chuyên đề tố hữu và việt bắc

Ôn thi TN-TỐ HỮU “VIỆT BẮC”

Ôn thi TN-TỐ HỮU VÀ “VIỆT BẮC”
... Tố Hữu thơ hài hòa nội dung : “Việt Bắc”, “Bác ơi”, “Kính gửi cụ Nguyễn Du”… Nhận xét: Kế tục đổi dòng thơ ca cách mạng đầu kỉ XX- 1930 Phan Bội Châu khởi xướng: - Thơ ca cách mạng trước Tố Hữu: ... người phi cá thể - Thơ Tố Hữu: thẩm mĩ văn học đại > người bộc lộ cảm xúc cá nhân phổ quát 3.2 Mang đậm tính sử thi cảm hứng lãng mạn  Tính sử thi: - Biểu khuynh hướng sử thi văn học: + Đề tài: ... tưởng, niềm tin vào tương lai, vào cách mạng Thơ Tố Hữu trọng tác động tình cảm qua nhạc điệu, tâm tình, qua bộc lộ trực tiếp cảm xúc lời cảm thán 3.3 Giọng điệu tâm tình ngào tha thi t  Cơ sở:...
 • 16
 • 715
 • 7

Nhân vật trữ tình trong thơ tố hữu (qua việt bắc, máu hoa, ta với ta)

Nhân vật trữ tình trong thơ tố hữu (qua việt bắc, máu và hoa, ta với ta)
... LOẠI NHÂN VẬT TRỮ TÌNH TRONG BA TẬP THƠ VIỆT BẮC, MÁU VÀ HOA, TA VỚI TA 17 2.1 Khái lược ba tập thơ Việt Bắc, Máu hoa, Ta với ta 17 2.2 Các loại nhân vật trữ tình ba tập thơ Việt Bắc, Máu ... luận nhân vật trữ tình thơ sáng tác thơ Tố Hữu Chương 2: Các loại nhân vật trữ tình ba tập thơ Việt Bắc, Máu hoa, Ta với ta Chương 3: Phương thức biểu nhân vật trữ tình ba tập thơ Việt Bắc, Máu hoa, ... NHÂN VẬT TRỮ TÌNH TRONG THƠ VÀ SÁNG TÁC THƠ TỐ HỮU 1.1 Khái niệm nhân vật, nhân vật trữ tình 1.1.1 Khái niệm nhân vật 1.1.2 Khái niệm thơ trữ tình nhân vật trữ tình thơ...
 • 91
 • 219
 • 0

Ôn thi TN12 - Chuyên đề Tố Hữu (Trọn bộ)

Ôn thi TN12 - Chuyên đề Tố Hữu (Trọn bộ)
... thơ Tố Hữu B LỜI BÌNH VỀ THƠ TỐ HỮU * Với Tố Hữu, thơ vũ khí đấu tranh cách mạng Đó đặc sắc bí độc đáo Tố Hữu thơ ca … Thơ, với Tố Hữu, hình thức tươi đẹp hoạt động cách mạng sống Thơ Tố Hữu, ... thơ Tố Hữu Kết bài: - Từ tượng thơ trữ tình Tố Hữu rút vấn đề có tính lí luận: mối quan hệ văn học thực tiễn đời sống trị; nhà văn nhà trị - Khẳng định ý nghĩa đóng góp quan trọng thơ Tố Hữu ... kiểu Na-dim Hi-cơ-mét Không phải đợi đến Quê mẹ nhà thơ đưa chi tiết đời tư vào Ta biết Tố Hữu đưa đời tư vào thơ tập Từ ấy: Mồ côi Nhà thơ mẹ từ ông bé Ông nhắc đến mẹ với lời thơ mực thi t tha,...
 • 17
 • 819
 • 9

Tài liệu Chuyên đề "Tổ quốc con người kháng chiến" doc

Tài liệu Chuyên đề
... mươi năm lịch sử Đảng lịch sử vàng” (Hồ Chí Minh) CHUYÊN ĐỀ TỔ QUỐC VÀ CON NGƯỜI KHÁNG CHIẾN Đề 4: Hình ảnh sống người kháng chiến qua tác phẩm văn, thơ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ... Nxb Văn học – 2000) Lượm (Tố Hữu) CHUYÊN ĐỀ TỔ QUỐC VÀ CON NGƯỜI KHÁNG CHIẾN ĐỀ 5: Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng văn học ... CHUYÊN ĐỀ TỔ QUỐC VÀ CON NGƯỜI KHÁNG CHIẾN ĐỀ 1: Trong “Bài ca Việt Nam” chào mừng thắng lợi huy hoàng dân tộc ta, nhà...
 • 54
 • 394
 • 0

ôn thi đại học toán chuyên đề tổ hợp xác suất

ôn thi đại học toán  chuyên đề tổ hợp và xác suất
... không xác suất A không đổi: p(AB)=p(A) p(A B) = p(A)p(B) 302 TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN B ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2006 Đội niên xung kích trường phổ thông có 12 học sinh, gồm học ... hoán vò chỉnh hợp  Nếu thay đổi vò trí mà biến cố không đổi ta có tổ hợp XÁC SUẤT KHÔNG GIAN MẪU Không gian mẫu tập hợp tất kết xảy Biến cố A tập không gian mẫu XÁC SUẤT Nếu phần tử không gian mẫu ... lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C Cần chọn học sinh làm nhiệm vụ, cho học sinh thuộc không lớp Hỏi có cách chọn vậy? Giải Số cách chọn học sinh từ 12 học sinh cho C12  495 Số cách chọn học...
 • 11
 • 1,762
 • 89

Chuyên đề tổ chức xây dựng tạp

Chuyên đề tổ chức và xây dựng tạp
... chức xây dựng tạp chí Xác định tôn mục đích Xác định đối tượng bạn đọc Xây dựng hệ thống chuyên mục Xây dựng trang bìa tạp chí Một số vấn đề khác Nội dung 1: Quan niệm tạp chí 1.Trên giới - Tạp chí ... luận Tạp chí: Quan niệm tạp chí giới Quan niệm tạp chí Việt Nam Sự khác báo tạp chí II Sự đời phát triển tạp chí Việt Nam Những tạp chí xuất định kì Các giai đoạn phát triển tạp chí III Tổ chức xây ... tế v.v… Có nhiều loại tạp chí khac phân biệt qua nội dung như: Tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành, chuyên nghề, tạp chí hội họa, tạp chí ảnh, tạp chí mốt thời trang, tạp chí hài hước v.v…”...
 • 92
 • 1,127
 • 17

Chuyên đề tổ hợp xác suất khóa luyện thi đảm bảo

Chuyên đề tổ hợp và xác suất khóa luyện thi đảm bảo
... Hocmai.vn Page of Bài 4: Tìm xác su t c a m t bi n c nh ñ nh nghĩa v xác su t – Khóa LTðH ñ m b o - Th y Phan Huy Kh i BTVN BÀI TÌM XÁC SU T C A M T BI N C NH ð NH NGHĨA V XÁC SU T Bài 1: M t h p ... Vi t Hocmai.vn Bài 5: Tìm xác su t c a m t bi n c nh phép tính xác su t – Khóa LTðH ñ m b o - Th y Phan Huy Kh i BTVN BÀI TÌM XÁC SU T C A M T BI N C NH CÁC PHÉP TÍNH XÁC SU T Bài 1: M t máy bay ... Hocmai.vn Page of Bài 5: Tìm xác su t c a m t bi n c nh phép tính xác su t – Khóa LTðH ñ m b o - Th y Phan Huy Kh i BTVN BÀI TÌM XÁC SU T C A M T BI N C NH CÁC PHÉP TÍNH XÁC SU T Bài 1: M t máy bay...
 • 28
 • 916
 • 52

chuyên đề tổ hợp xác suất - lê bá trần phương

chuyên đề tổ hợp và xác suất - lê bá trần phương
... viên: Trần Phƣơng Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán (Thầy Trần Phương) Chuyên đề 09 Tổ ... – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán (Thầy Trần Phương) Chuyên đề 09 Tổ hợp Xác suất b Gồm học sinh giỏi có tất học ... – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán (Thầy Trần Phương) Chuyên đề 09 Tổ hợp Xác suất Bài 5: Cho số tự nhiên 0,2,3,5,6,9...
 • 25
 • 2,134
 • 8

Đặc điểm nghệ thuật của thơ Tố Hữu từ Việt Bắc đến Một Tiếng Đờn

Đặc điểm nghệ thuật của thơ Tố Hữu từ Việt Bắc đến Một Tiếng Đờn
... quan điểm đánh giá, nhìn nhận thơ Tổ Hữu nay, nghiên cứu Đặc điếm nghệ thuật thơ Tố Hữu từ Việt Bắc đến Một tiếng đừn, luận văn hy vọng đóng góp tiếng nói riêng việc khắng định giá trị thơ vị ... kiếp Đảng thơ (Đảng thơ) Tố Hữu nhà thơ chi viết để phục vụ cách mạng từ trước đến sau Thơ ông vũ khí đấu tranh cách mạng Đó đặc sắc bí độc đáo TỐ Hữu thơ ca Với Tố Hữu, nghệ thuật không mâu thuẫn ... phân tích để đặc điểm nghệ thuật thơ Tố Hữu; đưa két luận khoa học tượng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Những tài liệu công trinh nghiên cứu có liên quan đến đặc điếm nghệ thuật thơ ca 4.2 Những...
 • 65
 • 664
 • 0

Tài liệu thi công chức xã, Chuyên đề TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Tài liệu thi công chức xã, Chuyên đề TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
... hội III CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Cơ chế hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân chủ yếu hoạt động thông qua kỳ họp Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân ... trực Hội đồng nhân dân đồng thời thành viên Ủy ban nhân dân cấp Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân Cơ cấu Ủy ban nhân dân theo luật định gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy viên Chủ tịch Ủy ban nhân ... nhân dân chịu trách nhiệm hoạt động Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân quan nhà nước cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công công tác cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành viên khác Ủy ban...
 • 8
 • 159
 • 0

chuyên đề 2 đọc viết số

chuyên đề 2 đọc và viết số
... năm mươi lăm II Viết số: Để viết số tự nhiên, học sinh phải nắm cách viết số: - Viết số theo lớp (từ trái sang phải) - Viết theo thứ tự hàng từ cao xuống thấp 1- Viết số theo lời đọc cho trước ... - Xác định số thuộc lớp (nhóm chữ bên trái tên lớp) (Lưu ý: đọc số không đọc tên lớp đơn vị nên nhóm chữ bên phải lớp nghìn nhóm chữ ghi lời đọc số thuộc lớp đơn vị.) Ví dụ: Viết số sau: - Năm ... nghìn bảy trăm sáu mươi tư (* Lưu ý: Có thể đọc “bốn” chữ số hàng chục 4) 3- Trường hợp số có chữ số tận - Đọc “lăm” chữ số hàng chục lớn 0, nhỏ (đọc “lăm” kết hợp với từ “mươi” “mười” liền trước)...
 • 3
 • 184
 • 0

Chuyên đề hóa hữu vô cơViệt Dũng>

Chuyên đề hóa hữu cơ và vô cơ<Nguyễn Việt Dũng>
... CH3 E Cả C, D Quay lại đề số Đề số 2: Theo phơng trình ion thu gọn ion OH phản ứng đợc với ion sau đây: 12maths - Sơntây High School - Hà Nội 14:18:29 a8/p8 Nguyễn Việt Dũng n.vietdung37@yahoo.com.vn ... 0,66M C 0,44M D 1,1M E Tất sai Quay lại đề số Đề số 3: Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn dung dịch HNO d ta thu đợc 4,48 lít khí NO (đktc) Cho NaOH d vào dung dịch thu đợc kết tủa Nung kết ... Sơntây High School - Hà Nội 14:18:29 a8/p8 Nguyễn Việt Dũng n.vietdung37@yahoo.com.vn C 45% 55% D 33,33% 66,67% E Tất sai 27 Hỗn hợp X gồm axit hữu đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol...
 • 25
 • 418
 • 7

So sánh lớp từ miêu tả không gian trong từ ấy việt bắc của tố hữu luận văn tốt nghiệp đại học

So sánh lớp từ miêu tả không gian trong từ ấy và việt bắc của tố hữu luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng đại học vinh Khoa Ng === === SO SNH LP T NG MIấU T KHễNG GIAN TRONG T Y V VIT BC CA T HU khóa luận tốt nghiệp đại học Ngành cử nhân khoa học NG VN Giỏo viờn hng dn: ... khụng gian hp n khụng gian rng .61 3.4.2 S ng t khụng gian ti n khụng gian sỏng 63 3.4.3 S ng t khụng gian tnh ti n khụng gian hot ng .64 3.4.4 S ng t khụng gian tru tng n khụng gian xỏc ... cuc i Trong cun T in thut ng hc thỡ thut ng Khụng gian ngh thut c hiu : Khụng gian ngh thut gn vi cm th v khụng gian nờn mang tớnh ch quan, ngoi khụng gian vt th cú khụng gian tõm tng Khụng gian...
 • 78
 • 1,266
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de to hop va xau suatphong cách nghệ thuật thơ tố hữu trong việt bắcphong cách nghệ thuật thơ tố hữu qua việt bắcchuyen de to hop va xac suattính dân tộc trong thơ tố hữu qua việt bắcphong cách nghệ thuật của tố hữu trong việt bắcphong cách nghệ thuật tố hữu trong việt bắcôn thi đại học toán chuyên đề tổ hợp và xác suấtđặc điểm nghệ thuật của thơ tố hữu từ việt bắc đến một tiếng đờnđáp án bài tập chuyên đề tổ chức và xây dựng tạp chíchuyên đề tổ quốc và con người kháng chiếnchuyên đề tổ chức và xây dựng tạp chítác giả tố hữu và tác phẩm việt bắcso sanh noi nho trong bai tho viet bac cua to huu va noi nho trong bai song cua xuan quynhhình ảnh bác hồ trong thơ tố hữu và chế lan viênĐO tốc độ ĐỘNG cơ DÙNG VDKMạch KHÓA cửa tự ĐỘNGMÔ PHỎNG NHẬN DIỆN mầu sắcHướng dẫn đánh giá chất lượng đấtPD 5500:2015 + a1 2015 Specification for unfired fusion welded pressure vesselsPD 54823:2005 (2011) Code of practice for domestic butane and propane gasburning installations. Installations in boats, yachts and other vesselsSổ tay rèn luyện đội viên chương trình dự bị đội viênPD 5454:2012 Guide for the storage and exhibition of archival materialsPháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở việt nam hiện nay luận văn ths luậtBài tiểu luận lịch sử báo chí báo chí thế giớiBáo cáo thực tập tìm hiểu chung về ban thanh thiêu niên VTV6 đài truyền hình việt namTỐI ưu hóa vị TRÍ các NODE TRONG MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dâyGiải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt namTư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao họcThe role of people training and development in delivering service quality in UK based Thai restaurantsquản lý nền kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường, công cụ pháp luật trở thành công cụ chủ yếu nhất, phương thức tác động của công cụ lao động bài tập quản lý kinh tếĐỀ CƯƠNG NGUYÊN lý QUẢN lý KINH tế câu hỏi và trả lờiMẠCH đếm sản PHẨM DÙNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠIMẠCH báo CHÁY DÙNG IC sốMẠCH QUANG báo DÙNG LED MA TRẬN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập