Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành hà nội

Nghiên cứu sở khoa học phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành nội

Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành hà nội
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM MẠNH CỔN NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC MẶT TRONG ÚNG NGẬP KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: MÃ SỐ: MÔI ... trạng cân môi trƣờng nƣớc nội đô Nội Trong bối cảnh đó, nhằm góp phần khắc phục thiếu sót nêu trên, tác giả thực đề tài Nghiên cứu sở khoa học hệ thống cân nước mặt úng ngập khu vực nội thành ... nội thành Nội Mục tiêu nghiên cứu a Thiết lập sở liệu phục vụ nghiên cứu hệ thống cân nƣớc mặt khu vực nội đô Nội b Xác định yếu tố định hệ thống cân nƣớc mặt khu vực nghiên cứu, nguyên...
 • 213
 • 143
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành nội

Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành hà nội
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM MẠNH CỔN NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC MẶT TRONG ÚNG NGẬP KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: MÃ SỐ: MÔI ... nƣớc mặt nội đô Nội …………………………………………………… 3.2 KẾT QUẢ XÂY DỰNG BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU………………………… 3.3 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC MẶT NỘI ĐÔ HÀ NỘI TRONG ÚNG NGẬP…………………………………… 3.3.1 Kết ... tự nhiên khu vực Nội ……………………………… 1.2.2 Tình hình ngập lụt Thủ Đô Nội ………………………………… 1.2.3 Hệ thống cân nƣớc mặt lƣu vực Nhuệ-Đáy ……………………… 1.2.4 Hệ thống cân nƣớc mặt nội đô Nội qua giai...
 • 15
 • 57
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Nội

Nghiên cứu cơ sở khoa học mô phỏng hệ thống cân bằng nước mặt trong úng ngập khu vực nội thành Hà Nội
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM MẠNH CỔN NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC MẶT TRONG ÚNG NGẬP KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: MÃ SỐ: MÔI ... nƣớc mặt nội đô Nội …………………………………………………… 3.2 KẾT QUẢ XÂY DỰNG BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU………………………… 3.3 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC MẶT NỘI ĐÔ HÀ NỘI TRONG ÚNG NGẬP…………………………………… 3.3.1 Kết ... tự nhiên khu vực Nội ……………………………… 1.2.2 Tình hình ngập lụt Thủ Đô Nội ………………………………… 1.2.3 Hệ thống cân nƣớc mặt lƣu vực Nhuệ-Đáy ……………………… 1.2.4 Hệ thống cân nƣớc mặt nội đô Nội qua giai...
 • 15
 • 166
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC PHỎNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC KHU VỰC NỘI THÀNH NỘI

tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI
... nội đô Nội Trong bối cảnh đó, quan điểm hệ thống, tác giả thực đề tài “NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI” Mục tiêu nghiên cứu: a Cung cấp sở ... THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC; HỆ THỐNG CÂN BẰNG NƢỚC THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ KHU VỰC NỘI ĐÔ; CƠ SỞ KHOA HỌC MÔ PHỎNG 1.1 Tổng quan hệ thống cân nƣớc Sự tồn hệ thống nước phục vụ cho mục đích cụ thể; hệ thống nước ... Cung cấp sở khoa học, thiết lập sở liệu phục vụ nghiên cứu hệ thống cân nước khu vực nội đô nội b Xác định yếu tố định hệ thống cân nước khu vực nghiên cứu; nguyên nhân làm cân cho hệ thống chất...
 • 27
 • 169
 • 0

Đồ án "Nghiên cứu sở khoa học điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng"

Đồ án
... cho công tác điều hành hiệu chủ động công trình phòng chống cho ĐBSH Chưa thống việc đánh giá khả công trình phòng chống ĐBSH: hệ thống hồ sông Gâm, sông Đà, tổ hợp công trình phân sông ... Đồ án "Nghiên cứu sở khoa học điều hành hệ thống công trình phòng chống cho đồng sông Hồng" MỤC LỤC Biểu - KHCN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA ... điều hành hệ thống công trình phòng chống ĐBSH Công nghệ tin học đại công nghệ GIS sử dụng việc thiết kế phần mềm nhằm tính toán kiểm soát sông Hồng hệ thống công trình phòng chống ĐBSH...
 • 18
 • 264
 • 0

NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001: 2004 CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG HÒA

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001: 2004 CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG HÒA
... thực trạm xử nước thải Bình Hưng Hòa - Đề xuất mơ hình hệ thống quản mơi trường theo ISO 14001: 2004 cho trạm xử nước thải Bình Hưng Hòa - Xây dựng hệ thống văn tài liệu hệ thống quản ... Hòa - Đề xuất mơ hình hệ thống quản mơi trường theo ISO 14001:2 004 cho trạm xử nước thải Bình Hưng Hòa - Xây dựng hệ thống văn tài liệu hệ thống quản mơi trường theo ISO 14001:2 004 cho ... Hưng Hòa - Tổng quan hệ thống quản mơi trường theo ISO 14001: 2004 - Khảo sát trạng mơi trường trạm xử nước thải Bình Hưng Hòa - Tìm hiểu hệ thống quản thực trạm xử nước thải Bình Hưng...
 • 78
 • 669
 • 5

nghiên cứu sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo iso 140012004 cho công ty tnhh may thuận tiến tại kcn phan thiết, tỉnh bình thuận

nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo iso 140012004 cho công ty tnhh may thuận tiến tại kcn phan thiết, tỉnh bình thuận
... VÂN CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN 4.1.1 Môi trường không ... thật hiệu cho Công ty 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản môi trường theo ISO 14001 : 2004 cho Công ty TNHH May Thuận Tiến nhằm giúp tăng cường công tác bảo vệ môi trường ... hợp Tiến hành phân tích tổng hợp liệu nghiên cứu được, từ tiến hành xây dựng hệ thống quản môi trường theo ISO1 4001:2004 cho Công ty TNHH May Thuận Tiến CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI...
 • 67
 • 489
 • 2

Nghiên cứu sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2004 cho công ty cổ phần KYVY, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 2004 cho công ty cổ phần KYVY, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
... sách môi trường, chưa có hệ thống quản môi trường, hệ thống quản môi trường chắn phải có sách môi trường 1.7.3 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 ISO 14000 tiêu chuẩn quốc tế quản môi trường, ... NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KYVY, KCN TÂN BÌNH, Q TÂN PHÚ TP.HCM Tác giả HOÀNG THỊ LOAN ... tạo, xây dựng kiểm toán hệ thống quản môi trường Tất việc làm tăng chi phí cho việc xây dựng HTQLMT  Chi phí cao cho thực hệ thống quản môi trường theo ISO 14001 hàng rào cản trở công ty...
 • 120
 • 494
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải

Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải
... vo ngun nc l loi cụng vic hon ton mi m nc ta thc hin c cụng tỏc cp phộp ú, cn phi cú nhng c s khoa hc v thc tin xỏc ỏng cựng vi cỏc phng phỏp v nhng cụng c thớch hp ỏnh giỏ c kh nng tip nhn ... nim Kh nng tip nhn nc thi ca ngun nc (KNTN) cú l cú xut x õu ú cỏc bỏo cỏo hi tho, cỏc sỏch giỏo khoa v ngoi nc Trong cỏc bn quy phm phỏp lut ca Vit Nam, Lut Ti nguyờn nc (1998) cú quy nh ti iu ... trc chỳng bt u gõy s suy gim ỏng k tớnh a dng sinh hc v/hoc cht lng mụi trng Trong cỏc sỏch giỏo khoa v mụi trng, khỏi nim kh nng tip nhn nc thi gn lin vi s ng húa hay kh nng t lm sch ca ngun nc...
 • 135
 • 859
 • 3

nghiên cứu sở khoa học của việc bón phân cân đối cho lạc trên hai loại đất trồng lạc chính ở thừa thiên huế

nghiên cứu cơ sở khoa học của việc bón phân cân đối cho lạc trên hai loại đất trồng lạc chính ở thừa thiên huế
... chn ti : Nghiờn cu c s khoa hc ca vic bún phõn cõn i cho lc trờn hai loi t trng lc chớnh Tha Thiờn Hu nhm gúp phn xõy dng mt ch bún phõn cõn i v hp lý cho lc trờn hai loi t trng lc chớnh ca ... bc mu, lng kali bún mc 90 kg K2O/ha cho nng sut lc cao nht Kt qu thớ nghim ca Nguyn Th Dn, Thỏi Phiờn (1991) [15 ]cho thy: phun Mo 0,1 % cho lc vo lỳc hoa ó cho mc tng nng sut t 21,3 - 38,3 % so ... nng lng cho rt nhiu quỏ trỡnh sinh lý sinh hoỏ xy cõy Trn Vn Li (1995) [32]; (Amstrong, 1998 [72]) Kali cũn rt cn thit cho quỏ trỡnh ng hoỏ m v tng hp protein cõy Thiu ht kali cõy s lm cho quỏ...
 • 26
 • 710
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học để tuyển chọn Thông nhựa pinus merkusil Jungh. et de Vrises kháng Sâu róm thông ( Dendrolimus Punctatus Walker) và sản lượng nhựa cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học để tuyển chọn Thông nhựa pinus merkusil Jungh. et de Vrises kháng Sâu róm thông ( Dendrolimus Punctatus Walker) và có sản lượng nhựa cao
... Xu t phát t lý trên, luận án Nghiên c chọn Th ng nh (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) háng ho học để t ển r th ng (Dendrolimus punctatus Walker) s n ượng nh a cao đặt r t cần thiết, c ý ... 1.2 tiêu nghiên u 1.2.1 Xác định khoa học lý luận th c tiễn cho việc t ển chọn Thông nh a kháng Sâu róm thông s n ượng nh a cao 1.2.2  Chọn s cá thể Thông nh a kháng SRT s n ượng nh a cao 4  ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM ==================== O NGỌC NGHI N C NH C ANG HO H C Đ T N CH N THÔNG (PINUS MERKUSII JUNGH ET D V I HÁNG THÔNG (DENDROLIMUS...
 • 185
 • 248
 • 0

“Nghiên cứu sở khoa học lựa chọn giải pháp bảo vệ bờ sông trong điều kiện nước lũ dâng cao, đề xuất giải pháp và thiết kế cho đê hữu Hoàng Long – Tỉnh Ninh Bình

“Nghiên cứu cơ sở khoa học lựa chọn giải pháp bảo vệ bờ sông trong điều kiện nước lũ dâng cao, đề xuất giải pháp và thiết kế cho đê hữu Hoàng Long – Tỉnh Ninh Bình
... nước sông Hoàng Long - Xây dựng hồ chứa Hưng Thi thượng nguồn để cắt, giảm cho hạ du Do việc lựa chọn đề tài : “Nghiên cứu sở khoa học lựa chọn giải pháp bảo vệ bờ sông điều kiện nước ... pháp thiết kế công trình bảo vệ bờ cho đê hữu Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình + Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tình hình sông Hoàng Long đề xuất giải pháp thiết kế công trình hợp lý cho tuyến đê hữu ... chống cho tuyến đê sông Hoàng Long II Mục đích phạm vi nghiên cứu đề tài + Mục đích: - Chọn giải pháp hợp lý bảo vệ bờ sông Hoàng Long điều kiện nước dâng cao; - Phân tích lựa chọn giải pháp...
 • 133
 • 442
 • 1

Xem thêm

Từ khóa:  gs ts lê kim truyền nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho đồng bằng sông hồng 20073 nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinkler cho các nhà máy xí nghiệp công nghiệp tại hà nộinghiên cứu cơ sở khoa học hoàn thiện chế độ công vụ ở việt namnghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáynghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cho trường tiểu học dân lập quốc tế việt úc thành phố hồ chí minhnghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ môi trường đất cấp tỉnh phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường đất lấy hải dương làm địa bàn nghiên cứunghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn trên nền cát đá sỏi vụn san hô ngập triều không thường xuyên tại các đảo ven bờ vùng biển phía nam việt namnghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tân sơn tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2020nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về tài nguyên đấtnghiên cứu cơ sở khoa học để hiệu chỉnh cấp dự báo nguy cơ cháy rừng cho các tỉnh vùng bắc trung bộnghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của giải pháp cấp nước để phát triển kinh tế xã hội huyện lương tàinghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của giải pháp cấp nước để phát triển kinh tế xã hộicơ sở khoa học xây dựng hệ thống giám sát chất lượng nướccác hướng nghiên cứu cơ bản khoa học công nghệnghiên cứu cơ sở thực tiễn về việc xây dựng và sử dụng bđtd trong dạy và học ở trường sư phạmGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11Soạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMBình ổn giá gạo trong nướcDeterminants of customer satisfaction in the personal loan serviceFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNđề thi thử đại học chuyên vinh lần 3CÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUAMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHPHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập