Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu kinh tế tài chính

Ứng dụng thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu kinh tế - tài chính

Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu kinh tế - tài chính
... thuyết, khái niệm bản, khái quát phương pháp ứng dụng thuyết tập thô khai phá liệu; nghiên cứu mô hình tập thô toán kinh tế: phương pháp, mô hình phân tích lượng liệu lớn sở thuyết tập ... định hỗ trợ định sử dụng luật định, trình bày vấn đề khai phá liệu - phát tri thức ứng dụng kinh tế - tài chuỗi thời gian, phương pháp luận khai phá liệu tài chính, lựa chọn liệu phạm vị dự báo, ... lượng xấp xỉ Giới thiệu số vấn đề khai phá liệu - phát tri thức lĩnh vực kinh tế tài - Chương : Trình bày ứng dụng cách tiếp cận tập thô dự báo kinh tế - tài chính, bao gồm: lựa chọn rời rạc hoá...
 • 90
 • 386
 • 0

Ứng dụng thuyết tập tho trong khai phá dữ liệu kinh tế tài chính

Ứng dụng lý thuyết tập tho trong khai phá dữ liệu kinh tế  tài chính
... thống trợ giúp định khai phá liệu Thực tế cách tiếp cận cho việc phân tích liệu Từ vấn đề đó, nội dung đề tài tập trung vào vấn đề thuyết tập thô ứng dụng toán kinh tế, sở liệu thị trường, việc ... tài ngân hàng Mục tiêu nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Nắm vững sở thuyết, khái niệm bản, khái quát phương pháp ứng dụng thuyết tập thô khai phá liệu; nghiên cứu mô hình tập thô toán kinh tế: ... tế: phương pháp, mô hình phân tích lượng liệu lớn sở thuyết tập thô, với ví dụ điển hình ứng dụng thuyết tập thô để giải vấn để hỗ trợ định lĩnh vực: đánh giá công ty, sách tài ngân hàng,...
 • 5
 • 74
 • 0

Ứng dụng thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu kinh tế tài chính

Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu kinh tế  tài chính
... thuyết, khái niệm bản, khái quát phương pháp ứng dụng thuyết tập thô khai phá liệu; nghiên cứu mô hình tập thô toán kinh tế: phương pháp, mô hình phân tích lượng liệu lớn sở thuyết tập ... LÝ THUYẾT TẬP THÔ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN TRI THỨC 1.1 Tổng quan khai phá liệu phát tri thức 1.2 Một số khái niệm Error! Bookmark not defined 1.3 Một số vấn đề KDD kinh tế - tài ... lượng xấp xỉ Giới thiệu số vấn đề khai phá liệu - phát tri thức lĩnh vực kinh tế tài - Chương : Trình bày ứng dụng cách tiếp cận tập thô dự báo kinh tế - tài chính, bao gồm: lựa chọn rời rạc hoá...
 • 14
 • 11
 • 0

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu
... liệu Trong số đó, thuyết tập thô đóng góp phần công cụ hỗ trợ cho vấn đề khai phá liệu, khai phá tri thức CH1301091 – Đoàn Văn Huyên Ứng dụng thuyết tập thô khai phá liệu I LÝ THUYẾT TẬP THÔ ... KẾT LUẬN, HƯỚNG PHÁT TRI N Kết luận - Ứng dụng thuyết tập thông ngày rộng rãi khai phá liệu, thuyết tập thô cung cấp đầy đủ công cụ giúp đơn giản hóa việc khai phá - Vẫn nhiều vấn đề ... dụng thuật toán rút gọn xấp xỉ, thuật toán rút gọn xấp xỉ Johnson sử dụng phổ biến CH1301091 – Đoàn Văn Huyên 12 Ứng dụng thuyết tập thô khai phá liệu Ứng dụng tập thô khai phá liệu - thuyết...
 • 21
 • 161
 • 0

Ứng dụng thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu giao thông vận tải

Ứng dụng lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu giao thông vận tải
... Trang 17 Ứng dụng thuyết tập thô khai phá liệu giao thông vận tải Chương 3: Chương trình ứng dụng thuyết tập thô khai thác liệu giao thông vận tải 3.1 Giới thiệu chương trình ứng dụng: Nhằm ... Trang Ứng dụng thuyết tập thô khai phá liệu giao thông vận tải Chương 1: Tổng quan khai phá liệu thuyết tập thô 1.1 Data Mining gì: Data Mining (khai phá liệu) khái niệm mô tả trình khám phá ... Chương, CH1201092 - Mã Khánh Xuyên, CH1201149 Trang Ứng dụng thuyết tập thô khai phá liệu giao thông vận tải 1.2 thuyết tập thô: thuyết tập thô (Rough set Theory) Zdzislaw Pawlak đề xuất...
 • 24
 • 169
 • 0

TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG THUYẾT TẬP THÔ TRONG KHAI THÁC DỮ LIỆU GIAO THÔNG VẬN TẢI

TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TẬP THÔ TRONG KHAI THÁC DỮ LIỆU GIAO THÔNG VẬN TẢI
... tiếp tục tiền xử thu thập liệu giao thông để áp dụng vào thực tế THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DỮ LIỆU TEST [1] Trần Thị Trâm Anh, tổ trưởng tổ tin học, văn phòng Sở giao thông vận tải TPHCM, điện ... (ĐC=gasoline) (KT=lớn) (d=Xấu) Chương ỨNG DỤNG KHAI THÁC DỮ LIỆU GIAO THÔNG VẬN TẢI Thông tin dự án quản hổ sơ ISO Sở GTVT TPHCM Nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, rút ngắn thời gian giải hồ sơ, ... HIỂU LÝ THUYẾT VỀ TẬP THÔ 2.1 Nội dung thuyết tập thô Zdzislaw Pawlak phát triển vào năm 1980-1992 áp dụng mô hình sở liệu quan hệ Hiện thuyết tập thô nhiều nhà khoa học nghiên cứu áp dụng...
 • 21
 • 298
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng thuyết tập thô trong trích chọn dữ liệu

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập thô trong trích chọn dữ liệu
... thuyết tập thô -6CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT TẬP THÔ ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU thuyết tập thô hiệu khai phá liệu, tìm kiếm thông tin, hỗ trợ định, máy học, hệ sở tri thức thuyết tập thô ... đạt được: thuyết: - Đã nghiên cứu phương pháp khai phá liệu phát tri thức từ sở liệu - Đã nghiên cứu cách có hệ thống khái niệm thuyết tập thô - Nghiên cứu ứng dụng thuyết tập thô lĩnh ... tài nghiên cứu cho kết khả quan đưa vào ứng dụng xử ảnh y tế, khai phá liệu y tế, nhận dạng, trí tuệ nhân tạo,… Cho nên chọn đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thuyết tập thô trích chọn liệu ...
 • 27
 • 304
 • 0

Ứng dụng thuyết giàn giao trong khai thác dữ liệu

Ứng dụng lý thuyết giàn giao trong khai thác dữ liệu
... lĩnh vực khai thác liệu 1.9 Khai thác liệu bảo đảm tính riêng tư 1.9.1 Bài toán khai thác liệu bảo đảm tính riêng tư Khai thác liệu phát tri thức từ sở liệu Nói chung, liệu dùng để khai thác liên ... lĩnh vực ứng dụng thực tiễn khai thác liệu 10 1.6 Các phương pháp, kỹ thuật áp dụng khai thác liệu 11 1.7 Các thách thức – khó khăn khám phá tri thức khai thác liệu 13 1.8 Khai thác tập ... hợp liệu bước trình khai thác liệu Đây bước khai thác sở liệu, kho liệu chí liệu từ nguồn ứng dụng Web Trích lọc liệu: Ở giai đọan liệu lựa chọn phân chia theo số tiêu chuẩn phục vụ mục đích khai...
 • 77
 • 130
 • 0

Luận văn: Luật kết hợp theo tiếp cận thuyết tập thôkhai phá dữ liệu song song docx

Luận văn: Luật kết hợp theo tiếp cận lý thuyết tập thô và khai phá dữ liệu song song docx
... kết hợp theo tiếp cận thuyết tập thô khai phá liệu song song" khảo sát lĩnh vực phát tri thức sở liệu, tập trung vào nội dung phát luật kết hợp theo cách tiếp cận tập thô Mô hình song song phát ... Luật kết hợp 32 2.1.2 Một số công nghệ phát luật kết hợp 35 -2- 2.2 Luật kết hợp theo cách tiếp cận thuyết tập thô 40 2.2.1 Tập thô 40 2.1.2 Luật kết hợp theo cách tiếp cận thuyết tập thô ... khai phá liệu khai phá liệu song song 1.1 Khai phá liệu phát tri thức Cơ sở liệu 1.1.1 Sơ khai phá liệu phát tri thức sở liệu 8 1.1.2 Nội dung khai phá liệu 11 1.1.3 Các phơng pháp khai phá liệu...
 • 82
 • 258
 • 0

Luật kết hợp theo tiếp cận thuyết tập thôkhai phá dữ liệu song song

Luật kết hợp theo tiếp cận lý thuyết tập thô và khai phá dữ liệu song song
... v xut cỏc thut toỏn khai phỏ d liu song song cỏc mụ hỡnh song song l rt cú ý ngha Tựy thuc vo c s d liu thc t, vic la chn cỏch thc song song song song h ú a thut toỏn khai phỏ d liu tun t ... 2.2 Luõt kt hop theo tip cõn lýthuyt thụ 38 2.2.1 Tp thụ 38 2.1.2 Lut kt hp theo tip cn lýthuyt tpthụ 41 Kt lun chng CHNG PHT HIN SONG SONG LUT KT HP 3.1 Khụng gian thit k song song 49 51 51 3.1.1 ... tớnh toỏn song song, bi cỏc nỏy tớnh song song c ú kh nng thc hin nhanh lng tớnh toỏn ln v x ý tt lng d liu ln 4, 10, 15, 17] Cỏc thut toỏn phỏt hin lut kt hp cú h c song song húa theo nhiu cỏch...
 • 85
 • 87
 • 0

báo cáo bài tập lớn môn thuyết tập thôứng dụng: thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng

báo cáo bài tập lớn môn lý thuyết tập thô và ứng dụng: lý thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng
... phần tử vào tập hợp Trong thuyết tập hợp cổ điển, phần tử thuộc vào tập hợp không Như hàm thuộc tương ứng hàm đặc trưng cho tập hợp, nghĩa hàm nhận giá trị tương ứng Trong thuyết tập thô, ... xác liệu thuyết tập thô ngày áp dụng rộng rãi lĩnh vực trích chọn đặc trưng cho toán nhận dạng Việc lựa chọn thuyết Tập thô vấn đề nêu xuất phát từ ứng dụng thành công thực tế hệ dự báo hay ... phát thuyết tập thô : biên giới tập thô không rõ ràng, để xác định phải xấp xỉ tập hợp khác nhằm mục đích cuối trả lời (tất nhiên xác tốt) đối tượng có thuộc tập hợp hay không thuyết tập thô...
 • 33
 • 3,694
 • 372

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN THUYẾT TẬP THÔỨNG DỤNG: THUYẾT TẬP THÔ TRONG BÀI TOÁN TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN LÝ THUYẾT TẬP THÔ VÀ ỨNG DỤNG: LÝ THUYẾT TẬP THÔ TRONG BÀI TOÁN TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG
... xác liệu thuyết tập thô ngày áp dụng rộng rãi lĩnh vực trích chọn đặc trưng cho toán nhận dạng Việc lựa chọn thuyết Tập thô vấn đề nêu xuất phát từ ứng dụng thành công thực tế hệ dự báo hay ... NGHIỆP HÀ NỘI LÝ THUYẾT TẬP THÔ II CƠ SỞ TOÁN HỌC Dựa sở thuyết tập thô trích chọn đặc trưng cho toán nhận dạng vân lòng bàn tay trình bày Ở chương phân tích sở toán học cho toán NHÓM 30 LT_KHMT2_K6 ... dạng tập ảnh vào Q, ảnh xếp theo thứ tự độ tương tự từ cao xuống thấp NHÓM 30 LT_KHMT2_K6 42 ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÝ THUYẾT TẬP THÔ CHƯƠNG III ỨNG DỤNG TẬP THÔ TRONG TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG (BÀI TOÁN...
 • 66
 • 56
 • 0

TẬP THÔ TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TÌM TẬP RÚT GỌN SỬ DỤNG MA TRẬN PHÂN BIỆT ĐƯỢC

TẬP THÔ TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TÌM TẬP RÚT GỌN SỬ DỤNG MA TRẬN PHÂN BIỆT ĐƯỢC
... toán tìm ma trận tập rút gọn sử dụng ma trận phân biệt để cho thấy rõ việc phân tích tập thô lại sử dụng hiệu để rút trích kiến thức từ tập lớn sở liệu Trong báo cáo em đưa thuật toán ứng dụng ... toán tìm tập rút gọn hệ thông tin 1.6 Tìm rút gọn dựa hàm phân biệt Niên khóa 2011 - 2013 Cho hệ thông tin T = (U, C, D) với U={u1, u2, …., un} có ma trận phân biệt M = “m ij ”, hàm phân biệt ... liệu tham khảo [1] PGS.TS ĐỖ PHÚC, slide Khai phá liệu kho liệu [2] PGS.TS ĐỖ PHÚC, giáo trình Khai thác liệu [3] HỒ THUẦN, HOÀNG THỊ LAN GIAO, số thuật toán tìm tập rút gọn sử dụng ma trận phân...
 • 26
 • 107
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật mạng noron trong khai phá dữ liệu tối ưu hiệu suất lò

Ứng dụng kỹ thuật mạng noron trong khai phá dữ liệu tối ưu hiệu suất lò
... thực 2.1 Mục tiêu Tối ưu hiệu suất công nghiệp phương pháp mạng noron gom cụm khai phá liệu 2.2 Nội dung thực Khái quát quy trình khai phá liệu sau: Dữ liệu vận hành lấy từ hệ thống DCS GIAI ... y 2.2.6 Tối ưu hiệu suất cháy thời gian thực: - Vấn đề tối ưu hiệu suất thời gian thực với chức thay đổi mục tiêu (2) ràng buộc vận hành(3,4) Trong đó, E(t) hiệu suất thời điểm t - Mạng nơron ... PLC hệ điều khiển phân tán DCS - Hoàn thành luận văn tốt nghiệp Ứng dụng kỹ thuật mạng Noron khai phá liệu tối ưu hiệu suất nhà máy Đạm Phú Mỹ” ...
 • 6
 • 132
 • 0

Ứng dụng cây quyết định mờ trong khai phá dữ liệu

Ứng dụng cây quyết định mờ trong khai phá dữ liệu
... THUẬT DUY TRÌ DỮ LIỆU CHUNG PHÂN TÁN ÁP DỤNG TRONG THỰC TIỄN 58 5.1 Hệ thống động với tôpô 58 5.2 Dữ liệu chung phân tán 59 5.3 Độ dài liệu không cố định ... thông Phát biểu hình thức toán đƣợc cho mục 2.2 liền sau Một phƣơng pháp sơ đẳng để thực việc truyền khung nhìn chung đến tất nút mạng phát tỏa thông tin đến tất nút Phƣơng pháp này, đƣợc gọi Phát ... phức tạp thời gian lớn Trong Cập nhật Tăng trưởng tốt Phát tỏa Đầy đủ độ phức tạp truyền thông, lại xấu Phát tỏa Đầy đủ xét độ phức tạp thời gian Thực tế Phát tỏa Đầy đủ tận dụng tối đa kỹ thuật...
 • 65
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng lý thuyết tập thô trong nhận dạng ảnh ký tựứng dụng lý thuyết tập thô trong bài toán phân loại văn bản 231 2 2 ứng dụng kỹ thuật mạng noron trong khai phá dữ liệu tối ưu hiệu suất lò hơi ở nhà máynghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập thôứng dụng lý thuyết tập thô cài đặt và thử nghiệmmô tả các bước khai phá dữ liệu sử dụng lý thuyết tập thôứng dụng lý thuyết tập mờứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanhứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệpứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệpứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trịứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý7 ứng dụng lý thuyết đồ thị trong quản lý bưu chínhung dung ly thuyet do thi trong quan ly buu chinhứng dụng lý thuyết xếp hàng trong quản trị dịch vụCác loại dịch truyền sử dụng tại bệnh việnẢnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyênSử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thaiVật lí đại cương lương duyên bìnhMÁY NÉN VÀ HỆ THỒNGTỔNG hợp KIẾN THỨC về CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNGNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)Handbook of logistics and distribution management 2010NHÂN SINH QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014NGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu, PHÁT TRIỂN ĂNG TEN VI dải KÍCH THƯỚC NHỎ BĂNG THÔNG SIÊU RỘNGKỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhĐầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápNâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiPhòng ngừa và hạn chế rủi ro của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nam ĐịnhTăng cường thu hút FDI của Mỹ vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập TPPĐấy mạnh tiêu thụ sản phẩm tạịcông ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ anh nguyênĐÀO tạo cán bộ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực TRONG đại học QUỐC GIA hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập