Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật hiện nay từ thực tiễn thành phố đà nẵng

Thủ tục Đăng chuyển đổi doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài là công ty TNHH thành công ty cổ phần doc

Thủ tục Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty TNHH thành công ty cổ phần doc
... sở doanh nghiệp sau chuyển đổi, thời hạn điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu Doanh nghiệp vốn đầu nước thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu doanh nghiệp ... đăng lại, chuyển đổi đăng đổi Giấy chứng nhận đầu doanh nghiệp vốn đầu nước theo quy định Luật Doanh nghiệp Luật Đầu * Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Luật đầu số 59/2005/QH11 ... nghiệp chuyển đổi phải đáp ứng điều kiện chung theo quy định Luật doanh nghiệp trường hợp cụ thể 2 Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần chủ doanh nghiệp vốn đầu nước...
 • 5
 • 141
 • 0

Tài liệu Đăng chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần pdf

Tài liệu Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần pdf
... đồng /cổ phiếu đồng /cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng chào bán: cổ phiếu Thời gian dự kiến chào bán: Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: đồng Tỷ lệ số cổ phần đăng chào bán thêm tổng số cổ phần ... Tổng mức vốn kinh doanh: Mã số: II Mục đích chào bán cổ phiếu III Cổ phiếu đăng chào bán: Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu: đồng Giá chào bán cao dự kiến: Giá chào bán thấp dự ... tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán (nếu có) V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu Mệnh giá Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán (nêu rõ tỷ lệ cổ phiếu bán...
 • 17
 • 199
 • 1

Tài liệu Đăng chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài đã chuyển đổi thành công ty cổ phần docx

Tài liệu Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi thành công ty cổ phần docx
... đồng /cổ phiếu đồng /cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng chào bán: cổ phiếu Thời gian dự kiến chào bán: Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: đồng Tỷ lệ số cổ phần đăng chào bán thêm tổng số cổ phần ... Tổng mức vốn kinh doanh: II Mục đích chào bán cổ phiếu III Mã số: Cổ phiếu đăng chào bán: Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu: đồng Giá chào bán cao dự kiến: Giá chào bán thấp dự ... tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán (nếu có) V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu Mệnh giá Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán (nêu rõ tỷ lệ cổ phiếu bán...
 • 17
 • 193
 • 0

Tài liệu Đăng lại của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệpLuật Đầu pptx

Tài liệu Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư pptx
... phúc BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ [01] Kính gửi: [02] Nhà đầu tư: Đang thực dự án đầu theo Giấy phép đầu (số, ngày, nơi cấp) Đăng lại doanh nghiệp dự án đầu với nội ... 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 Bản đăng lại doanh nghiệp dự án đầu (đối với trường hợp đăng lại doanh nghiệp vốn đầu nước cấp Giấy phép đầu trước ngày 01/7/2006) CỘNG HOÀ XÃ ... đãi đầu tư: III Các nhà đầu cam kết: Về tính xác nội dung hồ sơ đăng lại doanh nghiệp dự án đầu tư; Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam quy định Giấy chứng nhận đầu …...
 • 6
 • 213
 • 0

Tài liệu Đăng lại của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệpLuật Đầu pdf

Tài liệu Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư pdf
... xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp lại Giấy chứng nhận đầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị đăng ... Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi Nộp hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, ... phúc BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ [01] Kính gửi: [02] Nhà đầu tư: Đang thực dự án đầu theo Giấy phép đầu (số, ngày, nơi cấp) Đăng lại doanh nghiệp dự án đầu với nội...
 • 6
 • 250
 • 0

Tài liệu Đăng lại doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trong trường hợp cam kết chuyển giao không bồi hoàn docx

Tài liệu Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn docx
... đến tài sản cam kết chuyển giao không bồi hoàn (Đối với trường hợp nhà đầu cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đầu sau kết Nghị định số 101/2006/NĐ-CP thúc thời hạn hoạt động) Trường ... phép đầu Văn qui định 101/2006/NĐ-CP (Đối với trường hợp nhà đầu cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đầu sau kết thúc thời hạn hoạt động) Kế thừa tiếp tục thực dự án đầu ... Trường hợp thay đổi nội dung liên quan đến việc chuyển giao không bồi hoàn phải Thủ ng Chính phủ chấp thuận Nghị định số (Đối với trường hợp nhà đầu cam kết chuyển 101/2006/NĐ-CP giao không...
 • 4
 • 207
 • 0

Thủ tục Đăng lại của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệpLuật Đầu pdf

Thủ tục Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư pdf
... quy định việc đăng lại, chuyển đổi đăng đổi Giấy chứng nhận đầu doanh nghiệp vốn đầu nước theo quy định Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư; hiệu lực từ ngày 21/10/2006; + Quy t định ... chứng) * Trường hợp đăng lại doanh nghiệp yêu cầu điều chỉnh nội dung liên quan đến đăng kinh doanh dự án đầu hồ sơ đăng lại bao gồm tài liệu mà pháp luật quy định ng ứng với nội ... phương liên quan * Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu * Lệ phí (nếu có) : Không * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Bản đăng lại doanh nghiệp dự án đầu (PL I-13) theo Quy t định...
 • 4
 • 151
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam ppt

Đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ppt
... danh việc thành lập chi nhánh: 01 chính, 02 Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: 03 (chứng thực/công chứng) Bản hợp lệ hộ chi u/chứng minh nhân dân người đứng đầu chi nhánh: 03 (công chứng/chứng ... hợp (nếu có) : sở, ngành, địa phương liên quan * Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh * Lệ phí (nếu có) : Không * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh (PL ... a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo lập chi nhánh doanh nghiệp: 01 chính, 02 Bản giấy phép đầu giấy chứng nhận đầu tư: 03 (chứng thực/công chứng) Bản điều lệ công ty công ty...
 • 3
 • 199
 • 1

Đăng hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam pdf

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam pdf
... nhánh văn phòng đại diện: 01 chính, 02 Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện: 03 (chứng thực/công chứng) Bản hợp lệ hộ chiếu/chứng minh nhân dân người đứng đầu văn phòng đại diện: ... (nếu có) : sở, ngành, địa phương liên quan * Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoạt động Văn phòng đại diện * Lệ phí (nếu có) : Không * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập văn phòng ... a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo lập văn phòng đại diện doanh nghiệp: 01 chính, 02 Bản giấy phép đầu giấy chứng nhận đầu tư: 03 (chứng thực/công chứng) Bản điều lệ công ty công...
 • 3
 • 244
 • 2

Đăng điều chỉnh nội dung đăng kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài pptx

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài pptx
... hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: 03 Các giấy tờ kèm theo liên quan: 03 b/ Số lượng hồ sơ: 03 * Thời hạn giải ... dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp; hiệu lực từ ngày 15/11/2010 + Thông số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn số nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ... thay đổi nội dung đăng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (PL III-4) theo Thông số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 Bộ Kế hoạch Đầu * Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không...
 • 3
 • 244
 • 0

Đăng lại doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệpLuật đầu pps

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư pps
... đề nghị đăng lại người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Thành phần hồ sơ Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật doanh nghiệp Bản Giấy phép đầu Trường ... quan đăng kinh doanh dự án đầu bao gồm tài liệu mà pháp luật quy định ng ứng với điều chỉnh Số hồ sơ: 02 (1 gốc, copy) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Bản đăng lại doanh nghiệp ... tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định Căn ngày hẹn Biên nhận, người đại diện theo pháp luật Bước Doanh nghiệp người đại diện theo ủy quy n Doanh nghiệp đến Tổ tiếp nhận trả...
 • 5
 • 100
 • 0

Đăng lại của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệpLuật Đầu doc

Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư doc
... nghị đăng lại doanh nghiệp; Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi; Báo cáo tình hình thực dự án; Trường hợp đăng lại, doanh nghiệp yêu cầu điều chỉnh nội dung liên quan đến đăng kinh doanh ... việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước 1: Nhà đầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật Sau chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhà đầu nộp hồ sơ VP Ban quản lý Khu ... yêu cầu điều chỉnh nội dung liên quan đến đăng kinh doanh dự án đầu tư, hồ sơ nói bao gồm tài liệu mà pháp luật quy định ng ứng với nội dung điều chỉnh Số hồ sơ: 01 gốc 03 Yêu cầu Yêu cầu...
 • 4
 • 139
 • 0

Đăng hệ thống thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp vốn đầu trong nước nằm ngoài khu công nghiệp pps

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp pps
... xã nhận kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ • Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Công văn đề nghị đăng Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng sửa đổi, bổ sung • Bản quy định tiêu ... Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp Nghị định số xây dựng sửa đổi, bổ sung 114/2002/NĐ-CP n - Bản quy định tiêu chuẩn điều kiện áp dụng Thông số chức danh nhóm chức danh nghề, công ... dụng chức danh nhóm chức danh nghề, công việc thang lương, bảng lương • Ý kiến tham gia Ban chấp hành công đoàn sở Ban chấp hành công đoàn lâm thời doanh nghiệp Số hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu...
 • 4
 • 220
 • 0

Đăng nội quy lao động cho doanh nghiệp vốn đầu trong nước nằm ngoài khu công nghiệp potx

Đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp potx
... nội quy lao động • Bản nội quy lao động • Các văn quy định đơn vị liên quan đến kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất (nếu có) Số hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn đề nghị đăng ... phiếu, doanh nghiệp đến Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, thị xã nhận kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ • Giấy chứng nhận đăng kinh doanh • Văn đề nghị đăng nội quy lao động (theo mẫu) • Quy t ... thừa nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Doanh nghiệp đến Phòng Lao động- Thương binh Xã hội Bước 1: huyện, thị xã để nhận mẫu văn đề nghị đăng nội quy lao động để điền đầy đủ thông tin theo yêu...
 • 4
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàivướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàithành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếpđăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phầnđăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi thành công ty cổ phầnđăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoànđăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tưđăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệpchuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phầnthủ tục chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty tnhh thành công ty cổ phần tại khu công nghệ cao hòa lạcthành lập doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoàitiểu luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàithực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động at – vslđ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi ở việt nam trong tình hình hiện naysố thu từ thuế trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại hải phòng liên tục tăng và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao qua các nămthực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố đà nẵngQuạt Công Nghiệp Quạt Ly Tâm Quạt Hướng Trục Nguyên lý quạt Phần 1Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano ZnO đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng glassTCOnanoZnOCdSCuInS2Me lắng đọng bằng phương pháp USPDILGAR (LA tiến sĩ)C 7 and .NET Core CookbookXây dựng đội ngũ cán bộ ban tổ chức ở các sư đoàn trong quân đội nhân dân việt nam hiện nay (tt)171804 GIAI PHAP VA PHUONG PHAP LUAN TONG QUAT REV01C 7 and .NET Core Cookbook Dirk Straussbáo cáo thưc tập mạng 4G LTE và 5GỨng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo và phân tích Taguchi để xác định chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy phay CNC (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tổng hợp etyl este từ mỡ bò trên xúc tác dị thể bazơ rắn, ứng dụng làm tiền chất để chế tạo dung môi sinh học pha sơn. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp xác định profile bề mặt chi tiết gia công cơ khí bằng ảnh kỹ thuật số. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc tính năng lượng của tua bin tâm trục với bánh công tác có dãy cánh ngắn (LA tiến sĩ)Một số nghiệm soliton của các phương trình YangMills và ứng dụng (LA tiến sĩ)Tỷ suất hoàn vốn hayTrận điện biên phủ là trận đánh lớn nhất7EFS 11 commercial AB pdfEFS 11 literature pdfEFS 11 commercial SB pdfEnglish for starter 11 ABPhân tích hoạt động kinh doanh
Đăng ký
Đăng nhập