Ước lượng tham số thống kê bản đầy đủ

phân bố mẫu và ước lượng tham số thống

phân bố mẫu và ước lượng tham số thống kê
... lớn w nhỏ Với σ n cho trước, (1-α) lớn W lớn Với α n cho trước, σ lớn w lớn Thống Kinh doanh – Phân bố mẫu Ước lượng GV Nguyen Vu Quang Ví dụ Mẫu ngẫu nhiên trọng lượng (kg) học sinh lớp sau: ... s: s s x – Zα/2 < µ < x + Zα/2 n n Thống Kinh doanh – Phân bố mẫu Ước lượng GV Nguyen Vu Quang Cỡ mẫu n nhỏ, σ2, dùng phân phối t, giả thiết tập hợp có phân phối chuẩn: x – t n -1, α/2 s s ... α/2 Thống Kinh doanh – Phân bố mẫu Ước lượng GV Nguyen Vu Quang Ví dụ: Trọng lượng học sinh lớp có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn = 1,2kg Chọn ngẫu nhiên 25 học sinh có trọng lượng trung...
 • 8
 • 148
 • 1

Chương 6 ước LƯỢNG THAM số THỐNG

Chương 6 ước LƯỢNG THAM số THỐNG kê
... X ước lượng không chệch μ • s2 ước lượng chệch σ2 • S2 ước lượng không chệch σ2 • f là ước lượng không chệch tỷ lệ p IV Ước lượng tham số khoảng tin cậy (KTC) : Khái niệm chung : Giả sử θ tham ... ) gọi ước lượng không chệch θ Eθˆ ( X , , X n ) = θ Khi sai số ước lượng E (θˆ ( X , , X n ) − θ ) = Các phương pháp tìm ước lượng điểm : Hợp lý cực đại, Bình phương nhỏ Ví dụ : Các tham số biến ... n n n n III Ước lượng điểm : Giả sử θ tham số chưa biết biến ngẫu nhiên X Dựa vào mẫu (X1 , …, Xn ) cần tìm đại lượng θˆ ( X , , X n ) làm xấp xỉ cho θ, gọi ước lượng điểm θ 1 Ước lượng không...
 • 21
 • 43
 • 0

Xác suất thống kê: Chương 7 Ước lượng tham số (đầy đủ)

Xác suất thống kê: Chương 7 Ước lượng tham số (đầy đủ)
... sau (đơn vị cm) : 172 173 173 174 174 175 175 176 166 1 67 165 173 171 170 171 170 Hãy tìm khoảng tin cậy γ=99% TB Mẫu 171 .5625 t0.005(15) PS mẫu 10 .79 583 γ=99% cận 169.142 cận 173 .983 - Nếu { N ... ước lượng điểm: Định nghĩa ∧ 1 .Ước lượng θ gọi ước lượng không chệch cho θ n ∧ E ( θ ) = θ θ n ∧ Tính chất không chệch có nghĩa ước lượng θ không n có sai số hệ thống Ước lượng θ gọi ước lượng ... kết cho sau: 14 18 22 30 36 28 42 79 36 52 15 47 95 16 27 111 37 63 1 27 23 31 70 27 11 30 1 47 72 37 25 33 29 35 41 48 15 29 73 26 15 26 31 57 40 18 85 28 32 22 37 60 41 35 26 20 58 33 23 35 Hãy...
 • 13
 • 252
 • 0

Giáo trình: Chương I: Ước lượng các tham số thống

Giáo trình: Chương I: Ước lượng các tham số thống kê
... MP p≥ 4000 4000 + 2000 p ≥ 0,66 p ≥ 66% • Bước 2: Tìm xác suất để số lượng bán lớn số lượng cho trước Cao Hào Thi 40 Số lọ sữa bán hàng ngày x (lọ) 10 Số ngày bán x (lọ) 15 15 20 25 10 10 Tổng ... doanh Các bước phân tích biên sai với phân phối chuẩn: Bước 1: Xác định tham số lượng hàng bán ra, gồm có: • Số trung bình µ • Độ lệch chuẩn σ • Lợi nhuận biên sai MP • Thiệt hại biên sai ML Bước ... với số trung bình 50 tờ độ lệch chuẩn 10 tờ Hãy xác định số lượng báo tối ưu mà người bán báo cần mua hàng ngày để bán Biết giá mua giá bán tờ báo 4000đ 10000đ Giải : Bước 1: Xác định tham số lượng...
 • 4
 • 1,128
 • 13

Giáo trình: Chương 7: Ước lượng các tham số thống

Giáo trình: Chương 7: Ước lượng các tham số thống kê
... vào tham số chưa biết θ tập hợp b) Giá trị ước lượng (Estimate) hay gọi giá trị ước lượng điểm (Point Estimate) ˆ Là giá trị cụ thể ước lượng θ xem giá trị ước lượng tham số thống θ tập hợp Tham ... Estimators) a) Ước lượng không chệch: Ước lượng θ gọi ước lượng không chệch tham số thống θ kỳ vọng ˆ θ θ ˆ E (θ ) = θ Thí dụ E( X ) = µ => X ước lượng không chệch µ E(Sx2) = σ => Sx2 ước lượng không ... 0,153 7.3.7 Ước lượng cỡ mẫu (Estimating the Sample Size) Trong phần trước, tìm ước lượng khoảng tham số thống θ (µx, σ2x, p …) tập hợp dựa mẫu cho trước (nghĩa biết cỡ mẫu n) Với cách làm đó,...
 • 15
 • 1,960
 • 11

XÁC SUẤT THỐNG " CHƯƠNG 4 ƯỚC LƯỢNG THAM CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN"

XÁC SUẤT THỐNG KÊ
... duoi dˆy: o e ’ ’ ’ ´ D´ ’ ’ ´ ¯a 52,7 62,2 45 ,3 52 ,4 43,9 56,5 63 ,4 38,6 41 ,7 33 ,4 53,9 46 ,1 71,5 61,8 65,5 44 ,4 47,6 54, 3 66,6 60,7 55,1 50,0 70,0 56 ,4 ´ ¯o ’ H˜y uoc luong dˆ dˆm dac trung b`nh ... o e ¯ ’.’ e 14 18 95 16 30 147 29 73 22 36 22 27 72 26 60 30 111 37 15 41 36 37 25 26 35 28 42 63 127 33 31 57 26 20 79 23 29 40 58 36 31 35 18 33 52 70 41 85 23 15 27 48 28 35 47 11 15 32 ´ ... n − = 24 a ınh ’ ’’ χ2 = 13, 85; 0,05 v` t´ a ınh σ1 = σ2 = χ2 = 36, 0,95 24s 24 × 0, 0692 = = 0, 046 χ0,95 36, 24s 24 × 0, 0692 = = 0, 12 χ0,05 13, 85 ’ Vˆy khoang tin cˆy l` (0, 046 ; 0, 12)...
 • 16
 • 909
 • 9

ước lượng tham số xác suất thống

ước lượng tham số xác suất thống kê
... (sai số) ước lượng với giá trị thật 0) Sai số trung bình gọi sai số ngẫu nhiên, ngược lại gọi sai số hệ thống Như 𝜃 ước lượng không chệch 𝜃 sai số ước lượng sai số ngẫu nhiên Chú ý 𝜃 ước lượng ... 𝜃 = 𝜃 ước lượng vững 𝜃 𝑛→∞ Ước lượng hiệu Định nghĩa: Thống 𝜃 gọi ước lượng hiệu 𝜃 ước lượng không chệch có phương sai bé ước lượng không chệch 𝜃 Nếu hàm mật độ xác suất 𝑋 thỏa mãn số điều ... mẫu 𝑋 ước lượng vững trung bình tổng thể 𝑚 tần suất mẫu ước lượng vững tần suất tổng thể 𝑝 Chú ý: Trong trường hợp 𝜃 ước lượng không chệch 𝜃 để tìm ước lượng vững sử dụng kết sau: Nếu 𝜃 ước lượng...
 • 26
 • 663
 • 0

Ước lượng tham số xác suất thống

Ước lượng tham số xác suất thống kê
... dồn số thứ tự lại) liệu Chương ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ _ §1 ĐẶT VẤN ĐỀ Biết chiều dài sản phẩm xưởng sản xuất bnn X Hãy ước lượng giá trị tham số cần ước lượng Muốn ước lượng ... D(X) §3 ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG Phương pháp ước lượng điểm có nhược điểm kích thước mẫu nhỏ ước lượng điểm tìm sai lệch nhiều so với tham số cần ước lượng Ngoài đánh giá khả mắc sai lầm ước lượng Để ... chất lượng *  Ước lượng không chệch (ưlkc) Gọi ước lượng không chệch , = , Ngược lại, gọi ước lượng chệch  Ước lượng hiệu (ưlhq) Gọi ưlkc ước lượng hiệu , nhỏ so với phương sai ưlkc khác  Ước...
 • 58
 • 380
 • 0

slide bài giảng lý thuyết xác suất – thống toán ước lượng tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên

slide bài giảng lý thuyết xác suất – thống kê toán ước lượng tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên
... §1 ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM ĐỊNH NGHĨA CÁC TIÊU CHUẨN CỦA ƯỚC LƯỢNG ĐỊNH NGHĨA Một đại lượng thống $ θ(X1 , X , , Xn ) gọi hàm ước lượng θ (còn gọi ước lượng điểm θ , hay vắn tắt ước lượng θ ) ƯỚC LƯỢNG ... §2.2) XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MẪU TRONG ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CHO TỶ LỆ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MẪU Từ biểu thức độ xác ε , ta có liên hệ độ xác, độ tin cậy kích thước mẫu n, với đại lượng cho trước ta xác ... 1,50 1,55 11 1,55 1,60 1,65 1,60 1,65 1,75 39 32 10 x = 1, 59 giá trị ước lượng μ CÁC TIÊU CHUẨN CỦA ƯỚC LƯỢNG Định nghĩa $ $ Hàm ước lượng θ = θ(X1 , X , , Xn ) θ gọi ước lượng không chệch...
 • 37
 • 1,661
 • 0

ƯỚC LƯỢNG các THAM số THỐNG

ƯỚC LƯỢNG các THAM số THỐNG kê
... niệm chung • Tham số tổng thể • Tham số mẫu Ước lượng điểm Phương pháp ước lượng điểm chủ trương dùng giá trị để thay cho tham số θ chưa biết tổng thể Thông thường giá trị chọn thống θˆ mẫu ngẫu ... phương sai phân phối chuẩn • Ước lượng khoảng tin cậy tham số thống p điều kiện cỡ mẫu lớn Ước lượng cỡ mẫu • Cho toán ước lượng trung bình tổng thể • Cho toán ước lượng tỷ lệ tổng thể ... x µ s2 < − > σ ps < − > p Ước lượng khoảng • Khoảng tin cậy độ tin cậy • Khoảng tin cậy số trung bình µ trường hợp biết phương sai tập hợp • Khoảng tin cậy số trung bình µ chưa biết phương...
 • 5
 • 239
 • 0

ƯỚC LƯỢNG các THAM số THỐNG

ƯỚC LƯỢNG các THAM số THỐNG kê
... niệm chung • Tham số tổng thể • Tham số mẫu Ước lượng điểm Phương pháp ước lượng điểm chủ trương dùng giá trị để thay cho tham số θ chưa biết tổng thể Thông thường giá trị chọn thống θˆ mẫu ngẫu ... phương sai phân phối chuẩn • Ước lượng khoảng tin cậy tham số thống p điều kiện cỡ mẫu lớn Ước lượng cỡ mẫu • Cho toán ước lượng trung bình tổng thể • Cho toán ước lượng tỷ lệ tổng thể ... x µ s2 < − > σ ps < − > p Ước lượng khoảng • Khoảng tin cậy độ tin cậy • Khoảng tin cậy số trung bình µ trường hợp biết phương sai tập hợp • Khoảng tin cậy số trung bình µ chưa biết phương...
 • 5
 • 93
 • 0

Bài giảng xác suất thống đại học chương 6: mẫu thống ước lượng tham số

Bài giảng xác suất thống kê đại học  chương 6: mẫu thống kê và ước lượng tham số
... thng kờ & c lng tham s Đ1 Lí THUYT MU 1.1 Mu v tng th 1.2 Sp xp mu da vo s liu thc nghim 1.3 Cỏc c trng mu 1.4 Phõn phi xỏc sut ca cỏc c trng mu (tham kho) Chng Mu thng kờ & c lng tham s 1.1 Mu ... cỏc tham s 1.2 c lng im c lng im ca tham s q (t l, trung bỡnh, q q phng sai,) l thng kờ $ = $ (X 1, , X n ) ch ph thuc vo n quan sỏt X1, , Xn, khụng ph thuc vo q Chng Mu thng kờ & c lng tham ... Vitamin trung bỡnh cú mt trỏi cõy A ? Chng Mu thng kờ & c lng tham s Chng Mu thng kờ & c lng tham s Chng Mu thng kờ & c lng tham s VD Bit chiu cao ngi l bin ngu nhiờn X (cm) cú phõn phi chun...
 • 76
 • 240
 • 1

ước lượng và kiểm định tham số thống bằng phương pháp bayes

ước lượng và kiểm định tham số thống kê bằng phương pháp bayes
... tham số phƣơng pháp Bayes Trong chƣơng trình bày toán ƣớc lƣợng tham số thống phƣơng pháp Bayes  Chƣơng 3: Kiểm định tham số phƣơng pháp Bayes Trong chương trình bày toán kiểm định tham số ... 3: KIỂM ĐỊNH THAM SỐ THỐNG KÊ BẰNG PHƢƠNG PHÁP BAYES 3.1 TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ Trong thực tế, dựa vào số liệu mẫu thu đƣợc ngƣời ta thƣờng có nhu cầu kiểm tra vấn đề thống ... đề thống đƣợc đặt đƣợc gọi giả thiết thống Việc kiểm định giả thiết thống có liên quan đến tham số đặc trƣng tổng thể đƣợc gọi kiểm đinh tham số thống Để kiểm tra giả thiết thống kê...
 • 62
 • 129
 • 0

mẫu thống ước lượng tham số

mẫu thống kê và ước lượng tham số
... DX= mẫu coi ước lượng ước lượng Trong toán mở đầu ta lấy làm hàm ước lượng Bài toán tìm hàm ước lượng nói gọi toán ước lượng tham số, toán thống toán học Ứng với tham số có vô số hàm ước lượng ... thực tham số khó khăn nên người ta ước lượng theo kết mẫu Muốn người ta lấy mẫu lập đại lượng thống để dùng thay cho Định nghĩa Đại lượng thống chọn để dùng thay cho gọi hàm ước lượng ... suất để sai số tuyệt đối ước lượng vững không vượt gần Định lý Nếu a) hàm ước lượng cho: ước lượng không chệch (độ chệch tiến tới 0), b) ước lượng vững Ví dụ 3: Xét xem có phải ước lượng vững...
 • 17
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích chi tiết tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Phân tích chi tiết tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 của vật liệu hấp phụ composite chế tạo từ graphene và bùn đỏ (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp nông thôn tại các chi nhánh NHNoPTNT duyên hải miền trung (tt)Quản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái NguyênHoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Hoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Tổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵng (tt)Hanbok Trang phục truyền thống của Hàn QuốcTiểu luận Văn Hóa Xã Hội Hàn QuốcTìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Nghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập