Nghiên cứu một số bài toán trong hệ thống tiền điện tử

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG HỆ THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG HỆ THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ
... văn vào nghiên cứu số toán hệ thống tiền điện tử, phân tích nêu giải pháp phù hợp Từ đó, xây dựng mô hệ thống toán tiền điện tử dựa lƣợc đồ Brand Mục đích luận văn Mục đích luận văn nghiên cứu đƣa ... (divisibility) 51 CHƢƠNG MỘT SỐ BÀI TOÁN PHÁT SINH KHI DÙNG TIỀN ĐIỆN TỬ 52 3.1 MỘT SỐ BÀI TOÁN PHÁT SINH 52 3.2 GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN “TIÊU NHIỀU LẦN MỘT ĐỒNG TIỀN” (DOUBLE-SPENDING) ... 3: Một số toán phát sinh dùng tiền điện tử Nêu toán phổ biến phát sinh trình sử dụng tiền điện tử nhƣ: toán ẩn danh ngƣời dùng, toán gian lận giá trị đồng tiền toán double-spending Đối với toán, ...
 • 119
 • 232
 • 0

nghiên cứu một số bài toán trong giai đoạn rút tiền điện tử

nghiên cứu một số bài toán trong giai đoạn rút tiền điện tử
... Phòng dd Chương MỘT SỐ BÀI TOÁN AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN RÚT TIỀN ĐIỆN TỬ 2.1 MỘT SỐ BÀI TOÁN 2.1.1 Bài toán bảo vệ thông tin yêu cầu rút tiền Thông tin yêu cầu rút tiền đường truyền ... Dụng Tiền Điện Tử 1/ Giai đoạn 1: Rút tiền Người có tiền cần sử dụng đến tiền, rút tiền từ ngân hàng 2/ Giai đoạn 2: Trả tiền (chuyển tiền) Người mua hàng chuyển tiền trả cho người bán 3/ Giai đoạn ... lần đồng tiền hay xác định danh tính người sở hữu đồng tiền Đồ án vào nghiên cứu số toán giai đoạn rút tiền điện tử trình bày cách giải phù hợp cho toán đề Mục đích luận văn nghiên cứu số giải...
 • 62
 • 192
 • 0

Xem Xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng ( Toán –tin)

Xem Xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng ( Toán –tin)
... ba số, toán vận tải khoảng, toán vận tải đa mục tiêu nhiều toán khác, biến thể toán vận tải kinh điển Trong khuôn khổ khoá luận này, em xem xét nghiên cứu số toán mở rộng lớp toán vận tải mở rộng ... Đó toán: Bài toán vận tải ba số (solid transport problem) không hạn chế có hạn chế khả thông qua, Bài toán vận tải ba số khoảng (interval solid transport problem) giới thiệu số Bài toán vận tải ... có f(x + (1 -)y) f(x) + (1 -)f(y) * Hàm f(x) đợc gọi hàm lồi chặt với x, y C ta có f(x + (1 -)y) < f(x) + (1 -)f(y) * Hàm f(x) đợc gọi hàm lõm (lõm chặt) - f(x) hàm lồi (lồi chặt) * Hàm f(x)...
 • 78
 • 502
 • 2

Xem xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng (Toán - Tin)

Xem xét & nghiên cứu Một số bài toán mở rộng trong lớp các bài toán vận tải mở rộng (Toán - Tin)
... *Lần lặp 3: u = (0, -6 , -2 ), v = (0, 3, -1 , 3), w= (3, 4, 9) Bảng delta 3: bj 13 13 0 -1 5 -2 3 -2 4 -3 -1 2 -1 0 -1 -4 -1 1 -3 +0 -1 5 -2 3 -2 -2 -0 -7 -1 4 -7 -4 -8 2* -5 -3 -9 -7 11 16 10 Ta có h = ... lặp 4: u=(0, -4 , 0), v=(0, 1 ,-3 , 1), w=(3, 4, 9) Bảng delta 4: bj Trang: 36 13 13 11 16 10 0 -1 -2 1 -2 2 4* -1 -1 0 -8 -3 -2 -6 -1 1 -3 +0 -1 5 -8 -4 -4 -2 -7 -1 4 -7 -6 -1 0 -5 -3 -9 -7 Ta có h=1 ... ba số, toán vận tải khoảng, toán vận tải đa mục tiêu nhiều toán khác, biến thể toán vận tải kinh điển Trong khuôn khổ khoá luận này, em xem xét nghiên cứu số toán mở rộng lớp toán vận tải mở rộng...
 • 79
 • 343
 • 0

TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƢỚI

TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƢỚI
... tổng quan công nghệ Grid computing nhƣ: lợi ích, thành phần, phạm vi ứng dụng lƣới tính toán Trên sở sâu vào tìm hiểu hệ thống bảo đảm an toàn thông tin số toán an toàn thông tin tính toán lƣới ... sách bảo đảm an toàn thông tin: - Môi trƣờng lƣới bảo đảm an toàn thông tin đa miền: tập trung điều khiển tƣơng tác liên miền, ánh xạ hoạt động liên miền với sách bảo đảm an toàn thông tin địa phƣơng ... tầng để truyền số liệu thông tin giám sát công việc điểm mạng lƣới Băng thông mạng thuộc tính quan trọng liên quan hiệu suất lƣới 1.4.2 Thành phần tính toán (Computation) Cấp xử lý lƣới, chúng đa...
 • 53
 • 308
 • 0

NGHIÊN cứu một số bài TOÁN về AN TOÀN THÔNG TIN TRONG CHÍNH QUYỀN điện tử

NGHIÊN cứu một số bài TOÁN về AN TOÀN THÔNG TIN TRONG CHÍNH QUYỀN điện tử
... 2.3.1 Bài toán bảo toàn thông tin 35 2.3.2 Phƣơng pháp giải toán bảo toàn thông tin 35 2.4 BÀI TOÁN XÁC THỰC THÔNG TIN 37 2.4.1 Bài toán bảo toàn thông tin ... tin, phải nghiên cứu An toàn máy tính An toàn truyền tin - An toàn thông tin máy tính (Computer Security) Là bảo vệ thông số cố định bên máy tính (Static Information) Là khoa học bảo đảm an toàn ... Thẻ thông minh - Công nghệ cụ thể: SSL, TLS, PGP, SMINE… 1.2.3.Công cụ bảo đảm An toàn thông tin + Nén liệu + Mã hóa liệu + Giấu tin + Chữ ký số + Hàm băm 31 Chương2 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG...
 • 56
 • 970
 • 3

Nghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong giai đoạn rút tiền điện tử

Nghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong giai đoạn rút tiền điện tử
... Hải Phòng Chương MỘT SỐ BÀI TOÁN AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN RÚT TIỀN ĐIỆN TỬ 2.1 MỘT SỐ BÀI TOÁN 2.1.1 Bài toán bảo vệ thông tin yêu cầu rút tiền Thông tin yêu cầu rút tiền đường truyền bị ... Tiền Điện Tử 42 1.5.1.5 Quy trình toán Tiền Điện Tử 43 1.5.2 Qui Trình Sử Dụng Tiền Điện Tử 45 1.5.3 Vấn đề rút Tiền Điện Tử 45 Chương MỘT SỐ BÀI TOÁN AN TOÀN THÔNG TIN ... THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN RÚT TIỀN ĐIỆN TỬ 46 2.1 MỘT SỐ BÀI TOÁN 46 2.1.1 Bài toán bảo vệ thông tin yêu cầu rút tiền .46 2.1.2 Bài toán thẩm tra hồ sơ rút tiền ...
 • 63
 • 404
 • 2

Nghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong mạng riêng ảo

Nghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong mạng riêng ảo
... Cỏc nhúm an ton thụng tin An ton thụng tin c chia thnh 11 nhúm: - Chớnh sỏch an ton thụng tin (Infomaton security policy): ch th v hng dn v an ton thụng tin - T chc an ton thụng tin (Organization ... Tớnh an ton: Thụng tin cn c bo v trc ngi s dng khụng cú thm quyn 1.2.2 An ton thụng tin 1.2.2.1 Khỏi nim an ton thụng tin An ton thụng tin cú mc ớch l phi t chc vic x lý, ghi nh v trao i thụng tin ... acquisition, development and maintenance) - Qun lý s c mt an ton thụng tin (Information security incident management) - Qun lý trỡ kh nng tn ti ca doanh nghip (Business continuity management) - Tuõn...
 • 77
 • 262
 • 0

Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình

Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình
... Trắc địa công trình thành phố, công nghiệp; trắc địa công trình đường sắt, đường bộ; trắc địa công trình ngầm; trắc địa công trình thuỷ lợi thuỷ điện 1.1.1 Trắc địa công trình thành phố, công ... niệm chung Chương 2: Các phương pháp tính chuyển toạ độ Chương 3: Nghiên cứu số toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trắc địa công trình Mặc dù cố gắng nhiều, trình độ kinh nghiệm thực tế hạn chế nên ... tính chuyển toạ độ trắc địa công trình 3.1 Nguyên tắc chọn mặt chiếu, múi chiếu TĐCT 38 3.2 Bài toán tính chuyển toạ độ hệ toạ độ phẳng 41 3.3 Bài toán tính chuyển điểm đo GPS hệ toạ độ...
 • 85
 • 1,477
 • 3

Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn rút tiền điện tử

Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn rút tiền điện tử
... nghiên cứu toán phát sinh dùng tiền điện tử - Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu toán tiền điện tử, luận văn nghiên cứu An toàn thông tin, tiền điện tử, rõ cấu trúc, tính chất loại tiền điện tử ... MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ATTT TRONG GIAI ĐOẠN RÚT TIỀN ĐIỆN TỬ 2.1 VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG DÙNG TIỀN ĐIỆN TỬ Hiện có nhiều vấn đề cần phải giải với Tiền điện tử, có hai vấn đề lớn là: + Vấn đề ẩn danh ... VỀ TIỀN ĐIỆN TỬ 1.2.1 Khái niệm tiền điện tử 1.2.2 Thanh toán tiền điện tử Hình 1.0: Mô hình giao dịch hệ thống Tiền điện tử Hình 1.1: Mô hình phƣơng thức toán 1.2.3 Cấu trúc Tiền điện tử Số...
 • 23
 • 284
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong giai đoạn đăng kí bỏ phiếu điện tử doc

Tài liệu LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số bài toán an toàn thông tin trong giai đoạn đăng kí bỏ phiếu điện tử doc
... giai đoạn kiểm phiếu 29 Chương GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ 2.1 MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ BỎ PHIẾU 2.1.1 Bài toán xác thực cử tri bỏ phiếu Trong ... QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ 30 2.1 MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ BỎ PHIẾU 30 2.1.1 Bài toán xác thực cử tri bỏ phiếu 30 2.1.2 Bài toán ... tính tất yếu bỏ phiếu điện tử, nƣớc, tổ chức xây dựng giải pháp cho bỏ phiếu điện tử Khóa luận sâu toán an toàn thông tin bỏ phiếu điện tử, đặc biệt giai đoạn đăng bỏ phiếu Sau phân tích thiết...
 • 75
 • 304
 • 2

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số bài toán về phân phối khóa và thỏa thuận khóa trong an toàn thông tin ppt

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số bài toán về phân phối khóa và thỏa thuận khóa trong an toàn thông tin ppt
... đảm bảo an toàn thông tin lưu trữ máy tính (giữ gìn thông tin cố định) hay đảm bảo an toàn thông tin đường truyền tin (trên mạng máy tính), người ta phải “che giấu” thông tin “Che” thông tin (dữ ... Chương GIAO THỨC PHÂN PHỐI KHÓA MẬT 39 2.1 KHÁI NIỆM PHÂN PHỐI KHÓA MẬT 39 2.1.1 Phân phối khóa theo phƣơng pháp thông thƣờng 40 2.1.2 Phân phối khóa theo phƣơng pháp thông thƣờng ... 49 Chương GIAO THỨC THỎA THUẬN KHÓA MẬT 52 3.1 KHÁI NIỆM THỎA THUẬN KHÓA MẬT 52 3.2 GIAO THỨC THỎA THUẬN KHÓA DIFFIE – HELLMAN 54 3.3 GIAO THỨC THỎA THUẬN KHÓA TRẠM TỚI TRẠM ...
 • 75
 • 340
 • 0

Luận văn:TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƯỚI ppt

Luận văn:TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN LƯỚI ppt
... tổng quan công nghệ Grid computing nhƣ: lợi ích, thành phần, phạm vi ứng dụng lƣới tính toán Trên sở sâu vào tìm hiểu hệ thống bảo đảm an toàn thông tin số toán an toàn thông tin tính toán lƣới ... sách bảo đảm an toàn thông tin: - Môi trƣờng lƣới bảo đảm an toàn thông tin đa miền: tập trung điều khiển tƣơng tác liên miền, ánh xạ hoạt động liên miền với sách bảo đảm an toàn thông tin địa phƣơng ... (disting Chương TRONG TÍNH Bảo vệ thông tin lƣới tính toán nhƣ hệ thống thông tin nói chung gồm nhiệm vụ chính: Bảo mật, bảo toàn, Xác thực, Sẵn sàng Nhƣng đồ án em xin tập trung vào hai toán: ...
 • 53
 • 230
 • 0

Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong Hành chính điện tử

Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong Hành chính điện tử
... luận văn nghiên cứu ột số toán bảo đả an toàn thông tin hục vụ hành điện tử : + Bài toán an toàn thông tin giao dịch hành điện tử + Bài toán nghiên cứu sở hạ tầng công nghệ thông tin- truyền thông ... toàn xác thực thông tin giao dịch trực tuyến Chương 4: Một số toàn An toàn thông tin Hành điện tử : Trình bày Bài toán đả bảo an toàn thông tin giao dịch hành điện tử toán nghiên cứu sở hạ tầng ... KHOA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG “HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ” Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin số: 60 48 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...
 • 113
 • 201
 • 1

NGHIÊN cứu một số bài TOÁN AN TOÀN THÔNG TIN TRONG MẠNG RIÊNG ảo

NGHIÊN cứu một số bài TOÁN AN TOÀN THÔNG TIN TRONG MẠNG RIÊNG ảo
... pháp giải quyết: vấn đề bảo mật an toàn thông tin trao đổi từ máy mạng riêng ảo nên cần phải có chế bảo đảm an toàn thông tin Từ khái niệm tổng quan bảo đảm an toàn thông tin đến chương trình mã ... vài thời điểm mà họ cần Tính an toàn: Thông tin cần bảo vệ trước người sử dụng thẩm quyền 1.2.2 An toàn thông tin 1.2.2.1 Khái niệm an toàn thông tin An toàn thông tin có mục đích phải tổ chức ... Tổng quan mã hóa liệu 1/ Khái niệm mã hóa liệu Để đảm bảo An toàn thông tin lưu trữ máy tính hay đảm bảo An toàn thông tin đường truyền tin người ta phải “Che giấu” thông tin “Che” thông tin (dữ...
 • 76
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trìnhnghien cuu mot so bai toan so hoc lop 3nghiên cứu một số thuật toán ước lượng hướng sóng tới trong hệ thống thông tin vô tuyếnnghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong môn bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao trường đại học vinhnghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đập cầu thuận tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường đại học vinhnghiên cứu một số bài tập phát triển sức nhanh trong bóng chuyềnnghiên cứu một số bài tập nâng cao thành tích trong môn đẩy tạ lưng hướng némnghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong gisnghiên cứu một số bài tập bổ trợ giúp tiếp thu kỹ thuật đá bóng bằng lòng mu trong bàn chân cho nam học sinh trường thph dân tộc nội trú thanh hoánghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu phải cao tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành gdtc trường đại học vinhmột số bài toán về hệ phương trìnhgiai mot so bai toan trong sach giao khoa lop 6một số bài toán về hệ phương trình chứa tham sốmột số bài toán giải hệ phương trìnhnghiên cứu một số thuật toán ứng dụng dataminingKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về quyền được chết đối với quá trình xây dựng luật an tử ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết ethyl acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (paris polyphylla var chinensis (franch ) h hara) trồng ở lào caiĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên ô rô (mahonia nepalensis DC , họ berberidaceae)Đề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc (LA tiến sĩ)Bào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridBước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoChuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamSo sánh tục ngữ Việt và tục ngữ LàoViệc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nayQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập