bai hoi giang cacbon hay Hoa hoc 11 ban co ban

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương Cacbon - Silic Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông
... Tiểu kết chương 36 Chương 2: TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON- SILIC HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 37 ... hóa học định hướng phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh 42 2.3 Hệ thống tập chương Cacbon- Silic hoá học 11 trung học phổ thông định hướng phát triển lực phát giải vấn đề cho học ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI QUỐC HÙNG TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON- SILIC HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ...
 • 134
 • 311
 • 3

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (3)

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (3)
... benzen LUYỆN TẬP HIDROCACBON THƠM II Tính chất hóa học: Ví dụ 1: H H + Br - Br + Br- Br H H + HO - NO2  + HO-NO2 Phản ứng vào nhân thơm Ni, t LUYỆN TẬP HIDROCACBON THƠM II Tính chất hóa học: Ví ... cộng H2 vào vòng benzen t LUYỆN TẬP HIDROCACBON THƠM II Tính chất hóa học: Ví dụ 3: COOK CH3 CH3 + 2KMnO4  + 2MnO2 + KOH + H2O Phản ứng oxi hóa gốc ankyl II Tính chất hóa học: Cho 18,4g toluen tác ... tên hóa ? học ?thức làlàm ? nhạt màu dung dịch brom ? TỪ KHÓA I H H I D R O T C O A C N B O C N A T H M B O M LUYỆN TẬP HIDROCACBON THƠM I Đồng đẳng, danh pháp: - Ankylbenzen (đồng đẳng benzen)...
 • 10
 • 142
 • 0

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (4)

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (4)
... 46, 10 500 S mol toluen l 92 B 113 ,5 kg D 115 ,0 kg CH3 O 2N + 3HNO3 mol NO2 H SO đặc, t o + 3H2O NO2 500 500 mol Khi lng TNT thu c l: 500227 = 113 500 g = 113 ,5 kg HY GII P CC ễ CH SAU N ... phm ca phn ng (6 mt hidrocacbon thm cú cụng thc (9 (10ch chcỏi) cỏi)Tờn Hot cht dựng iu thuc 5. (11 ch cỏi) Tờn gi khỏc toluen ?ch (9 ch cỏi) Bng phin cũn cú tờn húa hc l gỡ ? vi benzen phõn t...
 • 14
 • 73
 • 0

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (6)

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (6)
... ; benzen ; toluen Nhóm Câu Nhóm Nhóm Câu Nhóm Nhóm Câu Nhóm Câu 3/Viết phương trình phản ứng hóa học xảy cho a/ Benzen;toluen tác dụng với H2 dư (Ni;t0); dd Br2(xt;t0);dd KMnO4(t0) b/Stiren;naphtalen ... tỉ lệ mol nCO2 : nH2O Suy n = Ta có: n/0,7 = (n-3)/0,4 CTPT: C7H8 CTCT CH3 Metylbenzen(toluen) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1/Có tên gọi sau:o-xilen;o-đimetylbenzen; 1,2-đimetylbenzen;etylbenzen.Đó ... +2MnO2 + 2H2O Câu 3/ b/ Br + Br2 t0, xt + HBr 1-bromnaphtalen + 2H2, xt,t0 + 3H2,t0, xt Câu 4/ Bài toán:Đốt cháy hoàn toàn 1hidrocacbon (A) đồng đẳng benzen ; phản ứng kết thúc thấy thoát 15,68...
 • 11
 • 108
 • 0

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (7)

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (7)
... liên kết đôi, liên kết nhánh vòng benzen CH=CH2 CHBr-CH2Br + Br2 Stiren 1,2-điphenyletan II Bài tập Bài tập 1: Điền Đ (đúng) S (sai) vào ô trống? a) Benzen thuộc loại ankan có khả tham gia phản ... benzen khú benzen S Bài tập 2: Khi cho toluen tác dụng với Brom có bột Fe, đun nóng thu sản phẩm là: A o-bromtoluen B p-bromtoluen C m-bromoluen D o-bromtoluen p-bromtoluen Bài tập 3: Phương trình ... (o-đimetylbenzen) 1,3-đimetylbenzen (m-đimetylbenzen) 1,4-đimetylbenzen (p-đimetylbenzen) Bài tập 5: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng sau: Benzen, stiren, toluen hex-1-in? ` benzen stiren...
 • 21
 • 158
 • 0

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (8)

Bài giảng bài luyện tập hiđrocacbon thơm hóa học 11 (8)
... ứng oxi hóa nhánh ankyl dung dich KMnO4 đun nóng Phản ứng cộng: Br2; HBr, H2O vào liên kết đôi, liên kết ba nhánh vòng benzen II Bài tập Bài Viết công thức cấu tạo gọi tên Hiđrocacbon thơm có ... ddHBr Bài6 Hiđrocacbon X thể lỏng có phần trăm khối lượng xấp xỉ 7,7% X tác dụng với dung dich brom Công thức sau công thức phân tử X A C2H2 B C4H4 C C6H6 D C8H8 Bài Trình bày phương pháp hóa học ... ankyl trở lên Đánh số nguyên tử bon vòng benzen cho: Tổng số tên gọi nhỏ Tính chất chung hiđrocacbon thơm Tính chất Của vòng benzen Tính chất nhánh ankyl liên kết với vòng benzen * Phản ứng nguyên...
 • 9
 • 106
 • 0

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (2)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (2)
... Bài 48: NGUỒN HIDROCACBON TỰ NHIÊN II- Chưng Cất Dầu Mỏ: Chưng cất áp suất thừơng a) Chương cất phân đoạn phòng ... hỏa Tách tạp chất chứa S, dùng làm nhiên liệu phản lực, nhiên liệu thắp sáng, đun nấu, … 250 – 350oC 16 – 21 Phân đoạn dầu diezen Tách tạp chất chứa S, dùng làm nhiên liệu cho động diezen 350 – ... sôi to < 180oC chưng cất áp suất cao : * Phân đoạn C1-C2, C3-C4 dùng làm nhiên liệu khí khí hóa lỏng dùng cho nhà máy hóa chất * Phân đoạn lỏng (C5-C6) gọi ete dầu hỏa, dùng làm dung môi hay...
 • 12
 • 64
 • 0

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (5)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (5)
... III Phương pháp chế biến hóa học Quá Chỉ trình phương Rifominh pháplà Rifoming, gì? cracking Crackinhtrong gì?các trình sau B KHÍ THIÊN NHIÊN, KHÍ MỎ DẦU Khí thiên nhiên Nguồn gốc Thành phần Ứng ... thiên nhiên, tính chất vật lí, thành phần dầu mỏ Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lí I Thành phần hóa học Hợp chất hữu chứa O, N, S Hiđrocacbon Hợp chất vô dạng hòa tan Chế biến dầu thô nào? ... Metan?(95%V) Khí mỏ dầu Trong ? mỏ dầu Metan ?(42%V) Nhiên liệu, nguyên ?liệu công nghiệp hóa học Chế biến, ứng dụng khí mỏ dầu, khí thiên nhiên Nhà máy điện đạm Phú Mỹ Cụm khí điện đạm Cà Mau...
 • 24
 • 103
 • 0

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (6)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (6)
... Dầu mỏ Khí dầu mỏ Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên Than mỏ Khí thiên nhiên A Dầu mỏ I Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lý, thành phần hoá học 1.Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lý ... chế hóa ứng dụng dầu mỏ B Khí mỏ dầu khí thiên nhiên - Khí thiên nhiên: Chứa mỏ khí riêng biệt - Khí mỏ dầu (khí đồng hành) có mỏ dầu Lớp khí Lớp dầu Lớp nước mặn * Thành phần khí mỏ dầu khí thiên ... Xăng có số octan cao  nhiên liệu cho động Sản phẩm khác Ankan dùng làm nhiên liệu cho crăckinh Khí, dầu điêzen Chuyển hiđrocacbon mạch dài thành hiđrocacbon mạch ngắn  xăng nhiên liệu Có xúc tác...
 • 39
 • 93
 • 0

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (7)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (7)
... NGUỒN HIĐRÔCACBON THIÊN NHIÊN DẦU MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN & KHÍ MỎ DẦU THAN MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ KHÍ MỎ DẦU Khí thiên nhiên khí mỏ dầu Khí thiên nhiên Khí tích tụ lớp đất đá xốp độ sâu khác Khí thiên ... lọc Xử lí Hấp thụ Hút bám Khí thiên nhiên khí mỏ dầu Một nhà máy chế biến khí thiên nhiên ỨNG DỤNG -ĐƯỢC DÙNG LÀM NHIÊN LIỆU CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Dùng làm nhiên liệu chủ yếu cho công nghiệp ... thác với dầu mỏ Thành phần khí thiên nhiên khí mỏ dầu Khoảng % thể tích Các hợp phần Khí thiên nhiên Khí mỏ dầu Mêtan 70 - 95 50 - 70 Êtan 2-8 ~ 20 Propan ~2 ~11 Butan ~1 ~4 Pentan (khí) ~1 ~2...
 • 20
 • 48
 • 0

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (8)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (8)
... hoà tan BÀI 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN LỚP 11A5 THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Bài 48 kế THIÊN NHIÊN, TÍNH CHẤT I TRẠNGNhiệt THÁI VẬT LÝ VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC NỘI DUNG Trạng thái thiên nhiên tính ... xử lí khíNHIÊN Dinh Cố NGUỒN NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN BÀICụm 48khí điện Khai thác Dầu mỏ – 20 Nhà máy lọc dầu LỚP LỚP 11A5 11A5 Bài 48 NỘI DUNG A DẦU MỎ B KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN C ... Ankan không HOÁ HỌC HỌC nhánh MỎ BẰNG PHƯƠNG Rifominh PHÁP HÓA HỌC Đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN LỚP 11A5 BÀI 48 RIFOMINH Xăng: C5-C11 (gồm chủ...
 • 24
 • 87
 • 0

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (9)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (9)
... dụng - Sản xuất loại nhiên liệu cho động cơ, nhà máy - Làm nguyên liệu cho trình sản xuất hóa học II KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ KHÍ MỎ DẦU Thành phần a Khí thiên nhiên - Khí thiên nhiên có nhiều mỏ khí ... 50 – 70%V) II KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ KHÍ MỎ DẦU Ứng dụng - Khí thiên nhiên khí mỏ dầu dùng làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện - Khí thiên nhiên khí mỏ dầu nguồn nguyên liệu nhiên liệu quan trọng ... chứa nhiều hiđrocacbon thơm phenol Nhà máy cốc hóa Thái Nguyên Than cốc Tác hại nguyên liệu hóa thạch với môi trường Nguồn lượng Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên Tìm nguồn lượng...
 • 16
 • 52
 • 0

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (10)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (10)
... phản ứng BÀI 48 DẦU MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN KHÍ MỎ DẦU THAN MỎ A DẦU MỎ I TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN – TÍNH CHẤT VẬT LÝ – THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ 1.Trạng thái thiên nhiên tính ... mỏ chế biến phương pháp hóa học (rifominh crăckinh) 20 Sơ đồ chưng cất, chế hóa ứng dụng dầu mỏ 21 B KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN I THÀNH PHẦN KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN - Khí mỏ dầu (hay ... N2, H2, H2S, He, CO2 22 B KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN II CHẾ BIẾN VÀ ỨNG DỤNG CỦA KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN CHẾ BIẾN KHÍ Khí mỏ dầu Khí thiên nhiên Loại bỏ H2S Nén làm lạnh CH4: Dùng cho...
 • 30
 • 85
 • 0

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (12)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (12)
... dầu II.Khí thiên nhiên: Khí thiên nhiên có nhiều mỏ khí, khí tích tụ lớp xốp độ sâu khác bao bọc lớp không khí thấm nước khí đất sét Các hợp phần Khoảng % thể tích Khí mỏ dầu Khí thiên nhiên Metan ... bùn Động Bàn quay Muối Ga tự nhiên Đá vôi Mũi khoan Máy bơm bùn Vỏ bọc Chất lỏng truyển lên Mũi khoan nhỏ Nguồn dầu Nguồn dầu -Dầu mỏ hỗn hợp phức tạp hàng trăm hiđrocacbon khác -Thành phần nguyên ... Metan 50 – 70 70 - 95 Etan -20 2–8 Propan -11 -2 Butan -4 -1 Pentan (khí) -2 -1 N2 , H2 , H2S, He , CO2 -12 – 50 Nhiên liệu C3H8 , C4H10 Khí dầu mỏ khí thiên nhiên CH4 : dùng cho nhà máy điện, sản...
 • 23
 • 64
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử hoá học 11bài giảng phân bón hóa học 11bài tập hóa học 11 hữu cơbài tập ôn chương 1 hóa học 11bài thực hành số 1 hóa học 11 cơ bảnbài thực hành số 1 hóa học 11bài thực hành số 1 hóa học 11 nâng caokế hoạch giảng dạy môn hóa học 11bài tập chương điện li hóa học 11bài tập sách giáo khoa hóa học 11 nâng caogiải bài tập hóa học 11 sgk cơ bảnbài thực hành số 3 hóa học 11bai tap ve phan bon hoa hoc 11bài thực hành số 5 hóa học 11bài thực hành số 4 hóa học 11 cơ bảnTHỰC TRẠNG DU LỊCH văn hóa tại đền TRẦN NAM ĐỊNHchuyen de vốn lưu động và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại đại hoàng trong giai đoạn 2013 2015 2016Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần trung nguyên FRANCHISING chi nhánh hà nộiThúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường mỹ của tổng công ty cổ phần dệt may hà nội (HANOSIMEX)”THỰC tế CÔNG TÁC kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN CONINCOThiết kế anten cho thiết bị di động dùng trong mạng 3gGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM hoàng thạchHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần GALAXPhân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp than 917– công ty than hòn gaigiao án chủ nhiệmHướng dẫn trình bài tiểu luậnKế hoạch điều tra xã hội học, phân loại các vấn đề cấp bách, xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020Khảo sát gói thư viện mã nguồn mở GeotoolsSản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Tại Trường Đại Học Hà NộiĐánh giá công tác tổ chức quản lý và khai thác nguồn tin khoa học nội sinh tại Trung tâm TT-TV trường đại học Luật Hà NộiCông Tác Tổ Chức Và Khai Thác Nguồn Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội Thực Trạng Và Giải PhápĐề án bảo vệ môi trường đơn giản dự án NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ HÙNG VINHCông Tác Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông VânCác chỉ tiêu môi trường phục vụ NSIS và khung GS&ĐG kế hoạch phát triển kinh tế- xã hộiBộ Kỳ Môn Độn Giáp này tương truyền là của hai vị tiên sinh Trương Tử Phòng và Gia Cát Lượng làm ra bí kíp. Ở trong nói về hành quân xuất trận cho đến chiệm nghiệm ẩn độn mọi việc, không việc gì là không có ứng nghiệm, bởi vì Trương Tử Phòng được Hoàng Th
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập