Phần 2 công suất hệ số công suất

SỔ TAY KỸ THUẬT THỦY LỢI - PHẦN 2 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TẬP 4 doc

SỔ TAY KỸ THUẬT THỦY LỢI - PHẦN 2 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TẬP 4 doc
... K1 2. 2 y a 3.0 3 .2 3 .4 3.6 3.8 4. 0 12 16 28 24 R 20 a 32 Chương - Thủy lực cửa van 51 10 12 14 16 18 20 K2 1 .2 1 .4 1.6 1.8 2. 2 2. 4 2. 6 2. 8 y a Hình - 15 cong cong Hình 2- 1 5b ĐườngĐường K K1, K2 ... 1-m ỗ ố -3 at -3 mat b mb 1-m ma a 0 m 0 a 1-m -bt -mbt -mat -at - (1 - m ) at - (1 - m ) bt 2 -3 mbt -3 bt 0 0 -t -mt 0 -mt -t 1-m t 1-m b 0 -3 abt -3 mabt -3 (1 - m ) a t ữ ữ ữ ữ ữ ữ -3 (1 - m ) b ... gốc: - peclit - ferit peclit - ferit Độ cứng Brinell Kéo Giới hạn đàn hồi Giới hạn phá hoại Độ dãn kéo đứt % kG/mm2 kG/mm2 24 0 - 25 28 0 20 0 175 42 - 46 38 - 44 32 - 40 58 - 75 50 -5 8 42 - 48 Cắt...
 • 187
 • 236
 • 0

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 12 potx

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 12 potx
... Polyamid-6 O O C CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH2 C CH2 CH2 CH2 C CH2 CH2 NH O O CH2 C CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH2 C CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH C O O Polyamid 6-6 O O CH2 O C CH2 CH2 CH2 CH2 C CH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH3 ... RSi O C2H5 O C2H5 + H2O OH RSi O C2H5 OH + C2H5OH R(C2H5O)2Si O Si(OC2H5)2R + R(C2H5O)2Si O Si(OC2H5)2R R(C2H5O)2Si +H2O O Si(OC2H5)R OH + HO Si(OC2H5)2R H2O R(C2H5O)2Si R(C2H5O)2Si O Si(OC2H5)R ... ban đầu số liên kết hydro Loại nhựa Nhiệt độ nóng chảy (oC) Polyamid-6 21 0 ÷ 21 5 Polyamid-7 22 0 ÷ 22 5 Polyamid-9 20 4 ÷ 21 0 Polyamid-11 186 ÷ 187 Polyamid- 6-6 25 5 ÷ 26 4 Polyamid- 6-1 0 21 5 ÷ 22 3 Khi...
 • 5
 • 198
 • 1

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 11 pps

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 11 pps
... H2O O H2C C CH3 C O + O H2O CH3 O Cr(OH )2 + HCl OH + Giai đoạn 2: tạo liên kết CH2 CH CH2 CH HO Si OH HO Si OH CH2 CH CH2 CH O Si O Si O O O H O C (HO)2Cr CrCl2 CrCl2 OH H HCl OH Cl H2C C + H ... (thay phần EG bisphenol-A) - PEsKN bền nhiệt: thay phần AP dẫn xuất halogen axit chức (axit tetraclophtalic axit tetrabromphtalic) Cl Cl COOH Cl COOH Cl - PEsKN loại thường: EG-AP-EG-AM-EG-AP ... OCO CH CH2 - PEsKN loại dẻo: thay phần AP axit chức mạch thẳng thay phần EG glycol mạch dài (DEG,DPG) - PEsKN bền môi trường: thêm chất ổn định quang ( benzophenol thay phần styren MMA) - PEsKN...
 • 6
 • 216
 • 0

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 10 pps

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 10 pps
... polyamin -Phản ứng đóng rắn: CH3 CH3 H2C CH CH2 O O CH2 CH CH2 O C OH CH3 O + H2N C O CH2 CH CH2 CH3 n O R1 " NH2 CH3 CH3 H2C CH CH2 O O CH2 CH CH2 O C OH CH3 O C O CH2 CH CH2NH R1" NH2 CH3 n OH NH2 ... polymer tạo phụ thuộc vào tỉ lệ dian H2C CH CH + HO CH2 OH + H2C R H2C CH CH CH2 O R CH2 O OH O CH2 O O O O CH CH CH CH CH2 O O 3/ Nhựa polyepoxy OH OH C H2 OH C H2 H2C CH + Cl O CH2 CH O CH2 ... H O CH3 H2C CH CH2 O C O CH2 CH3 O NaOH CH3 CH2 CH + HO C O CH3 CH3 CH H2C CH2 O C CH O CH2 CH2 O C OH CH3 OH CH3 O OH CH3 Công thức tổng quát: CH3 CH3 H2C CH O CH2 O C CH3 O CH2 CH CH2 O C OH...
 • 7
 • 137
 • 0

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 9 docx

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 9 docx
... (Martens) > 120 oC IV/ Tính chất ứng dụng nhựa melamin-formaldehyt Cũng nhựa ure formaldehyt, nhựa melamin formaldehyt dùng để sản xuất bột ép, chất dẻo tấm, keo dán… - Vật liệu ép sản xuất từ nhựa ... R NH CH2 NH R NH CH2 NH NH NH CH2 NH NH R NH CH2 NH R CH2 NH NH CH2 NH R NH CH2OH Do melamin có nhiều nhóm đinh chức nên nhựa có nhiều nối ngang Vì nhựa melamin-formaldehyt có độ chịu nước, chịu ... sản xuất bột ép tương tự PF UF Tính chất bột ép: + Khối lượng riêng d = 1,45 – 1,55 g/cm3 + Giới hạn bền kéo δk≥ 620 – 750 KG/cm2 + Giới hạn bền nén δu≥ 650 KG/cm2 + Độ hút ẩm (3 ngày đêm 25 oC)...
 • 3
 • 155
 • 0

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 8 ppt

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO - PHẦN 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG NGƯNG - CHƯƠNG 8 ppt
... CH2OH CO NH CH2OH HO CH2 NH2 + + CO NH2 NH2 CO H2O NH CH2 NH CO NH2 NH CH2OH CO Hoặc NH CH2OH CO + H2O NH CH2 O CH2 NH Tổng quát: H2N-CO-NH-CH 2- [ -NH-CO-NH-CH 2- ] n-NH-CO-NH-CH2OH Từ dimetylol ure tạo ... NH CH2OH (n +2) CO HOCH2 NH CO NH CH2 N CO NH CH N CO NH CH2OH ` CH2OH nCH2OH NH CH2OH + H2O Hoặc: CH2OH CH2OH CH2OH N N N CO CH2 NH CO CO CH2 NH CO CO NH CH2 N CH2 N CH2 N CH2 CH2 NH CO N CH2 N ... 120 oC Độ hút ẩm (ở 25 oC, thời gian ngày đêm) – 1,5% IV/ Tính chất ứng dụng ure-formaldehyt Nhựa ure ứng dụng rộng rãi để sản xuất vật liệu ép, chất dẻo lớp, chất dẻo bọt, keo dán, màng phủ -...
 • 4
 • 219
 • 5

KỸ THUẬT sản XUẤT CHẤT dẻo PHẦN 2 CÔNG NGHỆ sản XUẤT một số POLYMER TRÙNG NGƯNG CHƯƠNG 7

KỸ THUẬT sản XUẤT CHẤT dẻo  PHẦN 2 CÔNG NGHỆ sản XUẤT một số POLYMER TRÙNG NGƯNG  CHƯƠNG 7
... rắn kết thúc cấu tạo nhựa số nhóm CH2OH tự hay nhân phenol vị trí hoạt động CH2 CH2 CH2 CH2OH CH2 OH OH OH OH CH2 OH CH2OH CH2 OH CH2 CH2 HO CH2 OH OH CH2 CH2OH CH2 OH + CaO tác dụng trợ đóng ... OH- nhóm metylol có vận tốc phản ứng bé OH OH OH CH2 OH CH2 OH + + HOCH2 CH2 OH CH2OH CH2OH CH2 OH OH OH OH CH2 O CH2 CH2OH OH- CH2 OH CH2 n CH2OH Nhựa rezolic có metylol tự vị trí para phenol ... nhóm metylol lớn Phản ứng trùng ngưng tạo nhựa viết sau: OH OH CH2 OH H + CH2 CH2 + H HOCH2 OH + OH CH2 OH + OH OH OH OH OH OH OH OH + CH2 CH2 OH OH + H HOCH2 CH2 O CH2 cầu nối metylen ete Cầu...
 • 11
 • 73
 • 0

PHẦN 2 CÔNG TÁC THU

PHẦN 2 CÔNG TÁC THU
... 20 01 20 02 2003 Số lao Số thu Số lao Số thu Số lao Số thu động động động 325 321 ,2 351 3 42, 5 377 371 ,2 6 92 673 7 32 709 798 967 2. 250 124 3.080 28 8 2. 410 135 3.474 3 82 3391 43 62, 2 3 628 4907,5 2. 580 ... 1997- 20 03 Năm Quý IV 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 Số người đăng ký đóng BHXH 22 .039 23 .431 26 .311 29 .440 30.000 31.075 32. 560 Số tiền thu ( triệu đồng) 4.868 16.037 24 .6 02 23.075 27 .075 28 .360 ... sản, nghỉ dưỡng sức 20 01 -20 03 Đơn vị : triệu đồng Năm Nghỉ dưỡng ốm đau Thai sản Cộng sức 20 01 20 0 02 2003 Cộng 8,7 8,7 119 1 02 117,879 338,879 1 52 200 28 6,734 638,734 3 12 320 399,814 1031,814...
 • 26
 • 77
 • 0

Tài liệu Phần 2: Xác suất pdf

Tài liệu Phần 2: Xác suất pdf
... biến cố A xảy với xác suất p không đổi không xảy với xác suất q = 1-p Dùng tính xác suất để n phép thử, biến cố A xảy k lần 3) Công thức Cộng Nhân xác suất: • Công thức Cộng xác suất: - Với A1, ... 1) Tính xác suất để bi trắng 2) Tính xác suất bi đen, bi trắng 3) Giả sử viên lấy có bi trắng.Tính xác suất để bi trắng hộp thứ b) Chọn ngẫu nhiên hộp từ hộp lấy ngẫu nhiên bi Tính xác suất bi ... trúng mục tiêu bò diệt vơiù xác suất 80% Nếu có viên trúng mục tiêu bò diệt với xác suất 20% a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt b) Giả sử mục tiêu bò diệt Tính xác suất có 10 viên trúng Giải...
 • 37
 • 160
 • 0

Tổng hợp phần mềm rẻ và miễn phí - Phần 2: công cụ đồ họa 2D và 3D pps

Tổng hợp phần mềm rẻ và miễn phí - Phần 2: công cụ đồ họa 2D và 3D pps
... mắt phiên phần mềm tạo hình ảnh động miễn phí Maya Personal Learning Edition Việc thiếu tính cao cấp hạn chế tốc độ xử lý lẽ đương nhiên mang lại cho nhân vật bạn cử động cứng nhắc lẫn mềm mại ... giản có tất chứng mà bạn cần để sản xuất đồ hình 3D tương tác trò chơi tương thích với nhiều tảng Sản phẩm cho phép việc tạo mô mình, kết xuất đồ họa công việc hậu kỳ Bạn tải Vĩnh Duy (Theo PC ... Photoshop sử dụng đơn giản Các công cụ trình đơn bố trí hợp lý giúp người dùng lướt qua nhiều giao diện chương trình mà để tìm cách xoay ảnh góc 90 độ PhotoFiltre thiếu vài tính chuyên nghiệp Photoshop...
 • 7
 • 118
 • 0

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx
... tháúp hån âáưu mụt vạn khn IV IV III 30÷50 III III II II I I 30÷50 III III Hçnh 1 0-7 Mảch ngỉìng thi cäng åí mọng - cäüt - dáưm III GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 139 chiãưu cao låïn ln b) (1/4)ln ... IV - IX X - III II - VII VIII - I XII - IV V - XI K THÛT THI CÄNG I Cỉåìng âäü bo dỉåỵng so vå i Thå i gian bo dỉåỵng cỉåìng âäü chøn 28 ngy TBD(Ngy âãm) RBD(%R28) 50 -5 5 40 - 50 55 - 60 35 - ... khä i: - Mảch ngỉìng thi cäng cọ mọng giáûc cáúp: t i màût thay âä i tiãút diãûn :I - I - Mảch ngỉìng thi cäng giỉỵa mọng cäüt: t i màût mọng II - II - Mảch ngỉìng thi cäng giỉỵa cäüt Hçnh 1 0-8 ...
 • 26
 • 355
 • 1

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx
... nhọm AII, AIII + Thẹp så i kẹo ng i Phán theo cỉåìng âäü chëu lỉûc + Nhọm AI: Rk = 21 00kg/cm2 (Φ1 ÷ Φ 40) + Nhọm AII: Rk = 27 00kg/cm2 (Φ10 ÷ Φ 40) + Nhọm AIII: Rk = 3400kg/cm2 ÷ 3600kg/cm2 (Φ10 ... giai âoản biãún dảng rä i gim ti âãø tàng giå i hản ân hä i 9 .2. 2 Cạc phỉång phạp gia cỉåìng ng i Gia cỉåìng cäút thẹp bàòng kẹo ng i + Âáy l phỉång phạp âån gin âãø gia cỉåìng cäút thẹp, nhiãưu ... bo chiãưu di thẹp thi út kãú, hay âãø táûn dủng thẹp thỉìa, Nä i cäút thẹp nhàòm tiãút kiãûm thẹp Cọ hai cạch nä i cäút thẹp: nä i büc (nä i i ỉåït) v nä i hn (nä i i khä) 9. 4.1 Nä i büc...
 • 11
 • 261
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTriết học trung quốc tư tưởng vô vi của đạo gia và những ảnh hưởng của tư tưởng này lên đời sống xã hội ngày nayDẫn chương trình vì em hiếu học (Chợ Mới)TIẾNG PHÁP GIAO TIẾPChiêu thị của Heneiken PromotionĐịa lí thủy văn lưu vực sông mãTài liệu bồi dưỡng thường xuyên trung họcGiải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng BìnhGiải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng BìnGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng BìnHoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình ĐịnhMở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Đắk LắkNghiên cứu chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Quảng NgãiNghiên cứu chất lượng dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵngbộ câu hỏi thi tìm hiểu luật vệ sinh an toàn lao độngChương 34: Sự đề kháng của cơ thể với nhiễm khuẩnBài 10: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LYVai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở việt nam – lý luận và thực tiễnKẾ HOẠCH AN TOÀN LAO ĐỘNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập