Câu hỏi và đáp án môn pháp luật Việt Nam đại cương

Câu hỏi đáp án môn Pháp luật đại cương

Câu hỏi và đáp án môn Pháp luật đại cương
... bên Câu 5: Văn quy phạm pháp luật gì? Trình bày hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta Văn quy phạm pháp luật: - Là loại văn pháp luật - Văn pháp luật hiểu loại văn pháp luật - Văn pháp luật ... thi hành án định tòa án, báo cáo cho chánh án tòa án định thi hành án - Giám đốc thẩm : xem xét lại án định có hiệu lực pháp luật việc xét xử vụ án + Căn kháng nghị : việc điều tra xét hỏi phiên ... biệt tố tụng dân tòa án có thẩm quyền xét lại vụ án án định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị phát có vi phạm pháp luật trình giải vụ án Các án định tòa án có hiệu lực bị kháng nghị có sau:...
 • 16
 • 8,151
 • 41

Ngân hàng câu hỏi đáp án môn Pháp luật thị trường chứng khoán LAW120 topica

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Pháp luật thị trường chứng khoán LAW120 topica
... điều chỉnh pháp luật thị trường chứng khoán? D) Chào bán chứng khoán, niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, hoạt động quản lí thị trường Các hoạt động Sở giao dịch chứng khoán bao gồm ... Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán đủ điều kiện niêm yết Sở giao dịch chứng khoán; việc tổ chức thị trường giao dịch loại chứng khoán khác theo ... điểm thị trường chứng khoán? B) Thị trường thiếu chủ thể trung gian Đặc điểm thị trường chứng khoán? C) Giá trị thực hàng hóa thị trường tách rời với giá trị thân hàng hóa Đặc điểm thị trường...
 • 13
 • 227
 • 1

Ngân hàng câu hỏi đáp án môn pháp luật tài chính doanh nghiệp law119 topica

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn pháp luật tài chính doanh nghiệp law119 topica
... kí doanh nghiệp A) tổng giá trị tài sản chủ sở hữu cam kết góp ghi Điều lệ công ty M Mục tiêu pháp luật tài doanh nghiệp gì? D) Bảo vệ lợi ích tài doanh nghiệp, lợi ích người lao động doanh nghiệp, ... nợ doanh nghiệp? A) Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp nhà nước A) doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Doanh nghiệp nhà nước phải chuyển lợi nhuận quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp ... nghệ hàng năm doanh nghiệp phải gửi đến đâu? A) Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng kí nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ Sở Tài C Căn xác định mức thuế môn phải nộp hàng năm doanh...
 • 13
 • 207
 • 1

De thi mon phap luat viet nam dai cuong (dap an)

De thi mon phap luat viet nam dai cuong (dap an)
... tội của H thực hiện thời gian thi hành bản án năm cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc, H đã thi hành được một năm Hỏi, H còn phải thi án thời gian bao lâu? A.22 năm ... ` D A&C đúng 24.Theo Luật Hình Việt Nam, độ tuổi chịu trách nhiệm hình tội phạm là: A.Đủ 18 tuổi B.Đủ 16 tuổi C.Đủ 14 tuổi D.A B 25.Theo Luật hình Việt Nam, hình phạt áp dụng đối với: A.Tổ chức ... B.20 năm tháng tù C.20 năm tháng tù D.21 năm tù 49.Nếu thời gian thi hành bản án 21 năm tù giam , H cải tạo tốt thi thời gian chấp hành hình phạt để xét giảm án lần đầu H là: A.5 năm...
 • 8
 • 91
 • 1

Câu hỏi đáp án môn luật hiến pháp

Câu hỏi và đáp án môn luật hiến pháp
... Phần lớn quy phạm Luật pháp quy định hiến pháp Ngoài ra, quy phạm Luật pháp quy định số VB QPPL khác (Pháp lệnh, Luật tổ chức quốc hội, Luật bầu cử QH, v v), quy định số Luật khác (Luật hình không ... + QH làm hiến pháp thông qua ủy ban dự thảo hiến pháp ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp cmf1419476018.doc Trang 27/48 - Lập Pháp: + QH làm luật sửa đổi luật; chương trình xây dựng luật pháp lệnh ... miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TANDTC, VTVKSNDTC, - Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, thẩm phán TANDTC, Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán tòa án quân T.W, Phó Viện trưởng...
 • 48
 • 1,072
 • 8

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (Miễn phí)

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (Miễn phí)
... buộc Câu 16: Tập quán pháp là: a Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật c Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật ... nước c Toà án nhân dân tối cao Câu 26 Quốc hội có quyền sau đây: a Truy tố cá nhân, tổ chức trước c Ban hành văn pháp pháp luật luật b Công bố Luật, pháp lệnh d Cả a,b,c Câu 27: Tập quán pháp là: ... TP.HCM ĐOÀN – HỘI SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ CÂU LẠC BỘ PHÁP LÝ ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Thời gian: 35 phút / 40 câu trắc nghiệm  Câu hỏi Câu 1: Các hình thức thực hiện pháp luật...
 • 14
 • 3,021
 • 44

Tổng hợp bộ câu hỏi TRẮC NGHIỆM đáp án môn pháp luật về đầu tư

Tổng hợp bộ câu hỏi TRẮC NGHIỆM và đáp án môn pháp luật về đầu tư
... động đầu theo quy định pháp luật 26 Sự khác đầu trực tiếp đầu gián tiếp a đầu trực tiếp hình thức đầu nhà đầu bỏ vốn đầu tham gia quản lý hoạt động đầu Còn đầu gián tiếp ... đặt trụ sở Đáp án d Câu 18 Đầu trực tiếp đầu gián tiếp đầu chịu rủi ro cao a Đầu trực tiếp b Đầu gián tiếp c Rủi ro d Tùy trường hợp Đáp án d Câu 19.Các quyền nhà đầu a Quyền chuyển ... chỉnh luật đầu 2005 có phân biệt nhà đầu nước nhà đầu nước c nhà đầu việt nam chịu điều chỉnh luật đầu 29/11/2005, nhà đầu nước chịu điều chỉnh luật đầu quốc tế d nhà đầu tư...
 • 16
 • 167
 • 0

Ngân hàng câu hỏi đáp án môn Luật Hiến pháp topica

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật Hiến pháp topica
... Theo Hiến pháp pháp luật hành, Pháp lệnh quan sau ban hành B) Ủy ban Thường vụ Quốc hội Theo Hiến pháp pháp luật hành, Chủ tịch nước có quyền ban hành văn pháp luật sau C) Lệnh, định Theo Hiến pháp ... Theo Hiến pháp pháp luật hành, quận cấp quyền sau đây? B) Cấp huyện Theo Hiến pháp pháp luật hành, Chính phủ phải báo cáo công tác chịu trách nhiệm trước A) Quốc hội Theo Hiến pháp pháp luật ... quan ngang Theo Hiến pháp pháp luật hành, Chính phủ quan (chủ thể) sau thành lập? C) Quốc hội Theo Hiến pháp pháp luật hành, Phó Chủ tịch nước A) Quốc hội bầu Theo Hiến pháp pháp luật hành, Chính...
 • 11
 • 963
 • 11

180 câu hỏi đáp án môn luật hành chính

180 câu hỏi và đáp án môn luật hành chính
... phần nguồn luật hành chính) 51.Thẩm phán chủ toạ phiên tiến hành xử phạt vi phạm hành phải áp dụng theo thủ tục hành Đúng, hoạt động quản lý hành nhà nước, QĐ tiến hành theo thủ tục hành quy định ... 52 Văn nguồn luật hành đồng thời định hành Sai, nguồn LHC quy phạm luật Hiến pháp, quy phạm luật luật tổ chức phủ, luật tra, luật khiếu nại, tố cáo… 53 Thanh tra Chính phủ quan hành nhà nước ... 2008; Luật ban hành VBQPPL HĐND UBND năm 2004) 27 Quan hệ quan hành nhà nước cá nhân quan hệ pháp luật hành Sai – Vì có quan hệ pháp luật khác quan hệ dân sự; quan hệ tố tụng giải vụ án hành chính, ...
 • 8
 • 37,887
 • 1,516

Câu hỏi đáp án môn Luật Hành Chính

Câu hỏi và đáp án môn Luật Hành Chính
... quan hệ pháp luật hành Câu 19 : Quan hệ pháp luật mà bên chủu thể quan hành nhà nước mà quan hệ pháp luật hành Câu 20: Văn quản lý hành đạo quan hành nhà nước ban hành Câu2 1: Chỉ quan hành nhà ... 32: Hết thời hiệu thi hành định xử phạt vi phạm hành chính, người chưa thi hành định xử phạt vi phạm hành thi hành Câu 33: Mọi văn quản lý hành nhà nước nguồn luật hành Câu 34: Người lao động ... nhà nước Câu 35: Người nước Việt Nam hưởng quy chế pháp lý hành cách thống Câu 36: áp dụng quy phạm pháp luật hành thực không hành động Câu 37: Mọi nghị định phủ ban hành nguồn luật hành Câu 38:...
 • 46
 • 10,138
 • 50

Câu hỏi đáp án môn Luật Dân Sự 1 Đại Học

Câu hỏi và đáp án môn Luật Dân Sự 1 Đại Học
... sao? Sự hạn chế lực pháp luật lực hành vi công dân có thực pháp luật Theo khoản - Điều 16 - Bộ Luật Dân lực pháp luật dân cá nhân khả cá nhân có quyền sử dụng nghĩa vụ dân Năng lực pháp luật dân ... tham gia vào quan hệ dân - Phương pháp tự chịu trách nhiệm chủ thể - Tham gia quan hệ pháp luật dân Câu Các nguyên tắc lãnh đạo thể chế định dân học phần Bộ Luật Dân Nguyên tắc Luật Dân tư tưởng ... ngày 28 /10 /19 95 có hiệu lực từ ngày 1/ 7 /19 96 văn với tư nguồn Luật Dân có cá nhân pháp nhân coi chủ thẻ Luật Dân Nhưng đến BLDS 19 95 lần họ gia đình tôt hợp tác xác định chủ thể Luật Dân Tuy...
 • 33
 • 9,442
 • 280

câu hỏi đáp án môn luật hành chính

câu hỏi và đáp án môn luật hành chính
... phần nguồn luật hành chính) 51.Thẩm phán chủ toạ phiên tiến hành xử phạt vi phạm hành phải áp dụng theo thủ tục hành Đúng, hoạt động quản lý hành nhà nước, QĐ tiến hành theo thủ tục hành quy định ... 52 Văn nguồn luật hành đồng thời định hành Sai, nguồn LHC quy phạm luật Hiến pháp, quy phạm luật luật tổ chức phủ, luật tra, luật khiếu nại, tố cáo… 53 Thanh tra Chính phủ quan hành nhà nước ... tham gia vào quan hệ pháp luật hành đồng thời có lực trách nhiệm hành 62 Mọi định hành quan hành chính, người có thẩm quyền ban hành thể hình thức văn 63 Việc tuyển chọn bổ nhiệm thẩm phán, kiểm...
 • 20
 • 2,825
 • 6

CÂU HỎI ĐÁP ÁN MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2
... 35: Sự tham gia tố tụng VKSND tố tụng dân sự? Viện kiểm sát nhân dân quan tiến hành tố tụng thực quyền lực nhà nước việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tố tụng dân - Trong tố tụng dân ... Sự tham gia tố tụng người làm chứng, người giám định, người phiên dịch tố tụng dân sự? a) Sự tham gia tố tụng người làm chứng tố tụng dân sự: Để làm rõ tình tiết vụ việc dân sự, Tòa án cần phải ... 02/ 2006/NQ-HĐTP ngày 12/ 05 /20 06 HĐTPTANDTC - Căn tạm đình giải vụ án dân sự( Đ1 92 – BLTTDS) - Thẩm quyền thủ tục định đình giải vụ án dân sự: + Thẩm phán giải vụ án dân định đình giải vụ án dân...
 • 40
 • 12,946
 • 102

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp án môn pháp luật đại cươngcâu hỏi và đáp án môn pháp luật hình sự và tố tụng hình sựcâu hỏi có đáp án môn pháp luật đại cươngcâu hỏi và đáp án về pháp luậtcau hoi va dap an ve phap luat dai cuongcâu hỏi và đáp án về lịch sử việt namcâu hỏi và đáp án về biển đảo việt namđề thi môn pháp luật việt nam đại cươngcau hoi và dap an mon luat hien phapcau hoi va dap an mon giao duc phap luatcâu hỏi và đáp án môn nhà nước và pháp luậtcâu hỏi và đáp án môn luật hiến pháp 1cau hoi va dap an mon luat hien phap 2câu hỏi và đấp án môn luật tư pháp quốc tếcâu hỏi và đáp án môn luật công pháp quốc tếMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Lục NgạnMở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam- chi nhánh Hoàn Kiếm thực trạng và giải phápMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiMột số biến chứng của tăng huyết áp và biện pháp quản lý, chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp tại nhà.Đề thi trắc nghiệm Toán THPT Trần Hưng Đạo 2017Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái NguyênNghiên cứu khả năng ứng dụng của hệ mật trên bài toán LOGARIT rời rạc trong chữ ký sốMở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu chi nhánh Bắc NinhGiải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa của Tổng công ty Hàng không Việt NamLựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình ThuậMột giải pháp phòng ngừa xâm nhập trên mạng xã hội trực tuyếnMột số giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đếnCTK nganh thuy loi tong hopCác giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 201Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2010)THUYẾT MINH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ QUAN TRẮC QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT, NƯỚC BIỂN, TRẦM TÍCH VÀ THỦY SINH GIAI ĐOẠN 2017-2020de cuong bao hiemKHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG132 test bank for intermediate accounting spiceland 7th edition133 test bank for fundamental managerial accounting concepts 6th edition
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập