Cảm biến sinh học trên cơ sở polyme dẫn trong phát hiện vi rút gây bệnh

Cảm biến sinh học trên sở polyme dẫn trong phát hiện vi rút gây bệnh

Cảm biến sinh học trên cơ sở polyme dẫn trong phát hiện vi rút gây bệnh
... sung Trong phát vi rút gây bệnh, hai loại cảm biến sinh học thường tập trung nghiên cứu là: cảm biến miễn dịch cảm biến DNA Với mục tiêu phát triển chế tạo loại vi cảm biến sinh học để ứng dụng phát ... phát vi rút gây bệnh Vi t Nam, đồng thời phục vụ cho luận văn cao học, tác giả đề xuất đề cương đề tài ‘ Cảm biến sinh học sở polyme dẫn phát vi rút gây bệnh ’ với nhiệm vụ: - Chế tạo vi cảm biến ... 1.3.2 chế dẫn polyme dẫn …………………………… 16 1.3.3 Ứng dụng polyme dẫn cảm biến sinh học ……… 18 1.4 Một số khái niệm sinh học phân tử, vi rút học, vi rút Herpes 21 1.4.1 Một số khái niệm sinh học...
 • 82
 • 436
 • 2

Đề tài cảm biến sinh học trên sở transistor hiệu ứng trường (FET) sử dụng ống nano cacbon

Đề tài cảm biến sinh học trên cơ sở transistor hiệu ứng trường (FET) sử dụng ống nano cacbon
... Chƣơng 1: Cảm biến sinh học sở transistor hiệu ứng trường ống nano carbon (CNTFETs) Chƣơng trình bày tổng quan kiến thức liên quan đến cảm biến sinh học sở transistor hiệu ứng trƣờng ống nano carbon ... tán ống nano carbon định hƣớng ứng dụng cảm biến sinh học chế tạo CNTFETs; (2) nghiên cứu, thiết kế, chế tạo transistor hiệu ứng trƣờng sở ống nano carbon; (3) phát triển cảm biến sinh học sở transistor ... tiêu đề: Cảm biến sinh học sở transistor hiệu ứng trƣờng (FET) sử dụng ống nano carbon” đƣợc đề xuất cho luận án tiến sĩ Đây nghiên cứu Việt Nam kết hợp ống nano carbon với thành phần sinh học...
 • 154
 • 579
 • 2

TỔNG hợp màng polyme phân hủy sinh học trên sở PVA và tinh bột biến tính

TỔNG hợp màng polyme phân hủy sinh học trên cơ sở PVA và tinh bột biến tính
... phương pháp tổng hợp màng polyme TPHSH sở polyvinyl ancol tinh bột biến tính Cho PVA nước vào cốc khuấy đồng thời gia nhiệt đến PVA tan Tiếp tục thêm urê, glyxerol, tinh bột biến tính nước để ... cắt mạch oxy hóa đầu mạch PVA    Phương pháp tổng hợp Để tạo nên vật liệu polyme tự phân hủy, người ta tổng hợp polyme tổ hợp polyme có sẵn (trong có polyme phân hủy nhanh) Trong điều kiện ... phân bố tinh bột bề mặt PVA Trong đó, mẫu B4 (26% tinh bột) nên lượng tinh bột tập trung phía bề mặt PVA Mẫu B2, S2 (16% tinh bột) tinh bột phân bố tương đối đồng bề mặt PVA so với mẫu lại (a)...
 • 28
 • 312
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp polyme phân hủy sinh học trên sở polyvinyl ancol và polysaccarit tự nhiên”

Nghiên cứu tổng hợp polyme phân hủy sinh học trên cơ sở polyvinyl ancol và polysaccarit tự nhiên”
... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 58 Chương 58 KẾT QUẢ TỔNG HỢP MÀNG POLYME CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC TRÊN CƠ SỞ POLYVINYL ANCOL POLYSACCARIT TỰ NHIÊN III.1.1 Kết tổng hợp màng polyme phân hủy sinh học sở ... 59 polyvinyl ancol tinh bột III.1.2 Kết tổng hợp màng polyme phân hủy sinh học sở 82 polyvinyl ancol cacboxymetyl xenlulo III.1.3 Kết tổng hợp màng polyme phân hủy sinh học sở 96 polyvinyl ancol ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU -oOo - NGUYỄN THỊ THU THẢO NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP POLYME PHÂN HỦY SINH HỌC TRÊN CƠ SỞ POLYVINYL ANCOL VÀ POLYSACCARIT...
 • 174
 • 314
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu tổng hợp polyme phân hủy sinh học trên sở polyvinyl ancol và polysaccarit tự nhiên

tóm tắt luận án nghiên cứu tổng hợp polyme phân hủy sinh học trên cơ sở polyvinyl ancol và polysaccarit tự nhiên
... QUẢ VÀ THẢO LUẬN Chương KẾT QUẢ TỔNG HỢP MÀNG POLYME CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC TRÊN CƠ SỞ POLYVINYL ANCOL POLYSACCARIT TỰ NHIÊN III.1.1 KẾT QUẢ TỔNG HỢP MÀNG POLYME PHSH TRÊN CƠ SỞ PVA VÀ ... pháp nghiên c u v polyme phân h y sinh học Phần III: K t Thảo luận gồm chương: Chương trình c c t thực nghiệm v tổng hợp màng polyme phân h y sinh học tr n polyvinyl ancol polysaccarit tự nhiên ... để tổng hợp polyme có khả tự phân h y, với hy vọng giảm giá thành c a loại vật liệu sớm đưa vào ng dụng Điểm luận án Lần Việt Nam tổng hợp màng polyme có khả hân h y sinh học từ polyvinyl ancol...
 • 27
 • 229
 • 0

nghiên cứu vật liệu polyme phân huỷ sinh học trên sở blend giữa polylactic axit (dạng nguyên chất

nghiên cứu vật liệu polyme phân huỷ sinh học trên cơ sở blend giữa polylactic axit (dạng nguyên chất
... cuả vật liệu: - Phân huỷ sinh học - Chôn ủ - Phân huỷ thuỷ phân sinh học - Phân huỷ quang - sinh học - Bẻ gãy quang học 1.1 Phân huỷ sinh học Theo hiệp hội tiêu chuẩn thử nghiệm vật liệu Mỹ (ASTM) ... hợp polyme tự nhiên polyme tổng hợp (tạo blend) nhằm tạo sản phẩm hoàn thiện Vật liệu polyme phân huỷ sinh học thực chất không hoàn toàn phân huỷ sinh học phân huỷ quang – sinh học, thuỷ phân ... hoạt động khác điển hình theo chế oxy hoá sinh học thuỷ phân sinh học. (2) 1.3 Các loại polyme phân huỷ sinh học Các loại polyme phân huỷ sinh học bao gồm: - Polyme có nguồn gốc tự nhiên: ◦ Tinh bột...
 • 58
 • 740
 • 0

luận văn nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí hyđrô trên sở các nano – tinh thể zno pha tạp pd

luận văn nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí hyđrô trên cơ sở các nano – tinh thể zno pha tạp pd
... tài nghiên cứu luận văn lựa chọn là: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí hyđrô sở nano - tinh thể ZnO pha tạp Pd Mục tiêu đề tài chế tạo vật liệu ZnO pha tạp Pd với kích thước nano mét ứng dụng cảm ... 3.2 Giản đồ nhiễu xạ tia X vật liệu ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO Cường độ (đ.v.t.y) ZnO ZnO ZnO Pd PdO Pd PdO PdO PdO PdO ZnO- 3 %Pd ZnO- 2 %Pd ZnO- 1 %Pd ZnO- 0.5 %Pd ZnO 30 35 40 45 50 55 60 65 70 o 2θ( ... 2 5–5 75 25 0–4 00 20 0–6 00 15 0–4 00 15 0–2 50 250 2 0–3 00 15 0–4 50 15 0–2 50 20 0–4 50 45 0–6 50 250 400 26 7–6 00 20 0–4 00 ZnO 112 400 Pt/ ZnO nanorods ZnO nanorods ZnO nanowires Pt /ZnO nanowires Sb /ZnO Pd/ ZnO...
 • 78
 • 830
 • 3

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng polymen phân huỷ sinh học trên sở polylactic axit (PLA), polyglycolic (PGA) và các sản phẩm đồng trùng ngưng của chúng

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng polymen phân huỷ sinh học trên cơ sở polylactic axit (PLA), polyglycolic (PGA) và các sản phẩm đồng trùng ngưng của chúng
... phõn hu sinh hc trờn c s polylactic axit (PLA), polyglycolic axit (PGA) v sn phm ng trựng ngng ca chỳng" - Mc tiờu nghiờn cu ca ti l: + Nghiờn cu nhm to cụng ngh ch to mt s vt liu polyme: polylactic ... phõn hy sinh hc trờn c s poly -este 17 1.3.3 Lactic axit v phng phỏp tng hp polylactic axit 20 1.3.3.1 Lactic axit 20 1.3.3.2 Phng phỏp tng hp polylactic axit ... 26 1.3.4 Glycolic axit v phng phỏp tng hp polyglycolic axit 31 1.3.4.1 Glycolic axit 31 1.3.4.2 Phng phỏp tng hp polyglycolic axit 31 1.3.5 Polyme phõn hy sinh hc trờn c s...
 • 201
 • 1,241
 • 4

Nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí hyđrô trên sở các nana-tinh thể ZnO pha tạp Pd

Nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí hyđrô trên cơ sở các nana-tinh thể ZnO pha tạp Pd
... 3.2 Giản đồ nhiễu xạ tia X vật liệu ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO Cường độ (đ.v.t.y) ZnO ZnO ZnO Pd PdO Pd PdO PdO PdO PdO ZnO- 3 %Pd ZnO- 2 %Pd ZnO- 1 %Pd ZnO- 0.5 %Pd ZnO 30 35 40 45 50 55 60 65 70 o 2θ( ... tài nghiên cứu luận văn lựa chọn là: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí hyđrô sở nano - tinh thể ZnO pha tạp Pd Mục tiêu đề tài chế tạo vật liệu ZnO pha tạp Pd với kích thước nano mét ứng dụng cảm ... hấp phụ khí vật liệu cải thiện đáng kể độ nhạy cảm biến 3.2 Kết nghiên cứu chế tạo cảm biến hyđrô Quy trình chế tạo nghiên cứu đặc trưng nhạy khí cảm biến hệ vật liệu ZnO ZnO pha tạp Pd trình...
 • 76
 • 427
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kết quả tổng hợp màng polyme có khả năng phân hủy sinh học trên cơ sở polyvinyl ancolững kiểu cảm biến sinh học dựa trên công nghệ điện tử học spincảm biến sinh học dựa trên hiệu ứng từ điện trở khổng lồ gmr biosensorcảm biến sinh học dựa trên hiệu ứng hall phẳng planar hall biosensorcảm biến sinh học dựa trên hiệu ứng van spin spin valve biosensorcảm biến sinh học dựa trên hiệu ứng từ điện trở xuyên ngầm tmr biosensorứng dụng polyme trong cảm biến sinh họccảm biến sinh họccảm biến sinh học ứng dụngứng dụng của cảm biến sinh họcứng dụng cảm biến sinh họccảm biến sinh học;cấu tạo cảm biến sinh họcthế nào là cảm biến sinh họccảm biến sinh học là gìTuần 25. Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏiTuần 25. Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏiTuần 24. Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏiTuần 23. Đáp lời khẳng định. Viết nội quyTuần 23. Đáp lời khẳng định. Viết nội quyTuần 22. Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chimBài 20. Vẽ túi xách (giỏ xách)Bài 20. Vẽ túi xách (giỏ xách)Bài 20. Vẽ túi xách (giỏ xách)Bài 21. Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giảnBài 20. Vẽ túi xách (giỏ xách)Bài 21. Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giảnBài 20. Vẽ túi xách (giỏ xách)Bài 23. Đề tài mẹ hoặc cô giáoBài 24. Vẽ con vậtBài 24. Vẽ con vậtBộ giáo án môn tập đọc lớp 3 tuan 1Bộ giáo án môn tập đọc lớp 3 TUAN 2Bộ giáo án môn tập đọc lớp 3 TUAN 3Bộ giáo án môn tập đọc lớp 3 TUAN 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập