Phân tích thiết kế hệ thống truyền lực cho ô tô vận tải 4x2 có tải trọng 4 tần (thiết kế ly hợp và hộp số)

Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô vận tải (4x2) tải trọng 4 tấn

Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô tô vận tải (4x2) có tải trọng 4 tấn
... cán Bộ môn - Khoa Động lực tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin kính chúc thầy mạnh khoẻ nhiều cống hiến nghiệp phát triển ngành ô nói riêng ... vấn đề + Phần : Phân tích chọn phơng án thiết kế + Phần : Tính toán, thiết kế ly hợp + Kết luận Phần hình vẽ : + 01 vẽ sơ đồ bố trí chung hệ thống truyền lực (A0) + 01 vẽ sơ đồ động học hộp số ... Trong khuôn khổ Đồ án tốt nghiệp trình độ, thời gian hạn nên đề tài chủ yếu nghiên cứu thiết kế ly hợp hệ thống truyền lực em giải số nội dung sau : Phần thuyết...
 • 2
 • 363
 • 8

thiết kế hệ thống truyền lực cho ô hybrid bốn chỗ ngồi bố trí song song

thiết kế hệ thống truyền lực cho ô tô hybrid bốn chỗ ngồi bố trí song song
... dung thit k l: Thit k, tớnh toỏn h thng truyn lc kiu h bỏnh rng hnh tinh n cho ụ tụ Hybrid ch ngi b trớ song song 3.1 Tớnh chn ng c in, ng c xng v c quy Qua tớnh toỏn: Nyc = 80 (KW) 3.1.1 Chn ... mild hybrid electric drive train with a floating stator motor H thng truyn lc vi stator t Kt qu v tớnh toỏn Nh vy ni dung thit k l: Thit k, tớnh toỏn h thng truyn lc kiu h bỏnh rng hnh tinh n cho ... õọỹng cồ õióỷn Bọỹ ừc quy H thng ny cú nhc im l kt cu v iu khin phc tp, mt khỏc ch truyn ng song song nú s cú bt li vic hot ng hiu sut cao v phỏt cụng sut ti u mt cỏch liờn tc 2.1.2 Truyn ng...
 • 6
 • 642
 • 5

Tài liệu Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô Hybrid bốn chỗ ngồi bố tr1 song song pdf

Tài liệu Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô tô Hybrid bốn chỗ ngồi bố tr1 song song pdf
... dung thit k l: Thit k, tớnh toỏn h thng truyn lc kiu h bỏnh rng hnh tinh n cho ụ tụ Hybrid ch ngi b trớ song song 3.1 Tớnh chn ng c in, ng c xng v c quy Qua tớnh toỏn: Nyc = 80 (KW) 3.1.1 Chn ... mild hybrid electric drive train with a floating stator motor H thng truyn lc vi stator t Kt qu v tớnh toỏn Nh vy ni dung thit k l: Thit k, tớnh toỏn h thng truyn lc kiu h bỏnh rng hnh tinh n cho ... õọỹng cồ õióỷn Bọỹ ừc quy H thng ny cú nhc im l kt cu v iu khin phc tp, mt khỏc ch truyn ng song song nú s cú bt li vic hot ng hiu sut cao v phỏt cụng sut ti u mt cỏch liờn tc 2.1.2 Truyn ng...
 • 6
 • 336
 • 3

Tài liệu Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô Hybrid 4 chỗ ngồi bố trí song song doc

Tài liệu Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô tô Hybrid 4 chỗ ngồi bố trí song song doc
... 0. 044 2n + 13.828 80 100 200 90 180 80 160 70 140 60 20 100 120 50 15 100 40 60 10 80 M = 96,957 30 40 60 20 40 M = 235182n-0.9761 20 Dac tinh mo men 10 0 800 1600 240 0 3200 40 00 48 00 5600 640 0 ... D1 P k3 5000 D2 0 .4 P k4 D3 P kh1 40 00 D4 0.3 P kh2 3000 Dk h1 Dk h2 P kh3 P kh4 2000 Dk h3 0.2 Dk h4 Pc 1000 Dd P kd 0.1 0 10 15 20 25 30 35 40 45 V (m /s) 10 15 20 25 30 35 40 V (m /s) c tớnh ... lng 160 (kg), tc nh mc 47 00 (vg/ph) 140 Me = -0.00 04. We + 0.20 64. We + 101.59 120 50000 100 Me (Nm ) Ne (W) 60000 40 000 80 30000 Ne = -0.1 342 .We + 178.9.We - 42 90 60 20000 40 10000 20 0 100 200...
 • 6
 • 310
 • 2

Tài liệu Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô Hybrid 4 chỗ ngồi bố trí song song docx

Tài liệu Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô tô Hybrid 4 chỗ ngồi bố trí song song docx
... D1 P k3 5000 D2 0 .4 P k4 D3 P kh1 40 00 D4 0.3 P kh2 3000 Dk h1 Dk h2 P kh3 P kh4 2000 Dk h3 0.2 Dk h4 Pc 1000 Dd P kd 0.1 0 10 15 20 25 30 35 40 45 V (m /s) 10 15 20 25 30 35 40 V (m /s) c tớnh ... lng 160 (kg), tc nh mc 47 00 (vg/ph) 140 Me = -0.00 04. We + 0.20 64. We + 101.59 120 50000 100 Me (Nm ) Ne (W) 60000 40 000 80 30000 Ne = -0.1 342 .We + 178.9.We - 42 90 60 20000 40 10000 20 0 100 200 ... 0.0014n + 138. 34 Linear (dac tinh cong suat) p 160 Dac tinh mo men 35 Output Batt Curr A 180 100 15 40 80 M = 96,957 60 10 30 40 60 20 40 M = 235182n-0.9761 20 10 0 800 1600 240 0 3200 40 00 48 00...
 • 6
 • 379
 • 3

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống truyền lực cho ô điện tốc độ chậm

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống truyền lực cho ô tô điện tốc độ chậm
... truyền lực chính; –bán trục cầu chủ động 16 Thiết kế hệ thống truyền lực cho điện tốc độ chậm SVTH: Trương Phúc Hòa 2.2.4 Phƣơng án 4: hệ thống truyền động dùng động điện: Hình 2.6: hệ thống truyền ... giảm tốc; – nối trục 2; – động điện; – vi sai; – bánh truyền lực 2.2.2 Phƣơng án 2: hệ thống truyền động dùng động điện, truyền lực vi sai: Hình 2.4: hệ thống truyền động dùng động điện, truyền lực ... 12 Thiết kế hệ thống truyền lực cho điện tốc độ chậm SVTH: Trương Phúc Hòa Hình 2.1 Hệ thống truyền lực điện Một dạng cấu trúc hệ thống truyền động mơ tả chi tiết hình 2.2 Hệ thống truyền...
 • 90
 • 193
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống truyền lực cho ô điện tốc độ chậm

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống truyền lực cho ô tô điện tốc độ chậm
... VỀ Ô TÔ ĐIỆN Hệ thống truyền lực ô điện CÁC PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG CHO ÔTÔ ĐIỆN  Hệ thống truyền lực dùng hộp số khí  Hệ thống truyền lực dùng động điện, truyền lực vi sai  Hệ thống truyền ... truyền động dùng hai động điện bánh giảm tốc Hệ thống truyền lực dùng hai động điện CÁC PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG CHO ÔTÔ ĐIỆN Hệ thống truyền lực dùng động điện, truyền lực vi sai 1– bánh xe chủ động ... VỀ Ô TÔ ĐIỆN CÁC PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG CHO ÔTÔ ĐIỆN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN TRUYỀN ĐỘNG CHO ÔTÔ ĐIỆN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ  SỰ GIA TĂNG SỐ LƯỢNG Ô TÔ  VẤN ĐỀ Ô NHIỄM...
 • 22
 • 399
 • 3

Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô Hybrid 4 chổ ngồi bố trí song song

Thiết kế hệ thống truyền lực cho ô tô Hybrid 4 chổ ngồi bố trí song song
... Sơ đồ hệ thống điều khiển xe thiết kế 1 14 6.1.3 Thiết kế mạch nạp .1 14 Thiết kế hệ thống truyền lực cho Hybrid chổ ngồi bố trí song song 6.2 Sơ đồ lắp đặt hệ thống động lực tơ ... 46 Thiết kế hệ thống truyền lực cho Hybrid chổ ngồi bố trí song song Hình 3-22: Hệ thống nhiên liệu xe FCHV Phân tích, chọn phương án thiết kế hệ thống 4. 1 So sánh ưu, nhược điểm kiểu hệ thống ... sinh) 5) Hệ thống truyền lực nhận lượng từ hệ thống truyền lực 6) Hệ thống truyền lực nhận lượng từ hệ thống truyền tải thời điểm 7) Hệ thống truyền lực cung cấp lượng đến tải hệ thống truyền lực...
 • 124
 • 121
 • 0

Tính chọn động tỉ số truyền của hệ thống truyền lực cho ô

Tính chọn động cơ và tỉ số truyền của hệ thống truyền lực cho ô tô
... [m] - Công thức bánh xe : ∗ 2 Các thông số chọn tương ứng: - Hệ số cản khí động : k = 0,6 - Diện tích cản diện : F = - Hiệu suất truyền tải có lực truyền cấp : ηt = 0,89 - Hệ số bám : ... Phạm Văn Nghĩa III : TÍNH TỶ SỐ TRUYỀN CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC : 1).Xác định tỷ số truyền hệ thống truyền lực theo điều kiện sau Động chạy với số vòng quay nemax hộp số số lớn : Vmax Vmax = Rb ... = 10 - Hệ số xét đến phần công suất dẫn động phận : kp = 1,13 - Khoảng cách tỉ số truyền liên tiếp số thấp : q = 1.5 - Khoảng cách tỉ số truyền liên tiếp số cao : q = 1.3 - Ta chọn động diezen...
 • 17
 • 605
 • 0

Thiết kế hệ thống phanh ABS cho ô vận tải chở dầu đường dài 26 tấn

Thiết kế hệ thống phanh ABS cho ô tô vận tải chở dầu đường dài 26 tấn
... hiểm.Vì thiết kế hệ thống phanh cho loại xe cần quan tâm đến tính ổn định, khả điều khiển đẽ dàng hiệu hệ thống Trên sở em giao đề tài: Thiết kế hệ thống phanh ABS cho ô vận tải chở dầu đường dài ... cấu phanh guốc + Hệ thống phanh với cấu phanh đĩa Theo dẫn động phanh + Hệ thống phanh dẫn động thủy lực + Hệ thống phanh dẫn động khí nén Thiết Kế Hệ Thống Phanh ABS Cho Xe Vận Tải Chở Dầu Đường ... mômen phanh hãm bánh xe nhằm chuyển động ô thành dạng lượng khác (như nhiệt năng) phanh Trong trình sử dụng cấu phanh phận trực Thiết Kế Hệ Thống Phanh ABS Cho Xe Vận Tải Chở Dầu Đường Dài...
 • 73
 • 90
 • 0

Thiết kế hệ thống truyền lực của ô phần 1

Thiết kế hệ thống truyền lực của ô tô phần 1
... cụm hệ thống truyền lực Qua đặc điểm, cách bố trí hệ thống truyền lực cho xe để phù hợp với đề tài Tốt nghiệp Thiết kế hệ thống truyền lực cho vận tải (4x2) có tải trọng ta chọn hệ thống ... với truyền lực 31 Hình 1. 14 : Bố trí truyền động cácđăng cầu chủ động a) b) tải thờng 1- Hộp số ; 2,4,7,9 ,11 - Trục cácđăng ; 3 ,10 - Cầu sau chủ động ; 5- ổ đỡ trung gian 1. 3.3 .1 Phân ... , cầu chủ động có truyền lực cạnh (hộp giảm tốc bánh xe) 1. 2 Các sơ đồ bố trí chung hệ thống truyền lực cho loại có cầu chủ động có nhiều kiểu bố trí hệ thống truyền lực tuỳ theo tổng...
 • 56
 • 3,300
 • 10

Sử dụng máy vi tính giảng dạy: Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô trường THPT Vĩnh Lộc

Sử dụng máy vi tính giảng dạy: Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô ở trường THPT Vĩnh Lộc
... Sử dụng máy vi tính giảng dạy: Các phận hệ thống truyền lực ô trường THPT Vĩnh Lộc SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH GIẢNG DẠY Các phận hệ thống truyền lực ô Trường THPT VĨNH LỘC A ĐẶT VẤN ... giảng dạy: Các phận hệ thống truyền lực ô trường THPT Vĩnh Lộc Trình chiếu Slide 15 Các cụm chi tiết Hệ thống truyền lực Ô Củng cố: -Nêu cấu tạo Hệ thống truyền lực Ô tô? -Người ta bố trí Hệ ... Tuấn Hoàn  Trang 9 Sử dụng máy vi tính giảng dạy: Các phận hệ thống truyền lực ô trường THPT Vĩnh Lộc + Nhiệm vụ, cấu tạo nguyên lý làm vi c Trục đăng -Truyền lực Bộ visai b.Kỹ năng: + Vẽ...
 • 18
 • 91
 • 0

Chẩn đoán hệ thống truyền lực trên ô

Chẩn đoán hệ thống truyền lực trên ô tô
... mô men xoắn từ động xuống bánh xe ô phù hợp với sức cản chuyển động ô Cần phải thay đổi số tải thay đổi Thay đổi chiều chuyển động ô Dẫn động phận công tác khác xe chuyên dùng Hộp số ... ngắt không hoàn toàn, ô đứng yên chứng tỏ ly hợp ngắt hoàn toàn b.2 Nghe tiếng va chạm đầu hộp số chuyển số Ô chuyển động thực chuyển số hay gài số Nếu ly hợp ngắt không hoàn toàn, không cài ... Ồn mòn truyền, mòn ổ bi Điều chỉnh khe hở cách thay đổi đệm siết căng ổ bi côn Moay bánh xe đảo, mòn rơ ổ moay Chẩn đoán kỹ thuật truyền lực Truyền lực làm việc ồn: khe hở ổ trục bánh côn chủ...
 • 15
 • 804
 • 13

Hệ thống truyền lực trên ô

Hệ thống truyền lực trên ô tô
... 198 H th ng truy n l c i H c Sư Ph m K Thu t TP H Chí Minh CHƯƠNG I: GI I THI U CHUNG V H TH NG TRUY N L C TRÊN Ô TÔ I GI I THI U CHUNG Hình 1.1: H th ng truy n l c ô H th ng truy n l c ... truy n) nh m bi n công su t u c a ng thành mô men quay t c quay phù h p v i i u ki n xe ch y I CÔNG D NG – PHÂN LO I – YÊU C U I.1 Công d ng: Tăng mô men d n ng bánh xe kh i ng leo d c D ... thay i t c chuy n ng c a b ng cách thay i t s truy n c a h p s thông qua c p bánh ăn kh p d a vào nguyên t c sau: Khi t c u c a h p s ch m mô men c a sinh s cao vư t chư ng ng i v t leo...
 • 196
 • 4,365
 • 29

Tài liệu Chẩn đoán hệ thống truyền lực trên ô doc

Tài liệu Chẩn đoán hệ thống truyền lực trên ô tô doc
... mô men xoắn từ động xuống bánh xe ô phù hợp với sức cản chuyển động ô Cần phải thay đổi số tải thay đổi Thay đổi chiều chuyển động ô Dẫn động phận công tác khác xe chuyên dùng Hộp số ... ngắt không hoàn toàn, ô đứng yên chứng tỏ ly hợp ngắt hoàn toàn b.2 Nghe tiếng va chạm đầu hộp số chuyển số Ô chuyển động thực chuyển số hay gài số Nếu ly hợp ngắt không hoàn toàn, không cài ... Ồn mòn truyền, mòn ổ bi Điều chỉnh khe hở cách thay đổi đệm siết căng ổ bi côn Moay bánh xe đảo, mòn rơ ổ moay Chẩn đoán kỹ thuật truyền lực Truyền lực làm việc ồn: khe hở ổ trục bánh côn chủ...
 • 12
 • 556
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần bƣu điện liên việt ( lienvietpostbank ) – CN hoàng quốc việtluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ hàng không thăng longluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại văn phòng tổng công ty thép việt namluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng TMCP công thƣơng việt namluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sông đà HTCluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn hilton garden inn hanoiluận văn thạc sĩ phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thơng việt nam chi nhánh khu công nghiệp hải dƣơngluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán bảo việt (BVSCluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông tin m1 thuộc tập đoàn viễn thông quân độiluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng giày dép của công ty trách nhiện hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng bình tiên (biti’s) trên thị trƣờng nội địaluận văn thạc sĩ nghiên cứu hành vi mua của khách hàng cá nhân và ứng dụng trong hoạt động marketing của hệ thống siêu thị vinmartluận văn thạc sĩ phân tích tài chính tại công ty TNHH nippon conveyor việt namluận văn thạc sĩ pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần vật tƣ và vận tải itasco – HPluận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của BIDV – chi nhánh thanh hóaluận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng việt nam – chi nhánh sơn tâyluận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội chi nhánh tây hồluận văn thạc sĩ quản lý chất lƣợng dịch vụ thẻ tại chi nhánh ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng bắc ninhluận văn thạc sĩ quản lý chi ngân sách nhà nƣớc tại kho bạc nhà nƣớc phúc thọ hà nộiluận văn thạc sĩ quản lý chi ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn quận ba đình, thành phố hà nộiluận văn thạc sĩ quản lý kinh doanh thẻ ATM của ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội – chi nhánh bắc ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập