CHUYÊN đề 4 SONG AM

Chu de 4 - Song am.

Chu de 4 - Song am.
... ánh sáng A 77dB Bài 47 : B 79 dB C 81dB D 83 dB Hai nguồn phát sóng âm giống S1 S2 đặt cách 1,2m không khí phát sóng âm có biên độ, pha tần số 44 0Hz Cho biết vận tốc không khí 340 m/s Hỏi người đặt ... độ âm - Năng lượng sóng âm Bài 24: Mức cường độ âm có cường độ I xác định công thức: A L(dB) = 10lg(I/I0) B L(dB) = 10lg(I0/I) C L(B) = 10lg(I0/I) Bài 25: D L(dB) = 10ln(I/I0) Cường độ âm chu n ... âm truyền không khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80dB Biết cường độ âm M 0,05 W/m2 Tính cường độ âm điểm N A 200 W/m2 Bài 40 : B 300 W/m2 C 40 0 W/m2 D 500 W/m2 Tại điểm A cách nguồn âm S đoạn...
 • 8
 • 586
 • 0

CHỦ ĐỀ 4 SÓNG ÂM VÀ HIỆU ỨNG DOPPLER

CHỦ ĐỀ 4 SÓNG ÂM VÀ HIỆU ỨNG DOPPLER
... ng ca âm nói chung ph thu c vào c m th âm ca tai ng i a cao - c tr ng cho tính trm hay bng ca âm, ph thu c vào tn s âm - Âm có tn s ln gi âm bng âm có tn s nh gi âm trm ... (dB) c Âm sc Là i l ng c tr ng cho s c thái riêng ca âm, giúp ta có th phân bit c hai âm có cao, to Âm s c ph thu c vào dng ! th dao ng ca âm (hay tn s biên âm) Nhc âm tp âm http://lophocthem.com ... D 17 640 (Hz) HD: Chn D HD: fn = n.fcb = 42 0n (n ∈ N) Mà fn ≤ 18000 42 0n ≤ 18000 VD21: Chn câu tr l i úng C W/m2 Bit c ng n ≤ 42 ng fmax = 42 0 x 42 = 17 640 (Hz) âm ti m t i m môi tr âm chu#n...
 • 18
 • 148
 • 0

Chuyên đề 4: NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG, HÌNH THÁI SÔNG VÀ LOẠI HÌNH LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN pot

Chuyên đề 4: NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG, HÌNH THÁI SÔNG VÀ LOẠI HÌNH LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN pot
... thác, tác động vào dòng chảy lòng dẫn hạ du CHUYÊN Đề 4: Nghiên cứu DIễN BIếN LòNG SÔNG, HìNH THáI SÔNG LOạI HìNH LòNG DẫN CủA Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động lực sông, ven biển ... lòng sông không bị hạn chế vùng cửa sông hạ du sông Đồng CHUYÊN Đề 4: Nghiên cứu DIễN BIếN LòNG SÔNG, HìNH THáI SÔNG LOạI HìNH LòNG DẫN CủA Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động ... trợt Vì phần trung du sông Đồng Nai CHUYÊN Đề 4: Nghiên cứu DIễN BIếN LòNG SÔNG, HìNH THáI SÔNG LOạI HìNH LòNG DẫN CủA Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động lực sông, ven biển công...
 • 325
 • 342
 • 1

Chuyên đề 4: NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG, HÌNH THÁI SÔNG VÀ LOẠI HÌNH LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN doc

Chuyên đề 4: NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG, HÌNH THÁI SÔNG VÀ LOẠI HÌNH LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN doc
... trình nghiên cứu hình thái sông Cửu Long, Đồng Nai Sài Gòn tác giả: Lê Ngọc Bích, Lơng Phơng Hậu - Các công trình nghiên cứu quy luật diễn biến lòng sông, diễn biến đờng bờ sông Cửu Long, sông Đồng ... sâu sông Sài Gòn CHUYÊN Đề 5: Nghiên cứu dự báo tốc độ xói lở, bồi tụ, hoạch định hành lang ổn định để khai thác phát triển bền vững Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động lực sông, ... sâu sông Đồng Nai CHUYÊN Đề 5: Nghiên cứu dự báo tốc độ xói lở, bồi tụ, hoạch định hành lang ổn định để khai thác phát triển bền vững Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động lực sông, ...
 • 177
 • 332
 • 0

skkn chuyên đề về sóng cơ và sóng âm

skkn chuyên đề về sóng cơ và sóng âm
... cm/s 31 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm P N THAM KHO CU 41 A 42 B 43 D 44 C 45 B 46 D 47 C 48 A 49 C 50 D 51 A 52 C 53 D 54 C 55 D 56 D 57 A 58 A 59 D 60 Ngi thc hin: H Thỳy Hng P N A 32 SKKN: Chuyờn ... l ng chộo ca hỡnh vuụng hoc hỡnh ch nht Ngi thc hin: H Thỳy Hng 34 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm Ngi thc hin: H Thỳy Hng 35 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm Dng 3: Xỏc nh s im cc tr trờn on thng ... AB mt on x Ngi thc hin: H Thỳy Hng 36 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm Dng 4: Xỏc nh s im cc tr trờn ng trũn tõm O l trung im ca AB Ngi thc hin: H Thỳy Hng 37 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm IV HIU...
 • 40
 • 226
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHUYÊN đề về SÓNG cơ và SÓNG âm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHUYÊN đề về SÓNG cơ và SÓNG âm
... động âm Các đặc trưng sinh lý âm a Độ cao: đặc trưng sinh lý âm, phụ thuộc vào tần số âm âm cao âm có tần số lớn âm thấp âm có tần số nhỏ − Độ thấp hay cao âm hiểu qua trầm hay bổng âm b Âm sắc: ... ∈Z) II Sóng âm Sóng âm − Là sóng học mà tai người cảm nhận Sóng âm có tần số nằm khoảng từ 16Hz đến 20,000Hz Dao động âm − Là dao động học có tần số khoảng nói Nguồn âm vật phát sóng âm Mơi trường ... lý âm, phụ thuộc vào tần số âm, biên độ sóng âm thành phần cấu tạo âm, tức phụ thuộc đồ thị dao động âm c Độ to: Là đặc trưng sinh lý âm, phụ thuộc vào mức cường độ âm L − Giá trị cường độ âm...
 • 20
 • 147
 • 1

SKKN CHUYÊN đề về SÓNG cơ và SÓNG âm

SKKN CHUYÊN đề về SÓNG cơ và SÓNG âm
... động âm Các đặc trưng sinh lý âm a Độ cao: đặc trưng sinh lý âm, phụ thuộc vào tần số âm âm cao âm có tần số lớn âm thấp âm có tần số nhỏ − Độ thấp hay cao âm hiểu qua trầm hay bổng âm b Âm sắc: ... ∈Z) II Sóng âm Sóng âm − Là sóng học mà tai người cảm nhận Sóng âm có tần số nằm khoảng từ 16Hz đến 20,000Hz Dao động âm − Là dao động học có tần số khoảng nói Nguồn âm vật phát sóng âm Mơi trường ... lý âm, phụ thuộc vào tần số âm, biên độ sóng âm thành phần cấu tạo âm, tức phụ thuộc đồ thị dao động âm c Độ to: Là đặc trưng sinh lý âm, phụ thuộc vào mức cường độ âm L − Giá trị cường độ âm...
 • 20
 • 180
 • 0

chuyên đề 4 dao động và sóng điện từ Ôn thi THPT Quốc Gia môn vật lý

chuyên đề 4 dao động và sóng điện từ Ôn thi THPT Quốc Gia môn vật lý
... trường từ trường theo thời gian mạch dao động gọi dao động điện từ Nếu tác động điện từ với bên ngoài, dao động gọi dao động điện từ tự 7.2 Năng lượng điện từ mạch dao động: a) Năng lượng điện ... giảm dần theo thời gian  gọi dao động điện từ tắt dần Đặc điểm: điện trở R lớn dao động điện từ tắt dần cành nhanh ngược lại 7 .4 Dao động điện từ trì Hệ tự dao động Muốn trì dao động  ta phải bù ... CHƯƠNG IV DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ  ĐỖ MINH TUỆ - Biên độ lượng điện trường lượng từ trường W q 2o LI2o   4C 7.3 Dao động điện từ tắt dần Vì mạch dao động điện trở R  lượng dao động giảm...
 • 10
 • 207
 • 2

Chuyen de 4- CAC CHI SO TAI CHINH VA DON CAN TAI CHINH TRONG PHAN TICH DN

Chuyen de 4- CAC CHI SO TAI CHINH VA DON CAN TAI CHINH TRONG PHAN TICH DN
... NPV = PVA − PVP Trong đó: NPV: Giá trị giá At: Khoản thu nhập dự án cuối năm thứ t r: Chi phí vốn hay lãi suất chi t khấu dự án P: Khoản đầu tư ban đầu vào dự án n: Số năm hoạt động dự án PVA: Tổng ... -420 triệu + 103 triệu x 4,3553 =28,596 triệu đồng Kết luận: Xét kết tính NPVA NPVB ta thấy dự án NPVA nhỏ dự án NPVB Vì NPVA =13,582 < NPVB = 28,596 ta chọn dự án B Ví dụ: Doanh nghiệp Bác Giới ... doanh Chuyên đề Quyết định đầu tư 5.1 Dự ÁN ĐầU TƯ TRONG DOANH NGHIệP Thông thường hoạt động đầu tư diễn hai giai đoạn bản: - Giai đoạn 1: DN đầu tư vốn vào dự án - Giai đoạn 2: Doanh nghiệp...
 • 57
 • 486
 • 7

Chuyen de 4 huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t

Chuyen de 4  huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t
... ánh tranh TTCK t nh hình kinh t , trị thời điểm thời kỳ khác quốc gia, ngành, nhóm ngành theo phạm vi bao qu t loại thông tin TTCK thị trờng thông tin, có thông tin xác khả phân t ch t t đầu t ... Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 14- 132 Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 33 Nguồn thông tin M t số trang web chứng khoán Vi t Nam Thông tin t t chức niêm y t - Thông tin cáo ... ngợc lại nhà đầu t thiếu thông tin thông tin sai lệch (tin đồn) phải chịu t n th t định đầu t Hớng dẫn đọc thông tin thị trờng chứng khoán Vi t Nam Mua tin đồn/Bán thực t 14- 131 Nguyễn Đức Hiển,...
 • 37
 • 275
 • 0

10 CHUYÊN LÝ 1 - SÔNG AMADON

10 CHUYÊN LÝ 1 - SÔNG AMADON
... MƠN : ĐỊA LÝ KHỐI 10 GV HƯỚNG DẪN : Thầy VÕ THÀNH NAM S lưu vực = 7 .17 0.000km2 (rộng giới) L = 6.800 km (dài giới - 2008) Hơn 1. 000 phụ lưu Lưu lượng TB: 220.000m3/s Đổ Đại Tâây Sông amadon bắt ... hướng Tây - ông chảy theo hướng Tây – Đông đổ ng Đại Tâây Dương Đầu nguồn EQUATOR - Khai thác thủy sản -Có tiềm khổng lồ lượng (thủy điện) -Có hệ sinh thái nước giàu đa dạng sinh học - Du lịch ... Amadơn.!!!! Tiềm du lòch lớn Sông Amadon đòa điểm du lịch hấp dẫn, kì quan thiên nhiên Hình ảnh thổ dân vùng Amadon Tiềm du lòch lớn Tiềm du lòch lớn Nét đẹp Amadon Amadon hoang sơ kì bí ! Các...
 • 23
 • 185
 • 0

Chuyên đề đời sống cá heo

Chuyên đề đời sống cá heo
... ĐỜI SỐNG CÁ HEO I.GIỚI THIỆU VỀ CÁ HEO II.TẬP TÍNH III.VAI TRÒ CỦA CÁ HEO IV.MỐI ĐE DỌA ĐỐI VỚI CÁ HEO I.GIỚI THIỆU CÁ HEO: heo Delphin heo Killer 1.MÔI TRƯỜNG SỐNG: heo sống hoàn ... 80 đến 90 Gia đình heo 2.SINH SẢN VÀ NUÔI CON: Thời gian mang thai heo thường dài khoảng cách lần sinh cao Vd :cá heo Killer mang thai 15 tháng năm sinh lần, lần sinh heo ông bố bà mẹ nuôi ... -Tình trạng đánh bắt theo kiểu hủy diệt -Trong môi trường nuôi nhốt, heo thường sống lâu chăm sóc kỹ heo giao phối cận huyết trì lâu hệ chúng ngày bị suy giảm sức sống Thành viên: Nguyễn...
 • 27
 • 203
 • 0

Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ

Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ
... k3 ;b= ;c= ; p m3 n k = k đpcm Dạng II: làm quen với phơng trình tỉ Bài 6: Giải phơng trình: x - - 5x - = 3x - HD: Đặt điều ki n, chuy n vế hợp lý bình phơng để làm Cách khác: Từ đki n, nh n ... Hoàng V n Tài Bài dạy Bồi d ỡng Đại số lớp - Bài 5: Cho biết am3 = bn3 = cp3 1 + + = Chứng minh rằng: m n p a + b + c = am + bn + cp HD: Đặt am3 = bn3 = cp3 = k3 a = Từ đó: VT = k; VP = k3 k3 ... Giải phơng trình sau: a) x2 4x = x - ; (HD: ĐK, Bp hai vế, PT có nghiệm x = + 2 ) b) 4x + - 3x + = ; (ĐS: x = 20) c) x - - x + = ; (ĐS: nghiệm) d) x - x - 1- x - = ; (HD: ĐK, chuy n vế, Bp...
 • 2
 • 3,173
 • 51

Chuyên đề 4 : 4 số lượng tử

Chuyên đề 4 : 4 số lượng tử
... cuối chúng có đặc điểm - Tổng số (n + l) , số lượng tử A lớn số lượng tử B - Tổng đại số số lượng tử electron cuối B 4, 5 a Hãy xác định số lượng tử electron cuối A , B xác định nguyên tố A ... theo khối lượng 31,83% ; 28,98% ; 39,18% Xác định CTPT X Biết electron chiếm obitan từ giá trị nhỏ số lượng tử ml Xác định nguyên tử mà eletron cuối có số lượng tử thỏa mãn điều kiện : n + l ... , ml = -1 (4) n = , l = , ml = -4 Cho nguyên tử nguyên tố A B có electron có số lượng tử sau : n = , l = , ml = -1 , ms = − n = , l = , m l = , ms = + Viết cấu hình electron nguyên tử , xác định...
 • 3
 • 26,255
 • 619

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 4 chiến lược định vị chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệuchuyên đề 4 ánh sáng và cơ thể sốngchuyên đề 4 aminoaxitchuyên đề 4 phân tích kqkdchuyên đề giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm nonchuyên đề giáo dục âm nhạc mầm nonchuyên đề 3 sóng cơ họcchuyên đề về sóng cơ họcchuyên đề giáo dục âm nhạc trong trường mầm nonchuyên đề giáo dục âm nhạcchuyen de 4 phi kimchuyen de 4 ve khao sat do thi ham sotài liệu ôn thi đại học môn vật lý chuyên đề 2 sóng cơ họcchuyen de 3 song co hoctài liệu chuyên đề 4 phương pháp quy đổiBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7 theo chương trình mớiKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm về đường tiệm cận của đồ thị hàm sốGiáo trình tài liệu tự học Tiếng Hàn giao tiếp cơ bảnMột số kinh nghiệm giải quyết bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số bậc ba có chứa tham sốMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số sai lầm thường gặp của học sinh khi tính tích phânMột vài kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh khi học môn giải tích 12 thông qua việc tăng cường các bài toán liên hệ thực tếNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhát hiện, sửa chữa các sai lầm và xây dựng hệ thống công thức để giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần cực trị của hàm sốPhát huy năng lực tự học môn toán cho học sinh thông qua nghiên cứu các bài toán lãi suất ngân hàng 2Phương pháp nhân liên hợp nhằm giúp học sinh giải nhanh một số phương trình vô tỉ phức tạp ở lớp 10Rèn luyện cho học sinh lớp 12 kỹ năng tính một số tích phân đặc biệtRèn luyện cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lợi kỹ năng giải một số dạng toán về phương trình mặt cầu bằng phương pháp phân loại thông qua một số bài tập thực hànhĐa dạng thành phần loài và đăc điểm phân bố của bọ nhảy (Insecta: Collembola) ở khu vực Đại Lải và vùng phụ cận (Khóa luận tốt nghiệp)Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua việc trình bày một số phương pháp giải bất phương trìnhVận dụng quy luật mâu thuẫn trong triết học mác lênin vào việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nayRèn luyện tư duy cho học sinh lớp 10 giải bài tập hình học thông qua việc dạy học theo hướng phát hiện và thay đổi giả thiết của bài toán 2Sử dụng phần mền geometers sketchpad và các phần mền tạo ảnh động giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy các bài elip, hypebol, parabol 2Ứng dụng số phức để giải một số bài toán hình học và lượng giác 2Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tế 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập