đánh gia môn giáo dục thể chất tiểu học theo thông tư 22 BGDĐT tài liệu tập huấn tt22

Số: 3256/BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông số 14/2011/TT BGDĐT

Số: 3256/BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT BGDĐT
... Kết đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn ghi vào Phiếu thủ trưởng quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng (phụ lục IV, kèm theo Thông số 14/2011/TT- BGDĐT) - Thông báo kết đánh ... thủ trưởng quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng Minh chứng nguồn minh chứng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng Để đảm bảo tính khách quan, công đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, trình đánh giá, xếp loại ... trưởng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng - Thủ trưởng quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng xem xét kết tự đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, kết đánh giá tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường...
 • 5
 • 311
 • 0

Nâng cao chất lượng một giờ học Giáo dục thể chất tiểu học thông qua việc sử dụng đồ dùng dạy học

Nâng cao chất lượng một giờ học Giáo dục thể chất tiểu học thông qua việc sử dụng đồ dùng dạy học
... anket: sử dụng bảng hỏi dành cho học sinh đồng để nắm mức độ nhận thức em việc sử dụng đồ dùng dạy học 5.5 Thử nghiệm: áp dụng biện pháp sử dụng đồ dùng học tập để nâng cao hiệu tiết dạy Nội ... cảnh dạy đạt hiệu cao vừa đảm bảo chất lượng giáo dục học, vừa mang tính khoa học phù hợp với hoàn cảnh Vai trò, tác dụng phương tiện đồ dùng dạy học Trong trình dạy học thể dục, việc sử dụng ... vấn đề cụ thể 2.2 Đồ dùng dạy học: Là thiết bị dùng để minh hoạ, làm rõ hơn, phong phú nội dung dạy 2.3 Giáo dục thể chất: Là môn học nhằm giáo dục rèn luyện kỹ nâng cao chất lượng thể lực, từ...
 • 16
 • 181
 • 0

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG 22

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22
... 32 33 34 35 (1) - Ghi thời điểm đánh giá định kì : Giữa học kì I, cuối học kì I, học kì II cuối năm học (2) - Chỉ sử đụng bảng đánh giá cuối năm HIỆU TRƯỞNG (Kí, ghi rõ họ tên, đóng...
 • 2
 • 523
 • 83

mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông 22

mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông tư 22
... độ đào tạo giáo viên tiểu học có tốt nghiệp trung cấp sư phạm Năng lực giáo dục giáo viên tiểu học đánh giá dựa theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học có trình độ đào tạo ... vụ Tổ ST T Họ tên học sinh Nhiệm vụ giao lớp Ghi Họ tên học sinh Nhiệm vụ giao lớp Ghi Họ tên học sinh Nhiệm vụ giao lớp Ghi Tổ ST T Tổ ST T KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP ………… NĂM HỌC 2016 - 2017 I ... 2.2.2 Nhiệm vụ giải pháp - Thực dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn dạy theo đối ng học sinh - GV thường xuyên chấm, chữa cho HS, nhận xét quy định liên lạc với phụ huynh HS thông qua sổ...
 • 28
 • 142
 • 0

Đánh giá của sinh viên về hiệu quả môn giáo dục thể chất trong các trường đại học (Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh)

Đánh giá của sinh viên về hiệu quả môn giáo dục thể chất trong các trường đại học (Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHẠM MAI PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ HIỆU QUẢ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC (TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) ... thú học tập môn giáo dục thể chất sinh viên trường Đại học khoa học xã hội nhân văn – Đại học 13 Quốc gia Hà Nội” tìm hiểu thực trạng hứng thú học môn giáo dục thể chất sinh viên trường Đại học ... niệm Đánh giá SV, hiệu môn học môn giáo dục thể chất trường đại học (Song song đó, chương điểm qua số nghiên cứu nước liên quan đến việc SV đánh giá hiệu môn giáo dục thể chất trường đại học Trên...
 • 115
 • 318
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẮN BÓNG CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM THAM DỰ GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2013

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẮN BÓNG CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM THAM DỰ GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2013
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT -*** - "ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẮN BÓNG CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM THAM DỰ GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ... - Hiệu chắn bóng đội tuyển bóng chuyền nam tham dự giải Bóng chuyền truyền thống môn Giáo dục Thể chất trường Đại học Cần Thơ năm 2013 không đồng thể rõ tính nghiệp dư đội - Hiệu chắn bóng đội ... hiệu chắn bóng đội tuyển bóng chuyền nam tham gia thi đấu giải Bóng chuyền truyền thống Bộ môn Giáo Dục Thể Chất trường Đại học Cần Thơ * Mục tiêu 2: So sánh hiệu chắn bóng đội bóng đội tuyển bóng...
 • 43
 • 63
 • 0

ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CẦU LÔNG KHOÁ 36 BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2013 – 2014

ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CẦU LÔNG KHOÁ 36 BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2013 – 2014
... TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CỦA NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CẦU LÔNG K36 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 34 3.2 ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CỦA NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CẦU LÔNG K36 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ... lƣợng lao động xã hội tƣơng lai nên mạnh dạn chọn đề tài: Đánh giá trình độ thể lực nam sinh viên chuyên ngành cầu lông khoá 36 môn Giáo dục thể chất trƣờng Đại học Cần Thơ năm 2013- 2014 CHƢƠNG ... sánh thể lực nam sinh viên chuyên ngành cầu lông K36 trƣờng ĐHCT với thể lực sinh viên SP.TDTT K36 ĐHCT 38 Bảng 4: So sánh thể lực nam sinh viên chuyên ngành cầu lông K36 ĐHCT với thể lực nam sinh...
 • 47
 • 92
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TẤN CÔNG VÀ PHẢN CÔNG CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM THAM DỰ GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2013

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TẤN CÔNG VÀ PHẢN CÔNG CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM THAM DỰ GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2013
... ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: GIÁO DỤC THỂ CHẤT Tên Đề Tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TẤN CÔNG VÀ PHẢN CÔNG CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM THAM DỰ GIẢI ... giá hiệu công phản công đội tuyển bóng chuyền nam thi đấu giải bóng chuyền truyền thống Bộ môn Giáo dục Thể chất trường Đại học Cần Thơ năm 2013 - So sánh hiệu công phản công đội tuyển bóng chuyền ... chọn đề tài: "Đánh giá hiệu công phản công đội tuyển Bóng chuyền nam tham dự giải bóng chuyền truyền thống Bộ môn Giáo dục Thể chất trường Đại học Cần Thơ năm 2013" CHƯƠNG I: T NG QUAN CÁC VẤN ĐỀ...
 • 46
 • 64
 • 0

Sáng kiến kinh nghiện Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp và cách kiểm tra đánh giá chất lượng giờ học giáo dục thể chất của học sinh tiểu học

Sáng kiến kinh nghiện Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp và cách kiểm tra đánh giá chất lượng giờ học giáo dục thể chất của học sinh tiểu học
... học sinh tiểu học cách Giáo viên: Nguyễn Thanh Hải 21 Sáng kiến kinh nghiệm Trên vài sáng kiến về: Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất ... Thanh Hải 20 Sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN Phương pháp lên lớp cách kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất học sinh tiểu học vô quan trọng, định học giáo dục thể chất học sinh đạt tốt, ... kiến kinh nghiệm Vì vậy, chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp cách kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất học sinh tiểu học , để đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục...
 • 24
 • 13
 • 0

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ SỨC KHOẺ

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ SỨC KHOẺ
... gian có người quân tử rởm trải qua giáo dục tốt đẹp Cũng có quỉ ẩn náu giới tăng lữ Bởi dù giáo tôn giáo, luân giáo dục, thưởng thức nghệ thuật, từ bên rót vào Thậm chí áp đặt quyền uy Nó ... chăm sóc nâng cao sức khoẻ toàn diện -Giới thiệu phương pháp tập luyện giữ gìn nâng cao sức khoẻ -Giúp sinh viên lựa chọn phương pháp, môn tập phù hợp với điều kiện thể trạng, sức khoẻ, thời gian, ... luyện thể thao trình tập luyện thể dục thể thao có vui vẻ, sảng khoái Chỉ có thường xuyên tham gia tập luyện thể thao, xếp hợp môn mà thân yêu thích hứng thú, lập kế hoạch rèn luyện thể cách...
 • 18
 • 380
 • 0

Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý - điều hành - giảng dạy theo tín chỉ của bộ môn giáo dục thể chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý - điều hành - giảng dạy theo tín chỉ của bộ môn giáo dục thể chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
... mdn hgc: - Ly thuyet mdn giao due the chSt - Cac mdn dien kinh - Bong chuyen - Bdng rd - Cau long - Cd vua - Bong da - The due nhip dieu - Khieu vii the thao Ket qua mdn hgc dugc danh gia thong ... hudng can giai quylt: - Nang cao dieu kien hgc tap - Nang cao trinh dgi ngu giao vien f ' Tang kha nang tiep thu ky thuat cua sinh vien - Giang day lien tuc, cac giao an c6 tinh ke thira f - Dua ... NANG CAO NANG LUC QUAN LV - Difiu HANH • GIANG DAY THEO TIN CHI CUA BO MON GIAO DUC THE CHAT TRUONG DAI HOC KHOA HOC TU NHIEN - DH QU6C GIA HA NQI" Chu tri de tai: Ngd Quang Huy Ma sd: QT - 08 -...
 • 39
 • 227
 • 0

Luận văn: Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang

Luận văn: Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang
... động dạy học môn GDTC Trường Cao đẳng Tuyên Quang 3.2 Khách thể nghiên cứu Biện pháp nâng cao kết học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường Cao đẳng Tuyên quang GIẢ ... hưởng đến kết học tập môn GDTC nữ sinh khối ngành tiểu học - Lựa chọn biện pháp có tác dụng sát thực nhằm nâng cao kết học tập môn GDTC cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường Cao đẳng Tuyên Quang ... khối ngành tiểu học Trường Cao đẳng Tuyên Quang 5.2 Nhiệm vụ 2: Lựa chọn ứng dụng số biện pháp nhằm nâng cao kết học tập môn GDTC cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường Cao đẳng Tuyên Quang -...
 • 87
 • 117
 • 0

Đề tài Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang

Đề tài Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang
... Đánh giá kết học tập nữ sinh tiểu học môn GDTC Đề tài : Biện pháp nâng cao kết học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang Giải nhiệm vụ đề tài Nghiên ... hƣởng đến kết học tập môn giáo dục thể chất nữ sinh khối ngành tiểu học - Kết học tập nữ sinh khối ngành tiểu học - Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết học tập môn GDTC nữ sinh khối ngành tiểu hoc - ... LIỆU THAM KHẢO Đề tài : Biện pháp nâng cao kết học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục thể chất (GDTC) hoạt...
 • 84
 • 13
 • 0

tiểu luận cao học NHẬN THỨC và THÁI độ của SINH VIÊN đối với bộ môn GIÁO dục THỂ CHẤT TRONG

tiểu luận cao học NHẬN THỨC và THÁI độ của SINH VIÊN đối với bộ môn GIÁO dục THỂ CHẤT TRONG
... trưng giáo dục thể chất gắn liền với giáo dục, trí dục, đức dục, mỹ dục giáo dục lao động Giáo dục thể chất lĩnh vực thể dục thể thao xã hội với nhiệm vụ là: “Phát triển toàn diện tố chất thể lực, ... học giáo dục thể chất nói riêng phụ thuộc đáng kể vào thái độ học sinh, sinh viên với môn học, mà biểu bên hứng thú say mê người học môn học giáo dục thể chất Vấn đề đặt sinh viên trình học tập ... phù hợp với sinh viên với nguyên tắc sư phạm Giáo dục thể chất chia thành hai mặt tương đối độc lập: Dạy học động tác (giáo dưỡng thể chất) giáo dục tố chất thể lực Trong hệ thống giáo dục nội...
 • 15
 • 137
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập