nhóm vi khuẩn cỏ để phân giải mía điều kiện in vitro - Mục đích : đánh giá khả phân giải mía nhóm vi khuẩn điều kiện in vitro - Bố trí thí nghiệm:...
 • 67
 • 54
 • 0

tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn dạ cỏ có khả năng phângiảibã mía trong điều kiện in vitro

tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn dạ cỏ có khả năng phângiảibã mía trong điều kiện in vitro
... tớnh gn vi k thut c lng t l tiờu húa in vivo (R2 > 0,93), in sacco (R2 = 0,83), in vitro GVS (R2 = 0,93), sinh khớ in vitro (R2 = 0,82) v in vitro VSVP R2 = 0,90) Qui trỡnh k thut in vitro 42DDC ... hi in vivo v in vitro sinh khớ d oỏn ch s ny hu hiu hn (Brown et al., 2002) Cỏc kt qu ó cho thy rt cú tim nng oỏn acid bộo bay hi in vivo bi in vitro sinh khớ - D oỏn cỏc cht khỏng dng In vitro ... thc n in vitro (VSVP) K thut xỏc nh t l tiờu húa in vitro 42DDC cú giỏ thnh thp v bo v mụi trng so vi in vitro GSV v in vitro VSVP tn dng c vt liu sn cú v ớt dựng húa cht K thut tiờu húa in vitro...
 • 94
 • 133
 • 0

tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn dạ cỏ trâu và nhóm vi khuẩn dạ cỏ bò để phân giải bã mía trong điều kiện in vitro.

tuyển chọn tổ hợp vi khuẩn dạ cỏ trâu và nhóm vi khuẩn dạ cỏ bò để phân giải bã mía trong điều kiện in vitro.
... hợp vi khuẩn cỏ trâu nhóm vi khuẩn cỏ để phân giải mía điều kiện in vitro thực với mục tiêu tuyển tổ hợp nhóm vi khuẩn thích hợp có khả phân giải mạnh mía điều kiện thí nghiệm in vitro ... vi khuẩn cỏ trâu phối hợp nhóm vi khuẩn cỏ để phân giải mía điều kiện in vitro đƣợc thực với mục tiêu n chọn tổ hợp tối ƣu nhóm vi khuẩn c trâu nhóm vi khuẩn c đ tăng khả phân giải ... 1: khảo sát khả phối hợp vi khuẩn cỏ trâu nhóm vi khuẩn cỏ để phân giải mía điều kiện in vitro - Mục đích : đánh giá khả phân giải mía nhóm vi khuẩn điều kiện in vitro - Bố trí thí nghiệm:...
 • 67
 • 97
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn probiotics trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng và phòng bệnh tiêu chảy lợn con giai đoạn 21 – 56 ngày tuổi tại trại lợn nái gia công CP xã chiềng mung, huyện mai sơn, tỉnh sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn probiotics trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng và phòng bệnh tiêu chảy lợn con giai đoạn 21 – 56 ngày tuổi tại trại lợn nái gia công CP xã chiềng mung, huyện mai sơn, tỉnh sơn la
... tài: Nghiên cứu Ảnh hưởng hỗn hợp vi khuẩn Probiotics khẩu phần ăn đến sinh trưởng và phòng bệnh tiêu chảy lợn giai đoạn 21 56 ngày tuổi trại lợn nái gia công CP Chiềng Mung, huyện ... với nghiên cứu khoa học - Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp vi khuẩn Probiotics khẩu phần ăn đến sinh trưởng và phòng bệnh tiêu chảy lợn - Đánh giá hiệu kinh tế vi c bổ sung hỗn hợp vi khuẩn ... gia công CP Chiềng Mung huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là 69,23% Lợn từ 21 ngày tuổi đến 56 ngày tuổi bị bệnh chiếm 39,31% Lợn mắc bệnh cao nhất ở lứa tuổi 21 - 28 ngày tuổi chiếm...
 • 57
 • 110
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập