đánh gia môn giáo dục thể chất tiểu học theo thông tư 22 BGDĐT tài liệu tập huấn tt22

Số: 3256/BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông số 14/2011/TT BGDĐT

Số: 3256/BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT BGDĐT
... Kết đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn ghi vào Phiếu thủ trưởng quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng (phụ lục IV, kèm theo Thông số 14/2011/TT- BGDĐT) - Thông báo kết đánh ... thủ trưởng quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng Minh chứng nguồn minh chứng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng Để đảm bảo tính khách quan, công đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, trình đánh giá, xếp loại ... trưởng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng - Thủ trưởng quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng xem xét kết tự đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, kết đánh giá tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường...
 • 5
 • 423
 • 0

Nâng cao chất lượng một giờ học Giáo dục thể chất tiểu học thông qua việc sử dụng đồ dùng dạy học

Nâng cao chất lượng một giờ học Giáo dục thể chất tiểu học thông qua việc sử dụng đồ dùng dạy học
... anket: sử dụng bảng hỏi dành cho học sinh đồng để nắm mức độ nhận thức em việc sử dụng đồ dùng dạy học 5.5 Thử nghiệm: áp dụng biện pháp sử dụng đồ dùng học tập để nâng cao hiệu tiết dạy Nội ... cảnh dạy đạt hiệu cao vừa đảm bảo chất lượng giáo dục học, vừa mang tính khoa học phù hợp với hoàn cảnh Vai trò, tác dụng phương tiện đồ dùng dạy học Trong trình dạy học thể dục, việc sử dụng ... vấn đề cụ thể 2.2 Đồ dùng dạy học: Là thiết bị dùng để minh hoạ, làm rõ hơn, phong phú nội dung dạy 2.3 Giáo dục thể chất: Là môn học nhằm giáo dục rèn luyện kỹ nâng cao chất lượng thể lực, từ...
 • 16
 • 215
 • 0

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG 22

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22
... 32 33 34 35 (1) - Ghi thời điểm đánh giá định kì : Giữa học kì I, cuối học kì I, học kì II cuối năm học (2) - Chỉ sử đụng bảng đánh giá cuối năm HIỆU TRƯỞNG (Kí, ghi rõ họ tên, đóng...
 • 2
 • 3,113
 • 244

mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông 22

mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học theo thông tư 22
... độ đào tạo giáo viên tiểu học có tốt nghiệp trung cấp sư phạm Năng lực giáo dục giáo viên tiểu học đánh giá dựa theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học có trình độ đào tạo ... vụ Tổ ST T Họ tên học sinh Nhiệm vụ giao lớp Ghi Họ tên học sinh Nhiệm vụ giao lớp Ghi Họ tên học sinh Nhiệm vụ giao lớp Ghi Tổ ST T Tổ ST T KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP ………… NĂM HỌC 2016 - 2017 I ... 2.2.2 Nhiệm vụ giải pháp - Thực dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn dạy theo đối ng học sinh - GV thường xuyên chấm, chữa cho HS, nhận xét quy định liên lạc với phụ huynh HS thông qua sổ...
 • 28
 • 1,191
 • 0

Đánh giá của sinh viên về hiệu quả môn giáo dục thể chất trong các trường đại học (Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh)

Đánh giá của sinh viên về hiệu quả môn giáo dục thể chất trong các trường đại học (Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHẠM MAI PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ HIỆU QUẢ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC (TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) ... thú học tập môn giáo dục thể chất sinh viên trường Đại học khoa học xã hội nhân văn – Đại học 13 Quốc gia Hà Nội” tìm hiểu thực trạng hứng thú học môn giáo dục thể chất sinh viên trường Đại học ... niệm Đánh giá SV, hiệu môn học môn giáo dục thể chất trường đại học (Song song đó, chương điểm qua số nghiên cứu nước liên quan đến việc SV đánh giá hiệu môn giáo dục thể chất trường đại học Trên...
 • 115
 • 388
 • 1

Sáng kiến kinh nghiện Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp và cách kiểm tra đánh giá chất lượng giờ học giáo dục thể chất của học sinh tiểu học

Sáng kiến kinh nghiện Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp và cách kiểm tra đánh giá chất lượng giờ học giáo dục thể chất của học sinh tiểu học
... học sinh tiểu học cách Giáo viên: Nguyễn Thanh Hải 21 Sáng kiến kinh nghiệm Trên vài sáng kiến về: Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất ... Thanh Hải 20 Sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN Phương pháp lên lớp cách kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất học sinh tiểu học vô quan trọng, định học giáo dục thể chất học sinh đạt tốt, ... kiến kinh nghiệm Vì vậy, chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng lên lớp cách kiểm tra đánh giá chất lượng học giáo dục thể chất học sinh tiểu học , để đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục...
 • 24
 • 35
 • 0

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ SỨC KHOẺ

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ SỨC KHOẺ
... gian có người quân tử rởm trải qua giáo dục tốt đẹp Cũng có quỉ ẩn náu giới tăng lữ Bởi dù giáo tôn giáo, luân giáo dục, thưởng thức nghệ thuật, từ bên rót vào Thậm chí áp đặt quyền uy Nó ... chăm sóc nâng cao sức khoẻ toàn diện -Giới thiệu phương pháp tập luyện giữ gìn nâng cao sức khoẻ -Giúp sinh viên lựa chọn phương pháp, môn tập phù hợp với điều kiện thể trạng, sức khoẻ, thời gian, ... luyện thể thao trình tập luyện thể dục thể thao có vui vẻ, sảng khoái Chỉ có thường xuyên tham gia tập luyện thể thao, xếp hợp môn mà thân yêu thích hứng thú, lập kế hoạch rèn luyện thể cách...
 • 18
 • 418
 • 0

Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý - điều hành - giảng dạy theo tín chỉ của bộ môn giáo dục thể chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý - điều hành - giảng dạy theo tín chỉ của bộ môn giáo dục thể chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
... mdn hgc: - Ly thuyet mdn giao due the chSt - Cac mdn dien kinh - Bong chuyen - Bdng rd - Cau long - Cd vua - Bong da - The due nhip dieu - Khieu vii the thao Ket qua mdn hgc dugc danh gia thong ... hudng can giai quylt: - Nang cao dieu kien hgc tap - Nang cao trinh dgi ngu giao vien f ' Tang kha nang tiep thu ky thuat cua sinh vien - Giang day lien tuc, cac giao an c6 tinh ke thira f - Dua ... NANG CAO NANG LUC QUAN LV - Difiu HANH • GIANG DAY THEO TIN CHI CUA BO MON GIAO DUC THE CHAT TRUONG DAI HOC KHOA HOC TU NHIEN - DH QU6C GIA HA NQI" Chu tri de tai: Ngd Quang Huy Ma sd: QT - 08 -...
 • 39
 • 259
 • 0

Luận văn: Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang

Luận văn: Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang
... động dạy học môn GDTC Trường Cao đẳng Tuyên Quang 3.2 Khách thể nghiên cứu Biện pháp nâng cao kết học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường Cao đẳng Tuyên quang GIẢ ... hưởng đến kết học tập môn GDTC nữ sinh khối ngành tiểu học - Lựa chọn biện pháp có tác dụng sát thực nhằm nâng cao kết học tập môn GDTC cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường Cao đẳng Tuyên Quang ... khối ngành tiểu học Trường Cao đẳng Tuyên Quang 5.2 Nhiệm vụ 2: Lựa chọn ứng dụng số biện pháp nhằm nâng cao kết học tập môn GDTC cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường Cao đẳng Tuyên Quang -...
 • 87
 • 133
 • 0

Đề tài Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang

Đề tài Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang
... Đánh giá kết học tập nữ sinh tiểu học môn GDTC Đề tài : Biện pháp nâng cao kết học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang Giải nhiệm vụ đề tài Nghiên ... hƣởng đến kết học tập môn giáo dục thể chất nữ sinh khối ngành tiểu học - Kết học tập nữ sinh khối ngành tiểu học - Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết học tập môn GDTC nữ sinh khối ngành tiểu hoc - ... LIỆU THAM KHẢO Đề tài : Biện pháp nâng cao kết học tập môn giáo dục thể chất cho nữ sinh khối ngành tiểu học trường cao đẳng Tuyên Quang PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục thể chất (GDTC) hoạt...
 • 84
 • 28
 • 0

tiểu luận cao học NHẬN THỨC và THÁI độ của SINH VIÊN đối với bộ môn GIÁO dục THỂ CHẤT TRONG

tiểu luận cao học NHẬN THỨC và THÁI độ của SINH VIÊN đối với bộ môn GIÁO dục THỂ CHẤT TRONG
... trưng giáo dục thể chất gắn liền với giáo dục, trí dục, đức dục, mỹ dục giáo dục lao động Giáo dục thể chất lĩnh vực thể dục thể thao xã hội với nhiệm vụ là: “Phát triển toàn diện tố chất thể lực, ... học giáo dục thể chất nói riêng phụ thuộc đáng kể vào thái độ học sinh, sinh viên với môn học, mà biểu bên hứng thú say mê người học môn học giáo dục thể chất Vấn đề đặt sinh viên trình học tập ... phù hợp với sinh viên với nguyên tắc sư phạm Giáo dục thể chất chia thành hai mặt tương đối độc lập: Dạy học động tác (giáo dưỡng thể chất) giáo dục tố chất thể lực Trong hệ thống giáo dục nội...
 • 15
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh nghiệm giáo dục thể chất tiểu họcphương pháp giáo dục thể chất tiểu họcnội dung đánh giá thực trạng sức bền tốc độ môn chạy cự ly 100m nam sinh viên khóa 38 ngành giáo dục thể chất đại học cần thơtiểu luận môn giáo dục thể chấtbài tiểu luận môn giáo dục thể chấtđánh giá hiệu quả giờ học phổ tu cầu lông khóa 39 ngành giáo dục thể chất đại học cần thơtài liệu môn giáo dục thể chấtbài thu hoạch môn giáo dục thể chấtphương pháp giáo dục thể chất cho học sinh tiểu họclý thuyết nhập môn giáo dục thể chấtbài lý thuyết môn giáo dục thể chấtlý thuyết môn giáo dục thể chấttài liệu tham khảo môn giáo dục thể chấtviết bài thu hoạch môn giáo dục thể chấtquy định về môn giáo dục thể chấtgiai toan bang may tinh casioBi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the lucCONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUTăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))CHINH PHUC LY THUYET VAT LY 2017GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TRÍ20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETMỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNNâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga Mỹđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNHoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu biết có nhu cầuMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập