đánh gia môn giáo dục thể chất tiểu học theo thông tư 22 BGDĐT tài liệu tập huấn tt22

Số: 3256/BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông số 14/2011/TT BGDĐT

Số: 3256/BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT BGDĐT
... Kết đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn ghi vào Phiếu thủ trưởng quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng (phụ lục IV, kèm theo Thông số 14/2011/TT- BGDĐT) - Thông báo kết đánh ... thủ trưởng quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng Minh chứng nguồn minh chứng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng Để đảm bảo tính khách quan, công đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, trình đánh giá, xếp loại ... trưởng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng - Thủ trưởng quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng xem xét kết tự đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, kết đánh giá tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường...
 • 5
 • 469
 • 0

Nâng cao chất lượng một giờ học Giáo dục thể chất tiểu học thông qua việc sử dụng đồ dùng dạy học

Nâng cao chất lượng một giờ học Giáo dục thể chất tiểu học thông qua việc sử dụng đồ dùng dạy học
... anket: sử dụng bảng hỏi dành cho học sinh đồng để nắm mức độ nhận thức em việc sử dụng đồ dùng dạy học 5.5 Thử nghiệm: áp dụng biện pháp sử dụng đồ dùng học tập để nâng cao hiệu tiết dạy Nội ... cảnh dạy đạt hiệu cao vừa đảm bảo chất lượng giáo dục học, vừa mang tính khoa học phù hợp với hoàn cảnh Vai trò, tác dụng phương tiện đồ dùng dạy học Trong trình dạy học thể dục, việc sử dụng ... vấn đề cụ thể 2.2 Đồ dùng dạy học: Là thiết bị dùng để minh hoạ, làm rõ hơn, phong phú nội dung dạy 2.3 Giáo dục thể chất: Là môn học nhằm giáo dục rèn luyện kỹ nâng cao chất lượng thể lực, từ...
 • 16
 • 229
 • 0

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG 22

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22
... 32 33 34 35 (1) - Ghi thời điểm đánh giá định kì : Giữa học kì I, cuối học kì I, học kì II cuối năm học (2) - Chỉ sử đụng bảng đánh giá cuối năm HIỆU TRƯỞNG (Kí, ghi rõ họ tên, đóng...
 • 2
 • 4,439
 • 253

mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông 22

mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông tư 22
... độ đào tạo giáo viên tiểu học có tốt nghiệp trung cấp sư phạm Năng lực giáo dục giáo viên tiểu học đánh giá dựa theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học có trình độ đào tạo ... vụ Tổ ST T Họ tên học sinh Nhiệm vụ giao lớp Ghi Họ tên học sinh Nhiệm vụ giao lớp Ghi Họ tên học sinh Nhiệm vụ giao lớp Ghi Tổ ST T Tổ ST T KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP ………… NĂM HỌC 2016 - 2017 I ... 2.2.2 Nhiệm vụ giải pháp - Thực dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn dạy theo đối ng học sinh - GV thường xuyên chấm, chữa cho HS, nhận xét quy định liên lạc với phụ huynh HS thông qua sổ...
 • 28
 • 1,424
 • 0

Đánh giá của sinh viên về hiệu quả môn giáo dục thể chất trong các trường đại học (Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh)

Đánh giá của sinh viên về hiệu quả môn giáo dục thể chất trong các trường đại học (Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHẠM MAI PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ HIỆU QUẢ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC (TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) ... thú học tập môn giáo dục thể chất sinh viên trường Đại học khoa học xã hội nhân văn – Đại học 13 Quốc gia Hà Nội” tìm hiểu thực trạng hứng thú học môn giáo dục thể chất sinh viên trường Đại học ... niệm Đánh giá SV, hiệu môn học môn giáo dục thể chất trường đại học (Song song đó, chương điểm qua số nghiên cứu nước liên quan đến việc SV đánh giá hiệu môn giáo dục thể chất trường đại học Trên...
 • 115
 • 403
 • 1

Sáng kiến kinh nghiện Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp và cách kiểm tra đánh giá chất lượng giờ học giáo dục thể chất của học sinh tiểu học

Sáng kiến kinh nghiện Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp và cách kiểm tra đánh giá chất lượng giờ học giáo dục thể chất của học sinh tiểu học
... học sinh tiểu học cách Giáo viên: Nguyễn Thanh Hải 21 Sáng kiến kinh nghiệm Trên vài sáng kiến về: Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất ... Thanh Hải 20 Sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN Phương pháp lên lớp cách kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất học sinh tiểu học vô quan trọng, định học giáo dục thể chất học sinh đạt tốt, ... kiến kinh nghiệm Vì vậy, chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp cách kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất học sinh tiểu học , để đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục...
 • 24
 • 43
 • 0

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ SỨC KHOẺ

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ SỨC KHOẺ
... gian có người quân tử rởm trải qua giáo dục tốt đẹp Cũng có quỉ ẩn náu giới tăng lữ Bởi dù giáo tôn giáo, luân giáo dục, thưởng thức nghệ thuật, từ bên rót vào Thậm chí áp đặt quyền uy Nó ... chăm sóc nâng cao sức khoẻ toàn diện -Giới thiệu phương pháp tập luyện giữ gìn nâng cao sức khoẻ -Giúp sinh viên lựa chọn phương pháp, môn tập phù hợp với điều kiện thể trạng, sức khoẻ, thời gian, ... luyện thể thao trình tập luyện thể dục thể thao có vui vẻ, sảng khoái Chỉ có thường xuyên tham gia tập luyện thể thao, xếp hợp môn mà thân yêu thích hứng thú, lập kế hoạch rèn luyện thể cách...
 • 18
 • 435
 • 0

Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý - điều hành - giảng dạy theo tín chỉ của bộ môn giáo dục thể chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý - điều hành - giảng dạy theo tín chỉ của bộ môn giáo dục thể chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
... mdn hgc: - Ly thuyet mdn giao due the chSt - Cac mdn dien kinh - Bong chuyen - Bdng rd - Cau long - Cd vua - Bong da - The due nhip dieu - Khieu vii the thao Ket qua mdn hgc dugc danh gia thong ... hudng can giai quylt: - Nang cao dieu kien hgc tap - Nang cao trinh dgi ngu giao vien f ' Tang kha nang tiep thu ky thuat cua sinh vien - Giang day lien tuc, cac giao an c6 tinh ke thira f - Dua ... NANG CAO NANG LUC QUAN LV - Difiu HANH • GIANG DAY THEO TIN CHI CUA BO MON GIAO DUC THE CHAT TRUONG DAI HOC KHOA HOC TU NHIEN - DH QU6C GIA HA NQI" Chu tri de tai: Ngd Quang Huy Ma sd: QT - 08 -...
 • 39
 • 282
 • 0

Luận văn: Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang

Luận văn: Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang
... động dạy học môn GDTC Trường Cao đẳng Tuyên Quang 3.2 Khách thể nghiên cứu Biện pháp nâng cao kết học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường Cao đẳng Tuyên quang GIẢ ... hưởng đến kết học tập môn GDTC nữ sinh khối ngành tiểu học - Lựa chọn biện pháp có tác dụng sát thực nhằm nâng cao kết học tập môn GDTC cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường Cao đẳng Tuyên Quang ... khối ngành tiểu học Trường Cao đẳng Tuyên Quang 5.2 Nhiệm vụ 2: Lựa chọn ứng dụng số biện pháp nhằm nâng cao kết học tập môn GDTC cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường Cao đẳng Tuyên Quang -...
 • 87
 • 148
 • 0

Đề tài Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang

Đề tài Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang
... Đánh giá kết học tập nữ sinh tiểu học môn GDTC Đề tài : Biện pháp nâng cao kết học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang Giải nhiệm vụ đề tài Nghiên ... hƣởng đến kết học tập môn giáo dục thể chất nữ sinh khối ngành tiểu học - Kết học tập nữ sinh khối ngành tiểu học - Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết học tập môn GDTC nữ sinh khối ngành tiểu hoc - ... LIỆU THAM KHẢO Đề tài : Biện pháp nâng cao kết học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục thể chất (GDTC) hoạt...
 • 84
 • 90
 • 0

tiểu luận cao học NHẬN THỨC và THÁI độ của SINH VIÊN đối với bộ môn GIÁO dục THỂ CHẤT TRONG

tiểu luận cao học NHẬN THỨC và THÁI độ của SINH VIÊN đối với bộ môn GIÁO dục THỂ CHẤT TRONG
... trưng giáo dục thể chất gắn liền với giáo dục, trí dục, đức dục, mỹ dục giáo dục lao động Giáo dục thể chất lĩnh vực thể dục thể thao xã hội với nhiệm vụ là: “Phát triển toàn diện tố chất thể lực, ... học giáo dục thể chất nói riêng phụ thuộc đáng kể vào thái độ học sinh, sinh viên với môn học, mà biểu bên hứng thú say mê người học môn học giáo dục thể chất Vấn đề đặt sinh viên trình học tập ... phù hợp với sinh viên với nguyên tắc sư phạm Giáo dục thể chất chia thành hai mặt tương đối độc lập: Dạy học động tác (giáo dưỡng thể chất) giáo dục tố chất thể lực Trong hệ thống giáo dục nội...
 • 15
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh nghiệm giáo dục thể chất tiểu họcphương pháp giáo dục thể chất tiểu họcnội dung đánh giá thực trạng sức bền tốc độ môn chạy cự ly 100m nam sinh viên khóa 38 ngành giáo dục thể chất đại học cần thơtiểu luận môn giáo dục thể chấtbài tiểu luận môn giáo dục thể chấtđánh giá hiệu quả giờ học phổ tu cầu lông khóa 39 ngành giáo dục thể chất đại học cần thơtài liệu môn giáo dục thể chấtbài thu hoạch môn giáo dục thể chấtphương pháp giáo dục thể chất cho học sinh tiểu họclý thuyết nhập môn giáo dục thể chấtbài lý thuyết môn giáo dục thể chấtlý thuyết môn giáo dục thể chấttài liệu tham khảo môn giáo dục thể chấtviết bài thu hoạch môn giáo dục thể chấtquy định về môn giáo dục thể chấtỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng enzyme vào sản xuất nước mắmĐề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV standard chartered việt nam chi nhánh lê đại hànhQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của công ty cổ phần đầu tư f leage tại hà nộiNghiên cứu phát triển bền vững sâm ngọc linh ở tỉnh quảng namMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namTôn giáo, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển bạc liêuPhát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng HớiPhát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng NgãiPhát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng NaPhương trình hàm một biến và tính ổn địnhQuản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnQuản trị huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải VâQuản trị quan hệ khách hàng tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia LaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập