Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỉ lệ các bống tượng (oxyeleotris marmoratus) giai đoạn giống

ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng tỉ lệ sống cá bống tượng giai đoạn giống

ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỉ lệ sống cá bống tượng giai đoạn giống
... 1985) Các loài khác có l ng máu khác c ng nh l ng máu c th u ki n sinh thái khác khác n c ng t có l ng máu h n bi n, c ng t 2,7% bi n 4,1% (Bùi Lai ctv, 1985) ng th i c có ... TS NG C A CÁC M N KHÁC NHAU LÊN CH TIÊU SINH LÝ, T NG TR S NG CÁ B NG T NG VÀ T NG (Oxyeleotris marmoratus) GIAI N GI NG LU N V N T T NGHI P CAO H C CHUYÊN NGÀNH NUÔI TR NG THU S N CÁN B TS H ... b t m i, t c tiêu hoá m i c a vào ban ngày nhanh h n so v i vào ban êm Tu theo t ng lo i m i mà th i gian tiêu hoá c a s khác nhau, ch ng h n nh B ng ng gi ng tiêu hoá Mè Tr ng b...
 • 124
 • 425
 • 2

Đề tài: " Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng tỉ lệ sống cá bống tượng giai đoạn giống" ppt

Đề tài:
... 1985) Các loài khác có l ng máu khác c ng nh l ng máu c th u ki n sinh thái khác khác n c ng t có l ng máu h n bi n, c ng t 2,7% bi n 4,1% (Bùi Lai ctv, 1985) ng th i c có ... TS NG C A CÁC M N KHÁC NHAU LÊN CH TIÊU SINH LÝ, T NG TR S NG CÁ B NG T NG VÀ T NG (Oxyeleotris marmoratus) GIAI N GI NG LU N V N T T NGHI P CAO H C CHUYÊN NGÀNH NUÔI TR NG THU S N CÁN B TS H ... b t m i, t c tiêu hoá m i c a vào ban ngày nhanh h n so v i vào ban êm Tu theo t ng lo i m i mà th i gian tiêu hoá c a s khác nhau, ch ng h n nh B ng ng gi ng tiêu hoá Mè Tr ng b...
 • 124
 • 167
 • 0

Luận văn ảnh hưởng của bệnh tụ huyết trùng lợn đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của đàn lợn thịt nuôi trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Luận văn ảnh hưởng của bệnh tụ huyết trùng lợn đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của đàn lợn thịt nuôi trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang
... HUY T TRÙNG TRÊN ðÀN L N TH T NUÔI T I CÁC CƠ S CHĂN NUÔI TRÊN ð A BÀN HUY N YÊN DŨNG T NH B C GIANG 28 4.1.1 K t qu tiêm phòng b nh ñ ñàn l n th t nuôi t i s chăn nuôi ñ a bàn huy n Yên Dũng ... ñ tài: “ nh hư ng c a b nh t huy t trùng l n ñ n m t s ch tiêu sinh lý, sinh hóa máu c a ñàn l n th t nuôi ñ a bàn huy n Yên Dũng - t nh B c Giang 1.2 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài - Xác ñ nh ... L N TH T NUÔI T I CÁC CƠ S HUY T CHĂN NUÔI TRÊN ð A BÀN HUY N YÊN DŨNG T NH B C GIANG 4.1.1 K t qu tiêm phòng b nh ñ ñàn l n th t nuôi t i s chăn nuôi ñ a bàn huy n Yên Dũng t nh B c Giang ð hi...
 • 89
 • 461
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh năng suất hai giống ớt f1 pat34 (caspicum fructescens l )

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh lý và năng suất hai giống ớt f1 và pat34 (caspicum fructescens l )
... 9,5% (giống F 1) đến 13,9% (giống PAT3 4) Như vậy, phun chế phẩm KTRL có ảnh hưởng tốt đến tiêu cấu thành suất suất thực thu hai giống ớt nghiên cứu So sánh ảnh hưởng phun chế phẩm KTRL đến suất hai ... ĐC Giống F1 Phun KTRL Giống PAT34 Hình 3.9.1 Ảnh hưởng phun chế phẩm KTRL đến số quả/cây hai giống ớt ĐC Giống F1 Phun KTRL Giống PAT34 Hình 3.9.2 Ảnh hưởng phun chế phẩm KTRL đến KL quả/cây hai ... giống ớt chúng thấy suất giống PAT34 tăng cao so với giống F1 3.4 Ảnh hưởng phun chế phẩm KTRL đến số chất Chế phẩm KTRL có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng, quang hợp suất hai giống ớt nghiên cứu...
 • 58
 • 170
 • 0

Ảnh hưởng của chế phẩm chelax sugar express đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá năng suất giống cà chua f1 tomato TV 01savi

Ảnh hưởng của chế phẩm chelax sugar express đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá và năng suất giống cà chua f1 tomato TV 01savi
... Ảnh hưởng phun chế phẩm Chelax ến chiều cao 35 3.1.2 Ảnh hưởng chế phẩm Chelax ến đường kính thân 37 3.1.3 Ảnh hưởng chế phẩm Chelax đến số cành nhánh/cây 38 3.1.4 Ảnh hưởng chế phẩm Chelax ... Ảnh hƣởng chế phẩm Chelax đến chiều cao giống TV- 01 .36 Bảng 3.2 Ảnh hƣởng chế phẩm Chelax đến đƣờng kính thân giống TV- 01 .37 Bảng 3.3 Ảnh hƣởng chế phẩm Chelax đến số nhánh/cây giống ... 3.2.2 Ảnh hưởng chế phẩm Chelax ến huỳnh quang diệp lục 47 3.2.3 Ảnh hưởng chế phẩm Chelaxs đến cường độ quang hợp giống TV 01 52 3.3 Ảnh hƣởng chế phẩm Chelax đến yếu...
 • 78
 • 54
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn công nghiệp khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh hiệu quả sản xuất tôm sú (penaeus monodon, fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại quỳnh bảng quỳnh lưu, nghệ an

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn công nghiệp khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lí và hiệu quả sản xuất tôm sú (penaeus monodon, fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại quỳnh bảng quỳnh lưu, nghệ an
... cứu: Nghiên cứu ảnh hởng loại thức ăn công nghiệp khác lên số tiêu sinh hiệu sản xuất Tôm (Penaeus monodon) nuôi thơng phẩm Quỳnh Bảng, Quỳnh Lu, Nghệ An II Mục tiêu đề tài Xác định ảnh ... hởng loại thức ăn công nghiệp khác lên số tiêu sinh hiệu sản xuất Tôm (Penaeus monodon) giai đoạn nuôi thơng phẩm Quỳnh Bảng, Quỳnh Lu, Nghệ An 8 III Nội dung nghiên cứu Phân tích số số ... ngành sản xuất thức ăn nuôi tôm có mức tăng trởng ấn tợng nhng nghiên cứu thức ăn nuôi tôm đặc biệt thức ăn nuôi Tôm thơng phẩm hạn chế Một số tác giả đề cập đến nghiên cứu thử nghiệm công thức...
 • 67
 • 232
 • 0

Ảnh hưởng của thức ăn có độ đạm khác nhau lên một số chỉ tiêu thành thục sinh dục của cá trê vàng (clarias macrocephalus)

Ảnh hưởng của thức ăn có độ đạm khác nhau lên một số chỉ tiêu thành thục sinh dục của cá trê vàng (clarias macrocephalus)
... Mục tiêu cụ thể đề tài Xác định ảnh hưởng hàm lượng đạm thức ăn lên thành thục sinh dục Trê vàng 1.3 Nội dung nghiên cứu Theo dõi ảnh hưởng thức ăn hàm lượng đạm khác lên tiêu thành thục sinh ... KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG  TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN CÓ ĐỘ ĐẠM KHÁC NHAU LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU THÀNH THỤC SINH DỤC CỦA CÁ TRÊ ... độ đạm khác lên số tiêu thành thục sinh dục Trê vàng thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Bổ sung thêm dẫn liệu khoa học kỹ thuật nuôi vỗ thành thục sinh dục Trê vàng...
 • 44
 • 55
 • 0

ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM.PDF

ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM.PDF
... có ñ tài ño lư ng nh hư ng c a t hóa tài ñ n kinh t c a Vi t Nam B ng ki m ñ nh hai m u ñ c l p phân tích bi t s , ñ tài ño lư ng nh hư ng c a t hóa tài ñ n m t s ch tiêu kinh t ch ... t hóa tài có nh hư ng ñ n kinh t c a Vi t Nam? Tiêu c c hay tích c c? H c viên cao h c khóa trư c c a Trư ng Đ i H c Kinh T Thành Ph H Chí Minh có m t s ñ tài nghiên c u v t hóa tài chính, ... s kinh t khác Vi t Nam ñang không n m xu th TDHTC ñang di n toàn c u, v y trình TDHTC ñó có nh hư ng ñ n kinh t c a Vi t Nam? M c ñ nh hư ng c a TDHTC ñ n m t s ch tiêu kinh t mô...
 • 62
 • 57
 • 0

nghiên cứu tình hình nhiễm salmonella ảnh hưởng của bệnh do chúng gây ra đến một chỉ tiêu kỹ thuật của đàn gà để bố mẹ lương phượng sas0 thuần nuôi tập trung trong nông hộ

nghiên cứu tình hình nhiễm salmonella và ảnh hưởng của bệnh do chúng gây ra đến một só chỉ tiêu kỹ thuật của đàn gà để bố mẹ lương phượng và sas0 thuần nuôi tập trung trong nông hộ
... dịch bệnh tốt nhất, góp phần làm tăng hiệu chăn nuôi, đặt vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm Salmonella ảnh hởng bệnh chúng gây đến số tiêu kỹ thuật đàn đẻ bố mẹ Lơng Phợng Sasso nuôi ... phôi chết ngạt trình ấp nở, giảm tỷ lệ loại I làm tăng tỷ lệ hao hụt đàn nuôi thịt Mầm bệnh không gây ảnh hởng tới tiêu kỹ thuật đàn giống bố mẹ gây tác động xấu tới đàn nuôi ... nuôi tập trung nông hộ Mục đích đề tài * Xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella đàn đẻ bố mẹ giống Lơng Phợng Sasso nuôi tập trung hộ gia đình * Xác định bệnh tích đặc trng Salmonellosis bố mẹ, ...
 • 89
 • 105
 • 0

Ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907

Ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907
... cậy 95% Số cành cấp giống ớt F1 NP 907 số cành cấp giống ớt F1 NP 907 lẩn phun lần phun Hình 3.3 Anh hưởng phun chếphấm Atonik ],8DD đến số cành cấp Icủa giống ớt Fỉ NP 907 Phân tích số liệu ... luận Nghiên cứu ảnh hưởng phun chế phẩm kích thích Atonik 1,8DD đến số tiêu sinh lí, hoá sinh giống ớt F1 NP 907, rút số kết luận sau: 1) Phun chế phẩm KTRL có ảnh hưởng tốt đến tăng trưởng ... Anh hưởng phun chế phẩm Atonỉk 1,8DD đến diện tích giống ớt F1 NP 907 Qua phân tích bảng 3.8 hình 3.8 biểu đồ so sánh số diện tích giống ớt F1 NP 907 nhận thấy số diện tích giống ớt F1 NP 907...
 • 47
 • 324
 • 0

Ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907

Ảnh hưởng của chế phẩm atonik 1,8DD đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907
... giống nhiều phụ thuộc vào việc bổ sung chế phẩm 3.1.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến số cành cấp giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến số cành cấp giống ớt F1 NP ... 95% 26 Số cành cấp giống ớt F1 NP 907 Số cành cấp giống ớt F1 NP 907 lần phun lần phun Hình 3.3 Ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8DD đến số cành cấp 1của giống ớt F1 NP 907 Phân tích số liệu ... 1,8DD đến chiều cao giống ớt F1 NP 907 23 Hình 3.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến đường kính thân giống ớt F1 NP 907 24 Hình 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến số cành...
 • 54
 • 50
 • 0

ảnh hưởng của tinh dầu thiết yếu “mo” lên một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) trong điều kiện nuôi bể

ảnh hưởng của tinh dầu thiết yếu “mo” lên một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) trong điều kiện nuôi bể
... THƠ KHOA THỦY SẢN TRẦN VĂN NAM ẢNH HƢỞNG CỦA TINH DẦU THIẾT YẾU “MO” LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI BỂ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... Trần Văn Nam i TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá ảnh hƣởng tinh thiết yếu dầu MO lên số tiêu miễn dịch tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) điều kiện nuôi bể đƣợc tiến hành trại thực nghiệm khoa ... cứu ảnh hƣởng tinh dầu thiết yếu lên tăng cƣờng miễn dịch tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) xu hƣớng cần thiết giai đoạn 1.2 Mục tiêu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá đƣợc ảnh...
 • 39
 • 61
 • 0

ảnh hưởng của kích cỡ cá bố mẹ đến một số chỉ tiêu sinh sản sinh trưởng của cá rô đồng (anabas testudineus) giai đoạn cá bột

ảnh hưởng của kích cỡ cá bố mẹ đến một số chỉ tiêu sinh sản và sinh trưởng của cá rô đồng (anabas testudineus) giai đoạn cá bột
... sản sinh trƣởng đồng (Anabas testudineus) giai đoạn bột thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm tìm hiểu ảnh hưởng kích cỡ bố mẹ đến sinh sản sinh trưởng đàn đồng giai đoạn ... nhằm tìm hiểu ảnh hưởng kích cỡ bố mẹ đến số tiêu sinh sản sinh trưởng đồng (Anabas testudineus) giai đoạn bột bố mẹ thí nghiệm gồm 12 cặp (gia đình) có khối lượng khác dao động ... đầu giai đoạn ương,… bố mẹ nguyên nhân làm cho tỷ lệ sống chưa cao Kích cỡ bố mẹ ảnh hưởng nhiều đến đặc điểm tăng trưởng tỷ lệ sống giai đoạn đầu chu kỳ sống thông qua ảnh hưởng đến...
 • 50
 • 73
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập