Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
... quyn bo cha ca ngi b tm gi, b can, b cỏo cú th c xỏc nh nh sau: Nguyờn tc bo m quyn bo cha ca ngi b tm gi, b can, b cỏo l mt quy nh ca lut TTHS ú xỏc nh ngi b tm gi, b can, b cỏo cú quyn t bo cha ... ca b can, b cỏo quy nh: b can, b cỏo cú quyn t bo cha hoc nh ngi khỏc bo cha CQT, B lut TTHS nm 1988 xỏc nh khụng ch cú b cỏo m b can cng cú quyn bo cha; B lut cng ó phõn bit rừ khỏi nim b can, ... na: b can, b cỏo cú quyn t bo cha hoc nh ngi khỏc bo cha cho mỡnh Nh vy, nguyờn tc bo m quyn bo cha B lut TTHS nm 1988 ó th hin rừ ni dung: th nht, b can, b cỏo cú quyn t bo cha; th hai, b can,...
 • 58
 • 431
 • 1

Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
... CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, BỊ CAN, BỊ CÁO Khái niệm quyền bào chữa nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Lịch sử xã hội loài người ... nghĩa nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Thứ nhất, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thể cụ thể việc bảo đảm quyền người, quyền ... trạng bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo 1.1 Những kết đạt việc bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo 1.1.1 Những kết đạt việc bảo đảm quyền tự bào chữa người...
 • 74
 • 1,341
 • 2

Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
... quát nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa ngƣời bị tạm giữ, bị can, bị cáo 1.1.2.1 Khái niệm 10 Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hiểu sau: Nguyên tắc bảo đảm quyền ... thực nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƢỜI BỊ TẠM GIỮ, BỊ CAN, BỊ CÁO 1.1 Khái niệm quyền bào chữa ... 2003, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa quy định theo hướng mở rộng Điều 11: bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo: Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo quyền tự bào chữa nhờ người...
 • 135
 • 308
 • 0

Phân tích nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự

Phân tích nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự
... giam, bị can, bị cáo bao gồm quyền tự bào chữa quyền nhờ người khác bào chữa hai quyền “song song tồn tại” mà khơng loại trừ lẫn nhau.Như ngồi việc tự bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo ... bị cáo quyền tự bào chữa nhờ người khác bào chữa Khác với luật tố tụng hình năm 1988 quy định chủ thể quyền bào chữa bị can, bị cáo. Bộ luật tố tụng hành mở rộng phạm vi KI L chủ thể quyền bào ... tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người thân thích người từ quan, tổ chức, cá nhân theo u cầu người bị tạm giữ, bị can, bị cáo khơng thuộc bí mật nhà nước,...
 • 8
 • 552
 • 6

tiếng anh tóm tắt bảo đảm quyềnngười bào chữa của người bị buộc tội so sánh giữa luật tố tụng hình sự việt nam đức và mỹ

tiếng anh tóm tắt bảo đảm quyền có người bào chữa của người bị buộc tội so sánh giữa luật tố tụng hình sự việt nam đức và mỹ
... regarding the right to defense counsel (“Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật Tố tụng hình Việt Nam bảo đảm quyền người bào chữa ), Legislative Study Journal (No.23/2011) INTRODUCTION Background ... regarding the right to defense counsel (“Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật Tố tụng hình Việt Nam bảo đảm quyền người bào chữa ), Legislative Study Journal (No.22/2011) ... procedure ( Bảo đảm quyền người bào chữa tố tụng hình Mỹ ), Legal Science Journal (No.4/2011) Luong Thi My Quynh (2011), “Recommendations for improving the Criminal Procedure Code of Vietnam regarding...
 • 33
 • 168
 • 1

BẢO ĐẢM QUYỀNNGƯỜI BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI - SO SÁNH GIỮA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM, ĐỨC VÀ MỸ

BẢO ĐẢM QUYỀN CÓ NGƯỜI BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI - SO SÁNH GIỮA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM, ĐỨC VÀ MỸ
... chiếu, so sánh đánh giá hệ thống pháp luật lựa chọn Chương BẢO ĐẢM QUYỀN CÓ NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 2.1 Pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam bảo đảm quyền NBC người bị ... thuộc vào ý chí người bị buộc tội NBC người bị buộc tội tự lựa chọn Họ thuê nhiều người bào chữa cho - Việc định NBC coi nghĩa vụ bắt buộc ĐẢM BẢO QUYỀN CÓ NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỨC ... đạo đức đội ngũ luật sư trách nhiệm bảo đảm quyền NBC TTHS Mỹ 4.2 Bảo đảm quyền NBC TTHS Mỹ rào cản cho trình bảo đảm quyền NBC Đức 4.2.1 Khái quát bảo đảm quyền NBC TTHS Mỹ Quyền có...
 • 17
 • 113
 • 0

Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng trị

Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng trị
... cường bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội chưa thành niên Tố tụng hình Việt Nam 54 3.2 Các biện pháp cụ thể tăng cường bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội chưa thành niên Tố tụng hình ... thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Quảng Trị 29 2.2 Thực trạng thực quyền bào chữa người bị buộc tội chưa thành niên .32 2.3 Thực trạng yếu tố bảo đảm thực quyền bào chữa người bị buộc tội chưa thành ... thức thực quyền bào chữa người bị buộc tội chưa thành niên 13 1.3 Cơ sở pháp bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội CTN theo pháp luật TTHS Việt Nam 18 1.4 Các yếu tố...
 • 84
 • 43
 • 0

Quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
... người bào chữa bào chữa cho nhiều người bị tạm giữ, bị can, bị cáo vụ án, quyền lợi ích hợp pháp họ không đối lập Nhiều người bào chữa bào chữa bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo5 Việc ... xác định người bị tạm giữ, bị can, bị cáo vô tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình người bị tạm giữ, bị can, bị cáo giúp đỡ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo mặt pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi ... Hoạt động bào chữa luật sư có tính chất chuyên nghiệp Người đại diện hợp pháp cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo cha mẹ người giám hộ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo chưa thành niên người có...
 • 16
 • 309
 • 1

Báo cáo " Những hạn chế trong việc thực hiện quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can và bị cáo " doc

Báo cáo
... b can cũn g p nhi u khú khn, nhi u tr ng h p sau quy t nh kh i t b can, c quan i u tra khụng giao quy t nh ny v cng khụng gi i thớch cho b can bi t rừ quy n v ngha v c a h Do v y, m t s b can ... b can, b cỏo ang b t m giam nờn thõn nhõn c a b can ó m i lu t s bo ch a cho b can Khi lu t s c m gi y gi i 43 nghiên cứu - trao đổi thi u n, cỏn b c a c quan i u tra núi: Cỏi ny l gia ỡnh b can ... hỡnh s cho b can, b cỏo b ng nh ng bi n phỏp trỏi v i quy nh c a phỏp lu t Thay vỡ ng viờn b can, b cỏo thnh kh n khai bỏo c quan ti n hnh t t ng nhanh chúng lm rừ s th t c a v ỏn v b can, b cỏo...
 • 7
 • 169
 • 0

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của công ước Berne 1986 về bảo hộ quyền tác giả
... năm 1886 bảo hộ quyền tác giả công ước quan trọng quyền bảo hộ quyền tác giả phạm vi giới Với việc quy định hệ thống nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả, Công ước Berne cho thấy quyền tác giả lĩnh ... hộ quyền tác giả 2.1 Nguyên tắc đối xử quốc gia(National treatment) Nguyên tắc đối xử quốc gia nguyên tắc quan trọng số nguyên tắc bảo hộ công ước Berne 1986 bảo hộ quyền tác giả Nguyên tắc ghi ... bảo hộ tương tự ( khoản Điều Công ước Berne) Với nguyên tắc đối xử quốc gia, Công ước Berne tạo tảng công bằng, bình đẳng cho việc bảo hộ tác phẩm tác giả nước sở tác phẩm tác giả công dân nước...
 • 10
 • 331
 • 0

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả

Bình luận các nguyên tắc bảo hộ của Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả
... chủ yếu Công ước Berne: - Nguyên tắc bảo hộ: + Nguyên tắc đối xử quốc gia Nhóm – Thảo luận – Lớp NO2 Bình luận nguyên tắc bảo hộ Công ước Berne 1886 bảo hộ quyền tác giả + Nguyên tắc bảo hộ tự ... Bình luận nguyên tắc bảo hộ Công ước Berne 1886 bảo hộ quyền tác giả quyền lợi ích đáng tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chống lại hành vi xâm phạm II Khái quát chung công ước Berne: ... nguyên tắc bảo hộ Công ước Berne 1886 bảo hộ quyền tác giả KẾT LUẬN Qua phân tích bình luận trên, phần hiểu đầy đủ nguyên tắc bảo hộ Công ước Berne, để từ thực thi pháp luật theo quy định công ước, ...
 • 11
 • 613
 • 1

bảo đảm quyền, lợi ích của người làm chứng theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam

bảo đảm quyền, lợi ích của người làm chứng theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam
... đề tài “BẢO ĐẢM QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM : Trong trường: Nguyễn Hữu Việt (2012), Chế định người làm chứng pháp luật Tố tụng hình Việt Nam, luận ... 19/25 CHƯƠNG BA GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 3.1 Giải pháp bảo đảm quyền người làm chứng Người làm chứng vụ án hình có vai trò đặc ... NGHỊ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 20 3.1 Giải pháp bảo đảm quyền người làm chứng 20 3.1.1 Đối với quyền bảo đảm vật chất người làm...
 • 25
 • 1,123
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc bảo hộ của công ước bernenguyên tắc bảo lãnh của ngân hàng nhà nướccác nguyên tắc bảo hộ của công ước bernekhái niệm quyền dân sự của người khuyết tật và sự cần thiết thúc đẩy bảo vệ quyền dân sự của người khuyết tật ở việt namluận cứ bào chữa cho hai bị cáobí mật của vua solomon bí mật của vua sa lô mông 7 nguyễn tắc thành công về tài chính của người giàu nhất trong lịch sử nhân loạinhung quyen co ban cua nguoi bi tam giu tam giamquyen co ban cua nguoi bi tam giu tam giamcác nguyên tắc bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đấtchế độ ăn của người bị cao huyết áptriệu chứng của người bị cao huyết ápnguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự trong tố tụng dân sự và việc đảm bảo thực hiện nguyên tắc nàymột số vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sựkhái niệm và ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sựcơ sở của nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sựNghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiQuản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamPhương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnXây dựng truyền thông cho sản phẩm sữa Vinamilk Probi của công ty cổ phần sữaVinamilkĐề tài tìm hiểu công nghệ WLanXây dựng chương trình truyền cổ động cho sản phẩm bột giặt Vì dân của công ty TNHH VicoXây dựng chương trình truyền thông cho sản phẩm thời trang tre em ovokids của công ty cổ phần ovo việt namKế hoạch phát triển dịch vụ trên nền mạng thế hệ mới của VNPTTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngTRIỂN KHAI HỆ THỒNG MẠNG IPV6 TRÊN CISCOỨng dụng OFDMA và tìm hiểu về các chuẩn của WiMAXTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ MẠNG 4G LTEỨNG DỤNG SNMP VÀ MIB ĐỂ QUẢN LÝ MẠNG MPLSExercise about A or an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập