Nhịp nhanh với QRS hẹp dưới 0 12s

Nhịp nhanh với QSR hẹp, đại học y huê

Nhịp nhanh với QSR hẹp, đại học y huê
... nhó đáp ứng thất nhanh Cuồng nhó với dẫn truyền nhó thất thay đổi Nhòp nhanh nhó đa ổ Nhòp nhanh với QRS hẹp Nhòp nhanh với QRS hẹp Sóng P mối liên hệ với QRS (P trước, lẫn vào hay sau QRS) chìa ... Hệ thống điện học tim Nhòp nhanh với QRS hẹp (< 0.12s) Nhòp nhanh       Nhòp nhanh Nhòp nhanh Cuồng nhó Nhòp nhanh thất Nhòp nhanh Nhòp nhanh xoang nhó (đơn ổ) Nhòp nhanh không   vào ... dẫn truyền xuống thất qua đường phụ dẫn truyền ngược lên nhó qua nút AV  nhòp nhanh với QRS rộng Nhòp nhanh vào lại nhó thất Nhòp nhanh vào lại nhó thất với QRS hẹp Orthodromic AVRT Nhòp nhanh...
 • 46
 • 411
 • 0

nhịp nhanh trên thất với QRS hẹp

nhịp nhanh trên thất với QRS hẹp
... ĐẠI CƯƠNG - Nhịp nhanh thất có chủ nhịp chỗ phân nhánh bó his - Thường phức QRS hẹp (nhịp nhanh thất với QRS giãn rộng bàn đến phần sau) - Có cách phân loại nhịp nhanh thất :  Phân loại ... nút nhĩ thất Cách tiếp cận BN có NNTT với nhịp thất Nhịp thất Sóng P P (+) trước QRS P không điển hình trước QRS P không tìm thấy/ P khử cực ngược biến dạng phần cuối QRS Nhanh xoang Nhịp nhanh ... hình cưa ≥3P khác Cùng nhĩ với bloc nhĩ thất thay đổi Nhịp nhanh nhĩ đa ổ Cơ chế vào lại nhịp nhanh thất Vào lại nút nhĩ thất: slow – fast : 90% cases Cơ chế vào lại nhĩ thất : dẫn truyền phụ ...
 • 20
 • 80
 • 0

NHỊP NHANH TRÊN THẤT với QRS hẹp

NHỊP NHANH TRÊN THẤT với QRS hẹp
... ĐẠI CƯƠNG - Nhịp nhanh thất có chủ nhịp chỗ phân nhánh bó his - Thường phức QRS hẹp (nhịp nhanh thất với QRS giãn rộng bàn đến phần sau) - Có cách phân loại nhịp nhanh thất :  Phân loại ... nút nhĩ thất Cách tiếp cận BN có NNTT với nhịp thất Nhịp thất Sóng P P (+) trước QRS P không điển hình trước QRS P không tìm thấy/ P khử cực ngược biến dạng phần cuối QRS Nhanh xoang Nhịp nhanh ... hình cưa ≥3P khác Cùng nhĩ với bloc nhĩ thất thay đổi Nhịp nhanh nhĩ đa ổ Cơ chế vào lại nhịp nhanh thất Vào lại nút nhĩ thất: slow – fast : 90% cases Cơ chế vào lại nhĩ thất : dẫn truyền phụ ...
 • 20
 • 24
 • 0

tiếp cận chẩn đoán nhịp nhanh đều với qrs hẹp

tiếp cận chẩn đoán nhịp nhanh đều với qrs hẹp
... Phương pháp chẩn đoán phân biệt nhòp nhanh với QRS hẹp 31 10/3/2014 Chẩn đoán phân biệt nhòp nhanh với QRS hẹp  Tần số thất (lần/phút)  100100-140: nhanh xoang (100(100-160 l/p), nhanh nối gia ... cuồng nhó với dẫn truyền 2:1  150 150 250: AVNRT, AVRT, nhanh nhó 32 10/3/2014 Chẩn đoán phân biệt nhòp nhanh với QRS hẹp  Sóng P mối liên hệ với QRS:  Không P P lẫn vào QRS   Nhanh nối ... 10/3/2014 10/3/2014 Nhòp nhanh với QRS hẹp (< 0.12s) Nhòp nhanh       Nhòp nhanh Nhòp nhanh Cuồng nhó Nhòp nhanh thất Nhòp nhanh Nhòp nhanh xoang nhó (đơn ổ) Nhòp nhanh không   vào lại...
 • 45
 • 37
 • 0

Nhịp Nhanh Trên VỚI QRS Hẹp

Nhịp Nhanh Trên VỚI QRS Hẹp
... ĐẠI CƯƠNG - Nhịp nhanh thất có chủ nhịp chỗ phân nhánh bó his - Thường phức QRS hẹp (nhịp nhanh thất với QRS giãn rộng bàn đến phần sau) - Có cách phân loại nhịp nhanh thất :  Phân loại ... có NNTT với nhịp thất Nhịp thất Sóng P P (+) trước QRS P không điển hình trước QRS P không tìm thấy/ P khử cực ngược biến dạng phần cuối QRS Nhanh xoang Nhịp nhanh nhĩ ngoại vi Nhịp nhanh vào ... ngắn  Thất bị kích thích sớm : sóng đầu QRS  Phức QRS rộng  Nhịp nhanh -> vào lại xuôi chiều (orthodromic AV reentrant tachycardia) : 90% cases  Nhịp nhanh -> vào lại ngược chiều (antidromic...
 • 21
 • 25
 • 0

CHẨN đoán NHỊP NHANH với PHỨC bộ QRS RỘNG

CHẨN đoán NHỊP NHANH với PHỨC bộ QRS RỘNG
... Ý NHANH THẤT - Nhát bắt (capture beat), nhát hỗn hợp (fusion beat) - Độ rộng QRS > 0.14” - Trục QRS : -900 - 1800 Chẩn đoán nhòp nhanh với phức QRS rộng PGS-TS Châu Ngọc Hoa Chẩn đoán nhòp nhanh ... dạng phức QRS V1 V6 - Có dạng bloc nhánh (P) hay bloc nhánh (T) ? - Nếu phức QRS có tiêu chuẩn gợi ý VT V1 V6 -> VT - Nếu phức QRS có tiêu chuẩn gợi ý V1 V6 -> PST Chẩn đoán nhòp nhanh với phức QRS ... VT QS -> VT Triphasic -> PST R/S > -> PST Chẩn đoán nhòp nhanh với phức QRS rộng PGS-TS Châu Ngọc Hoa Hình dạng phức QRS với bloc nhánh (T) gợi ý VT PST QRS dạng bloc nhánh (T) V1 R > 30 msec ->...
 • 7
 • 25
 • 0

NHỊP NHANH VỚI PHỨC BỘ RỘNG potx

NHỊP NHANH VỚI PHỨC BỘ RỘNG potx
... lệ r/S < Tất chuyển đạo Ủng hộ nhanh trước tim hướng (Am J Med 64:27, 1978; Am J Cardiol 61:1279, 1998; Am Intern Med 109:905, 1988) - Coi tất nhịp nhanh phức rộng nhanh thất chứng minh - Rối loạn ... huyết động học thường không phân biệt nhanh thất với nhanh thất - Nhanh thất đơn dạng thị đều, ban đầu không Giống rung nhĩ với dẫn truyền lệch hướng - Nhịp không đều, nghĩ đến rung nhĩ dẫn truyền ... Biểu chẩn đoán ủnghộ cho nhanh thât Đặc điểm Biểu ủng hộ cho nhanh thất Phân ly nhĩ thất (sóng P Chứng tỏ nhanh thất độc lập, nhát bắt thất, nhát hỗn hợp) QRS rộng - V1 âm dạng block nhánh...
 • 4
 • 113
 • 0

Chẩn đoán nhịp nhanh với phức bộ QLS rộng

Chẩn đoán nhịp nhanh với phức bộ QLS rộng
... ĐẠI CƯƠNG - Nhịp nhanh với phức QRS rộng nhịp nhanh thất hay nhanh thất (PST VT) - Nhịp nhanh thất nhanh thất khác bệnh tim bản, tiên lượng điều trị - ... bước gợi ý chẩn đoán phân biệt thể áp dụng huyết động ổn - ECG lúc chẩn đoán phân biệt VT PST ∆ ≠ nhanh thất (VT) nhanh thất (PST) với phức QRS rộng Tiêu chuẩn Brugada Sự diện thời gian phức RS ... Hình dạng phức QRS V1 V6 - Có dạng bloc nhánh (P) hay bloc nhánh (T) ? - Nếu phức QRS có tiêu chuẩn gợi ý VT V1 V6 -> VT - Nếu phức QRS có tiêu chuẩn gợi ý V1 V6 -> PST Hình dạng phức QRS với bloc...
 • 19
 • 98
 • 0

Áp dụng phương pháp đánh giá mới trên điện tâm đồ trong chẩn đoán phân biệt nhịp nhanhQRS giãn rộng

Áp dụng phương pháp đánh giá mới trên điện tâm đồ trong chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh có QRS giãn rộng
... NC áp dụng PP để chẩn đoán phân biệt CNN thất thất QRS giãn rộng với mục tiêu: • Xác định tỷ lệ CNN nhanh thất thất QRS giãn rộng Đánh giá độ nhạy độ đặc hiệu PP ECG CNN QRS giãn rộng, ... I Đặt vấn đề (1) • Nhịp nhanh QRS giãn rộng RLNT nguy hiểm phức tạp • Lâm sàng cần phải chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh QRS giãn rộng thất hay thất • nhiều PP phân biệt ECG đề xuất 1 ... ECG, đánh giá ECG theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn khác như: phân ly nhĩ thất, tiêu chuẩn Brugada Willenens • PP số PP khác chẩn đoán CNN QRS giãn rộng đồ chẩn đoán nhịp nhanh QRS giãn rộng...
 • 16
 • 71
 • 0

Chẩn đoán điện tâm đồ các rối loạn nhịp nhanhQRS rộng

Chẩn đoán điện tâm đồ các rối loạn nhịp nhanh có QRS rộng
... 90% Tim nhanh phức QRS hẹp Tim nhanh phức QRS rộng Cơn tim nhanh với qrs rộng Cơn tim nhanh với QRS >120 ms Nhịp Tim nhanh thất Tim nhanh vòng vào lại nhĩ thất dẫn truyền lệch hớng Tim nhanh ... số ví dụ minh họa Kết luận Chẩn đoán phân biệt tim nhanh với QRS rộng điện tâm đồ thờng phải đánh giá nhiều yếu tố Việc phối hợp lợc đồ giúp ta chẩn đoán tim nhanh QRS rộng với độ đặc hiệu cao ... lệch hớng Tim nhanh nhĩ, cuồng nhĩ dẫn truyền lệch hớng Nhịp không Rung thất Xoắn đỉnh Rung nhĩ blốc nhánh Rung nhĩ hội chứng W-P-W Chẩn đoán phân biệt tim nhanh với qrs rộng - Tuổi xuất...
 • 31
 • 66
 • 0

NHẬP NHANH VỚI QRS HEPL - HỆ THỐNG ĐIỆN HỌC TRONG TIM

NHẬP NHANH VỚI QRS HEPL - HỆ THỐNG ĐIỆN HỌC TRONG TIM
... Hệ thống điện học tim Nhòp nhanh với QRS hẹp (< 0.12s) Nhòp nhanh       Nhòp nhanh Nhòp nhanh Cuồng nhó Nhòp nhanh thất Nhòp nhanh Nhòp nhanh xoang nhó (đơn ổ) Nhòp nhanh không ... đáp ứng thất nhanh Cuồng nhó với dẫn truyền nhó thất thay đổi Nhòp nhanh nhó đa ổ Nhòp nhanh với QRS hẹp Nhòp nhanh với QRS hẹp Sóng P mối liên hệ với QRS (P trước, lẫn vào hay sau QRS) chìa khóa ... nhòp nhanh với QRS hẹp Chẩn đoán phân biệt nhòp nhanh với QRS hẹp  Tần số:  100 100 140:   Nhanh xoang (max: 220 – tuổi) Nhòp nhanh nối gia tốc (100(10 0-1 20)  14014 0-1 60: cuồng nhó với dẫn...
 • 46
 • 23
 • 0

các loạn nhịp với phức bộ qrs hẹp

các loạn nhịp với phức bộ qrs hẹp
... Các LN với phức QRS hẹp Loạn nhịp xoang Ngừng xoang Nhát thoát Trung tâm chủ nhịp lưu động HC nút xoang bệnh lý Ngoại tâm thu nguồn gốc thất Flutter nhĩ Rung nhĩ Nhịp nhanh ... nguồn gốc thất Flutter nhĩ Rung nhĩ Nhịp nhanh thất (*) Loạn nhịp xoang Loạn nhịp chậm: nhịp xoang có tần số < 60 ck/ph Loạn nhịp nhanh: Khi nhịp xoang có tần số > 100 ck/ph Ngừng xoang Tình ... thất hay thất với dẫn truyền lạc hướng Tần số chủ nhịp ngoại vị Các chủ nhịp ngoại vị có tần số phát xung riêng mình: Chủ nhịp nhĩ ~ 60-80 ck/ph Chủ nhịp nối ~ 40-60 ck/ph Chủ nhịp thất ~ 30-45...
 • 59
 • 108
 • 0

Tiếp cận chẩn đoán nhịp nhanh đều với QRS rộng

Tiếp cận chẩn đoán nhịp nhanh đều với QRS rộng
... 10/3/2014 Nhịp nhanh với QRS rộng ≥ 120 ms Nhịp nhanh Nhanh thất  Nhịp nhanh thất với dẫn truyền lệch hướng  Nhanh thất với block nhánh sẵn có  Nhịp nhanh kích thích sớm Nhịp nhanh không ... 10/3/2014 Nhanh thất với dẫn truyền lệch hướng 17 10/3/2014 Nhanh thất với block nhánh sẵn có RBBB LBBB 18 10/3/2014 Phương pháp chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh với QRS rộng 19 10/3/2014 Sơ đồ chẩn đoán ...  Do nhịp nhanh, nhánh thời kỳ trơ xung động từ thất xuống tới Xung động không qua nhánh gây dẫn truyền lệch hướng 15 10/3/2014 Nhanh thất với dẫn truyền lệch hướng  Nhịp nhanh với QRS rộng...
 • 37
 • 89
 • 0

Giá trị điện tâm đồ bề mặt trong dự đoán cơ chế cơ nhịp nhanh kịch phát trên thất đều phức bộ QRS hẹp

Giá trị điện tâm đồ bề mặt trong dự đoán cơ chế cơ nhịp nhanh kịch phát trên thất đều phức bộ QRS hẹp
... nghóa khả dự đoán chế ĐTĐBM tăng lên Câu hỏi NC: Với tiêu chuẩn kinh điển tiêu chuẩn mới, ĐTĐBM dự đoán chế NNKPTT phức QRS hẹp nào? MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:  Xác đònh giá trò ... ĐSL chế nhòp nhanh xác đònh rõ ĐỐI TƯNG VÀ P.P NGHIÊN CỨU (tt) Tiêu chuẩn loại trừ:  NNKPTT với phức QRS rộng >120 ms  Nhòp nhanh QRS hẹp NNVLNNT, NNVLNT, NNN: cuồng nhó, nhanh nối, nhanh thất ... 44±13,7 với nữõ/nam=2,12/1 Tuổi, giới tính tần số tim nhòp nhanh ý nghóa dự đoán chế NNVLNNT, NNVLNT NNN Các dấu hiệu có giá trò dự đoán chế nhòp nhanh ĐTĐBM là:  NNVLNNT: r’ giả/V1 (PV+=100%), s giả...
 • 23
 • 52
 • 0

đánh giá hiệu quả của verapamil và amiodarone điều trị đơn độc hoặc phối hợp qua đường tĩnh mạch trong nhịp nhanh kịch phát trên thất có phức bộ qrs hẹp tại bệnh viện hương trà năm 2010 2011

đánh giá hiệu quả của verapamil và amiodarone điều trị đơn độc hoặc phối hợp qua đường tĩnh mạch trong nhịp nhanh kịch phát trên thất có phức bộ qrs hẹp tại bệnh viện hương trà năm 2010 2011
... p ươ g p áp ố g kê ô g ườ g EPSS.16.0 Ế Q Ả-B N ẬN 3.1 riệu chứng lâm sàng nhịp nhanh kịch phát thất phức QRS hẹp Bả g 3.1 Hồ ộp, gự ; ầ số ịp ầ số ịp Hồ ộp, ổ g 140160180200gự >220 ...
 • 6
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đảng bộ huyện Yên Mô (Ninh Bình) thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2001 đến năm 2015Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp với dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Thái Nguyên (1)Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên (1)Đánh giá tác động của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên HuếKinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi (1)Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi (3)Mức độ hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (1)Phát triển công nghiệp làng nghề vùng đồng bằng Sông Hồng (1)Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tàu biển tại Nha Trang, Khánh HòaNhân vật trẻ thơ trong sáng tác văn xuôi của Trần Hoài DươngQuản lý hoạt động chăm sóc trẻ tại trường mầm non Thực hành – Đại học Hải Phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dụcĐánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Hoài Đức AĐề thi tiếng nhật JTEST AD 96Đề thi tiếng nhật JTEST AD 90một số đề ôn thi tốt nghiệp môn Toán năm 2017 có đáp ánTài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8 (có đáp án)Phân vùng chức năng môi trườngGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Chính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập