Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán theo Thông tư 133

quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương dmz

quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương dmz
... để kế toán trưởng ký duyệt Sau đó, chứng từ chuyển sang cho phận kế toán tính lương 1 Đoạn văn mô tả Đoạn văn mô tả Tại phận kế toán tính lương, kế toán tính lương dựa vào chứng từ gửi đến từ ... CÁC BỘ P KẾ HOẠCH KINH P KẾ HOẠCH KINH P HÀNH CHÍNH – NHÂN P HÀNH CHÍNH – NHÂN PHẬN PHẬN DOANH DOANH SỰ SỰ P KẾ TOÁN TÀI VỤ P KẾ TOÁN TÀI VỤ iI CHU trình luân chuyển chứng từ KẾ TOÁN LƯƠNG Đoạn ... nhân lập xong chuyển sang cho phận kế toán tính lương, chứng từ lưu lại theo ngày Tại phận kế toán trưởng, thủ quỹ đưa danh sách cá nhân tạm ứng cho kế toán trưởng ký duyệt; trợ lý kế toán đưa báo...
 • 29
 • 9,637
 • 27

quy trình luân chuyển chứng từ chu trình mua xi măng bỉm sơn và thanh toán tiền tại công ty cp vicem thạch cao xi măng

quy trình luân chuyển chứng từ chu trình mua xi măng bỉm sơn và thanh toán tiền tại công ty cp vicem thạch cao xi măng
... trả cho Công ty CP xi măng Bỉm Sơn tháng Cùng với BBĐCCN Công ty CP xi măng Bỉm Sơn chuyển đến, kế toán toán đối chiếu, kiểm tra với số dư công nợ tài khoản 331 – Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, sau ... quan trọng Từ giả thiết thực tế kiến thức học nhóm tiến hành tìm hiểu đề tài Quy trình luân chuyển chứng từ chu trình mua Xi măng Bỉm Sơn toán tiền công ty CP Vicem Thạch Cao Xi Măng Trọng ... THANH TOÁN TIỀN HÀNG - HTTTKT Lưu đồ Lưu đồ luân chuyển chứng từ chu trình mua xi măng Bỉm Sơn toán tiền hàng Nhóm sinh viên thực hiện: 05 Trang 13 CHU TRÌNH MUA XM BỈM SƠN VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG...
 • 18
 • 1,504
 • 5

QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG từ về HOẠT ĐỘNG bán HÀNG CHƯA THU TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN NÔNG NGHIỆP HP

QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG từ về HOẠT ĐỘNG bán HÀNG CHƯA THU TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN NÔNG NGHIỆP HP
... chức Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP I Giới thiệu công ty Cổ phần Nông Nghiệp HP: : Sơ đồ phòng kế toán: II Chu trình bán hàng chưa thu tiền công ty cổ phần Nông Nghiệp HP: Mô tả trình bán hàng chưa ... phải thu khách hàng lưu lại theo số thứ tự II Chu trình bán hàng chưa thu tiền công ty cổ phần Nông Nghiệp HP: 2/ Các chứng từ sử dụng chu trình bán hàng chưa thu tiền công ty: STT Tên chứng từ ... luân chuyển chứng từ nào? Để hiểu rõ vấn đề nhóm vào tìm hiểu chu trình bán hàng chưa thu tiền công ty cổ phần Nông Nghiệp HP Nội dung trình bày: I I Giới thiệu công ty Cổ phần Nông Nghiệp HP: ...
 • 30
 • 3,028
 • 3

quy trình luân chuyển chúng từ của chu trình bán hàng-thu tiền công ty tnhh công nghệ quốc nghĩa

quy trình luân chuyển chúng từ của chu trình bán hàng-thu tiền công ty tnhh công nghệ quốc nghĩa
... hoạt động công ty Căn từ thông tin thu thập từ thực tế internet, nhóm em định tìm hiểu đề tài Quy trình luân chuyển chứng từ chu trình bán hàng- thu tiền công ty TNHH Công nghệ Quốc Nghĩa Mục ... thống quy trình luân chuyển chứng từ Nhận xét số ưu điểm, nhược điểm quy trình từ đề xuất số kiến nghị Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu nhóm xoay quanh vấn đề quy trình luân chuyển chứng từ chu ... doanh nghiệp 2.1 Thông tin chung công ty Công ty TNHH Công nghệ Quốc Nghĩa (tên thường gọi Bách Khoa Computer Hà Tĩnh) 42 chi nhánh, cửa hàng bán lẻ khắp miền nước tổng công ty Bách Khoa Computer...
 • 22
 • 3,430
 • 7

quy trình luân chuyển chứng từ trong chu trình chi phí theo phương pháp thủ công

quy trình luân chuyển chứng từ trong chu trình chi phí theo phương pháp thủ công
... trữ, kiểm tra đối chi u cho doanh nghiệp sau IV Quy trình luân chuyển chứng từ chu trình chi phí thực theo phương pháp thủ công Quy trình luân chuyển chứng từ chu trình chi phí Công ty trách nhiệm ... phí theo phương pháp thủ công Trong chu trình chi phí thực theo phương pháp thủ công, người ta thường sử dụng số chứng từ sau: Quy trình luân chuyển chứng từ CTCP theo phương pháp thủ công_ Th.S ... theo biểu mẫu: HR-PR-006-03/00 30 Quy trình luân chuyển chứng từ CTCP theo phương pháp thủ công_ Th.S Phan Thị Bảo Quy n Kết luận Quá trình lưu chuyển chứng từ chu trình chi phí phương pháp thủ...
 • 32
 • 798
 • 8

Quá trình luân chuyển chứng từ

Quá trình luân chuyển chứng từ
... lực tờ séc Séc chuyển khoản • Séc chuyển khoản không phép lĩnh tiền mặt.Trên tờ séc ghi đậm chữ • séc chuyển khoản gạch đường chéo song song phía bên trái Quy trình toán Séc chuyển khoản + Trường ... UNT Thẻ Chuyển tiền phiếu Người thu III Chuyển tiền Séc Khái niệm: Séc lệnh chuyển tiền chủ tài khoản, lập theo mẫu Ngân hàng quy định yêu cầu Ngân hàng, Kho bạc phục vụ trích số tiền từ tài khoản ... I NỘI DUNG TRÌNH BÀY VAI TRÒ II CÁC HÌNH THỨC III CHUYỂN BẰNG SÉC IV ỦY NHIỆM THU V ỦY NHIỆM CHI I I Vai trò toán không dùng tiền mặt I Vai trò Từng cá nhân Từng đơn vị kinh tế Toàn...
 • 30
 • 2,592
 • 5

Tiểu luận đề tài : qui trình luân chuyển chứng từ hàng tồn kho pot

Tiểu luận đề tài : qui trình luân chuyển chứng từ hàng tồn kho pot
... chứng từ Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho để hạch toán cho tất loại hàng tồn kho Đồng thời, để theo dõi cho loại hàng tồn kho, tại kho, thủ kho mở thẻ kho để theo dõi mặt số lượng cho loại hàng; ... thứ hàng tồn kho tương ứng với thẻ kho đã mở Quy trình tồ chức Phiếu nhập kho: Trong kế toán, phiếu nhập kho gọi chứng từ thực hiện, chứng minh nghiệp vụ nhập kho loại hàng tồn kho Phiếu ... nhập kho? Sau quy trình luân chuyển phiếu nhập kho: Bước 1: Người giao hàng (có thể nhân viên phụ trách thu mua, nhân viên sản xuất DN người bán) đề nghị giao hàng nhập kho Bước 2: Ban kiểm nhận...
 • 6
 • 1,534
 • 16

Chứng từ kế toán, quy trình lập và luân chuyển chứng từ hàng tồn kho.doc

Chứng từ kế toán, quy trình lập và luân chuyển chứng từ hàng tồn kho.doc
... phận đơn vị Hay thực chứng từ kế toán Sau tìm hiểu rõ chứng từ kế toán, quy trình lập luân chuyển chứng từ hàng tồn kho B/ NỘI DUNG I Chứng từ kế toán Khái niệm Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang ... diễn chứng từ điện tử khớp quy định b Phân loại theo địa điểm lập chứng từ: theo cách phân loại chứng từ kế toán phân chia thành chứng từ bên chứng từ bên - Chứng từ bên trong: chứng từ kế toán ... lượng giá trị loại, thứ hàng tồn kho tương ứng với thẻ kho mở Quy trình lập luân chuyển chứng từ hàng tồn kho Như nói trên, để quản lý hàng tồn kho, kế toán sử dụng chứng từ kế toán phiếu nhập kho...
 • 14
 • 11,929
 • 17

Nguyên lý kế toán quy trình lập và luân chuyển chứng từ về bán hàng

Nguyên lý kế toán  quy trình lập và luân chuyển chứng từ về bán hàng
... loại chứng từ, huỷ Đây bốn bước qui trình luân chuyển chứng từ thể Hình Lập thu nhận chứng từ Kiểm tra chứng từ Sử dụng ghi sổ kế toán Bảo quản, lưu trử huỷ chứng từ Hình Quy trình luân chuyển chứng ... nghiệp lập từ bên chuyển đến phải tập trung vào phận kế toán doanh nghiệp Bộ phận kế toán kiểm tra chứng từ kế toán sau kiểm tra xác minh tính pháp chứng từ dùng chứng từ để ghi sổ kế toán Thứ ... toán) + Thời gian bảo hành vv II ) Quá trình lập luân chuyển chứng từ bán hàng Chứng từ kế toán lập thu nhận từ bên ngoài, sau chuyển đến phận kế toán đơn vị có liên quan, kiểm tra sử dụng làm...
 • 12
 • 3,082
 • 5

Nội dung chứng từ kế toán, trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán về tiền mặt

Nội dung chứng từ kế toán, trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán về tiền mặt
... thiện trình tổ chức lập luân chuyển chứng từ kế toán Đối với khâu lập chứng từ Để khắc phục hạn chế khâu lập chứng từ lập chứng từ phải tuân thủ theo Chế độ chứng từ kế toán hành Đối với chứng từ ... sổ kế toán Việt Nam phải dịch tiếng Việt, phải đính kèm với tiếng nước II Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán Xử lí luân chuyển chứng từ kế toán trình chuyển giao, sử dụng chứng từ, từ sau lập ... Khái niệm chứng từ kế toán Chứng từ kế toán Chứng từ kế toán giấy tờ, vật mang tin chứng minh nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh thực hoàn thành làm ghi sổ kế toán Vậy, thực chất chứng từ kế toán giấy...
 • 29
 • 1,706
 • 5

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng doc

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng doc
... phiếu thu, phiếu chi Đối với giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm thu/ uỷ nhiệm chi Sau lập xong chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt 6) Ký duyệt chứng từ thu chi: ... đề nghị thu - chi Các đề nghị chi/ mua sắm không hợp lý, hợp lệ bị từ chối yêu cầu làm rõ bổ sung chứng từ liên quan 5) Lập chứng từ thu chi: Đối với giao dịch tiền mặt quỹ: Kế toán tiền mặt ... toán trưởng ký duyệt 6) Ký duyệt chứng từ thu chi: Kế toán trưởng ký vào Phiếu thu/ ủy nhiệm thu Phiếu chi/ ủy nhiệm thu 7) Thực thu chi tiền ...
 • 2
 • 2,817
 • 22

Giáo trình kế toán luân chuyển chứng từ pps

Giáo trình kế toán luân chuyển chứng từ pps
... vào chứng từ kế toán, phục vụ cho công tác kế toán, công tác quản lý Phương pháp chứng từ kế toán cấu thành hai yếu tố: + Hệ thống chứng từ + Chương trình luân chuyển chứng từ Bản chứng từ kế toán ... tiếp) Chứng từ ghi lần Chứng từ ghi nhiều lần chứng từ Nội dung kinh tế nghiệp vụ Tính cấp bách Chứng từ Chứng từ Chứng từ Chứng từ Chứng từ Chứng từ tiền tài sản lao động, vật tư tiêu thụ toán ... 3.4.2 Kế hoạch luân chuyển chứng từ Kế hoach luân chuyển chứng từ trình tự thiết lapạ sẵn cho trình vận động loại chứng từ nhằm phát huy đầy đủ chức thông tin kiểm tra chứng từ Kế hoạch luân chuyển...
 • 106
 • 294
 • 0

Chứng từ kế toán là gì trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán về hàng tồn kho (xuất kho, nhập kho)

Chứng từ kế toán là gì trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán về hàng tồn kho (xuất kho, nhập kho)
... Quy trình lập luân chuyển chứng từ kế toán hàng tồn kho a Quy trình tổ chức phiếu nhập kho Trong kế toán, phiếu nhập kho gọi chứng từ thực hiện, chứng minh nghiệp vụ nhập kho loại hàng tồn kho ... dung chứng từ kế toán Trình tự xử lí, luân chuyển chứng từ kế toán Tất chứng từ kế tán doanh nghiệp lập từ bên chuyển đến phải tập trung vào phận kế toán doanh nghiệp Bộ phận kế toán kiểm tra chứng ... quản lý hàng tồn kho, kế toán sử dụng chứng từ Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho để hạch toán cho tất loại hàng tồn kho Đồng thời, để theo dõi cho loại hàng tồn kho, kho, thủ kho mở thẻ kho để theo...
 • 16
 • 866
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: quy trinh luân chuyển chứng từ kế toán bán hàngquy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi phíquy trình luân chuyển chứng từ kế toánsơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán bán hàngsơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặtsơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lươngsơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán nguyên vật liệusơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán vốn bằng tiềnquy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặtquy trình luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàngquy trình luân chuyển chứng từ kế toán thanh toánquy trình luân chuyển chứng từ kế toán xác định kết quả kinh doanhquy trinh luân chuyển chứng từ kế toán doanh thu bán hàngquy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương theo hình thức nhật kí chungco so ly luan ve quy trinh luan chuyen chung tu ke toan tai cua hang xang dauTài liệu về Ranger 2011Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhBài giảng chuyên đề 12 Quản lý tài chính tài sản trong trường phổ thông Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcHướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC Đề tài HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4Bài giảng môn tập đọc lớp 1 chủ điểm Thiên nhiên đất nướcĐề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Câu hỏi trắc nghiệm về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cực hayCâu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hayBộ 9 đề 9 điểm môn toánGIÁO ÁN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Chủ đề 3 Đi bộ an toànGIÁO ÁN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Chủ đề 4 Ngồi sau xe đạp xe máy an toànGiáo án tập đọc lớp 3 Ông tổ nghề thêuGiáo án tập đọc lớp 3 LỬA THỬ VÀNG GIAN NAN THỬ SỨCGiáo án khối 5 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCM114_Math Magic Dr. Josip Pumpkin Derado117_Math Vocabulary The number of square units that cover a surface with no overlapsElectronics and circuits 222