Chuyen de cacbon hidrat

Chuyên đề cacbon, silic

Chuyên đề cacbon, silic
... CO điều chế cách cho H2SO4 đặc vào axit fomic đun nóng (f) Trong công nghiệp, silic điều chế cách dùng than cốc khử silic đioxit lò điện nhiệt độ cao A B C D Câu 16: Cho 22,4 lit hỗn hợp A gồm ... B 8,1 gam; 3,6 gam C 10,8 gam; 14,4 gam D 10,8 gam; 7,2 gam Câu 29 : Nấu chảy g magie với 4,5 g silic đioxit, cho NaOH dư vào hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng thể tích hiđro thu ? Giả sử phản ứng ... cacbonat, với hiệu suất 100% A 22,17kg B 27,12kg C 25,15kg D 20,92kg Câu 57: Phản ứng dùng để điều chế silic công nghiệp ? A SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO B SiO2 + 2C →Si + 2CO C SiCl4 + 2Zn → 2ZnCl2 + Si D...
 • 5
 • 1,112
 • 46

chuyên đề cacbon silic và hợp chất của chúng

chuyên đề cacbon silic và hợp chất của chúng
... tử silic B Silic vô định hình hoạt động silic 1s22s22p63s23p2 tinh thể C Silic có dạng thù hình: silic tinh thể silic D Silic hoạt động cacbon vô định hình C©u 205 : Để đề phòng bị nhiễm độc cacbon ... chất không nhãn, lọ chứa chất rắn Na2CO3, MgCO3,BaCO3? Cho chất vào nước thêm dung dịch B Cho chất vào dung dịch HCl, tiếp tục HCl dùng dung dịch NaOH Cho chất vào nước thêm dung dịch D Cho chất ... cùng, phổ biến động vật thực vật X tạo hai hợp chất với oxi, có hợp chất cháy được, hợp chất không cháy X nguyên tố ? S B C P D N Thổi 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,4 mol Ba(OH)2 Sau phản...
 • 26
 • 182
 • 0

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐÊ CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CÁCBON (TIẾT 2326)

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐÊ CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CÁCBON (TIẾT 2326)
... PHẦN CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON  Dạng VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG & PHÂN BIỆT CÁC CHẤT  Câu Ở nhiệt độ cao cacbon phản ứng với nhiều đơn chất hợp chất Lập phượng hóa học sau nêu vai trò cacbon ... lượng muối cacbonat hỗn hợp c Vật lí - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh , rút nhận xét tính chất vật lí hóa học Cacbon hợp chất Cacbon - Phân biệt muối cacbonat với số muối khác d GD KNS - Giáo dục ... , rút nhận xét tính chất vật lí hóa học hợp chất CO2 muối cacbonat - Phân biệt muối cacbonat với số muối khác d GD KNS - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh - Giáo dục ý chí, tính...
 • 26
 • 1,113
 • 6

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 2 CACBON-HIĐRAT)

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 2 CACBON-HIĐRAT)
... (2) B (2) (3) C (3) (4) D (1), (2) (3) Cho sơ đồ Q X E C2H5OH Y E, Q, X, Y, Z là: CO2 Z E Q X Y Z A C12H22O11 C6H12O6 CH3COOH CH3COOC2H5 CH3COONa B (C6H10O5)n C6H12O6 CH3CHO CH3COOH CH3COOC2H5 ... B 28 8 g C 25 6,5 g D 27 0 g 11 Khối lượng saccarôzơ cần để pha 500ml dd 1M là: A 85,8 g B 171 g C 3 42 g C 684 g TINH BỘT Cho sơ đồ chuyển hóa: CO2 (1) (C6H10O5)n (2) C12H22O11 (3) C6H12O6 (4) C2H5OH ... 10,8 g 17 g D 21 ,6 g 34 g 23 Để tráng gương, người ta phải dùng 10,8 kg glucôzơ, hiệu suất phản ứng đạt 95% Khối lượng bạc bám gương là: A 6,156 kg B 12, 7 kg C 12, 5 12 kg D 12, 3 12 kg 24 Cho lên men...
 • 6
 • 568
 • 6

Chuyên đề 6: Cacbon và hợp chất

Chuyên đề 6: Cacbon và hợp chất
... SUNG: 1/ Trường hợp CO tác dụng với hỗn hợp nhiều oxit kim loại: Bảo toàn khối lượng hỗn hợp trước sau phản ứng Ví dụ: Cho khí CO qua m gam hỗn hợp A gồm CuO Fe 2O3 nung nóng, thu hỗn hợp rắn B p ... thành cơng! Trang Tài liệu Ơn thi ĐH-CĐ 2009-2010 Chun đề: Cacbon hợp chất Lưu hành nội III/ BÀI TẬP VẬN DỤNG: Câu 1/ Cấu hình e lớp nguyên tử cacbon A 3s23p2 B 2s22p2 C 2s22p3 D 3s23p4 Câu 2/ Kim ... đơn chất nguyên tố cacbon C có tính chất vật lí tương tự D có tính chất hóa học tương tự Câu 3/ Kim cương có kiểu mạng tinh thể A nguyên tử B phân tử C ion D cộng hóa trò Câu 4/ Cho nước qua cacbon...
 • 4
 • 391
 • 17

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 3 CACBON - SILIC

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 3 CACBON - SILIC
... Axit cacbonic - L axit kộm bn, ch tn ti dung dch loóng, d b phõn hy thnh CO2 v H2O - L axit hai nc, dung dch phõn li hai nc H CO3 H + + HCO -3 HCO -3 H + + CO3 Mui cacbonat - Mui cacbonat ca ... NaHCO3 + NaOH Na 2CO3 + H2 O c Phn ng nhit phõn MgCO3(r) t 2NaHCO3(r) t MgO(r) + Na2CO3(r) CO2(k) + CO2(k) + H2O(k) V SILIC Tớnh cht vt lý - Silic cú hai dng thự hỡnh: silic tinh th v silic ... CHUYấN CACBON - SILIC iu ch a ,Trong phũng thớ nghim CaCO3 + + 2HCl CaCl + CO H2O b Trong cụng nghip - Khớ CO2 c thu hi t quỏ trỡnh t chỏy hon ton than IV AXIT CACBONIC - MUI CACBONAT Axit cacbonic...
 • 14
 • 82
 • 1

Chuyên đề luyện thi ĐH (Cacbon Silic)

Chuyên đề luyện thi ĐH (Cacbon  Silic)
... giải thích do: A Kim cương có liên kết cộng hóa trị bền, than chì không Các chuyên đề luyện thi ĐH, cập nhật từ đề thi thử 2011 Page ... hình Câu 33: Trong số nguyên tố nhóm cacbon, kim loại là: A Cacbon silic B Silic gecmani C Thi c Pb D Silic thi c Câu 34: Kim cương than chì dạng thù hình nguyên tố cacbon Kim cương cứng tự nhiên, ... Chuyên đề 23 – Cacbon – Silic Giáo viên: Ths Bùi Quang Chính A 22,17 B 27,12 C 25,15 D 20,92 Câu 17:...
 • 2
 • 185
 • 1

ĐỘ TAN VÀ TINH THỂ HIDRAT HÓA

ĐỘ TAN VÀ TINH THỂ HIDRAT HÓA
... muốn có kết ngày cao Trên vài suy nghĩ tơi Độ tan tinh thể hidrat hóa vấn đề bồi dưỡng HSG hóa 8, Chun đề khơng tránh khỏi thiếu sót mong tham góp bạn đồng nghiệp để chun đề đạt kết cao Tơi xin ... LUẬN Chun đề Độ tan tinh thể hidrat hóa giúp học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức hơn, học sinh vận dụng linh hoạt với kiểu, dạng tập Việc phân loại tốn chun đề nhằm mục đích bồi dưỡng phát ... chun đề: Áp dụng với đối tượng học sinh khá, giỏi khối Thời gian dự kiến bồi dưỡng: buổi (4 tiết) PHẦN II NỘI DUNG CHUN ĐỀ I TỐN VỀ ĐỘ TAN 1.1 Định nghĩa độ tan Độ tan chất số gam chất tan 100...
 • 22
 • 2,589
 • 4

KIỂM TRA CHUYÊN đề lần 1 (lớp 11 THÁNG 11 CACBON)

KIỂM TRA CHUYÊN đề lần 1 (lớp 11 THÁNG 11  CACBON)
... ml Y, sau phản ứng thu V1 lít CO2 (đktc) Nhỏ từ từ 10 0 ml Y vào 10 0 ml X, sau phản ứng thu V2 lít CO2 (đktc) Biết tỉ lệ V1 : V2 = : Tỉ lệ x : y A 11 : B : C 11 : D : Câu 10 : Nhỏ từ từ giọt hết ... A 17 ,10 B 18 ,84 C 18 ,26 D 18 ,52 Câu 8: Hỗn hợp X gồm CO, CO2 N2, tỉ khối X so với H 19 Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 10 0ml dung dịch Y chứa NaOH 2M Na2CO3 1, 5M, thu dung dịch ... BaCl 1, 5M thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V m là? A 1, 0752 22,254 B 0,448 25,8 C 0,448 11 ,82 D 1, 0752 21, 860 HẾT ...
 • 2
 • 114
 • 0

chuyên đề 2 nhóm cacbon và silic

chuyên đề 2 nhóm cacbon và silic
... GV: TRẦN TÁNH SĐT: 09 028 3 822 4 Cho phản ứng sau: t Al + C  → t CO2 + C  → t SiO2 + CaCO3 + K 2CO3  → SiO2 + Na2CO3 + H 2O  → C + Cl2  → t SiO2 + C  → Số phản ứng không xãy ... SiO2 (5) Si siêu tính khiết chất bán dẫn dùng kĩ thuật vô tuyến điện tử (6) Vải gỗ tẩm thủy tinh lỏng dễ bị cháy Số phát biểu không A B C D 10.Cho phản ứng: t SiO2 + Na2CO3  → CO2 + H 2O + Na2 ... D Cho phát biểu sau: (1) SiO2 tan kiềm đặc nóng cacbonat kiềm nóng chảy (2) Si tan dễ dàng dung dịch kiềm không tan tất axit (3) Dung dịch CO2 có tính axit mạnh H2SiO3 (4) Trong phòng thí nghiệm,...
 • 2
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề thực tậpchuyên đề tốt nghiệpchuyên đềchuyên đềbáo cáo chuyên đềchuyên đề toánchuyên đề hình học không gianchuyên đề hóa họcchuyên đề sinh họcchuyên đề vật lýchuyên đề phương trinhchuyên đề toán cao họcbáo cáo chuyên đềchuyên đềchuyên đề toán họcCông nghệ sản xuất GlycerinUNG DUNG CASIO GIAI LOGARITEcomomics 10th begg dornbusch 1chuong 4 cung cau tien te va lam phatChuong 1 tong quat ve tai chinh tien techuong 2 HTTC TTTCHoc thuyet ve CNTB DQ va CNTB DQ nha nuocCác dạng bài tập toán thường gặp ở lớp 3(có đáp án)Adjectives ending ing and edĐề cương hóa học 11 học kỳ IIXây dựng mô hình hàm sản xuất, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào và năng suất lúaSKKN chuan tich hop lien mon2017 đáp án soạn lý THUYẾT 3 đềNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmTOAN THUC TE 2017 NEWPhân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang trung quốcNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện hòa an, tỉnh cao bằngĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằngĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà f1(đông tảo x lương phượng) nuôi tại thái nguyên