Khảo sát đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa của tên người anh

Khảo sát đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa của tên người Anh

Khảo sát đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa của tên người Anh
... mục tiêu nghiên cứu tên người Anh hai mặt: mặt cấu trúc mặt ý nghĩa mối liên hệ với tên người Việt 44 Chương II ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TÊN NGƯỜI ANH 2.1 Đặt vấn đề Tên người Anh cấu tạo hình thức ... cho người học tiếng Anh người tiếp xúc với văn hoá Anh Do vậy, để phân biệt với yếu tố lại cấu trúc tên người Anh, thống gọi yếu tố tên người Anh TÊN CÁ NHÂN Trong cấu trúc tên người Anh, danh ... 1.2.3.6 Tên người giới tính 36 1.2.3.7 Khía cạnh pháp lí tên người 38 1.3 Tình hình nghiên cứu tên người Anh 41 Chương II ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TÊN NGƯỜI ANH 2.1 Đặt vấn đề 45 2.2 Đặc điểm cấu tạo tên...
 • 150
 • 396
 • 1

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC - NGỮ NGHĨA CỦA TÊN NGƯỜI ANH

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC - NGỮ NGHĨA CỦA TÊN NGƯỜI ANH
... Khoa KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC - NGỮ NGHĨA CỦA TÊN NGƯỜI ANH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN NGÔN NGỮ Mã số: 50408 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN VĂN KHANG Hà Nội - ... hỡnh hoỏ đặc điểm cấu tạo tên ngƣời Anh mối liên hệ với với tên ngƣời Việt - Phõn loại ý nghĩa tờn ngƣời Anh theo yếu tố tên họ, tên cá nhân tên đệm, qua miêu ý nghĩa chớnh danh ngƣời Anh liên ... sinh quan điểm việc tên riêng có nghĩa hay nghĩa Rừ ràng phƣơng diện ngữ nghĩa, tên riêng cấu trúc ngữ nghĩa nhƣ tên chung, mối liên hệ có tính liên tƣởng tính cấu trúc Nội dung hàm tên riêng...
 • 150
 • 154
 • 0

Khảo sát đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa của diễn ngôn có mục đích kêu gọi (lời kêu gọi[135810][135810]

Khảo sát đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa của diễn ngôn có mục đích kêu gọi (lời kêu gọi[135810][135810]
... sát Lời kêu gọi nhằm phát làm rõ: - Đặc điểm cấu trúc tổng thể đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa thành phần cấu thành nên diễn ngôn Lời kêu gọi; - Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ diễn ngôn Lời kêu gọi, ý ... Lời kêu gọi 2.5 Một số kiểu loại cấu trúc diễn ngôn Lời kêu gọi Tiểu kết Chương Chƣơng Đặc điểm ngôn ngữ diễn ngôn Lời kêu gọi 3.1 Đặc điểm cấu trúc ngữ pháp 3.2 Mạch lạc diễn ngôn Lời kêu gọi ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -  - VŨ THỊ OANH KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC - NGỮ NGHĨA CỦA DIỄN NGÔN CÓ MỤC ĐÍCH KÊU GỌI (LỜI KÊU GỌI) Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01...
 • 108
 • 433
 • 2

Nguồn gốc hình thành và đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa của thành ngữ thuần việt

Nguồn gốc hình thành và đặc điểm cấu trúc  ngữ nghĩa của thành ngữ thuần việt
... ngữ hai bình diện cấu trúc hình thái ngữ nghĩa thành ngữ tiếng Việt Về cấu trúc hình thái, ông cho chia thành ngữ tiếng Việt thành ba loại: thành ngữ đối, thành ngữ so sánh thành ngữ thường Khi ... niệm thành ngữ gốc Hán sau: Đó thành ngữ Việt nguồn gốc Hán Nguồn gốc Hán thường để lại dấu vết thành ngữ Việt ba phương diện: ngữ âm, hình thái cấu trúc ngữ nghĩa Về mặt ngữ âm, nhận diện thành ... chất Việt thành ngữ Để hiểu rõ đặc trưng thành ngữ Việt, ta so sánh thành ngữ Việt thành ngữ Hán - Việt qua bảng đây: Bảng 1.1 So sánh thành ngữ Việt thành ngữ Hán - Việt Tiêu chí so sánh Thành ngữ...
 • 170
 • 1,602
 • 9

Đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa của hành động chửi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Việt Nam

Đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa của hành động chửi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Việt Nam
... loại hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam Chƣơng 3: Cấu trúc hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam Chƣơng 4: Ngữ nghĩa hành động chửi qua lời thoại nhân ... Việt Nam 75 3.3 Mô tả hành động chửi hành động kèm hành đô ̣ng chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam 76 3.3.1 Mô tả hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt ... TRÚC HÀNH ĐỘNG CHỬI QUA LỜI THOẠI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM 73 3.1 Khái niệm cấu trúc 73 3.2 Cấu trúc tham thoại chứa hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt...
 • 172
 • 419
 • 6

tóm tắt luận án tiếng việt đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa của hành động chửi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn việt nam

tóm tắt luận án tiếng việt đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa của hành động chửi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn việt nam
... vật truyện ngắn Việt Nam Cấu trúc hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam Ngữ nghĩa hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong ... loại hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam, Ngữ học toàn quốc, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Trần Thị Hoàng Yến (2013), Đặc điểm ngữ nghĩa hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ... phong phú lý thuyết hội thoại Với lý lý luận thực tiễn nói trên, lựa chọn đề tài: Đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam ́ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN...
 • 28
 • 245
 • 0

tóm tắt luận án tiên sĩ nguồn gốc hình thành và đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa của thành ngữ thuần việt

tóm tắt luận án tiên sĩ nguồn gốc hình thành và đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa của thành ngữ thuần việt
... thành ngữ CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC - NGỮ NGHĨA CỦA THÀNH NGỮ THUẦN VIỆT 3.1 Đặc điểm cấu trúc 3.1.1 Dẫn nhập 3.1.2 Hiện tượng biến thể thành ngữ Việt 3.1.2.1 Sơ lược tượng biến thể thành ngữ ... đời thành ngữ Việt - Tìm hiểu đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa thành ngữ Việt qua tượng biến thể thành ngữ quan hệ đồng nghĩa - quan hệ trái nghĩa thành ngữ 3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn ... ngữ Việt, qua giúp hiểu rõ đặc điểm văn hóa, tư người Việt Đồng thời, luận án mong muốn làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa thành ngữ Việt qua tượng biến thể quan hệ đồng nghĩa - trái nghĩa...
 • 25
 • 153
 • 0

Đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa lời chửi trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp

Đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa lời chửi trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp
... hiểu đặc điểm ngôn ngữ hội thoại, đề tài sâu tìm hiểu cấu trúc - ngữ nghĩa lời chửi truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, từ nhằm: Chỉ đặc điểm cấu trúc lời chửi truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Chỉ đặc điểm ... điểm cấu trúc - từ ngữ lời chửi truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp rút nhận xét đặc điểm lời chửi truyện ngắn anh a Lời thoại nói chung, lời chửi nói riêng truyện Nguyễn Huy Thiệp đặc điểm ngắn ... khái quát lên đặc điểm lời chửi truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 4.2 Phơng pháp so sánh - đối chiếu =5= Trong trình khảo sát Đặc điểm - cấu trúc ngữ nghĩa lời chửi truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, so sánh,...
 • 51
 • 502
 • 3

Đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa lời thoại nhân vật trong truyện ngắn nguyễn dậu

Đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa lời thoại nhân vật trong truyện ngắn nguyễn dậu
... quan đến đề tài Chơng 2: Đặc điểm sử dụng từ ngữ qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Nguyễn Dậu Chơng 3: Đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa lời thoại nhân vật truyện ngắn Nguyễn Dậu 6 Chơng giới thuyết ... ngôn ngữ hội thoại nhân vật truyện ngắn nguyễn dậu mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa lời thoại nhân vật truyện ngắn Nguyễn Dậu góp phần tìm hiểu: - Các lớp từ đặc ... tìm hiểu truyện ngắn Nguyễn Dậu bình diện cấu trúc bình diện ngữ nghĩa lời thoại nhân vật truyện ngắn Nguyễn Dậu, qua đó, góp phần tiếp nối xu hớng tìm hiểu đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa chung...
 • 114
 • 569
 • 2

Đặc điểm cấu trúc ngữ pháp của câu tồn tại tiếng Hán hiện đại ( so sánh với tiếng Việt)

Đặc điểm cấu trúc ngữ pháp của câu tồn tại tiếng Hán hiện đại ( so sánh với tiếng Việt)
... tương đương câu tồn tiếng Việt Chương ĐẶC ĐIỂM PHẦN ĐẦU CÂU TỒN TẠI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT) 1.1 Đặc điểm phần đầu câu tồn tiếng Hán đại Trong câu tồn tiếng Hán, thành tố đứng ... tích đặc điểm thành tố đứng cấu trúc pháp câu tồn tiếng Hán đại Sau đó, so sánh với thành tố có vị trí tương đương câu tồn tiếng Việt * Chương 3: Đặc điểm phần sau câu tồn tiếng Hán đại (so sánh ... từ câu đạt Trong đó, câu tồn tiếng Việt, vị trí khơng có mặt thành phần phụ nói Chương ĐẶC ĐIỂM PHẦN SAU CÂU TỒN TẠI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT) 3.1 Đặc điểm phần sau câu tồn tiếng...
 • 133
 • 1,309
 • 8

Dac diem cau tao ngu nghia cua CTCDM tieng Viet

Dac diem cau tao ngu nghia cua CTCDM tieng Viet
... h c, Nxb Giáo d c, 2007 6 Nguy n Th Thanh Nga, T vay mư n mang phong cách kh u ng , TC Ngôn ng s 3/1999 Nguy n Thi n Giáp Giáo trình ngôn ng h c Nxb ðHQGHN, 2008 Nguy n Văn Khang, Ngôn ng h ... d cư i L khóc, l cư i L y công làm lãi L y công làm l i M i g i ch n chân M i g i chùn chân Ngu Ngu xe lu Xinh tiên Xinh tinh tinh X u ma/qu X u g u ð c ñi m c u t o c a lo i có th xem xét ... CTCðM ki u này, vi c ti p nh n ñ i v i ngư i nư c s không g p nhi u tr ng i l m n u h n m ñư c nguyên lí v c u t o ng nghĩa c a CTCð g c hi u ñư c ý nghĩa c a nh ng thành t ñư c thêm, b t CTCðM...
 • 18
 • 74
 • 0

Khảo sát cấu trúc - ngữ nghĩa của hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Khảo sát cấu trúc - ngữ nghĩa của hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt
... a- Discourse-old, Discourse-new b- Discourse-new, Discourse-new c- Discourse-old, Discourse-old Trong trỡnh t ny, trỡnh t Discourse-old, Discourse-new xut hin ph bin nht Cũn trỡnh t Discourse-new, ... gi l o ng ting Vit Cỏc nh Vit ng hc cú th ng ý v s hin din ca cỏc kiu cõu nh Danh ng - Danh ng - V ng v V ng - Danh ng, nhiờn li khỏ dố dt v thn trng cỏch t tờn cho s dch chuyn thnh t cỏc kiu ... c thc hin theo cỏc bc nh sau: a- Tng hp ti liu v nhng kin gii v hin tng NTA b- Thu thp ng liu ca c hai ngụn ng Anh- Vit t cỏc bn dch song ng v cỏc ti liu ng phỏp c- Phõn loi, miờu t, phõn tớch...
 • 225
 • 808
 • 3

Đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa thành ngữ nghệ tĩnh

Đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa thành ngữ nghệ tĩnh
... phân tích số đặc điểm cấu tạo thành ngữ Nghệ Tĩnh Chính đặc điểm cấu tạo góp phần làm rõ đặc điểmngữ nghĩa thành ngữ Nghệ Tĩnh Cũng nh thành ngữ tiếng Việt, ngữ nghĩa thành ngữ Nghệ Tĩnh mang tính ... thành ngữ so sánh Đặc điểm cấu tạo thành ngữ so sánh Nghệ Tĩnh Cấu tạo thành ngữ ẩn dụ hoá đối xứng Nghệ Tĩnh Mô hình cấu tạo thành ngữ ẩn dụ hoá đối xứng Nghệ Tĩnh Đặc điểm cấu tạo thành ngữ ẩn ... mô hình cấu tạo đặc điểm cấu tạo thành ngữ so sánh Nghệ Tĩnh đa dạng Những đặc điểm cấu tạo thành ngữ so sánh địa phơng giúp tìm hiểu đặc điểm ngữ nghĩa chúng Ví dụ: 2.2 Cấu tạo thành ngữ ẩn dụ...
 • 78
 • 505
 • 0

Đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa thành ngữ so sánh tiếng việt

Đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa thành ngữ so sánh tiếng việt
... sáng tạo ngời Việt Nam 2.4 Tiểu kết cấu tạo thành ngữ so sánh tiếng Việt Thành ngữ so sánh tiếng Việt cấu tạo phong phú, đa dạng nhng phức tạp.Ngoài đặc điểm cấu tạo xét thành ngữ so sánh tiếng ... cứu thành ngữ so sánh tiếng Việt cách sâu sắc vào nghiên cứu ngữ nghĩa 31 Chơng III Ngữ nghĩa vai trò thành ngữ so sánh tiếng Việt 3.1 Ngữ nghĩa kiểu thành ngữ so sánh tiếng Việt Ngữ nghĩa thành ... loại cấu tạo phải nêu đợc điểm khác chúng để qua có nhìn sâu sắc cấu tạo thành ngữ so sánh tiếng Việt Cấu tạo thành ngữ so sánh với nghĩa biểu trng làm nên đặc sắc thành ngữ so sánh tiếng Việt...
 • 71
 • 829
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm cấu trúc ngữ pháp của các thành ngữ biểu thị tâm lí tình cảm tiếng ngađặc điểm cấu trúc ngữ pháp của các thành ngữ biểu thị tâm lí tình cảm tiếng việtđặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa thành ngữ so sánh tiếng việtđặc trưng cấu trúc ngữ nghĩakhảo sát đặc trưng cấu trúc xrdnêu đặc điểm cấu trúc địa hình của bắc mỹnêu đặc điểm cấu trúc địa hình của bắc mĩđặc điểm cấu trúc địa hình của bắc mĩcấu trúc ngữ nghĩa của từcấu trúc ngữ nghĩa của đoạnđặc điểm cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trên sàn hosekhảo sát đặc điểm sinh học sinh thái của rầy phấn trắng trong điều kiện phòng thí nghiệmmột số đặc điểm cấu trúc chức năng của cảnh quan huyện sóc sơnkhảo sát thành phần thảm thực vật và đặc điểm cấu trúc đồng cỏ chăn thả xã ngọc thanh huyện mê linh tỉnh vĩnh phúcđề tài đặc điểm cấu trúc và ngữ nghĩa của danh từ ghép trong văn bản tiếng anh thương mại pptxNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện hòa an, tỉnh cao bằngĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằngĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà f1(đông tảo x lương phượng) nuôi tại thái nguyênCác nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh thái nguyênĐánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bìnhMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterĐánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh, giai đoạn 2012 2015Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa ngữ văn bậc trung học theo đặc trưng thể loạiCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồng (tt)Các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt NamCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttQuản lý nhà nước về thư viện từ thực tiễn thư viện quốc gia việt namQuản lý nhà nước về thư viện từ thực tiễn thư viện quốc gia việt nam ttPhát triển kinh tế huyện thuận thành, tỉnh bắc ninhĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhVận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học xây dựng bộ công cụ đánh giá trong dạy học chương dòng điện trong các môi trường vật lí 11 trung học phổ thôngASEFSU20 mông cổ kỳ truyệnTranh luận tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh nghệ an ttGIÁO TRÌNH - Lý thuyết kiểm định ô tô (Nguyễn Ngọc Bích)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập