Li thuyet va bai tap co ban hoa 12

Tổng hợp lý thuyết bài tập bản nâng cao hóa học 11

Tổng hợp lý thuyết và bài tập cơ bản nâng cao hóa học 11
... dịch Y Bài 8.Cho m gam hỗn hợp Mg , Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M thu 5,32 lít khí H2 đktc dung dịch Y Tính PH dung dịch Y ( Coi dung dịch tích ban đầu ) Bài ... Tập hợp ion sau thể tính bazơ: A Al3+, HS- , SO32-, HPO42- B CO32-, S2- , PO43- , OH- C HSO4- , Cl - , CH3COO - , PO43- D SO42-, HSO-4 , NO-3 , NH+4 Câu 21 Cho 11, 15 gam hỗn hợp X gồm Na Al vào ... 2Cl[Ag(NH3)2]Cl → [Ag(NH3)2]+ + Cl[Ag(NH3)2]+ Ag+ + 2NH3 Kết luận: Thuyết axit-bazơ Bron-stêt tổng quát thuyết axit-bazơ Areniut có tính định lượng (dựa vào Ka, Kb ta biết lực axit lực bazơ) Khái niệm pH -...
 • 142
 • 606
 • 3

THUYẾT BÀI TẬP BẢN HÌNH GIẢI TÍCH 12

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN HÌNH GIẢI TÍCH 12
... minh H’ABC tứ diện Bài 19 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH Gọi I tâm hình hộp uu uu uu ur ur ur ur u a Phân tích vector AI theo vector AB, AC, AD u u u u ur u ur u r ur u b Phân tích vector CI theo ... vector điểm vào hình học Bài 16 Cho bốn điểm A(1; 1; 0), B(0; 2; 1), C(1; 0; 2), D(1; 1; 1) a Chứng minh A, B, C, D lập thành tứ diện b Tìm tọa độ trọng tâm G tứ diện c Tính thể tích khối tứ ... Diện tích hình bình hành ABCD: SABCD = [AB, AD] ur ur uu uu [AB, AD] u u u u u ur ur ur u u (vi) Thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’: VABCD.A 'B'C'D' = [AB, AD].AA ' ur ur ur uu uu uu (vii) Thể tích...
 • 11
 • 946
 • 8

THUYẾT BÀI TẬP BẢN CHƯƠNG 6,7,8 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN CHƯƠNG 6,7,8 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
... động lực cho nhân viên, người quản cần phải hiểu nhân viên đâu hệ thống thứ bậc hướng vào thỏa mãn nhu cầu thứ bậc *Ưu điểm: Học thuyết giúp cho nhà quản biết cần phải xác định nhân viên ... riêng cho học tập Chương trình đào tạo gồm hai phần thuyết thực hành Phần thuyết giảng tập trung kỹ sư, cán phụ trách Còn phần thực hành tiến hành xưởng thực tập kỹ sư công nhân lành nghề ... đóng góp kết nhận nhân viên với nhân viên khác có hợp hay không Trong trường hợp không cảm nhận tính hợp lý, họ tự đặt yêu cầu tăng hay giảm nỗ lực thân để trì "sự cân bằng" Học thuyết Hệ thống...
 • 53
 • 393
 • 0

THUYẾT BÀI TẬP HỌC VẬT RẮN--HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TỈNH ĐỒNG THÁP

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ HỌC VẬT RẮN--HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TỈNH ĐỒNG THÁP
... điều chỉnh dùm báo lại cho Hội Đồng Bộ Môn biết theo địa sau : tunglytp@gmail.com Rất cám ơn mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô HỘI ĐỒNG BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỒNG THÁP Trang 15 ... Câu 29 Momen quán tính vật không phụ thuộc vào A khối lượng B tốc độ góc vật C kích thước hình dạng vật D vị trí trục quay vật Câu 30 Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định ... câu sai nói tốc độ góc vật : A Tốc độ góc đặc trưng cho quay nhanh hay chậm vật B Tốc độ góc dương vật quay nhanh dần C Tốc độ góc không đổi vật quay Trang HĐBM VẬT LÝ ĐỒNG THÁP NGÔ VĂN KHANG THPT...
 • 15
 • 358
 • 1

Hinh học phẳng oxy lý thuyết bài tập (cơ bản nâng cao) Nguyễn Trung nghĩa

Hinh học phẳng oxy lý thuyết và bài tập (cơ bản nâng cao) Nguyễn Trung nghĩa
... viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 17 Phương pháp tọa độ mặt phẳng www.MATHVN.com chuyên Quốc Học Huế - 2014: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD Gọi M, N   trung ... A, B ĐS: B(-3;-3) A(-1;3) MATH.VN Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế Phương pháp tọa độ mặt phẳng www.MATHVN.com ( ) chuyên Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp - 204: Cho tam ... : x − y + = 0, AB : x − y + = MATH.VN Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế Phương pháp tọa độ mặt phẳng www.MATHVN.com Toán học & Tuổi trẻ - 2014: Cho tam giác ABC có A(-1;3),...
 • 33
 • 9,851
 • 357

thuyết bài tập đáp án phần mệnh đề quan hệ

lí thuyết và bài tập có đáp án phần mệnh đề quan hệ
... looking at is very expensive Rút gọn mệnh đề quan hệ - Mệnh đề quan hệ rút gọn theo cách: a Sử dụng phân từ (Using present participial phrases ) - Khi mệnh đề quan hệ xác định thể chủ động, ta dùng ... từ quan hệ - Khi Whom Which tân ngữ giới từ tiếng Anh trang trọng giới từ đặt trước đại từ quan hệ Nhưng thường giới từ chuyển cuối mệnh đề trường hợp mệnh đề quan hệ xác định lược bỏ đại từ quan ... wasvery interesting d That: Là đại từ quan hệ người lẫn vật, dùng thay cho Who, Whom, Which mệnh đề quan hệ thuộc loại Restrictive relative Clause (Mệnh đề quan hệ xác định) Ví dụ : The book that...
 • 9
 • 2,253
 • 14

Hat nhan nguyen tu _ li thuyet va bai tap co dap an

Hat nhan nguyen tu _ li thuyet va bai tap co dap an
... lớn thì: A Năng lượng li n kết riêng nhỏ B Năng lượng li n kết lớn C Năng lượng li n kết nhỏ D Năng lượng li n kết riêng lớn Câu (CĐ-2007): Năng lượng li n kết riêng lượng li n kết A tính cho nuclôn ... hạt nhân h li ( 42 He ), liti ( 63 Li ) đơteri ( 21 D ), có lượng li n kết 28,4MeV; 39,2MeV 2,24MeV Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự độ bền vững tăng dần, thứ tự A 42 He, 63 Li, 21 D B 63 Li, 24 He, ... A 5,60 g B 35,84 g C 17,92 g D 8,96 g Câu 8: Cô-ban (Co) đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 5,27 năm Ban đầu có 100 g Co Hỏi sau thời gian lượng Co lại 10 g? A 17,51 năm B 13,71 năm C 19,81 năm...
 • 16
 • 218
 • 0

thuyết bài tập bản, bài tập nâng cao vật lý 8

lý thuyết và bài tập cơ bản, bài tập nâng cao vật lý 8
... Ngân – ĐT: 0933432636 10 Tập học thêm vật IV Bài tập nhà: Làm tập sách tập BUỔI : SỬA BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP BUỔI 6: BUỔI 7: KIỂM TRA TIẾT ÁP SUẤT - ÁP SUẤT CHẤT LỎNG I thuyết Áp lực - Áp suất: ... ………………………………………………………………………………………………………… BUỔI 8: SỬA BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP BUỔI 9: ÁP SUẤT CHẤT KHÍ I thuyết - Chất khí gây áp suất cho vật đặt - Áp suất khí phụ thuộc vào độ cao Càng lên cao, áp suất khí giảm - Dựa vào thí nghiệm ... BUỔI 12: SỬA BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP BUỔI 13: Biên soạn: Th.s Đinh Thị Thu Ngân – ĐT: 0933432636 CÔNG CƠ HỌC 19 Tập học thêm vật I thuyết Công học - Vật chịu tác dụng lực F làm vật di chuyển...
 • 63
 • 377
 • 0

THUYẾT BÀI TẬP HOÁ HỮU 12 PHÂN DẠNG TỪ DỄ ĐẾN KHÓ FULL

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ 12 PHÂN DẠNG TỪ DỄ ĐẾN KHÓ FULL
... xanh lam (un núng khụng cú kt ta gch) H , t /enzim - Phn ng thu phõn: C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6 + o - + o HO HC 12 CHNG I: ESTE LIPIT ThS PHAN TT HO Saccaroz glucoz fructoz Trang 15 ... kt ta gch Cú Khụng C6H12O6 M = 180 o Fructoz dd xanh lam, t cú kt ta gch Cú Khụng C6H12O6 M = 180 o Mantoz C12H22O11 M = 342 dd xanh lam, t cú kt ta gch Cú Cú Saccaroz C12H22O11 M = 342 Ch cú ... 178kg cht bộo trung tớnh, phn ng va vi 120 kg dung dch NaOH 20% Khi lng x phũng thu c l: A 146,8 kg B 61,2 kg C 183,6 kg D 122 ,4 kg Cõu 4: X phũng hoỏ 12kg cht bộo trung tớnh bng dung dch NaOH...
 • 40
 • 477
 • 7

thuyết bài tập este mức độ bản thầy Ngô Xuân Quỳnh

lí thuyết và bài tập este mức độ cơ bản thầy Ngô Xuân Quỳnh
... XQ-H15-019: Phản ứng hóa học đặc trưng este là: A Phản ứng trung hòa B Phản ứng xà phòng hóa C Phản ứng oxi hóa D Phản ứng este hóa Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh ĐT: 0979.817.885 – E_mail: ... CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOCH3 Đốt cháy este no, đơn chức thu 1,8g nước Thể tích khí CO2 thu là: XQ-H15-040: A 2,24 lít B 1,12 lít C 4,48 lít D 3,36 lít to   RCOOR' H2O Để phản ứng với ... gam B thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) gam H2O Phần trăm khối lượng X, Y hỗn hợp A là: A 59,2%; 40,8% B 50%; 50% C 40,8%; 59,2% C 66,67%; 33,33% Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh ĐT: 0979.817.885...
 • 5
 • 405
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập cơ bản hóa 12tom tat li thuyet va bai tap trac nghiem co dap an chuong luong tu anh sang ban co banlí thuyết và bài tập hóa họcli thuyet va bai tap hoa 12li thuyet va bai tap mo rong ve co che bien di va di truyenlí thuyết và bài tập hóacác dạng bài tập cơ bản hóa học lớp 9bài tập cơ bản hóa 9bài tập cơ bản hóa 8li thuyet va bai tap vat li lop 10bai tap co ban hoa lop 8lí thuyết và bài tập di truyền phân tửtóm tắt lí thuyết và bài tập lăng kính thấu kínhbài tập cơ bản hóa học lớp 9bài tập cơ bản hóa lớp 9Quản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcĐánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn vượn cao vít huyện trùng khánh tỉnh cao bằngLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giácĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơnPhân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam chi nhánh quảng ninhGiải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện võ nhai tỉnh thái nguyênGiải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quangHuy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học ở huyện trấn yên, tỉnh yên bái đạt chuẩn quốc giaQuản lý ngân sách cấp huyện cho nông nghiệp nông thôn của huyện cô tô, tỉnh quảng ninhKiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dươngGiáo trình hướng dẫn chi tiết về thiết kế website (tự học)Parameter estimation in complex nonlinear dynamical systemsKinh nghiem thi IELTS tu dau den cuoiNghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố khu hệ cá lưu vực sông thái bìnhĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp bình vàng trên địa bàn xã đạo đức huyện vị xuyên, tỉnh hà giang giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón n+k dạng nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện văn yên, tỉnh yên báiChia sẻ của một bạn đạt 8 0 speaking, writing
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập